Campanii Inchise, Produse Curatenie »

Regulament Pronto in Mega Image

Perioada campaniei: 01.11.2016 – 30.11.2016

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„PRONTO in MEGA IMAGE”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA

1.1. Organizatorul acestei campanii promotionale (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este compania SC. Johnson Wax SRL, cu sediul în Bucuresti, str. Plantelor, nr. 37A, Sector 2, Cod de Inregistrare Fiscală RO 10787297, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/6842/1998 si avand cod IBAN: RO 10 CITI 0000 0007 2485 5016 deschis la Citibank, reprezentată de Lucian Lazarovici având funcţia de Country Manager, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr. 448, numita in cele ce urmeaza “Organizator”.
Campania se va desfasura la nivel national prin intermediul FIELDSTAR SRL cu sediul Str Soseaua Iancului, Nr 4, Bl 113A, Sc B, Ap 51, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9824/18.07.2003, Cod Fiscal nr. RO 15600992, notificata la ANSPDCSP, IBAN RO74 OTPV 1100 0009 5780 RO02, reprezentata de Marian Dumitrescu avand functia de Director General, deschis la OTP Bank Romania – SMB, si denumita in continuare Agentia.

1.2. Campania se va derula in conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul Romaniei.

1.3. Campania se va desfasura la nivel national in perioada 01 noiembrie 2016– 30 noiembrie 2016 prin intermediul magazinelor Mega Image specificate in Anexa 1, anexa care face parte integrata din prezentul Regulament.

1.4. Campania este organizata pentru promovarea produselor marca PRONTO (marca inregistrata apartinand JOHNSON WAX), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

1.5. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediazata in scopul informarii
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ.
Informatiiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.

1.6. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia la adresa de web: www.info-regulamente.ro sau poate fi solicitat in scris la adresa postala strada Polona, nr. 43, sector 1, Bucuresti Cod postal 010493.

1.7. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Campaniei, urmând ca asemenea modificări să intre în vigoare numai după publicarea prealabila a acestora, pe site-urile mai sus menţionate.

1.8. Conditiile de inscriere/participare si mecanismul de desfasurare a Campaniei sunt detaliate la Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE. PRODUSELE PARTICIPANTE

2.1. La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani impliniti la data inscrierii, cu exceptia angajatilor Organizatorilor si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).
2.2. Prin Produse Participante se va intelege ca urmatoarele produse comercializate de catre Organizator pe piata din Romania, in magazinele selectate de Organizator, participa la promotie.

Produsele participante sunt:

PRONTO DETERGENT LEMN CURAT 750ML
PRONTO DETERGENT SAPUN VERDE/750ML
PRONTO EXTRA CARE DET.LEMN 750ML
PRONTO LIME SPRAY.MULTISUPRAF.300ML
PRONTO PAMATUF ANTIPRAF BAZA
PRONTO PAMATUF ANTIPRAF REZERVA
PRONTO PULVERIZ MOBILA ALOE V 500ML
PRONTO SERVETELE PTR MOBILA LEMN
PRONTO SPRAY MOBILA CLASSIC 300ML
PRONTO SPRAY SUPRAFETE MULTIPL300ML
PRONTO SPRAY300M+50% RED DET 750ML
PRONTO SPRING TIME SPRAY.LEMN 300ML

2.3. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a înlătură orice tentativa de fraudă prin restricționarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care încearcă sa fraudeze.

2.4. Participantii trebuie sa pastreze bonurile fiscale de achizitionare a produselor participante pe care le-au inscris in campanie, pentru ca in cazul contactarii acestora ca potentiali castigatori sa le poata prezenta spre a fi validati drept castigatori in vederea inmanarii premiului.

2.5. Un consumator/participant se poate inscrie in Campanie, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa, cu maximum 10 coduri unice de participare valide inscrise in cursul aceleasi zile.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Pentru a participa la Campanie, consumatorii (persoane fizice) care indeplinesc conditiile mentionate trebuie sa achizitioneze orice produs PRONTO participant la Campanie si sa trimita prin SMS la numarul 1796 (numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone, Telekom), codul unic al bonului fiscal de achizitionare a produsului participant achizitionat.

3.2. Un cod participare va putea fi inscris in Campanie de catre un singur participant.

3.3. INSCRIEREA PRIN SMS

3.3.1. Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea la numarul de telefon 1796 (numar cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Telekom Mobile) in perioada campaniei (Art.1.3. de mai sus) data limita de primire a SMS-urilor de inscriere in Campanie fiind ultima zi a campaniei (inclusiv) a unui mesaj care sa contina codul unic al bonului fiscal de achizitie a unui Produs Participant si cuvantul MEGA ca in exemplul urmator: 123456789 PRONTO MEGA

3.3.2. Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a. sa contina codul unic inscris pe bonul fiscal al unui produs participant achizitionat , cuvantul PRONTO MEGA ca in exemplul: 123456789 PRONTO MEGA;
b. codul unic al bonului fiscal al produsului participant respectiv sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie, indiferent de persoana care face acea inscriere;
c. codul unic sa fie primit la numarul 1796 in perioada campaniei (Art.1.3. de mai sus).
d. Nu se pot trimite de pe un acelasi numar de telefon mesaje de participare pentru participanti diferiti, in aceste cazuri participarile se considera tentative de frauda si se vor anula, nu vor putea castiga premii in cadrul campanie

3.3.3. Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul corect, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:

a. Daca mesajul a fost trimis inainte de data de incepere a campaniei, atunci SMS-ul raspuns va fi: „Campania “PRONTO in MEGA IMAGE” Incepe pe 01.11.2016, ora 00:00.”.
b. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, iar participantul nu a inscris 10 coduri in cursul zilei respective prin niciuna din cele doua modalitati de inscriere, atunci participantul va primi urmatorul SMS: „Felicitarit! Ai inca o sansa la un premiu! Mai poti inscrie N bonuri astazi. Pastreaza bonul fiscal pentru validare. Detalii la infoline 021-316.31.50”, unde “N” reprezinta numarul de bonuri valide, din totalul de 10, pe care participantul le poate inscrie in cursul unei zile;
c. daca mesajul este invalid, respectiv nu contine nume magazin/ cifra sau mesajul in sine nu se incadreaza in/nu respecta conditiile stipulate in art.3.3.1 si art.3.3.2. de mai sus, atunci SMS-ul raspuns va fi: “ Ne pare rau, mesajul este gresit. Detalii la infoline 021-316.31.50”.
d. daca mesajul a fost trimis in forma corecta si bonul trimis este corect, dar a mai fost inscris anterior in Campanie, de pe acelasi numar de telefon atunci SMS-ul raspuns va fi: ”Ai introdus deja acest numar de bon. Detalii la infoline 021-316.31.50”
e. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, dar participantul inscris deja 10 coduri in cursul zilei respective prin una din cele doua modalitati de inscriere, atunci participantul va primi din partea Organizatorului urmatorul SMS: „Ai inscris deja 10 bonuri. Conform Regulamentului, ai inscris numarul maxim de bonuri pe zi. Poti incerca din nou maine Detalii la infoline 021-316.31.50.”
f. Daca mesajul a fost trimis dupa data de sfarsit a campaniei, atunci SMS-ul raspuns va fi: „Campania s-a incheiat pe data de 30.11.2016, ora 23:59. Te asteptam la urmatoarele campanii!”

g. Daca mesajul a fost trimis dupa data de terminare a campaniei, atunci SMS-ul raspuns va fi: „Campania a luat sfarsit pe data de 30 noiembrie 2016, ora 23:59.”

3.3.4. La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile expediate la nr. de telefon 1796 care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 3.1.1 si art. 3.1.2 de mai sus sau in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.

3.3.5. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a. pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul 1796, precum si pentru mesajele trimise dupa terminarea Campaniei sau catre un alt numar de telefon;
b. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art. 3.3.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c. daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde expeditorului acelui mesaj;
d. daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns corespunzator fiecarui mesaj primit;

e. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
f. Pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod fiscal unic inscris;
g. Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost inscrise in Campanie codurile fiscale unice de participare;
h. Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra codurilor unice care au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra produselor participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari.

3.3.6. Dupa data limita de primire a mesajelor, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor scrise la numarul de SMS al Campaniei.

4. SECTIUNEA 4. PREMIILE

4.1. În cadrul Campaniei se vor acorda, prin tragere la sorți, 3 premii fiecare avand valoarea de 1.930 lei TVA inclus (echivalent a 429 Euro – la cursul BNR al zilei in care a fost autentificat Regulamentul).

4.2. Valoarea comerciala totala a premiilor acordate este de 5.790 lei TVA inclus, echivalent a a 1287 Euro la cursul BNR al zilei in care a fost autentificat Regulamentul.

4.3. Castigatorul va primi un voucher nominal in valoare de 1.930 lei TVA inclus (echivalent a 429 Euro – la cursul BNR al zilei in care a fost autentificat Regulamentul), cu care isi poate rezerva un week-end in perioada 9.01-30.06.2017 (excluzand perioada sarbatorilor legale), la hotel Sport 4**** in Poiana Brasov, pentru 2 persoane, incluzand cazare 2 nopti, demipensiune, in functie de disponibilitatea hotelului.
Voucherul nu include cheltuielile de transport pana si de la destinatia hotelului mai sus mentionat.
Rezervarea perioadei de consumare a premiului se va face de catre castigator in perioada 13 Decembrie – 23 Decembrie, doar in zilele lucratoare, in intervalul orar 10.00-18.00, prin intermediul SC Field Star SRL, in functie de disponibilitatea hotelului, în caz contrar pierzându-și valabilitatea (fără nicio despăgubire din partea Organizatorului).

