Campanii Inchise, Produse Curatenie »

Unilever Dero – Descopera Bucuria

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Descopera Bucuria”

 

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

1.1     Organizatorul acestei campanii promotionale (“Campania”) este S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.A., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr. 291, jud. Prahova, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr. 2220 si numita in cele ce urmeaza “Organizator”.

1.2     Campania se va desfasura la nivel national in Romania, incepand cu data de 01 martie 2014. Produsele participante la Campanie care contin premii prealocate vor fi comercializate pana la epuizarea stocurilor.  Premiile pentru a caror intrare in posesie este necesara procedura revendicarii/validarii descrisa in Sectiunea 5 a acestui Regulament vor putea fi revendicate de participantii care se afla in posesia cartonaselor norocoase pana la date de 30 iunie 2014, dupa care aceste cartonase isi pierd valabilitatea.

1.3     Campania se va derula sub forma unei activitati promotionale tip „premii prealocate”, conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul Campaniei, prin incheierea unui act aditional, urmand ca orice modificari sa intre in vigoare la data comunicarii publice a actului aditional ce contine aceste modificari.

 

SECTIUNEA 2. PRODUSELE PARTICIPANTE

2.1 Produsele participante la aceasta Campanie sunt urmatoarele: DERO 2 in1 Parfum de Bucurie (Flori de Sanziene si Roua Zorilor)  2kg, DERO 2 in1 Parfum de Bucurie (Flori de Sanziene si Roua Zorilor) 4kg, DERO 2 in1 Parfum de Bucurie (Flori de Sanziene si Roua Zorilor) 6kg, DERO 2 in1 Parfum de Bucurie (Flori de Sanziene si Roua Zorilor) 8kg (marci inregistrate apartinand Unilever denumite in continuare „Produse participante”). Acestea vor putea fi identificate de catre participanti prin intermediul insemnelor acestei Campanii mentionate pe ambalajele acestora.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE SI TERITORIUL

3.1. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica care achizitioneaza pe durata Campaniei produse participante.

3.2.  Premiile ce constau in suma de 2000 de euro pe care castigatorul ii poate cheltui intr-o singura zi vor putea fi revendicate numai de catre persoane fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania, cu varsta de peste 18 ani, cu exceptia angajatilor, colaboratorilor si personalului subcontractat ai Organizatorului, ai Agentiei, ai celorlalte companii implicate in organizarea, desfasurarea si implementarea acestei Campanii, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).

3.2. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

4.1.Consumatorii care achizitioneaza in perioada Campaniei Produse participante vor descoperi in interiorul ambalajului fiecaruia dintre acestea unul din premiile acestei Campanii, premii alocate in mod aleatoriu in ambalajele Produselor participante.

4.2.In ambalajul produsului participant la campanie consumatorii care il achizitioneaza pot descoperi un magnet de frigider si mesajul „Mai incearca”, caz in care acel consumator este castigator al magnetului, sau pot gasi un magnet de frigider si un cartonas norocos care mentioneaza castigarea unuia dintre cele 20 de mari premii. Cartonasele norocoase au imprimat cate un cod unic ce le individualizeaza.

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE. VALIDAREA CASTIGATORILOR SI VALORIFICAREA CASTIGULUI

5.1.In cadrul Campaniei se vor acorda premii prealocate (care au fost introduse in ambalajul produsului participant inainte de introducerea acestora in piata, de catre Organizator).

5.2.Se ofera ca premii in aceasta Campanie 370103 magneti de frigider personalizati cu mesaje si 20 de premii mari ce constau in cate 2000 euro (in echivalent lei la cursul de schimb din ziua efectuarii de catre castigator a cumparaturilor) , bani ce vor putea fi cheltuiti de catre fiecare castigator intr-o singura zi la o data calendaristica pe care acesta o va alege in perioada de 30 de zile de la data la care va fi validat castigator in campanie. Castigatorul va putea sa achizitioneze bunuri sau servicii in limita Sumei castigate (echivalentul in lei la cursul de schimb BNR din data efectuarii cumparaturilor), care trebuie sa fie cheltuita in intregime de catre castigator in ziua pe care acesta a ales-o, in prezenta reprezentantului Organizatorului care il va insoti pe durata intregii zile, intr-o localitate situata pe teritoriul Romaniei. Cumparaturile trebuie efectuate toate intr-o singura zi. Castigatorul va putea achizitiona produse si servicii de la agenti economici care functioneaza in mod legal si elibereaza documente fiscale justificative pentru produsele ori serviciile furnizate. Eventuala diferenta de bani ramasa necheltuita va ramane la dispozitia Organizatorului. In cazul in care valoarea serviciilor si bunurilor achizitionate de castigator depaseste suma de bani castigata, diferenta va fi suportata integral de catre castigator. Castigatorul poate efectua cumparaturile in localitatea sa de resedinta sau intr-o localitate apropiata, in limita a 70 km (pe teritoriul Romaniei). La solicitarea castigatorului acesta poate efectua cumparaturile intr-o localitate aflata la o distanta mai mare de 70 de km fata de localitatea sa de resedinta. In acest caz, cheltuielile cu deplasarea castigatorului pana in localitatea pe care a ales-o pentru efectuarea cumparaturilor/cheltuirea banilor din premiu precum si de acolo inapoi pana la domiciliul acestuia sunt in sarcina exclusiva a castigatorului, care le va suporta din propriul buzunar sau din suma de 2000 euro primita ca premiu, Organizatorul nefiind obligat la nici un fel de interventie sau cheltuiala in aceasta privinta. Cumparaturile/cheltuirea banilor din premiu se pot efectua numai in prezenta reprezentantului Organizatorului.

