Campanii Inchise, Produse Ingrijire »

Rexona – IDEI IN MISCARE

Perioada campaniei: 07.11-14.12.2014

 

Rexona – IDEI IN MISCARE
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA

1.1. Organizatorul campaniei promotionale “Idei: in miscare” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este compania S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.A., cu adresa in Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucuresti, Romania, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 2220 numita in cele ce urmeaza “Organizator”.

1.2. Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3. Campania se va desfasura la nivel national in perioada 07.11.2014 incepand cu ora 15:00 – 14.12.2014 pana la ora 23:59, pe pagina oficiala de Facebook a Rexona Romania (www.facebook.com/RexonaRomania), prin intermediul agentiei Kubis Interactive S.R.L. avand sediul in Bucuresti, str. Spatarului, nr. 7, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/10875/2008, CIF 24083160, contact tel: 0731.711.10.80/81, email: contact@rexona.ro si netWing International SRL cu sediul in in Calea Plevnei nr. 50, sector 1, Bucuresti, ambele inregistrate ca operatori de date cu caracter personal la ANSPDCP.

1.4. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia in cadrul aplicatiei “Idei: in miscare” https://apps.facebook.com/idei-puse-in-miscare, incepand cu data de 07.11.2014 ora 15:00 si pana la 14.12.2014 ora 23:59. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Campaniei, urmand ca asemenea modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea acestora prealabila, pe site-ul mai sus mentionat.

1.5. Facebook nu este sponsor, endorser sau asociat in orice fel cu aceasta Campanie.

1.6. Conditiile de inscriere si mecanismul de desfasurare a Campaniei sunt detaliate la Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie). Participantii la aceasta Campanie sunt denumiti in cele ce urmeaza si “Utilizatori”. O persoana fizica se poate inscrie o singura data in Campanie, chiar daca detine (si-a creat) mai multe conturi in cadrul portalului Facebook. Nu este permisa participarea unei persoane fizice, prin inscrierea in Campanie a acesteia utilizand mai mult decat un cont pe care acea persoana l-a creat in comunitatea Facebook.

2.2. Campania este destinata tuturor membrilor comunitatii Facebook ce indeplinesc conditiile mentionate la 2.1 de mai sus, interesati sa participe la aceasta. Participantii trebuie sa fie persoane fizice ale caror conturi de Facebook trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: titularul contului sa aiba poza de profil, sa aiba activitate in cont inainte de inceperea Campaniei si contul sa contina elemente care sa permita contactarea Utilizatorului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica seriozitatea conturilor celor castigatorilor, pentru a elimina posibilitatea fraudarii Campaniei. Decizia Organizatorului, de excludere a participantilor care nu respecta conditiile enuntate in art.2.1. si art.2.2 de mai sus, este definitiva si nu poate fi contestata.

2.3. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Prezenta campanie se desfasoara sub forma unui concurs, iar desemnarea castigatorilor se va face in doua moduri:
a) Votare proiect: un utilizator poate sa inscrie un proiect conform indicatiilor Organizatorului in perioada 07.11.2014, ora 15:00 si 26.11.2014, ora 23:59. Un utilizator poate sa inscrie un singur proiect pe toata perioada de inscriere. Proiectele inscrise pot fi votate in perioada 27.11.2014, ora 10:00 – 08.12.2014, ora 10:00. Pe baza voturilor acumulate se va face un clasament al primelor 10 proiecte in functie de voturi.
b) Jurizare proiect: in perioada 08.12.2014 – 14.12.2014 juriul Concursului va efectua clasamentul proiectelor castigatoare, dintre cele 10 proiecte care au intrunit cel mai mare numar de voturi, pe baza criteriilor mentionate la art.3.2 de mai jos. Juriul este format din Dani Otil, Toma Coconea si Tiberiu Neagu.

3.2. Pentru a participa la prezenta Campanie, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

a) Sa acceseze pagina Campaniei existenta in cadrul paginii Rexona gazduita pe portalul Facebook; pe aceasta pagina Utilizatorul va trebui sa acceseze aplicatia „Idei: in miscare”, disponibila la adresa https://apps.facebook.com/idei-puse-in-miscare

b) Odata accesata, aplicatia va cere Utilizatorului permisiunea de a se conecta la contul acestuia de Facebook. Pentru a participa, Utilizatorul trebuie sa permita aplicatiei conectarea la contul sau. Utilizatorul va trebui sa dea click pe butonul „Allow” pentru a permite incarcarea aplicatiei “Idei: in miscare” https://apps.facebook.com/idei-puse-in-miscare.