4.4. Valoarea premiului o reprezintă valoarea comerciala menționată anterior la care se adaugă impozitul ce va fi reținut la sursa de catre imputernicit.

4.5. Dacă după rezervarea/realizarea pachetului turistic de către câștigător, valoarea voucherului este utilizata in întregime, dar câștigătorul dorește servicii turistice adiționale, va trebui sa suporte personal costurile acestora (aceste servicii adiționale nefiind răspunderea Organizatorului).

4.6. In cadrul acestei Campanii un participant nu poate obtine decat un singur premiu.

4.7. Premiile nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui câştigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să intre în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc) sau, în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmând a trece la validarea altui câştigător dintre rezervele extrase, în ordinea extragerii acestora. În cazul în care Organizatorul nu poate valida drept câştigător niciun alt potenţial câştigător, atunci Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

5.1. Acordarea premiilor

5.1.1. Toate premiile se vor acorda prin tragere la sorti, dupa cum urmeaza:
Toti participantii inscrisi in campanie vor fi inclusi in extragerea finala in urma careia se vor acorda cele trei premii. Se vor extrage trei castigatori si noua rezerve, cate trei rezerve pentru fiecare castigator extras. Rezervele vor inlocui in ordinea extragerii un castigator daca acesta nu poate fi validat sau refuza premiul.

5.2. Tragerea la sorti a castigatorilor

5.2.1. Tragerile la sorti se vor desfasura in prezenta unui notar si a reprezentantilor desemnati ai Organizatorului.
5.2.2. Castigatorii sunt stabiliti printr-o extragere care va avea loc in data de 7 decembrie 2016

5.3. Validarea castigatorilor

5.3.1. Ulterior desemnarii potentialilor castigatori, Organizatorul va proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea de catre acestia a conditiilor privind inscrierea/participarea.

5.3.2. Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator, este necesara indeplinirea de către acesta în mod cumulativ a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul a respectat toate condițiile de înscriere mentionate in regulament.
(2) Participantul deține bonul produsului cu Codul fiscal unic desemnat castigator si il prezintă Organizatorului la solicitarea acestuia, în vederea validării sale, fiind in mod expres prevazut ca imposibilitatea de a prezenta bonul de achizitie a produsului participant si care contine codul câștigător va duce la descalificarea participantului potential castigator de a intra in posesia premiului.

5.3.3. Potentialul castigator al unui premiu va fi contactat de catre reprezentantii Organizatorului pe numarul de telefon pe care l-a folosit la inscrierea in Campanie, pentru a li comunica despre despre desemnarea sa ca potential castigator al unui premiu, conditiile si procedura pe care aceasta o are de urmat pentru a fi validat final si a intra in posesia premiului. Pentru a fi validati drept castigatori, si pentru a intra in posesia premiului, potentialii castigatori trebuie :

a. sa poata fi contactati la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie, in termen de 3 zile lucratoare de la data desemnarii acestuia ca potential castigator (respectiv data primirii mesajului din partea Organizatorului privind castigul); numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea castigatorilor si contactarea acestora;
Neconfirmarea participarii la Campanie, constatarea neindeplinirii unor conditii de participare impuse prin prezentul Regulament sau refuzul unui potential castigator, manifestat expres si neechivoc, de a comunica datele sale personale duce la invalidarea acestuia si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nici o despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorului vor proceda la contactarea unui alt potential castigator. In masura in care potentialii castigatori indeplinesc toate conditiile de participare impuse de Regulament, atunci acestia vor fi validati si vor intra in posesia premiului.

b. in momentul contactarii acestora, Participantii trebuie sa declare numele, prenumele, CNP-ul si adresa completa, dupa ce in prealabil isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor lor personale in baza de date a Organizatorului, in vederea validarii si atribuirii premiului.

c. sa confirme in termen de 3 zile lucratoare, respectiv pana la data de 11 decembrie 2016, participarea la Campanie, prin transmiterea bonului fiscal prin posta sau curier la adresa specificata de catre Organizator, FIELDSTAR SRL, strada Polona, nr. 43, sector 1, Bucuresti, Cod postal 010493, bon fiscal care dovedeste ca a cumparat un Produs Participant

5.3.4. Validarea finala se va face prin compararea numarului bonului fiscal potential castigator extras in urma tragerii la sorti cu numarul bonului primit la adresa FIELDSTAR SRL, strada Polona, nr. 43, sector 1, Bucuresti, Cod postal 010493, si in cazul in care acestea coincid, potentialul castigator estr declarat castigator.

5.3.5. In cazul in care un potential castigator nu poate fi contactat telefonic conform art. 5.3.3 a de mai sus (ca de exemplu in situatiile in care nu raspunde la numarul pe care l-a comunicat la inscriere, numarul nu este alocat, nu se afla in aria de acoperire a serviciului de telefonie mobila, numarul de telefon este suspendat, deranjat etc) acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la rezervele extrase conform art.5.1.1 de mai sus. Un potential castigator rezerva va fi apelat de 8 ori intr-un interval de 48 ore. Odata contactat, potentialul castigator are la dispozitie 48 ore pentru a comunica toate datele necesare validarii. Un castigator nu poate ceda, unei alte persoane, drepturile asupra premiului castigat.

5.4. Intrarea in posesia premiilor

5.4.1. Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala
Organizatorului, prin curier, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai
tarziu de data de 6 Ianuarie 2017. Identitatea castigatorilor va fi comunicata catre public prin intermediul site-ului www.info-regulamente.ro;

5.4.2. Premiile vor fi inmanate Castigatorilor pe baza unui proces verbal de predare primire a
premiului.

5.4.3. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu
atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un
Partcipant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului
de telefon incorecte / incomplete.

5.4.4. Daca castigatorul returneaza produsului achizitionat, va returna si premiul.
Imposibilitatea contactării potentialului câstigator in termenul si conditiile stabilite in prezentul Regulament, omisiunea acestuia de a comunica Organizatorului datele sale personale, precum si celelalte informatii solicitate pana la data limita mentionata in regulament, neprezentarea documentelor de identitate ori a bonului fiscal original, duce la pierderea de catre acesta a dreptului de a mai intra in posesia premiului, fara nici o compensare din partea Organizatorului. Aparitia vreuneia din aceste situatii da dreptul Organizatorului de a nu mai atribui acelei persoane premiul, urmand a se apela la rezerva extrasa conform art.5.3 de mai sus.

SECTIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

6.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 448.

6.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii si atribuirii/expedierii premiilor.

6.3. Organizatorul si Agentiile implicate in implementarea si desfasurarea acestei Campanii, garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Persoanele vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa strada Polona, nr. 43, sector 1, Bucuresti Cod postal 010493. o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

6.4. Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Persoanele vizate vor transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre strada Polona, nr. 43, sector 1, Bucuresti Cod postal 010493.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA PUBLICA A CASTIGATORILOR PREMIILOR

Numele si prenumele castigatorilor validati, precum si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi anuntate public, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, actualizata. Lista castigatorilor va fi publicata in sectiunea dedicata Campaniei de pe site-ul web www.info-regulamente.ro in cel mult 15 zile lucratoare de la validarea lor.

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA

8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, din motive independente de vointa sa.

8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor, contributiilor sau ale altor obligatii financiare legate de premiile oferite pe care le poate datora castigatorul, cu exceptia impozitului aplicabil veniturilor din premii a caror valoare individuala depaseste suma de 600 lei.
In cazul premiilor cu o valoare mai mare de 600 lei, Organizatorul prin intermediul Agentiei va calcula, declara, suporta si plati la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, prin raportare la venitul net din premii stabilit conform art. 76 din Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 10. LITIGII SI FRAUDE

10.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

10.2. Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa: strada Polona, nr. 43, sector 1, Bucuresti Cod postal 010493. Dupa data publicarii listei castigatorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie referitoare la participarea la Campanie, validarea castigatorilor si atribuirea premiilor.

10.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 11. DIVERSE

11.1 Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.

11.2 Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator prin intermediul Agentiilor, in conditiile Regulamentului. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta Campanie urmeaza a fi transmise Organizatorului la adresa acestuia.

11.3 Organizatorul nu este raspunzator pentru plata de catre Castigatori a contributiei de asigurari sociale de sanatate, a eventualelor asigurari sau a altor obligatii fiscale datorate de catre Castigatori pentru premiile castigate de acestia, cat si in ceea ce priveste eventual;elr cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campanie, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

11.4 In eventualitatea unei dispute asupra validita decizia Organizatorului este definiva.

11.5 Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului.