5.3.Pe toata perioada cumparaturilor castigatorul, impreuna cu insotitorii sai, vor putea sa fie de acord sa fie filmati si fotografiati de către o echipa a Organizatorului pentru a se realiza un material filmat precum si fotografii care sa fie folosite de către Organizator in campanile de promovare ale acestuia sau in campaniile in care acesta este implicat. In acest scop castigatorul si insotitorii vor semna o declaratie-acord prin care isi vor exprima in mod expres acordul cu filmarea si/sau fotografierea lor precum si cu scopurile pe care Organizatorul le are in vedere in legatura cu imaginile fotografiate ori filmate.

5.4.Premiile ce constau in obiecte nu pot fi inlocuite cu alte premii si nu se poate acorda contravaloarea lor totala sau partiala in bani.

5.5.Participantii care descopera unul dintre cele 20 de cartonase norocoase corespunzatoare premiilor ce constau in bani vor avea la dispozitie toate informatiile pentru a-l contacta pe Organizator in vederea validarii si pentru a intra in posesia acestora. Cele douazeci de cartonase norocoase contin mesajul: „Felicitari ai castigat! Suna la numarul 0215282131 sau trimite un mesaj prin email la descoperabucuria@info-regulamente.ro pentru a fi validat si a intra in posesia premiului”, impreuna cu codul unic ce trebuie comunicat telefonic. Aceste premii vor putea fi revendicate pana cel mai tarziu la data de 30.06.2014. Organizatorul nu va mai valida dupa aceasta data pe nici un posesor al vreunui cartonas care mentioneaza acest tip de castig.

5.6.In vederea validarii, posesorii celor douazeci de „cartonase norocoase” se vor prezenta, in locatia stabilita cu Organizatorul in prealabil, cu documentele de identitate si cu cartonasul pe care l-au descoperit in ambalajul produsului participant pe care l-au achizitionat, in original, in vederea validarii finale si pentru finalizarea formalitatilor aferente acordarii premiului (stabilirea datei si a localitatii unde doreste castigatorul sa beneficieze de suma de bani castigata pentru a face cumparaturile).

5.7.Neprezentarea unui potential câstigator la locul stabilit de comun acord cu reprezentantul Organizatorului, in termenul si conditiile stabilite in prezentul Regulament, omisiunea acestuia de a comunica Organizatorului datele sale personale, precum si celelalte informatii solicitate pana la data limita mentionata, neprezentarea documentelor de identitate ori a originalului cartonasului castigator, duce la pierderea de catre acesta a dreptului de a mai intra in posesia premiului, fara nici o compensare din partea Organizatorului. Aparitia vreuneia din aceste situatii da dreptul Organizatorului de a nu atribui premiul acelei persoane.

5.8.La prezentarea fiecarui castigator, acesta va completa si semna toate documentele aferente validarii castigului si totodata isi va exprima in scris acordul expres si neechivoc pentru ca datele personale comunicate in cuprinsul procesului-verbal sa intre in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in vederea atribuirii premiilor si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

5.9.Castigatorii validati vor avea la dispozitie un interval de 30 de zile dupa data validarii, in care sa aleaga ziua in care vor cheltui banii castigati.

5.10.           Procesul-verbal de atribuire a premiului va fi semnat de catre câstigator si reprezentantul Organizatorului la sfarsitul zilei in care câstigatorul si-a valorificat câstigul in bani. Acest document va mentiona suma efectiv cheltuita din suma oferita de catre Organizator si va fi completat cu urmatoarele date personale ale câstigatorului: nume, prenume si adresa completa, seria si numarul cartii de identitate, CNP. Dupa semnarea Procesului verbal de atribuire a premiului orice obligatie a Organizatorului fată de câstigatori inceteaza. In cazul in care vreunul dintre castigatori nu cheltuie intreaga suma pe care o are la dispozitie (valoarea in lei a castigului), diferenta ii va fi oferita in numerar la sfarsitul zilei, in limita a maximum 500 lei.

5.11.           Organizatorul va putea sa faca  publice numele câstigatorilor premiilor, dupa validarea acestora.

 

SECŢIUNEA 6. DIVERSE

6.1.Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea prezentului Regulament. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

6.2.Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii isi exprima acordul, expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului (a carui notificare a fost inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la nr.2220), in vederea validării si atribuirii premiilor si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

6.3.La cererea expresa a participantilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate vor trimite Organizatorului o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata, la urmatoarea adresa:  Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44, Cladire B1-B2, etaj 4, Sector 1.

 

SECTIUNEA 7. DIVERSE

7.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru erori de imprimare a cartonaselor castigatoare sau alte erori privind  inscriptionarea ambalajelor promotionale.

7.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila, iar in situatiile in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

7.3.Organizatorul nu este raspunzator pentru plata de catre castigatori a contributiei de asigurari sociale de sanatate, a eventualelor asigurari sau a altor obligatii fiscale datorate de catre acestia pentru premiile castigate, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Lista castigatori Dero – Descopera Bucuria

validati si cu premiul acordat pana la data de 15 iunie 2014.

Nr crt Nume Prenume Localitate
1 Bujor Elena Iasi, Iasi
2 Graure Elena Sat Dudestii Noi, Comuna Dudestii Noi, Jud. Timis
3 Ivanciuc Vasile Aurelian Sat Tisa, Comuna Bocicoiu Mare, Jud. Maramures
4 Tarau Dragomir Buzau, Buzau
5 Petcu Maria Bianca Sector 4, Bucuresti
6 Paloti Ovidiu Botosani, Botosani
7 Ionel Cristinel Iasi, Iasi
8 Zamfirescu Pahopol Corneliu Iasi, Iasi

 

 

 

.

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!