c) Utilizatorul trebuie sa inscrie un proiect sau o idee completand toate campurile obligatorii: poza de profil, nume, prenume, e-mail, telefon, nume proiect, descriere proiect, obiectiv, plan de actiune, descriere participant.

d) Sa selecteze minim 1 categorie, maxim 3 categorii din cele 12 disponibile: sport, aventura, joc, eveniment, arte, educatie, cultura, hobby, calatorii, tehnologie, extrem, comunitate.

e) Sa completeze celelalte campuri cu caracter optional care il pot ajuta in descrierea proiectului/ideii: sa incarce imagini relevante, sa adauge un link catre un video de pe YouTube sau Vimeo, sa adauge link-urile profilelor de Facebook, Twitter, Google+, Instagram.

f) Sa fie de acord cu Termenii si conditiile prin bifarea acordului de prelucrare a datelor personale de catre Organizator in vederea inscrierii in Campanie si desemnarii castigatorilor, cat si pentru a fi utilizate ulterior de catre Organizator in vederea unei potentiale colaborari ulterioare cu Organizatorul pentru promovarea marcii Rexona. De asemenea, prin bifarea acordului de utilizare, participantii sunt de acord ca materialele/proiectele inscrise de ei in Campanie sa fie utilizate de catre Organizator, prin agentii desemnate de acesta, in materiale de promovare a Campaniei, in mod gratuit, pentru o perioada si un teritoriu nelimitate,

g) Perioada de inscriere a proiectelor are loc in intervalul: 07.11.2014 – 26.11.2014.

h) Un utilizator are dreptul sa inscrie un singur proiect pe toata durata a Campaniei.

i) Proiectele inscrise pana la data de 26.11.2014, inclusiv, vor putea fi votate in perioada 27.11.2014 – 08.12.2014.

j) Primele 10 proiecte in ordinea numarului de voturi vor fi jurizate de catre juriul Rexona, format din Tomi Coconea, Dani Otil si Tiberiu Neagu, care va desemna marele castigator si urmatorii clasati pe baza urmatoarelor criterii cumulative:

 Vor fi acceptate in Campanie numai inscrieri care apartin unuia dintre cele 12 domenii: sport, aventura, joc, eveniment, arte, educatie, cultura, hobby, calatorii, tehnologie,extrem,comunitate.
 Proiectele/ideile inscrise nu trebuie sa se identifice cu cauze sociale sau politice.
 Proiectele/ideile inscrise trebuie sa fie detaliate si explicate amanuntit, iar utilizatorul trebuie sa se incadreze in limitele de caractere mentionate in formularul de inscriere.
 Informatiile inscrise trebuie sa nu prezinte un continut obscen, indecent sau care ar putea aduce atingere bunelor moravuri.
 Informatiile inscrise trebuie sa nu afecteze in niciun fel imaginea Organizatorului si/sau renumele acestuia si/sau al site-ului.
 Informatiile inscrise trebuie sa nu prejudicieze in niciun mod imaginea si/sau alte interese legitime ale unui tert.
 Informatile inscrise trebuie sa fie potrivite pentru a fi publicate pe internet si pe Facebook si nu trebuie sa fie obscene sau indecente (inclusiv si nelimitandu-se la nuditate, pornografie sau vulgaritate), contrara bunelor moravuri, nu trebuie sa contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic. Acestea nu trebuie sa contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, nu trebuie sa lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane, firme sau entitate.
 Organizatorul isi rezerva dreptul de a selecta si valida, daca este cazul, proiectele inscrise si de a le elimina din Campanie pe cele care nu respecta criteriile descrise din prezentul Regulament.
 Criteriile de selectare dupa care se va ghida juriul concursului sunt urmatoarele:
1. Originalitatea cauzei descrise in proiect
2. Impactul proiectului asupra participantului sau comunitatii careia i se adreseaza proiectul (exemplu: sustinerea unei activitati sportive deosebite, participarea la un concurs regional sau international,etc)
3. determinarea participantului pentru sustinerea in timp a proiectului sau (exemplu: implicarea unei comunitati in sustinerea proiectului sau, dezvoltarea continua a proiectului pana acesta a devenit o traditie/un hobby/o pasiune).
4. proiectul / ideea trebuie sa insumeze esenta filosofiei si a stilului de viata Rexona

3.2. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

a) pentru inscrierile incomplete sau incorecte;

b) pentru inscrierile efectuate dupa finalizarea Campaniei sau dupa epuizarea premiilor acordate in cadrul Campaniei;

c) pentru intreruperile intervenite oricand si indiferent de cauza ale serviciului de internet si/sau a serverului ce gazduieste Site-ul, indiferent de motivul intreruperii.