11.6 Regulamentul Campaniei va fi publicat pe site-ul www.info-regulamente.ro .

 

ACT ADITIONAL
LA REGULAMENTUL CONCURSULUI 
„PRONTO in MEGA IMAGE”

 Organizatorul acestei campanii promotionale (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este compania Johnson Wax SRL, cu sediul în Bucuresti, str. Plantelor nr. 37A, Sector 2, Cod de Inregistrare Fiscală RO 10787297, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/6842/1998 si avand cod IBAN:  RO 10 CITI 0000 0007 2485 5016 deschis la Citibank,  reprezentată de Lucian Lazarovici având funcţia de Country Manager, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr. 448, numita in cele ce urmeaza “Organizator”.
Campania se va desfasura la nivel national prin intermediul FIELDSTAR SRL cu sediul Str Soseaua Iancului Nr 4, Bl 113A, Sc B, Ap 51, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9824/18.07.2003, Cod Fiscal nr. RO 15600992, notificata la ANSPDCSP, IBAN  RO74 OTPV 1100 0009 5780 RO02, reprezentata de Marian Dumitrescu avand functia de Director General, deschis la OTP Bank Romania – SMB, si denumita in continuare  Agentia.

1.1.      Regulamentul este autentificat cu numarul 1162 din data de 07.10.2016 de Biroul Individual Notarial “Expert”.

      

SECTIUNEA 4. Premiile din Regulament se modifica si va avea urmatorul continut:

În cadrul Campaniei se vor acorda, prin tragere la sorți, 5 premii fiecare avand valoarea de 930 lei TVA inclus (echivalent a 429 Euro – la cursul BNR de 4,4988 lei pentru 1 euro ).

Valoarea comerciala totala a premiilor acordate este de 9650 lei TVA inclus, echivalent a a 1287 Euro la la cursul BNR de 4,4988 lei pentru 1 euro.

Castigatorul va primi un voucher nominal in valoare de 1.930 lei TVA inclus (echivalent a 429 Euro – la cursul BNR al zilei in care a fost autentificat Regulamentul), cu care isi poate rezerva un week-end in perioada 9.01-30.06.2017 (excluzand perioada sarbatorilor legale), la hotel Sport 4**** in Poiana Brasov, pentru 2 persoane, incluzand cazare 2 nopti, demipensiune, in functie de disponibilitatea hotelului.

Voucherul nu include cheltuielile de transport pana si de la destinatia hotelului mai sus mentionat.

Rezervarea perioadei de consumare a premiului se va face de catre castigator in perioada 13 Decembrie – 23 Decembrie, doar in zilele lucratoare, in intervalul orar 10.00-18.00, prin intermediul SC Field Star SRL, in functie de disponibilitatea hotelului,  în caz contrar pierzându-și valabilitatea (fără nicio despăgubire din partea Organizatorului).

Valoarea premiului o reprezintă valoarea comerciala menționată anterior la care se adaugă impozitul ce va fi reținut la sursa de catre imputernicit.

Dacă după rezervarea/realizarea pachetului turistic de către câștigător, valoarea voucherului este utilizata in întregime, dar câștigătorul dorește servicii turistice adiționale, va trebui sa suporte personal costurile acestora (aceste servicii adiționale nefiind răspunderea Organizatorului).

In cadrul acestei Campanii un participant nu poate obtine decat un singur premiu.

Premiile nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui câştigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să intre în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc) sau, în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmând a trece la validarea altui câştigător dintre rezervele extrase, în ordinea extragerii acestora. În cazul în care Organizatorul nu poate valida drept câştigător niciun alt potenţial câştigător, atunci Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

 

Toate celelalte articole ale prezentului regulament raman neschimbate

 

 

