Perioada Campaniei Promotionale: 20 august – 28 noiembrie 2014

Mecanism: Aplică și poți câștiga una dintre cele 10 rame foto digitale sau 10.000 de lei.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
RIB – Selfie

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei promotionale “Selfie” (denumita in cele ce urmeaza „Campania Promotionala”) SC Romanian International Bank S.A., cod de inregistrare fiscala RO10318789, numarul de ordine in Registrul Comertului J40/2416/12.03.1998, cu sediul in Bucuresti, bd. Unirii, nr.67, bl. G2A, Tronson 1 si 2, sector 3, inscrisa in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal sub nr. 769.
Promotia se deruleaza prin HIPPOS CREATIVE STUDIO S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Vlaicu Voda nr. 21, bl. V38, Sc.1, et.6, ap.76, Bucuresti, Sector 3, înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. J40/14324/18.08.2005, cod unic de inregistrare RO 17879860, inscrisa in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal sub nr. 11978.
Participantii la Campania Promotionala sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), potrivit celor mentionate mai jos.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE Al CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania Promotionala este organizata si se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in toate unitatile Romanian International Bank S.A.. Lista unitatilor poate fi consultata pe site-ul www.creditulselfie.ro si www.roib.ro .

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania Promotionala se va desfasura in perioada 20 august 2014 ora 08:00 – 28 noiembrie 2014, ora 23:59 (inclusiv) cu respectarea exclusiva a prezentului Regulament Oficial.
Dupa implinirea duratei Campaniei Promotionale, indeplinirea cumulativa a conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la promotie.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. In vederea participarii la promotia „Selfie” trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

a) Categoria 1 de participanti: Persoanele fizice care au contractat si obtinut un credit de consum Selfie in perioada 20.08 – 28.11.2014 si nu inregistreaza sume restante fata de banca, la data tragerii la sorti.

b) Categoria 2 de participanti: Persoanele fizice, cetateni romani, cu resedinta sau domiciliul in Romania, care au implinit virsta de 18 ani pana la data de 20.08.2014 interesate sa obtina un credit, care:
a. Isi lasa datele de contact complete si valide (nume, prenume, telefon) pe site-ul www.creditulselfie.ro si/ sau
b. Care participa in cadrul aplicatiei dedicate creditului Selfie de pe pagina facebook: www.facebook.com/paginacuidei. In aceasta situatie, clientii trebuie:
i. sa acceseze reteaua de socializare Facebook
ii. sa detina un profil de Facebook activ pentru a se autentifica
iii. sa acceseze pagina Romanian International Bank S.A. http://www.facebook.com/paginacuidei , din care vor accesa tab-ul (fereastra) special creat pentru prezenta campanie
iv. Sa-si dea acceptul ca sunt de acord ca aplicatia sa acceseze datele inregistrate in Facebook (adresa de e-mail cu care a fost inregistrat profilul personal), apasand butonul “Allow”.

c) Utilizatorii Facebook trebuie sa incarce in aplicatia de Facebook a Romanian International Bank S.A. o fotografie in care isi realizeaza un Selfie (o fotografie care se ii aiba drept protagonisti pe ei insisi). Acestia trebuie sa detina dreptul de utilizare a pozei postate, purtand raspunderea exclusiva in legatura cu dreptul de utilizare a acesteia.

4.2. Nu pot participa la aceasta promotie salariatii companiei organizatoare, ai companiilor colaboratoare la aceasta promotie, precum si membrii familiilor acestora (rude si afini), pana la gradul IV inclusiv.
4.3. Participarea la promotie implica cunoasterea si acceptarea prezentului Regulament. Prin participarea la aceasta campanie promotionala, participantii confirma ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

5.1. Inscrierea in promotie:
a) Categoria 1 de participanti: In perioada 20.08 – 28.11.2014, orice client care contracteaza un credit de consum Selfie este inscris automat in tragerea la sorti pentru premiul de 10.000 de lei
b) Categoria 2 de participanti: In perioada 20.08 – 28.11.2014, orice participant care indeplineste conditiile mentionate la art. 4.1.b.a si 4.1.b.b este inscris in tragerea la sorti cu 1 intrare si participantii care cumulativ indeplinesc conditiile de la art. 4.1.b.a si 4.1.b.b, vor fi inscrisi de doua ori (respectiv daca isi lasa datele pe site-ul www.creditulselfie.ro si concomitent incarca o poza in aplicatia facebook).

6. PROCEDURA TRAGERILOR LA SORTI:

6.1. Tragerea la sorti va avea loc in data de 08.12.2014. In urma acesteia vor fi desemnati 11 castigatori si 11 rezerve.

6.2 Tragerea la sorti se va realiza in mod electronic cu garantarea caracterului aleatoriu in desemnarea castigatorilor, in prezenta unui comisii formate dintr-un reprezentant al Organizatorului, un reprezentant al agentiei implicate in desfasurarea campaniei si va fi atestata de un avocat prezent la locul extragerii.

6.3. In cazul in care nici castigatorii extrasi, nici rezervele aferente nu indeplinesc conditiile de atribuire a premiilor, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu le mai acorda.

6.4. Contactarea si anuntarea castigatorilor:

6.4.1. Castigatorii extrasi vor fi contactati de Organizator telefonic, prin reteaua fixa si/sau mobila, folosind numarul de telefon completat de catre participant in formularul din aplicatie, in termen de 10 zile lucratoare de la data efectuarii tragerii la sorti.