3.3. Completand campurile solicitate prin formularul electronic si bifand campul de acord pentru prelucrarea datelor personale comunicate prin intermediul acestuia, Utilizatorul confirma ca isi insuseste si accepta neconditionat atat conditiile de participare stabilite de Organizator, cat si orice alta prevedere ale Regulamentului. Aceste date vor fi utilizate de catre Organizator prin intermediul Agentiei atat in procesul validarii castigatorilor, cat si in etapa ridicarii premiilor de catre castigatori. Daca un Utilizator nu bifeaza campul de acord acesta nu se va putea inscrie in Campanie.

SECTIUNEA 4. PREMIILE

4.1. In cadrul acestei Campanii se vor acorda in total 10 premii, dupa cum urmeaza:

a) Locul 1: 2.000 eur si un kit Rexona, constand in cate un deodorant antiperspirant spray si un gel de dus Rexona. Suma de 2.000 eur se acorda in RON la cursul conventional de 4.45 lei/1 eur, in total 8.900 RON. Valoarea comerciala a unui kit Rexona este de 19.54 RON. Valoarea premiului o reprezinta valoarea comerciala mentionata mai sus (in total 8.919,54 lei) la care se adauga impozitul datorat, calculat si retinut la sursa.
b) Locul 2: o bratara de monitorizare a activitatii fizice si produse Rexona pentru o perioada de 6 luni. Produsele constau in cate un gel de dus Rexona si un deodorant antiperspirant spray si vor fi distribuite cate 1 set/luna, timp de 6 luni. Valoarea comerciala totala a premiului acordat pentru locul 2 este de 517.74 RON.
c) Locul 3: o bratara de monitorizare a activitatii fizice si promovarea proiectului clasat pe locul 3 in urma jurizarii pe pagina de Facebook Rexona timp de 1 luna (1 post/saptamana despre proiect). Valoarea comerciala totala a premiului acordat pentru locul 3 este de 400.5 RON
d) Locurile 4-10: cate un kit Rexona, constand in cate un deodorant antiperspirant spray si un gel de dus Rexona. Valoarea comerciala totala a premiului acordat pentru locurile 4-10 este de 136.78 RON

4.2. Valoarea comerciala totala a premiilor acordate este de 9955.02 RON (TVA inclus).

4.3. Un Utilizator nu poate castiga in cadrul Campaniei decat un singur premiu.

4.4. Procedura de validare a castigatorilor si de acordare a premiilor este descrisa la Sectiunea 5 de mai jos.

4.5. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului. In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator nici un alt potential castigator, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

4.6. Premiile oferite in cadrul Campaniei nu sunt transmisibile altor persoane in afara de castigatorii desemnati. Premiile vor fi trimise si vor intra doar in posesia persoanelor care au inscris un proiect in Campanie si care au fost desemnati castigatori urmand toate etapele de inscriere in Campanie.

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

5.1. In cadrul Campaniei se acorda 10 de premii in baza mecanismului detaliat la sectiunea 3.

5.2. Potentialii castigatori ai premiilor vor fi contactati de catre reprezentantii Organizatorului printr-un mesaj trimis pe adresa de e-mail cu care s-au inscris in cadrul Campaniei sau prin telefon (intre 3-5 apeluri), in termen de 24 de ore de la desemnarea acestora ca potentiali castigatori de catre juriul Rexona. Cu aceasta ocazie, fiecare castigator va fi instiintat despre desemnarea in cadrul Campaniei ca potential castigator al premiului, conditiile si procedura pe care aceasta o are de urmat pentru a fi validat final si a intra in posesia premiului. Printr-un e-mail de raspuns pe care trebuie sa-l trimita Organizatorului in termen de maximum 2 zile catre adresa de e-mail contact@rexona.ro, potentialul castigator trebuie sa confirme participarea la Campanie, apoi sa comunice numele, prenumele, adresa si varsta dupa ce, in prealabil, isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor lor personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in vederea validarii si atribuirii premiului.

5.3. Netrimiterea mesajului de raspuns in termenul mentionat mai sus, respectiv in 48 de ore de la data la care potentialul castigator a fost contactat telefonic sau prin e-mail de catre reprezentantii Organizatorului, neconfirmarea participarii la Campanie, constatarea neindeplinirii unor conditii de participare impuse prin prezentul Regulament sau refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorului vor proceda la desemnarea unui alt castigator dintre rezervele extrase, in ordinea extragerii acestora, prin aceleasi proceduri de atribuire.