Nume Magazin Adresa
MI LIZEANU Strada Stefan cel Mare Nr. 224 sector 2 Bucuresti
MI MILITARI Strada Iuliu Maniu Nr. 51 sector 6 Bucuresti
MI MIHAI BRAVU Strada Mihai Bravu Nr. 294 sector 3 Bucuresti
MI TITULESCU Strada Nicolae Titulescu Nr. 39 sector 1 Bucuresti
MI PANTELIMON Strada Pantelimon Nr. 243 sector 2 Bucuresti
MI 13 SEPTEMBRIE Strada 13 Septembrie Nr. 75-79 BL. 73-75  sector 5 Bucuresti
MI DRUMUL TABEREI Drumul Taberei, Nr. 96, sector 6, Bucuresti
MI TITAN Strada Liviu Rebreanu Nr. 13 sector 3 Bucuresti
MI COLENTINA Strada Soseaua Colentina Nr. 81 sector 2 Bucuresti
MI TINERETULUI Strada Tineretului Nr. 1 sector 4 Bucuresti
MI ION MIHALACHE Bd. Ion Mihalache Nr. 92 sector 1 Bucuresti
MI IANCULUI Strada Iancului Nr. 33 sector 2 Bucuresti
MI CONSTANTA 1 Strada Tomis Nr. 310 Constanta
MI PLOIESTI Strada Republicii Nr. 108 Ploiesti
MI HALA TRAIAN Strada Calarasilor Nr. 133 sector 3 Bucuresti
MI EMINESCU Strada Mihai Eminescu Nr. 185 sector 2 Bucuresti
MI PIPERA Strada George Bacovia Nr. 1 BL. mare Voluntari
MI BERCENI Strada Berceni Nr. 41 sector 4 Bucuresti
MI GIULESTI Strada Giulesti Nr. 38 sector 6 Bucuresti
MI OBREGIA Strada Straduintei Nr. 1 sector 4 Bucuresti
MI BRANCOVEANU Strada Constantin Brancoveanu Nr. 45 sector 4 Bucuresti
MI CAROL Strada Carol I Nr. 61 sector 2 Bucuresti
MI VALEA OLTULUI Strada Valea Oltului, Nr. 131-137, sector 6, Bucuresti
MI IANCU DE HUNEDOARA Strada Grigore Alexandrescu Nr. 87-97
MI LIZIERA Soseaua Pipera-Tunari,Nr.166-168
MI TOMIS MALL Strada Ștefan cel Mare, Nr. 36, Centrul Comercial Tomis Mall, subsol, Constanța
MI OBOR Strada Stefan cel Mare Nr. 238 BL. 59B  sector 2 Bucuresti
MI EMIL RACOVITA Strada Emil Racovita Nr. 16A BL. L11  sector 4 Bucuresti
MI LUGOJANA Strada Vitan Nr. 215-217 BL. 21-22  sector 3 Bucuresti
MI TEIUL DOAMNEI Strada Lacul Tei Nr. 126-128 sector 2 Bucuresti
MI AL.LAPUSNEANU Bd. Al. Lapusneanu Nr. 85 bl. LV16  Constanta
MI LACUL TEI Strada Lacul Tei Nr. 73 sector 2 Bucuresti
MI MUNCII Bd. Decebal Nr.25-27-29
MI APUSULUI Strada Apusului Nr. 50 sector 6 Bucuresti
MI 1DECEMBRIE Soseaua Bucuresti-Giurgiu, km 18, Nr. 264, T160-161
MI PIATA VITAN Strada Vitan Nr. 13-19 sector 3 Bucuresti
MI PROGRESULUI Strada Giurgiului Nr. 115 sector 4 Bucuresti
MI OTOPENI Strada Bucurestilor Nr. 178-180 Otopeni
MI ION ROATA Strada Ion Roata Nr. 3
MI FERDINAND Strada Ferdinand I Nr. 97 bl. P17  sector 2 Bucuresti
MI CRANGASI Calea Crangasi Nr. 29
MI UVERTURII Strada Uverturii Nr. 83 bl. O15  sector 6 Bucuresti
MI T.PALLADY Strada Theodor Pallady Nr. 73A bl. P4  sector 3 Bucuresti
MI B.MANTA Strada Nicolae Titulescu Nr. 95-103 bl 8 parter sector 1 Bucuresti
MI MALCOCI Strada Malcoci Nr. 2B sector 5 Bucuresti
MI C.BUCURESTI Strada Berzei Nr. 2A Brasov
MI PIATA AMZEI Strada Amzei Nr. 10-22 bl. corp A  sector 1 Bucuresti
MI MOSILOR Strada Traian Nr. 197 bl. 22B  sector 2 Bucuresti
MI IZVORUL CRISULUI Strada Constantin Brancoveanu Nr. 116 BL. M2/3 sector 4 Bucuresti
MI ION MINCU Bd. Ion Mihalache Nr. 58 BL. 35A  sector 1 Bucuresti
MI RM SARAT Strada Ramnicu Sarat Nr. 15 Bl. 2 sector 3 Bucuresti
MI GIURGIULUI Strada Giurgiului Nr. 131 sector 4 Bucuresti
MI UNIRII Piata Unirii Nr. 1 (magazin Unirea Shopping Center)
MI TUNARI Soseaua Pipera Tunari  Nr.50
MI CAMIL RESSU Strada Camil Ressu Nr. 6 BL. 2  sector 3 Bucuresti
MI NORILOR Strada Constantin Radulescu Motru Nr. 12 sector 4 Bucuresti
MI MINIS Strada Constantin Brancusi Nr.23, bl. T4-T5
MI OLTENITEI Strada Oltenitei Nr. 240 sector 4 Bucuresti
MI GRIVITEI Strada Grivitei Nr. 399 sector 1 Bucuresti
MI RAHOVA Strada Rahovei Nr. 299 sector 5 Bucuresti
MI PIATA RESITA Strada Resita Nr. 4 bl. M1  sector 4 Bucuresti
MI SEBASTIAN Calea 13 Septembrie Nr. 221-225 (Complex Comercial Prosper)
MI GAESTI Strada Academician S.Cioculescu Nr. 25 Gaesti jud. Dambovita
MI CORBEANCA Strada Unirii Nr. 2 Corbeanca jud. Ilfov
MI DAMBOVITA Strada Vitan Nr. 126 sector 3 Bucuresti
MI DELEA NOUA Strada Delea Noua Nr. 2
MI MUNTENIA Bd. Independentei, Nr. 2, Targoviste
MI GLORIA Strada Baba Novac Nr. 25 sector 3 Bucuresti
MI BOLINTIN VALE Strada Poarta Luncii Nr. 30303 Bolintin Vale jud. Giugriu
SG PANTELIMON 328 Strada Pantelimon Nr. 328 BL. 5 sector 2 Bucuresti
MI POPESTI LEORDENI Strada Oltenitei Nr. 51-55 Popesti-Leordeni jud. Ilfov
MI JOLIE VILLE Strada Erou Iancu Nicolae Nr.103 bis
MI CHARLES DE GAULLE Strada Pangratti Ermil,Inginer Nr. 35 sector 1 Bucuresti
MI AFUMATI Soseaua Bucuresti – Urziceni, Nr.153 B
MI BUSTENI Strada Libertatii nr 206, Busteni
MI PETRE ISPIRESCU Strada Petre Ispirescu Nr. 86
MI CEAHLAU Strada Ceahlau Nr. 20 BL. 103  sector 6 Bucuresti
MI CHIAJNA Strada Preot Sebe Costin Nr. 1 dat Dudu jud. Ilfov
MI GROZOVICI Strada Stefan cel Mare Nr. 50 BL. 35B sector 2 Bucuresti
SG CUZA VODA Strada Alexandru Ioan Cuza Nr.32A
SG COSBUC Strada George Cosbuc,Poet Nr. 98 bl. 119 sector 4 Bucuresti
MI CHITILA Strada Chitilei Nr. 136 sector 1 Bucuresti
MI TARTASESTI Strada Baldana Nr.  Tartasesti jud. Dambovita
MI PANTELIMON-MORARILOR Strada Pantelimon Nr. 286 bl. 41 parter sector 2 Bucuresti
SG COMPOZITORILOR Strada 1 Mai Nr. 15 BL. C3  sector 6 Bucuresti
MI NITU VASILE Strada Nitu Vasile,Sergent Nr. 50-54 parter sector 4 Bucuresti
MI VOILA Strada Oltenitei Nr. 232 BL. 23  sector 4 Bucuresti
MI ROATA DE JOS Strada Republicii Nr. 38 Roata de Jos jud. Giurgiu
MI DOMENII Bd. Ion Mihalache Nr. 128F sector 1 Bucuresti
SG PANTELIMON309 Strada Pantelimon Nr. 309 bl. 8  sector 2 Bucuresti
MI DOMNESTI Soseaua Alexandru Ioan Cuza Nr. 72 Domnesti jud. Ilfov
MI PIATA IANCULUI Strada Iancului Nr. 4 BL. 113A  sector 2 Bucuresti
MI POD BANEASA Strada Serbanescu Alexandru,Cpt.Av. Nr. 60-64 sector 1 Bucuresti
SG TUGULEA Strada Dealul Tugulea Nr. 3D sector 6 Bucuresti
SG STEFAN CEL MARE 15 Strada Stefan cel Mare Nr. 15 BL. 15  sector 2 Bucuresti
SG DIHAM Strada Basarabia Nr. 170 -176 parter sector 2 Bucuresti
MI GLUCOZA Strada Fabrica de Glucoza Nr. 9B, bl C
MI MIHAILESTI Strada Calea Bucuresti Nr. NC32716 Mihailesti jud. Giurgiu
MI STEFAN CEL MARE Soseaua Stefan cel Mare Nr. 40, bl.118
SG WITTING2 Strada Witing Nr. 2 sector 1 Bucuresti
MI GRIVITEI214 Strada Grivitei Nr. 214 sector 1 Bucuresti
MI COLENTINA OBOR Strada Soseaua Colentina Nr. 3 sector 2 Bucuresti
MI BUCURESTI MALL Calea Vitan Nr. 55-59
MI PLAZA ROMANIA Bd. Timisoara Nr.26Z
SG TITULESCU121 Strada NICOLAE TITULESCU Nr. 121 BL. 2 SC. PARTER AP.  LOC. sector 1 Bucuresti
MI VLAD TEPES Strada Vlad Tepes Nr. 20 Giurgiu
SG GHIRLANDEI Strada Blandiana Nr. 26 BL. C1 SC. PARTER AP.  LOC. sector 6 Bucuresti
MI COMARNIC Strada Republicii Nr.1, Comarnic
SG MIHALACHE121 Bd. Ion Mihalache Nr. 121 sector 1 Bucuresti
MI EXPOZITIEI Bd. Expozitiei Nr.101