6.4.2. In cazul in care castigatorul nu raspunde la telefon sau nu poate fi contactat, el va fi apelat de 3 ori in ziua respectiva, Organizatorul depunand toate eforturile pentru a intra in legatura cu acesta. Daca in urma acestor incercari, castigatorul nu poate fi contactat, se va apela la primul castigator de rezerva extras. De asemenea, in cazul in care castigatorul contactat refuza premiul atribuit prin tragere la sorti, va fi apelat primul castigator de rezerva extras.

6.4.3. Premiile care nu vor putea fi acordate in urma uneia dintre extrageri (castigatorii
neputand fi contactati sau validati conform art. 6.4.5. vor ramane la dispozitia Organizatorului.

6.4.5. In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza:
a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit frauda din cadrul Participantilor;
b) daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul este in drept sa solicite persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului.

6.4.6. Numele castigatorilor validati in cadrul promotiei precum si premiile castigate vor
fi publicate pe site-ul www.creditulselfie.ro sau www.roib.ro, precum si pe pagina Facebook www.facebook.com/paginacuidei in termen de 10 zile lucratoare de la data efectuarii tragerii la sorti.

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI SI ACORDAREA ACESTORA

7.1. În cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii 11 premii constand in:
• 1 premiu constand suma de 10.000 lei net, premiu la care au dreptul toti participantii care au contractat un credit de nevoie personale Selfie
• 10 premii constand in rame foto digitale in valoare neta de 150 lei/bucata, respectiv valoarea neta totala de 1.500 lei, premii la care au dreptul toti participantii care si-au lasat datele de contact pe site-ul www.creditulselfie.ro si/sau care s-au inscris in aplicatia de pe facebook, indiferent daca au contractat sau nu un credit de nevoi personale Selfie

7.2. Valoarea totala bruta a premiilor acordate in cadrul acestei Campanii Promotionale este de 13.290,48 lei.

7.3. Premiul net constand in 10.000 de lei va fi transferat in contul curent deschis la RIB SA de catre participant, in termen de 30 de zile de la acceptarea premiului.

7.4. Premiile constand in rame foto digitale vor fi transmise castigatorilor prin curier sau prin ridicare de la cea mai apropiata unitate RIB SA.

7.5. In cazul in care la sfarsitul Campaniei Promotionale, numarul premiilor acordate va fi mai mic decat numarul premiilor alocate, surplusul de premii va ramane in posesia Organizatorului.

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE

8.1. Taxe:
Banca, in calitate de organizator, nu este raspunzatoare pentru plata impozitelor sau altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor din premii, asa cum este reglementat de legislatia fiscala in vigoare. In cazul in care acest impozit este datorat, organizatorul se obliga sa il retina din valoarea premiului si sa il transfere la bugetul de stat, in conformitate cu dispozitiile legislatiei fiscale in vigoare. Totodata, organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate legata de taxele si impozitele ce decurg din realizarea transferurilor de bani catre participanti.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile acordate sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 9. DIVERSE

9.1. Diverse:
Organizatorul sau/si Partenerul, au dreptul să refuze acordarea premiilor în cazul în care acestea au fost obţinute prin fraudă sau se descopera ulterior ca acordarea acestora s-a făcut fără respectarea regulilor prevăzute în prezentul regulament.
În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea acestei campanii promotionale, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

9.2. Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor fi desemnati castigatori ai premiilor prezentei promotii, numele si valoarea premiului castigat sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara ca Organizatorul sa aiba nicio obligatie suplimentara, de plata sau de orice alta natura, fata de acestia. Pe baza consimtamantului expres si neechivoc al castigatorilor, Organizatorul va putea, in conditiile mentionate mai sus in acest articol, sa faca publica si sa foloseasca in scopuri publicitare si imaginea castigatorilor.

9.3. Campania promotionala poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii RIB SA din motive independente de vointa sa, de a o continua.

9.4. Eventualele litigii intre RIB SA si participantii la campania promotionala se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

9.5. Organizatorul promotiei isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament prin intocmirea unui Act aditional, urmand ca modificarile sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a modificarilor intr-un ziar de larga circulatie nationala.

9.6. Regulamentul promotiei:
Regulamentul este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe toata durata Promotiei, pe pagina www.creditulselfie.ro si www.roib.ro, precum si pe pagina www.facebook.com/paginacuidei . De asemenea, regulamentul este pus la dispozitia celor interesati, spre consultare, in mod gratuit, la sediul central al Organizatorului si in unitatile RIB.

9.7. Incetarea promotiei:
Prezenta campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie.

9.8. Protectia datelor personale:

9.8. Fiecare participant exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:
(i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 si conditiile in care pot fi exercitate;
(ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la RIB SA, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu participantul sunt sau nu prelucrate de catre aceasta. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre RIB SA, la adresa mentionate mai sus, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
(iii) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre RIB SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
(iv) Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre RIB SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia sa particulara. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.
(v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii mele, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
(vi) Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, ce i-au fost incalcate.

10. LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in campanie, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie in campanie. Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile ale providerului de internet sau blocarea accesului datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in campanie in perioada de desfasurare a campaniei. De asemenea, organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/ disfunctionalitatile retelei de socializare facebook. Prevederile termenilor si conditiilor de utilizare a paginii de facebook RIB (www.facebook.com/paginacuidei) privind limitarea raspunderii se aplica in mod corespunzator.

Prezentul document a fost redactat si semnat astazi, data autentificarii, in patru exemplare originale, dintre care trei au fost inmanate partii.

S.C. Romanian International Bank S.A

In acest moment nu exista acte aditionale la prezentul regulament.

Tragerea la sorti va avea loc in data de 08.12.2014. In urma acesteia vor fi desemnati 11 castigatori si 11 rezerve.

 .

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!