Alimente - Bauturi, Campanii Inchise »

Rama- Savoare si Premii de Sarbatoare!

Perioada campaniei: 01.11.2016 – 31.12.2016

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Savoare si Premii de sarbatoare!

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA

1.1. Organizatorul acestei campanii promotionale (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este compania UNILEVER BCS SCE S.R.L. cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, Cladirea P+4, Et. 4, biroul nr.4, jud. Prahova, numita in cele ce urmeaza „Organizator”.
1.2. Campania se va derula in conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul Romaniei.
1.3. Campania se va desfasura la nivel national in perioada 01 noiembrie 2016, ora 00:01 – 31 decembrie 2016, ora 23:59 prin intermediul agentiei Netwing International S.R.L. („Agentia”), cu sediul in Calea Plevnei nr. 50, sector 1, Bucuresti, inregistrata ca operator de date cu caracter personal la ANSPDCP, numita in continuare “Agentia”.
1.4. Campania este organizata pentru promovarea produselor marca Rama Maestro (marca inregistrata apartinand Unilever), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
1.5. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia pe : www.prajituria.ro Regulamentul poate fi solicitat in scris si la adresa postala Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Cladirea B et. 4, Sector 1, Bucuresti, Romania. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Campaniei, urmând ca asemenea modificări să intre în vigoare numai după publicarea prealabila a acestora, pe site-urile mai sus menţionate.
1.6. Conditiile de inscriere/participare si mecanismul de desfasurare a Campaniei sunt detaliate la Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE. PRODUSELE PARTICIPANTE. CONDITIA DE PARTICIPARE

2.1. La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani cu exceptia angajatilor Organizatorilor, ai Agentiilor si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).
2.2. La Campanie participa urmatoarele produse comercializate/distribuite in perioada Campaniei de catre Organizatorul Unilever BCS SCE SRL:
– Rama Maestro Cub 250g
– Rama Maestro Brick 500g
– Rama Pret Special 250g
2.3. Conditia de participare o constituie achizitionarea oricarui produs participant pe durata Campaniei si transmiterea / inscrierea, in conformitate cu prevederile prezentului regulament, a numarului si datei bonului fiscal cu care s-a efectuat achizitia. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament. Participantii trebuie sa pastreze bonurile fiscale ce dovedesc achizitionarea produselor participante inscrie in perioada Campaniei, pentru ca in cazul contactarii acestora ca potentiali castigatori sa le poata prezenta spre a fi validati drept castigatori in vederea inmanarii premiului.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Pentru a participa la Campanie, consumatorii (persoane fizice) care indeplinesc conditiile mentionate trebuie sa achizitioneze orice produs Rama Maestro participant la Campanie si sa trimita catre Organizator in perioada de desfasurare a acesteia indicata la 1.3 din Regulament, numarul si data bonului fiscal ce face dovada achizitionarii produsului participant in perioada Campaniei, precum si numele magazinului de unde a achizitionat produsul participant, folosind una din urmatoarele doua modalitati de inscriere prezentate in continuare:
• prin SMS la numarul 1870 (numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone, Telekom, Digi Mobile),
• prin inscrierea directa pe pagina web a Campaniei, completand formularul de inscriere ce se afla postat pe pagina Campaniei de pe www.prajituria.ro .Un bon fiscal va putea fi inscris in Campanie de catre un singur participant cu un numar de telefon, doar prin una dintre modalitatile de inscriere.

3.1. INSCRIEREA PRIN SMS

3.1.1. Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea la numarul de telefon 1870 (numar cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Telekom) in intervalul 01 noiembrie 2016, incepand cu ora 00:01 – 15 decembrie 2016, pana la ora 23:59 (data limita de primire a SMS-urilor de inscriere in Campanie) a unui mesaj care sa contina numarul bonului fiscal, data bonului fiscal si numele magazinului in care a fost emis bonul fiscal ce face dovada indeplinirii conditiei de participare.
3.1.2. Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a. sa contina numarul bonului fiscal, data bonului fiscal si numele magazinului in care a fost emis bonul fiscal ce face dovada indeplinirii conditiei de participare.
b. bonul fiscal ce face dovada achizitionarii produsului participant respectiv sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie, prin nici una dintre modalitatile de inscriere, indiferent de persoana care face acea inscriere;
c. mesajul SMS care indeplineste conditia de la punctul a) de mai sus sa fie primit la numarul 1870 in perioada Campaniei.