MI COMPOZITORILOR Strada 1 Mai Nr. 28 sector 6 Bucuresti
SG BASARABIA Strada Basarabia Nr. 110 BL. L8  sector 2 Bucuresti
MI MAIOR CORAVU Strada Mihai Bravu Nr. 176A sector 2 Bucuresti
SG MIHAI BRAVU 140 Strada MIHAI BRAVU Nr. 140 BL. D18 SC. PARTER AP.  LOC. sector 2 Bucuresti
MI MOGHIOROS Strada Drumul Taberei Nr. 40-44 sector 6 Bucuresti
MI COMPLEX NORD PLOIESTI Soseaua Nordului Nr.1, Ploiesti
SG GURA IALOMITEI Strada Gura Ialomitei Nr. 1 BL. CA 23  sector 3 Bucuresti
SG TURDA100 Strada Turda Nr. 100 BL. 30 SC. PARTER AP.  LOC. sector 1 Bucuresti
SG CALEA VACARESTI Strada Vacaresti Nr. 242 BL. 72B  sector 4 Bucuresti
SG DUMBRAVA NOUA Strada Dumbrava Noua Nr. 24 D sector 5 Bucuresti
SG COVASNA32 Strada Covasna Nr. 32 sector 4 Bucuresti
SG PANTELIMON 89 (EX.RITMULUI) Strada Pantelimon Nr. 89 BL. 404 SC. PARTER AP.  LOC. sector 2 Bucuresti
MI ROMANCIERILOR Strada Romancierilor Nr. 5 BL. C14  sector 6 Bucuresti
MI MAICA DOMNULUI Strada Lacul Tei Nr. 119-121 BL. 5A SC. PARTER AP.  LOC. sector 2 Bucuresti
MI DOAMNA GHICA Strada Doamna Ghica Nr. 8 BL. 2 SC. PARTER AP.  LOC. sector 2 Bucuresti
MI BRAN Strada Branului Nr. 36 bis, Bran
MI CIRESICA Strada Cismelei Nr. 16 Constanta
SG SECUILOR 8 Strada Secuilor Nr. 8 sector 4 Bucuresti
SG MIHAI BRAVU 35 Strada MIHAI BRAVU Nr. 35 BL. P13  sector 2 Bucuresti
MI PIATA VICTORIEI Calea Victoriei nr 155, Bl D1,parter, sc 5 si 6
MI BREAZA Strada Republicii Nr. 67A Breaza jud Prahova
SG CENTURII7 Strada Centurii Nr. 7 BL. 113A  sector 6 Bucuresti
SG IULIU MANIU188 Strada Iuliu Maniu Nr. 188 BL. C SC. PARTER AP.  LOC. sector 6 Bucuresti
SG MOINESTI 5 Strada Moinesti Nr. 5 BL. 130 SC. PARTER AP.  LOC. sector 6 Bucuresti
MI MONACO TOWER Soseaua Berceni, nr 96 sector 4, Bucuresti
MI DOJA Strada Gh. Doja Nr. 91-93, Ploiesti (Restaurant Vatra Plaiesilor), jud. Prahova
SG DECEBAL 18 Bd. Decebal, nr 18, bl S4, tronson IV, parter, sector 3
MI CERNAUTI Strada Cernauti, nr 29, sector 2
MI BUCURESTII NOI Bd. Bucurestii Noi, Nr. 7 – 9, sector 1, Bucuresti
MI CANTACUZINO Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino 199, jud Prahova
SG ION MIHALACHE60 Bd. Ion Mihalache, Nr. 60, bl. 40, etaj S+P,sector 1, Bucuresti
SG SF.GHEORGHE 95 Strada Sf.Gheorghe Nr. 95 Pantelimon, jud. Ilfov
SG BUCURESTI TARGOVISTE Soseaua bucuresti-Targoviste, Nr. 22 B, bl. 1, parter, sector 1, Bucuresti
SG LAMOTESTI 5 Strada Lamotesti, nr 3-5, bl 62, parter, sector 4
SG VOLUNTARI 93 Soseaua Afumati, nr 93-95, parter, oras Voluntari
SG BABA NOVAC 13 Strada Baba Novac, nr 13A, bl 2, parter, sector 3
SG IULIU MANIU 97 Bd. Iuliu Maniu, nr 97, bl A, parter, sector 6
SG CARAMFIL48 Strada Nicolae Caramfil, Nr.48, bl. XI, parter sector 1
MI CORBEANCA 2 Soseaua Unirii Nr. 238, Corbeanca, judetul Ilfov
SG DR TABEREI 18 Strada Dumul Taberei, Nr. 18, sector 6, Bucuresti
SG SINCAI 16 Bd. Gheorghe Sincai, nr 16, bloc C2, parter, sector 4
SG UNIRII 23 Bd. Unirii, Nr. 23, bl. 13, parter
MI COMPOZ-SIBIU Bd. 1 mai, Nr. 18B, sector 6, Bucuresti,
SG ION MIHALACHE 109 Bd. Ion Mihalache, Nr. 109, bl 13A, sector 1, Bucuresti
SG SALAJ 132 Soseaua Salaj, Nr. 132, bl. 50A, parter, sector 5
SG UIOARA 3 Strada Uioara, nr 3, bl M2, parter, sector 4, Bucuresti
SG MAIOR BACILA 7 Strada Maior Bacila Nr.7, bl.4, parter, sect.2, Bucuresti
SG EMIL RACOVITA 35-39 Strada Emil Racovita, Nr. 35-39, tarla 45, parcela 934/1/4, lot ACO1, Cartier Azur 1, Voluntari
SG EMINESCU 100 Strada Mihai Eminescu nr 100, parter, sector 2
SG IANCULUI 13 Soseaua Iancului, nr 13, bl 107, parter, sector 2
MI GHERMANESTI Soseaua Ghermanesti Nr.65, Com. Snagov , sat Ghermanesti
MI STEFAN CEL MARE METROU Bd. Stefan cel Mare nr 14, bl 19 parter sector 2
SG CHILIA VECHE 7 Soseaua Chilia Veche, nr 7, bl 710, sector 6
SG MIHAI BRAVU 311 Soseaua Mihai Bravu 311-313, bl. SB1 P, sector 3
MI TITAN MALL Strada Liviu Rebreanu, nr 6, sector 3, situat la parterul “galeriilor Titan”
MI FAVORIT Drumul Taberei nr 24,parter, sector 6
MI PRECIZIEI Bd. Preciziei, nr 24, Cladirea C1, sector 6
SG APUSULUI 29 Strada Apusului, nr 29, bl N19, parter, sector 6
SG MIRCEA VODA 46 Bd. Mircea Voda, nr 46, bl M22, prter, tronson 1partial/1 – parter partial
SG TURDA 117 Strada Turda, nr 117-119, bl 6, sector 1
MI FAINARI Calea Mosilor nr 249, bl 49A, sector 2
SG MARASESTI 2 Bd-ul Marasesti, nr 2B, bl B, scara 1, parter, spatiul 2, sector 4
MI OLTENITEI PARC Soseaua Oltenitei, nr 48-50, bl 7A, sector 4
MI LUNCA CERNEI Strada Drumul Taberei nr 80 bl. C15, parter, sector 6
SG ZIZIN 10 Strada Zizin, nr 10A, sector 3
MI PIATA GEMENII Strada Vasile Lascar Nr. 108-116, sector 2, Bucuresti,StradaViitorului Nr.51,lot 1&2
MI PISCULUI Strada Piscului Nr. 16, bloc 42, parter, sector 4, Bucuresti
SG FABRICII 25 Strada Fabricii nr 25, parter, sector 6
SG GHENCEA 24 Bd. Ghencea Nr. 24 Bl. C89, SC.B, parter
MI MANECIU Strada Garii FN, orasul Gherba, comuna Maneciu
MI ANDRONACHE Soseaua Colentina, Nr. 261, sector 2 , Bucuresti
SG SNAGOV1 Bloc D1, Sc1, parter, jud. Ilfov/spatiu comercial nr 2, Snagov
SG ALEEA SALAJ 10 Aleea Salaj, nr 10, bl 37, parter, sector 5
SG IONESCU GHEORGHE 7 Strada Ionescu Gheorghe nr 7, bloc 140, parter, sector 4
SG VACARESTI 201 Calea Vacaresti Nr. 201, sector 4, Bucuresti
SG CRANGASI 40 Calea Crangasi nr 40, bloc 11 P, sector 6
MI OTOPENI TUNARI Strada 23 August Nr. 196-198, tarla 20, parcela 293, oras Otopeni, jud. Ilfov
MI CITY MALL Soseaua Oltenitei, Nr. 2, sector 4 (parter City Mall)
MI PIATA FLOREASCA in incinta Pietei Agroalimentare, Strada Banu Antonache, sector 1
SG GRIVITEI 40 Strada Grivitei, Nr. 40, Bucuresti
SG DECEBAL12 Bd. Decebal, nr 12, bl S7, tronson II, parter, sector 3
SG PACHE PROTOPOPESCU43 Bd. Pache Protopopescu, nr 43, parter
SG CAMIL RESSU 64 Bd. Camil Ressu Nr. 64, bloc 1 C, sector 3
MI BALADA Bd. 1 Decembrie 1918, nr 12, bl L53, jud. Constanta
SG IULIU MANIU 158 Bd. Iuliu Maniu, nr 158A, bl J, parter, sector 6
SG PANTELIMON256 Soseaua Pantelimon, nr 256, bl 53, parter, sector 2
SG JIULUI 144 Strada Jiului nr 144, parter, sector 1
SG GROZAVESTI METROU spatiul comercial nr 7, statia de metrou Grozavesti, sector 6
SG GENERAL DUMITRACHE 2 Strada General Dumitrache Nr. 2
MI STRADA PASCANI Strada Pascani, bl 728A, etaj P, Bucuresti
MI MOSILOR 2 Calea Mosilor 207, bloc 15, sector 2, Bucuresti
SG CALEA BUCURESTI 24 Calea Bucuresti, nr 24, bl S4, parter, jud Brasov
SG CALEA BUCURESTI 104 Calea Bucuresti, nr 104, jud Brasov
SG HARMANULUI 67 Strada Harmanului, nr 67, jud Brasov
MI MOGOSOAIA Soseaua Bucuresti-Targoviste, nr 57A, comuna Mogosoaia
SG JEPILOR 2 Strada Jepilor, nr 2, bl A8, jud Brasov
SG JUPITER 1 Strada Jupiter, nr 1, jud Brasov (Piata Astra)
SG CALEA GRIVITEI 236 Calea Grivitei 236 , sector 1 , Bucuresti
