Banci - Asigurari, Campanii Inchise »

Un credit cadou pe zi

Un credit cadou pe zi

 REGULAMENTUL PROGRAMULUI 

Organizatorul programului “Un credit cadou pe zi” este ERB Retail Services IFN SA, cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, Nr. 6A, parter (partial), etajul 3 (partial) si etajul 4, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/338/2004, CUI R16036850,  inregistrata in Registrul General al BNR sub nr. RG-PJR-41-010144, autorizata ca IP nr. 004/28.04.2011, numita in continuare “Organizator”/ “Creditor”, cu sprijinul partenerului S.C. Altex Romania SRL, denumita in continuare “Partener”.   Programul “Un credit cadou pe zi ”se desfasoara in locatiile Altex si Media Galaxy fizice sau on – line ale Partenerului.   1.Desfasurarea promotiei “Un credit cadou pe zi” 1.1.Programul se adreseaza clientilor noi ai Creditorului care incheie un contract de credit cu Creditorul in locatiile Comerciantului si achizitioneaza din locatiile Partenerului prin cardul Euroline American Express bunuri si/sau servicii cu plata in rate finantate de ERB Retail Services IFN SA prin produsul de creditare “Super Prompt” sau “1.5% dobanda”, in perioada 15.04.2014 14.05.2014   1.2. Durata promotiei Un credit cadou pe zi”:

  • Programul se desfăşoară incepand cu data de 15.04.2014 pana la data de 14.05.2014.
  • Programul poate fi prelungit de catre Organizator si Partener, prin act aditional la Regulamentul de desfasurare al programului.

1.3. Participantii in cadrul programului; In vederea participarii in Program, participantii trebuie sa incheie un contract de credit cu Creditorul in locatiile Comerciantului si sa achizitioneze in perioada 15.04.2014 14.05.2014  bunuri cu plata in rate din locatiile Partenerului prin produsul de creditare “Super Prompt” sau “1.5% dobanda” (detaliile produselor financiare se gasesc la orice birou de creditare din locatiile Comerciantului).

  • Clientii sunt automat inscrisi in program. In cazul in care participantii nu doresc inscrierea in program, acestia nu vor fi inregistrati.
  • Conform prezentului regulament participantii in cadrul programului vor fi numiti clienti.

1.4.Mecanismul programului 1.4.1. In perioada 15.04.2014 14.05.2014 Clientii Creditorului (clienti noi) ce incheie un contract de credit aferent cardului Euroline American Express in locatiile Comerciantului si achizitioneaza din locatiile Comerciantului (fizice sau on-line) ca prima tranzactie, bunuri prin produsul financiar Super Prompt sau “1.5% dobanda”, vor fi eligibili pentru a participa la o extragere al carei premiu oferit de Creditor consta in rambursarea contravalorii primei tranzactii efectuate sub forma de vouchere, in valoare maxima de 2000 lei/ premiu. 1.4.2. Creditorul va oferi premii conform punctului 1.4.1. de mai sus si vor fi oferite de Creditor in doua extrageri clientilor dupa cum urmeaza: –   prima extragere va avea loc in data de 30.04.2014 si vor participa clientii eligibili creditati in perioada 15.04.2014 – 26.04.2014. Astfel se vor extrage un numar total de 12 premii; – a doua extragere va avea loc in data de 16.05.2014 si vor participa clientii eligibili creditati in perioada 26.04.2014 – 14.05.2014. Astfel se vor extrage un numar total de 18 premii. Numarul total de premii aferente promotiei este de 30 premii, fiecare premiu fiind in valoare de maxim 2.000 lei. Valoarea totala a premiilor nu poate depasi suma de 60.000 lei. Castigatorii vor fi contactati telefonic in termen de 5 zile lucratoare de la data extragerii. Voucherele vor fi trimise in locatia Comerciantului in care a efectuat clientul castigator prima tranzactie, in termen de 10 zile lucratoare de la contactarea castigatorilor. Clientul va fi informat de catre creditor si va avea obligatia ridicarii voucherului si semnarii unui proces – verbal de acceptare premiu. 1.4.3. Voucherele acordate vor putea fi utilizate pentru achizitiile ulterioare de produse din reteaua Comerciantului in termen de doua luni de la data in care sunt disponibile pentru a fi ridicate de catre client. Se poate achizitiona orice produs in limita voucherului. Nu se acorda rest in bani. In cazul in care suma de plata este egala sau mai mare decat valoarea acestuia, Clientul va achita diferenta cash. 1.4.4. Voucherul nu poate fi preschimbat in bani. Acesta poate fi folosit o singura data, in cadrul unei singure tranzactii, el devenind apoi inutilizabil, chiar si in conditiile in care acesta a fost utilizat intr-o tranzactie a carei valoare a fost mai mica decat valoarea asociata voucherului, diferenta constituind pierdere pentru client. 1.4.5. La aceasta Campanie participa toate produsele din magazinele Comerciantului, inclusiv cele care fac obiectul altor promotii aflate in desfasurare, aceasta campanie cumulandu-se cu promotiile respective. 1.4.6.Voucherele se acorda Clientilor cu titlu de premiu si vor fi oferite de catre Creditor. 1.4.7. Organizatorul nu este responsabil de pierderea, furtul sau distrugerea voucherului, fiind indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice tentative ilegale sau care ar putea afecta imaginea acestei campanii.   2. Taxe Primirea premiului implică reţinerea de impozit pe premii de catre ERB, in conformitate cu prevederile titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare. Orice alte obligaţii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legătura cu acestea, revin in exclusivitate câştigătorului.   3. Diverse Organizatorul  sau/si Partenerul, au  dreptul să refuze folosirea voucherelor, în cazul în care acestea au fost obţinute prin fraudă sau se descopera ulterior ca acordarea acestora s-a făcut fără respectarea regulilor prevăzute în prezentul regulament. În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea acestei campanii promotionale, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.   4. Regulamentul programelor Regulamentul este disponibil,in mod gratuit, in locatiile Comerciantului in care se dsfasoara promotia precum si pe site-ul ERB: www.carduleuroline.ro . Prin participarea la prezenta campanie, participantii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui regulament.   5.  Incetarea programelor Prezentele campanii pot inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentele campanii precum si la expirarea perioadelor pentru care au fost organizate.   6.  Protectia datelor cu caracter personal 6.1. ERB prelucreaza datele caracter personal ale clientilor in baza notificarii depusa la A.N.S.P.D.C.P si a inregistrarii sale ca operator de date, inregistrare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal cu nr. 684. 6.2. Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. 6.3. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala.

ERB-altex-mare

Lista castigatori trageri la sorti:

1. 30 aprilie 2014

 .

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!