5.4. In cazul refuzului vreunui castigator, de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului. In cazul nedesemnarii unui premiu din cauza imposibilitatii validarii unui castigator, incluzand si rezervele in ordinea desemnarii lor de catre juriu, premiul va ramane in posesia Organizatorului.
5.5. Anuntarea celor 10 de castigatori se va face in termen de 8 de zile de la validarea lor in cadrul aplicatiei „Idei: in miscare” de pe portalul Facebook si pe pagina de Facebook Rexona: https://www.facebook.com/RexonaRomania .

5.6. Premiile oferite locurilor 2-10 vor fi livrate castigatorilor prin curier, in termen de 50 de zile lucratoare de la data postarii numelui potentialilor castigatori pe canalul oficial de comunicare a Campaniei, la adresa comunicata in emailul de confirmare a datelor personale. Pentru a fi validat final si a intra in posesia premiului, fiecare potential castigator trebuie sa prezinte curierului, reprezentant al Organizatorului in procedura de validare, un act de identitate. In masura in care se constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate in vederea inscrierii/validarii si cele ce reies din actul de identitate prezentat de potentialul castigator sau se constata neindeplinirea conditiilor de participare la Campanie, atunci potentialul castigator este invalidat, fara a avea dreptul la vreo despagubire din partea Organizatorului.

5.7. Castigatorul premiului oferit pentru locul 1 va intra in posesia premiului prin virament bancar, in contul indicat de acesta dupa validare, in luna ianuarie 2015, iar premiile constand in produse Rexona ii vor fi livrate prin curier in termen de 30 de zile lucratoare de la validare, la adresa comunicata prin e-mailul de confirmare a datelor personale.

5.8. Premiile vor fi predate castigatorilor pe baza de proces-verbal de predare-primire semnat de castigator si reprezentantul Organizatorului. In cazul premiului impozabil, procesul-verbal va contine si CNP-ul castigatorului, impreuna cu acordul acestuia expres si neechivoc in vederea prelucrarii acestuia de catre Organizator, prin SC netWing International SRL pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

SECTIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

6.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr.2220.

6.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea inscrierii in Campanie, validarii si atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale in cazul premiului impozabil.

6.3. Organizatorul si Agentia implicata in implementarea si desfasurarea acestei Campanii garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Persoanele vizate au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucuresti, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

6.4. Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Persoanele vizate vor transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucuresti.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA PUBLICA A CASTIGATORILOR PREMIILOR

7.1. Lista cu castigatorii Campaniei va fi publicata in cadrul aplicatiei “Idei: in miscare” de pe portalul Facebook si pe pagina Rexona Romania (https://www.facebook.com/RexonaRomania) in cel mult 8 zile lucratoare de la validarea lor.

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA

8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului – din motive independente de vointa sa – a caror aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 N.C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, se obliga sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 9. LITIGII SI FRAUDE

9.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

9.2. Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa: S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucuresti. Dupa data publicarii castigatorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie referitoare la participarea la Campanie, validarea castigatorilor si atribuirea premiilor.

9.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 10. DIVERSE

10.1. Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.

10.2. Campania nu e sponsorizata, sustinuta sau administrata de, sau in asociatie cu Facebook. Participantii la aceasta Campanie inteleg ca informatiile furnizate de catre ei in cadrul Campaniei sunt destinate Organizatorului si nu sunt adresate catre Facebook. Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator prin intermediul Agentiei, in conditiile prezentului Regulament. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta Campanie, urmeaza a fi adresate prin scrisoare expediata la adresa mentionata la art.9.2. de mai sus.

10.3. Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului.

10.4. Regulamentul Campaniei este publicat in cadrul aplicatiei “Idei: puse in miscare” si va fi disponibil gratuit oricarui solicitant pe toata perioada Campaniei.”

Prezentul regulament a fost intocmit de avocat si atestat de Cabinetul de avocatura Simona Coman in 2 exemplare, din care 1 s–a eliberat partii, astazi, 06.11.2014.

SC UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE SA,

Nr crt NUME PROIECT PREMIU PREMIU
1 Climb again: Petrecerea copiilor la catarat o bratara de monitorizare a activitatii fizice si  2.000 euro si un set de produse Rexona
2 Constanta Free Tour produse Rexona pentru 6 luni
3 Invictus o bratara de monitorizare a activitatii fizice promovarea proiectului pe pagina de Facebook Rexona
4 Fotbal fara fluier set de produse Rexona
5 Time Trial Running set de produse Rexona
6 Alergarea povestita celor mici set de produse Rexona
7 Ecoturism cu cai set de produse Rexona
8 Un pas…peste frontiera de pe imas set de produse Rexona
9 Muzica e viata mea set de produse Rexona
10 Calator intr-un univers necunoscut set de produse Rexona

 

.

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!