SG MOLDOVENI 5 Aleea Moldoveni Nr.5, bloc B21, parter, sect.4
MI CARAMFIL Str, Nicolae Caramfil, Nr. 6 – 8, sector 1, Bucuresti
SG THEODOR PALLADY 13 Bd. Thedor Pallady Nr. 13 , bloc R5D , parter , sector 3 , Bucuresti
SG OLTENITEI 162 Soseaua Oltenitei Nr. 162, bloc 3, sector 4, Bucuresti
SG CRANGASI 25 Calea Crangasi Nr. 25, bloc 20, parter, sect.6, Bucuresti
SG GIURGIULUI 118 Soseaua Giurgiului Nr. 118-120, sect.4, Bucuresti
SG EREMIA GRIGORESCU 1 Strada Eremia Grigorescu Nr. 1, parter, sector 1, Bucuresti
SG CODRII COSMINULUI 40 Strada Codrii Cosminului Nr. 40, bl. 406, Brasov, jud. Brasov
SG MARGEANULUI 14 Strada Margeanului Nr.11 , parter, sector 5 , Bucuresti
SG MATEI BASARAB 70 Soseaua Matei Basarab Nr. 70, bloc L 112 A, sc.1, parter, sect. 3, Bucuresti
SG IULIU MANIU 67 Bd. Iuliu Maniu 67, bl. 6,  sector 6, Bucuresti
MI VOLUNTARI Soseaua Afumati, Nr. 72, tarla 187, parcela 7326 si 7324, Jud. Ilfov, Oras Voluntari
SG PANTELIMON 146 Soseaua Pantelimon Nr. 146, bloc 101, parter, sect.2, Bucuresti
SG OBREGIA 7 Bd. Obregia Nr. 7 A, bloc 12 B, parter, sector 4, Bucuresti
SG ARMAND CALINESCU 26 Strada Armand Calinescu, Nr.26, sector 2, Bucuresti
MI UNIRII 2 Bd. Unirii Nr. 3-5, bloc 1 A, B, sect.5, Bucuresti
MI ZIZIN Strada Zizinului Nr. 65, bloc S22D, sc.D
MI BIRUINTEI Strada Biruintei Nr. 3 B, Oras Pantelimon, jud. Ilfov
SG VALEA LUNGA 7 Strada Valea Lunga, Nr.7, bl. 140 , parter , sector 6 , Bucuresti
SG NICOLAE BALCESCU 27 Bd. N. Balcescu Nr. 27-33, sect.1, Bucuresti
MI TUNARI 2 Calea Bucuresti ( fosta 23 august), Nr. 3, comuna Tunari, Jud. Ilfov
MI VALEA ARGESULUI Strada Valea Argesului Nr. 5, bloc C1, parter, sect.6, Bucuresti
SG BUCURESTI PLOIESTI 30 Bucuresti, Soseaua Bucuresti- Ploiesti, Nr. 30- 34, parter, sector 1
SG CALEA FERENTARI 83 Calea Ferentarilor Nr. 83, sect.5, Bucuresti
SG SPLAIUL UNIRII 8 Splaiul Unirii Nr. 8, bloc B4, parter, sect.4, Bucuresti
MI BACILA Strada Maior Vasile Bacila, nr 43 A, sector 2, Bucuresti
MI RAUL DOAMNEI Strada Raul Doamnei Nr. 3, bl. C3, parter, sector 6
SG ION MIHALACHE 45 Bd. Ion Mihalache Nr.45, sect.1, Bucuresti
SG PACHE PROTOPOPESCU 92 Bd. Pache Protopopescu Nr. 92, parter, sect.2, Bucuresti
MI CAMPIA LIBERTATII Strada Campia Libertatii, Nr.36, sector 3, Bucuresti
MI PIATA SUDULUI Soseaua Oltenitei, nr 208, sector 4
MI IMPARATUL TRAIAN Strada Imparatul Traian Nr. 32 , sector 4 , Bucuresti
SG PRELUNGIREA GHENCEA 28 Strada Prelungirea Ghencea Nr. 28, bloc C5, parter, sect.6, Bucuresti
SG MIHAI BRAVU 132 Soseaua Mihai Bravu Nr. 132, bloc D 22, parter, sect.2, Bucuresti
MI BALOTESTI Strada Unirii Nr. 1,Balotesti, jud. Ilfov
SG OBREGIA 16 Bd. Obregia Nr. 16, bloc 16, parter, sect.4, Bucuresti
SG NICOLAE BALCESCU 1 Strada Nicolae Balcescu Nr. 1 bis, oras Pantelimon, jud. Ilfov
MI REGINA MARIA Bd. Regina Maria Nr.24-26, sect.4
SG NATIUNILE UNITE 8 Bd. Natiunile Unite, Nr. 8, bloc 104, sector 5, Bucuresti
SG IULIU MANIU 73 Bd. Iuliu Maniu, Nr. 73, bl C3, parter, sector 6, bucuresti
MI VATRA LUMINOASA Strada Magura Vulturilor, Nr. 1, sector 2, Bucuresti
SG AGATHA BARSESCU 15 Strada Agatha Barsescu Nr. 15 B , lot 1 , sector 3 , Bucuresti
MI HUEDIN Strada Gradistea, Nr. 8, sector 4, Bucuresti
MI ROSETTI Strada C.A. Rosetti, Nr. 14-16, sector 1, Bucuresti
SG FLORIN CIUNGAN 6 Aleea Florin Ciungan, Nr. 6, sector 3, Bucuresti
SG MARGEANULUI 25 Strada Margeanului Nr. 25 , sector 5 , Bucuresti
MI DRUMUL TABEREI 2 Drumul Taberei Nr. 32 , sector 6 , Bucuresti
MI PUCHENI Strada Pucheni Nr. 42, parter, sect.5, BucurestI
MI INDUSTRIILOR Strada InduStriilor Nr. 28, sect.3, Bucuresti
SG VASILE GOLDIS 2 Aleea Vasile Goldis Nr. 2A , parter , sector 3 , Bucuresti
SG SERBAN VODA 43 Calea Serban Voda Nr.43-49, bloc 2 parter+ mezanin, sect 4, Bucuresti
SG CRANGASI 10 Calea Crangasi Nr. 10, bloc 19A, parter, sect.6, Bucuresti
SG INTRAREA SECTORULUI 1 Strada Intrarea sectorului Nr.1, sector 3, Bucuresti
MI CHITILA 2 Soseaua Banatului nr 68-68A, cvartal 27, parcela 7402 si cvartal 24, parcela 7402/1/2, oras Chitila, jud. Ilfov
MI MARGELELOR Strada Margelelor Nr.11, sect.6, Bucuresti
SG PAJUREI 13 Strada Pajurei Nr.13, sector 1, Bucuresti
SG RITIVOIU 11 Strada Ritivoiu, Nr. 11 B,Azuga, jud. Prahova
SG IZVORUL RECE 7 Strada Izvorul Rece Nr.7, boc A8, sect.4, Bucuresti
SG 1 DECEMBRIE 25 Bd. 1 Decembrie 1918 Nr. 25, bloc 46, parter, sect.3, Bucuresti
SG REZERVELOR 72 Strada Rezervelor Nr.72, parter, ap. 5, Com. Chiajna, sat Dudu
SG FOISORULUI 10 Strada Foisorului Nr.10 A, sector 3, Bucuresti
MI CARTIER LATIN Strada Prelungirea Ghencea Nr. 53 bis, Bragadiru, jud. Ilfov
MI CALEA VACARESTI Calea Vacaresti Nr. 220-224, parter, sect.4, Bucuresti
MI TUDOR VLADIMIRESCU Bd. Tudor Valadimirescu Nr. 57, bloc T4, sect.5, Bucuresti
MI BIRUINTEI 2 Bd. Biruintei Nr. 42, Oras Pantelimon, jud. Ilfov
SG DR TABEREI 68 Drumul taberei 68, sector 6, spatiul comercial Nr.1, Bucuresti
SG NICOLAE CARAMFIL 30 Nicolae Caramfil Nr.30, bloc 1 C, parter, sector 1, Bucuresti
SG DIONISIE LUPU 64 Strada Dionisie Lupu Nr.64-66, sector 1, Bucuresti
SG NATIUNILE UNITE 3 Piata Natiunile Unite Nr.3-5, bloc B2 sector 4, Bucuresti
SG NERVA TRAIAN 11 Strada Nerva Traian Nr.11, bloc M68, tronson 2, magazin 4, sector 3, Bucuresti
SG GEORGE CALBOREANU 1 Strada George Calboreanu Nr.1, bloc 115, parter, sector6, Bucuresti
SG ION IRICEANU 2 Strada Iriceanu Ion Nr.2, bloc 152, sector 4, Bucuresti
SG BASARABIA 90 Bd. Basarabia Nr. 90, parter, sector 2, Bucuresti
SG HATMANUL ARBORE 15 Strada Hatmanul Arbore Nr. 15-19 , parter , sp.com. 2 si birou , sector 1 , Bucuresti
SG ION CAMPINEANU 26 Strada Ion Campineanu, nr 26. sector 1, Bucuresti
SG PORUMBACU 48 Strada Porumbacu Nr. 48, parter, sector 6
SG BUHUSI 2 Aleea Buhusi Nr. 2, bloc Complex A 28-spatiu C, sector 3
SG FOISORULUI 2 Strada Foisorului Nr. 2, sector 3
SG CAMIL RESSU 76 Bd. Camil Ressu, Nr. 76A, bloc S1B-S1C, sector 3
SG NICOLAE GRIGORESCU 20 Bd. Nicolae Grigorescu, Nr. 20, parter, sector 3
SG GALATA 46 Str, Galata, Nr. 46, bl. 1, sc. 2, parter, Voluntari, judet Ilfov
SG 1 DECEMBRIE 28 Bd. 1 Decembrie 1918, Nr. 28-30, bloc 7, parter, sector 3
SG CHISINAU 8 Bd. Chisinau, Nr.8, bl.M2, parter, sector 2
MI BASARABIEI Bd. Basarabia Nr. 101, sector 2, Bucureşti
SG CERNICA Strada Decebal Nr. 172 (Dc1) , tarla 10 , parcelele 405 , 406 si 409 , judetul Ilfov, Cernica
SG ZIDARULUI 4 Strada Zidarului Nr. 4 , sector 5 , Bucuresti
SG ILEANA COSANZEANA 25 Strada Ileana Cosanzeana Nr. 25-25, parter, sector 5
SG CAMELIEI 2A Strada Cameliei, Nr. 2A, sector 1
PRELUNGIREA GHENCEA DRIVE Bucuresti, Prelungirea Ghencea Nr. 89 B, sector 6
SG JL CALDERON 57 Strada Jean Louis Calderon Nr. 57, parter, sector 2
SG COMPLEX STEJARII Strada Jandarmeriei Nr. 14 , sector 1 , Bucuresti
SG IULIU MANIU 109 Bd. Iuliu Maniu Nr. 109, bl. E, parter, sector 6
SG CALEA CALARASI 174 Calea Calarasilor Nr. 174 , bloc 58 , parter , sector 3 , Bucuresti
SG CALEA CRANGASI 24B Soseaua Crangasi Nr. 24B, sectorul 6
SG AGHIRES 1 Strada Aghires, Nr. 1B, sector 2, Bucuresti
SG CHITILA 178 Strada Chitilei Nr. 178, parter, sector 1, Bucuresti
MI AEROGARII Bd. Aerogarii Nr. 38A, sector 1
MI SISESTI Soseaua Gheorghe Ionescu Sisesti Nr. 8B (fost 8A), sector 1
MI CIOROGARLA Soseaua Bucuresti, Com. Ciorogarla, jud. Ilfov
SG GRIGORE MOISIL 53 Strada Grigore Moisil Nr. 53, sector 2, Bucuresti
SG GRIGORE IONESCU 94 Strada Grigore Ionescu Nr. 94, bl. T7B, parter, sector 2, Bucuresti
MI CREVEDIA Soseaua Bucuresti-Targoviste nr. 119, Com. Crevedia, sat Crevedia, jud. Dambovita
SG SALAJ 1-3 Soseaua Salaj Nr. 1-3, bl. 128 B, tronson I, sector 5, Bucuresti
SG KOGALNICEANU 1 Piata Mihai Kogalniceanu Nr. 1, parter, sector 5, Bucuresti
SG FICUSULUI 5 Bucuresti,  Bd-ul Ficusului  Nr. 5-7, bl. XX/7, Parter sector 1
SG BUCURESTII NOI 53 Bd-ul Bucurestii Noi Nr. 53, sector 1
SG PETRE IONEL 12A Strada Slt. Petre Ionel Nr. 12 A, Branesti, jud. Ilfov
SG MANTULEASA 22 Strada Mantuleasa Nr. 22, bl. 22, parter, sector 2, Bucuresti
SG CALEA RAHOVEI 297 Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei Nr. 297, bl. 72, parter
SG NICOLAE ROSU 30A Strada Nicolae Rosu Nr. 30A, sector 3
SG GHIMPATI Soseaua Bucuresti-Alexandria Nr. 124, Comuna Ghimpati, jud Giurgiu
MI DOROBANTI 2 Calea Dorobantilor, Nr. 172-178, mezanin, et 1, corp A, sector 1, Bucuresti
SG AEROGARII 2-8 Bdul Aerogarii nr 2-8, bl.II/1,parter, sector 1
SG LUCIAN BLAGA 4 StradaLucian Blaga, Nr.4, parter, sector 3
SG CAMPIA LIBERTATII 37A Strada Campia Libertatii Nr. 37 A, sector 3
SG BUCURESTI PLOIESTI 7A Sos Bucuresti Ploiesti, nr 7A, sector 1
SG CONSTRUCTORILOR 26 Bd-ul ConStructorilor Nr. 26, parter, sector 6
SG PETRE ISPIRESCU 115 Strada Petre Ispirescu Nr. 115, sector 5
SG 13 SEPTEMBRIE 162 Calea 13 Septembrie Nr. 162, sector 5
SG POPESTI VEST 4 Strada Popesti Vest Nr. 4, bl. 3, parter, Popesti Leordeni, jud. Ilfov
SG BUCURESTI TARGOVISTE 197 Soseaua Bucuresti-Targoviste Nr. 197, jud. Ilfov
SG FERDINAND 118 Bd. Ferdinand Nr. 118, bl. MTTC, judetul Constanta
SG CAMIL RESSU 20 Bd. Camil Ressu Nr. 20, bl. B6 bis, sector 3, Bucuresti
SG STEFANESTII DE JOS Tarla 15, parcela 429, Stefanestii de Jos, judetul Ilfov
SG EROILOR SANITARI 1-3 Bd. Eroii Sanitari Nr. 1-3 – lot 1 (parter + subsol), sector 5, Bucuresti
SG LALELELOR 8 Strada Lalelelor Nr. 8, Buftea, judetul Ilfov
SG GARA OBOR 14 Bd. Garii Obor 14, parter, sector 2, Bucuresti
SG SUCEVEI 16 Strada Suceava Nr. 16, lot 1, parter, jud. Constanta
SG ION PILLAT 4 Strada Ion Pillat Nr. 4, bl. G1A, sc TR11, parter, sector 3, Bucuresti
SG UNIRII 108 Strada Unirii Nr. 108, bl. G8, parter, jud Constanta
MI SINAIA Bd. Carol I Nr. 33, Sinaia, Judetul Prahova
SG PARALUTELOR 7A Strada Paralutelor Nr. 5-7, bloc D5, parter, Bucuresti
SG DOROBANTI 59 Calea Dorobanti Nr. 59, sector 1, Bucuresti
SG PERIS Strada Principala 485, parter, Peris, Ilfov
SG SERBAN VODA 176 Calea Serban Voda Nr. 176, sector 4, Bucuresti
SG VIRTUTII 9 Soseaua Virtutii Nr. 9, sector 6, Bucuresti
MI BRAGADIRU Soseaua Alexandriei 468, Bragadiru, Ilfov
SG AUREL VLAICU 107 Bd. Aurel Vlaicu Nr.107, bloc AV4, parter, Constanţa
SG CAROL 65 Bd. Carol I, nr. 65, sector 2
SG DRUMUL TABEREI 90 Bd. Dr. Taberei Nr. 90, bl. C8, sector 6, Bucuresti
MI GHEORGHE DUCA Bd. Ing. Gheorghe Duca, Nr.3-5, sector 1, Bucuresti
SG TIMISOARA 17 Bd. Timisoara nr 17A, parter, sector 6, Bucuresti
SG PRIMAVERII 23 Strada Primaverii Nr. 23, Corbeanca, sat Ostratu, Jud. Ilfov
SG TOMIS 328A Strada Tomis 328, Bl DT1, parter, Constanta
SG UNIRII 70 Strada Unirii Nr. 70, bl. D, parter, Constanta
SG SOARELUI 1 Strada Soarelui Nr.1, parter, Chiajna, Ilfov  (Militari Residence)
MI GIURGIULUI 2 Soseaua Giurgiului nr. 52-54, sector 4
MI AVRIG Bulevardul Ferdinand Nr. 113A (fost Nr. 111-113), sector 2
SG MAMAIA 268 Bd. Mamaia nr. 268 bl L3, parter, Constanta
SG TOMIS 209 Bd. Tomis  nr 209 bl TS6A parter, Constanta
MI GEORGE VALSAN Strada George Valsan nr. 24, sector6
SG MURGUTA 2 Strada Murguta 2, bloc 7, sector 6
SG IOSIF HOSDOS 1A Al. Iosif Hodos 1A, Bl P102, parter, sector 3
MI PALEOLOGU Calea Mosilor nr. 101, sector 2
MI DRISTOR Bd. Camil Ressu Nr.7 (fost Calea Dudesti Nr.225), sector 3
MI MIRCEA CEL BATRAN Bd. Mircea cel Batran  nr 152 bl MD12B, parter, Constanta
SG ELISABETA 25 Bd. Regina Elisabeta nr. 25, parter, sector 5
MI DINICU GOLESCU Bd. Dinicu Golescu, Nr. 23-25, Sector 1
SG PANTELIMON 350 Soseaua Pantelimon, Nr. 350, sector 2, Bucuresti
GR ION MIHALACHE 104 Bd. Ion Mihalache Nr.104 Bloc 85, Sector 1, Bucuresti
SG BUCURESTI TARGOVISTE 298 Soseaua Bucuresti-Targoviste, Nr. 298, Buftea
SG BUCURESTI TARGOVISTE 43 Soseaua Bucuresti-Targoviste, Nr. 43, Bl. R7, Buftea
SG LACUL URSULUI 10 Strada Lacul Ursului, Nr. 10, Otopeni
SG 13SEPTEMBRIE 107 Strada Calea 13 septembrie nr. 107-109, bl. 105, sector 5
MI ACADEMIEI Strada Academiei, Nr.2, Sector 3
GR MENDELEEV Strada Mendeleev I D, Nr. 7-15, sector 1
MI ELISABETA Bd. Regina Elisabeta, Nr. 30, sector 5, Bucuresti
MI TITULESCU 2 Soseaua Nicolae Titulescu, Nr. 94, Bl. 14-14A, Sector 1
MI BASARABIA 2 Bd. Basarabia, Nr. 116, sector 2, Bucuresti
MI BREZOIANU Strada Ion Brezoianu, Nr. 60, sector 1
MI DOMENII 2 Bd. Ion Mihalache, Nr. 142, sector 1, Bucuresti
MI MOGHIOROS GR Dr. Taberei, Nr. 40-44, sector 6, Bucuresti
MI OBOR 2 Soseaua Colentina, Nr. 1, sector 2
MI DOMNISORI Strada Domnisori nr. 35, Ploiesti, jud. Prahova
MI APAHIDA Aleea Apahida nr 17-19, sect 3
MI FERENTARI Strada Prelungirea Ferentari Nr. 52-60, sector 5, Bucuresti
SG PACHE PROTOPOPESCU 30 Bd. Pache Protopopescu nr.30, parter, sector.2
SG JIULUI 61 Strada Jiului nr.61, parter, sector 1
SG STEFAN CEL MARE 4 Soseaua Stefan cel Mare nr. 4, bl.14, parter, sector 1
SG ION MINULESCU 49 Strada Ion Minulescu 49A, sector 3
SG MANGALIA 185 Soseaua Mangaliei nr. 185, bl. 4, parter, Constanta
SG PANTELIMON 357 Soseaua Pantelimon nr. 357, bloc B1, sect. 2
MI MARASESTI 2 Bd. Marasesti nr 131, sector 4
MI TURNU MAGURELE Strada Turnu Magurele Nr.250-270, sector 4
MI BRANESTI 2 Tarla 59, parcela 211,Branesti, jud. Ilfov
SG VALEA BUZAULUI 16 Strada Valea Buzaului nr. 14, bl.G26 bis, parter, sector 3
SG FLORUTA ION 65 Strada Floruta Ion, nr 65, Sector 2
MI MAGHERU Bulevardul Magheru Nr. 9, sector 1
MI LACUL MORII Strada Dambovitei nr 40, sector 6
SG INVINGATORILOR 24 Str. Invingatorilor nr. 24, sectorul 2, Bucuresti
MI ARON COTRUS Str. Aron Cotrus, nr. 57, sc. B, sector 1, Bucuresti
SG ION MIHALACHE 323 A Bd. Ion Mihalache nr. 323 A, parter, sect.1
MI VIDRA Com. Vidra, Sat Vidra, Str. Principala nr.18B jud. Ilfov
SG CALEA PLEVNEI 141 Calea Plevnei, nr 141 C, sector 6, Bucuresti
SG EROULUI 94 Str. Eroului 94, Chiajna
SG BARCA 14 Str. Barca, nr. 14, Bl. M161, sector 5
MI PIATRA MORII Str. Piatra Morii nr.16 A si nr. 16, parter, sector 1, Bucuresti
SG VASILE LASCAR 178 Str. Vasile Lascar (fost str. Galati) nr.178, parter, sector 1
SG COLENTINA 27 Sos. Colentina, nr. 27, parter, sector 2
SG ALEXANDRIEI 12 Comuna Cornetu, sos. Alexandriei, sola 12, parcela 1066, judetul Ilfov
SG VIITORULUI 135 str. Viitorului nr. 135, corp A, parter, sector 2
SG RAHOVEI 321 Sector 5, Cal. Rahovei nr. 321, bl. 28, parter, sector 5
SG AMURGULUI 27 Str. Amurgului nr.27, tarla 54/5, parcela 1, lot 3, parter, Popesti Leordeni, Ilfov
SG UVERTURII 89 Bucuresti, sector 6, Bdul. Uverturii nr. 89, bloc P 16,  parter
SG PANTELIMON 283 Sos. Pantelimon 283, bl. 12, Parter, Sector 2, Bucuresti
SG SEBASTIAN 23 str. Mihail Sebastian nr. 23E, parter, sp. Com. 2, sector 5
SG BUCURESTII NOI 185 Bucurestii Noi, nr. 185, sector 1
SG CAROL 23 Bd. Carol I (fost Republicii) nr.23, bloc P+9, parter, sector 3, Bucuresti
SG POPESTI VEST 15 Str Popesti Vest nr 15 , etaj-demisol , Popesti Leordeni, Ilfov
SG NICOLAE PASCU 1 Str. Nicolae Pascu nr. 1A, bloc 8, sector 3, Bucuresti
MI ION CIOPLEANU Str. Ion Ciopleanu nr.8, sector 3, Bucuresti
SG STELIAN MIHALE 19 Bucuresti, str. Stelian Mihale nr. 19 (fost Ecaterina Teodoroiu nr. 54), sector 3
SG BALTARETULUI 17 Bucuresti, Sector 5, str. Baltaretului nr. 17-21, parter
SG MARULUI 12 comuna Dobroesti, sat Fundeni, str. Marului nr. 12-14, judetul Ilfov
SG TIMONIERULUI 10 Str. Drumul Timonierului nr.10, bloc 111, sector 6, Bucuresti
SG EDGAR QUINET 8 Bucureşti, sector 1, str. Edgar Quinet nr 8-10, parter
SG REPUBLICII 20 Sinaia, Bld. Republicii nr. 20, Judetul Prahova
SG I.C. BRATIANU 10 Bucuresti, sector 3, Bd. I.C. Bratianu nr.10
SG CORALULUI 2 Str. Coralului nr. 2, Bragadiru, jud. Ilfov
SG DRUMUL TABEREI 44 Dr. Taberei, Nr. 44E, Sector 6
MI ATOMISTILOR Str. Atomistilor nr. 411 , Magurele, jud. Ilfov
MI DOAMNA GHICA 2 Bucuresti, Str. Doamna Ghica (fost prelungirea Maica Domnului nr. 176), nr. 177, Sectorul 2
SG BUDILA 9 Bucuresti, Str. Budila nr. 9, parter, Sector 2
MI GHICA PLAZA Bucuresti, Str. Ziduri intre Vii nr. 19, Corp D, parter, Sector 2
SG ALEXANDRIEI 102 Bucuresti, sector 5, Sos. Alexandriei nr. 102, bl. L29, parter
SG CALEA GIULESTI 113 Bucuresti, Calea Giulesti nr. 113, sector 6
SG MARIA ROSETTI 38 Bucuresti, Sector 2, Str. Maria Rosetti nr.38, parter
SG DACIA 22 Bucuresti, Str. Dacia nr.22, parter, Sector 1
SG STRADUINTEI 1 București, Str. Străduinței nr. 1, parter, Sector 4
MI MIHAI BRAVU 2 Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr. 2 bl. 60B, parter
MI BARBU VACARESCU  Str. Barbu Vacarescu nr. 201, Bucuresti, sector 2,
MI MIZIL Bucuresti, Str. Mizil nr. 2A, parter, Sector 3
SG UNIRII 191 Comuna Balotesti, sat Balotesti,Sos Unirii nr 191, judetul Ilfov
SG DIMITRIE CANTEMIR 2 Bucuresti, Str. Bd Dimitrie Cantemir nr. 2B, bl. P1, parter, scara 1, sectorul 4
SG FERDINAND 58 Bucuresti, sector 2, Bd-ul Ferdinand I, nr. 58
SG HUMULESTI 9 Bucuresti, str. Humulesti nr. 9, sector 5
SG ROPOTULUI 45 Bucuresti, str. Ropotului nr. 43-45, sector 2
SG DOROBANTI 111 Calea Dorobanti nr. 111-131, bloc 9, sc.F, sect.1, Bucuresti
SG TEIUL DOAMNEI 15 Bucuresti, sector 2, Intrarea Teiul Doamnei nr. 15, bl. 37, parter
MI GEORGE ENESCU Str. George Enescu nr. 36-42, sector 1, Bucuresti
SG CALEA DUDESTI 188 Bucuresti, Calea Dudesti nr. 188, parter, Sector 3
MI PIATA CHIBRIT Bucuresti, Bld. Ion Mihalache nr. 168C, Sectorul 1
MI RADU BELLER str. Av. Radu Beller nr. 5-7, sector 1, Bucuresti
SG PRINCIPALA 105 Comuna Clinceni, str. Principala nr. 105, judetul Ilfov
MI PIATA COTROCENI str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, Bucuresti
MI BANEASA Bucureşti, Sos. Bucureşti Ploiesti nr. 83 – 87, Sector 1
SG DOINEI 80 Com. Dobroesti, sat. Fundeni, Str. Doinei nr. 80, jud. Ilfov
SG 23AUGUST 9 Str. 23 August, bloc U4, parter, Otopeni, jud. Ilfov
MI DOINEI Doinei 52, Dobroesti
SG BANEASA PARC Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Sector 1, Bucuresti, parter, Cladirea B, Aripa B1
SG LINIA ICOANEI 1 Str. Linia Icoanei nr. 1-3, Com. Floresti-Stoenesti, Sat. Palanca, jud. Giurgiu
SG TUDOR ARGHEZI 28 Tudor Arghezi 28A, Comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov
SG OBREGIA 2 Bdul Alexandru Obregia, nr. 2B, bl. 2B, parter, sector 4, Bucureşti
SG FUNDENI 61 Com. Dobroesti, Sat Fundeni, Sos. Fundeni nr. 61, jud. Ilfov
MI FIERBINTI Orasul Fierbinti-Targ, jud. Ialomita, identificat cadastral cu nr. 298/2 (nu exista la acest moment alta adresa postala)
MI AMURGULUI Popeşti – Leordeni, (Str. Oituz 46), tarlaua 54/6, parcela 26, Lot 1 – Lot 13, Lot 1, judetul Ilfov
MI BRAGADIRU 2 Oraşului Bragadiru, Strada Speranţei nr. 77, tarla 24, parcelele 104/1-104/8, Lotul 2, Judeţ Ilfov
SG CALEA GRIVITEI 168 Bucuresti, sector 1, cal. Grivitei nr. 168
SG BASARABIA 55 Bucuresti,  sector 2, Bd-ul Basarabia nr. 55, bl. M22, parter,
MI CITY GATE Bucuresti, Piata Presei Libere nr.3-5, City Gate Turnul Nord, parter, Sector 1
SG LAMINORULUI 49 Str. Laminorului nr. 49, sect.1, Bucuresti
SG OLTENITEI 252 Sos. Oltenitei nr.252, bloc 149, parter, sect.4, Bucuresti
SG OCTAVIAN GOGA 24 Bd. Octavian Goga nr. 24, bloc M62, tronson (II+III) partial, parter, sect.3, Bucuresti
SG TULCEI 10 Str. Tulcei nr. 10, bloc TM3, parter, Constanta
MI MAMAIA Constanta, (statiunea Mamaia), Complex/Restaurant Miorita, parter, jud. Constanta
SG GRUIU 151 Comuna Gruiu, sat Gruiu, Sos. Gruiu-Snagov nr. 151, jud. Ilfov
MI PANTELIMON 2 Bucuresti, Sos. Pantelimon nr.361, complex Cosmos, parter, lot A + lot B + loc C, sector 2
MI SEBASTIAN 2 Bucuresti, Str. Sebastian nr. 138-140, parter, Sector 5
SG POPA NAN 119 Bucuresti, Str. Popa Nan nr. 119, Parter, Sector 3
SG CUPOLEI 5 Bucuresti, Str. Cupolei 5B, parter, Sector 6
SG PRELUNGIREA GHENCEA 45 Bragadiru, str. Prelungirea Ghencea nr. 45, bl. F1, parter, judetul Ilfov
SG APEDUCTULUI 26 Apeductului 26, Com. Chiajna, sat Rosu, Ilfov
SG CORNUL CAPREI 53 Str. Cornul Caprei nr. 53, parter, sect. 3, Bucuresti
SG MAMAIA 70 Constanta, Bd. Mamaia nr. 70, Bl.1, parter, jud. Constanta
SG PRINCIPALA 343 Com. Filipestii de Padure, Str. Principala, jud.Prahova
SG PRUNULUI 35 Brasov, str. Prunului, nr. 35, bl. 4, parter, jud Brasov
MI BUHUSI Bucuresti, Strada Aleea Buhusi nr. 2, bloc 3, Sectorul 3
MI SALAJ Bucuresti, Sos. Salaj nr. 347, sector 5
SG SOVEJA 55 Str. Soveja nr. 55, bloc 18, sc. B, parter, Constanta
Lista castiagtori
  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!