3.1.3. Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul corect, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:
a. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, dar bonul fiscal mentionat a fost inscris anterior in Campanie, prin unul din cele doua moduri, atunci participantul va primi din partea Organizatorului urmatorul mesaj: “Ai introdus deja acest bon fiscal din aceasta data. Te rugam inscrie un bon fiscal nou. Infoline 021 528 21 70/ Site: prajituria.ro
b. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, iar inscrierea a fost validata preliminar si inscrisa in Campanie, atunci participantul va primi urmatorul mesaj: Te-ai inscris in campania “Savoare si Premii de sarbatoare!” Pastreaza bonul fiscal si ambalajul pentru validare! Infoline 0215282170/ Site: prajituria.ro
c. daca mesajul este incomplet sau incorect (mesajul transmis nu respecta conditiile mentionate in art.3.1.1 si art.3.1.2. de mai sus), atunci raspunsul va fi “Ne pare rau, mesajul este gresit. Inscrie numarul si data bonului fiscal. Infoline 0215282170/ Site: prajituria.ro ”;
d. daca mesajul a fost trimis in forma corecta respectand conditiile stipulate in art.3.1.1 si art.3.1.2. de mai sus , dar a fost inscris inainte de inceperea Campaniei, atunci raspunsul va fi: „Campania “Savoare si Premii de sarbatoare!” va incepe in data de 01.11.2016. Pentru a te inscrie, verifica detaliile campaniei pe prajituria.ro”;
e. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, dar a fost inscris dupa finalizarea Campaniei, atunci raspunsul va fi: „Campania “Savoare si Premii de sarbatoare!” s-a incheiat pe data de 31.12.2016, te asteptam la urmatoarele campanii Rama!!”;
f. daca s-au inscris 5 bonuri fiscale diferite in aceeasi zi, de pe acelasi numar de telefon, participantul va primi urmatorul mesaj de atentionare: „Ai atins limita inscrierilor de maxim 5 bonuri fiscale pe zi. Te poti inscrie din nou, incepand de maine. Infoline: 0215282170 Site: prajituria.ro”
3.1.4. La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile expediate/primite care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 3.1.1 si art. 3.1.2 de mai sus sau in care participantii furnizeaza bonuri fiscale emise in alta perioada, precum si SMS-urile primite in afara perioadei Campaniei.
3.1.5. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a. pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul 1870, precum si pentru mesajele trimise dupa terminarea perioadei Campaniei sau trimise catre un alt numar de telefon;
b. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art. 3.1.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c. daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde expeditorului acelui mesaj;
d. daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns corespunzator fiecarui mesaj primit;
e. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
f. Pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal;
g. Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost inscrise in Campanie bonurile fiscale;
h. Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra bonurilor fiscale care au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari.
3.1.6. Dupa data limita de primire a mesajelor, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor scrise la numarul de SMS al Campaniei.
3.1.7. De la un numar de telefon se pot inscrie in Campanie, pe durata derularii acesteia, un numar de maximum 5 bonuri fiscale diferite, pentru fiecare zi de Campanie.

3.2. INSCRIEREA PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI www.prajituria.ro

3.2.1. Inscrierea in Campanie prin intermediul website-ului www.prajituria.ro (site proprietatea Organizatorului) se realizeaza prin accesarea acestui website in perioada 01 noiembrie 2016, incepand cu ora 00:01 – 31 decembrie 2016, ora 23:59 (inclusiv) si completarea formularului electronic de inscriere in Campanie, respectiv a urmatoarelor campuri:
– Numarul de telefon mobil la care poate fi contactat participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept potenţial castigator,
– Numarul si data bonului fiscal in baza caruia s-a achizitionat produsul participant in perioada Campaniei
– Numele magazinului in care a fost achizitionat produsul participant
Este obligatorie bifarea casutelor “Sunt de acord cu regulamentul acestui concurs si certific ca am 18 ani”. Necompletarea oricaruia dintre aceste campuri obligatorii sau completarea lor in mod incorect duce la invalidarea inscrierii.
3.2.2. Pentru ca o inscriere prin intermediul website-ului www.prajituria.ro sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a. sa contina numarul bonului fiscal, data bonului fiscal si numele magazinului din care a fost achizitionat produsul participant in perioada Campaniei;
b. bonul fiscal cu numarul respectiv sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie prin nici una dintre modalitatile de inscriere;
c. bonul fiscal sa fie transmis pentru a fi inscris in Campanie in perioada 01 noiembrie 2016, ora 00:01 – 31 decembrie 2016, ora 23:59 (inclusiv).
3.2.3. Fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin mesaj de confirmare pe site, unul din urmatoarele raspunsuri:
a. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, dar participantul a inscris deja bonul fiscal respectiv in Campanie, prin unul din cele doua canale, atunci participantul va primi din partea Organizatorului urmatorul mesaj: “Ai introdus deja acest bon fiscal din aceasta data. Inscrie-te cu un alt bon fiscal. Infoline 0215282170.
b. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, iar inscrierea a fost validata preliminar si inscrisa in Campanie, atunci participantul va primi urmatorul mesaj: Felicitari! Te-ai inscris in campania “Savoare si Premii de sarbatoare!” Pastreaza bonul fiscal si ambalajul pentru validare! Infoline 0215282170..
c. daca mesajul este incomplet sau incorect (mesajul transmis nu respecta conditiile mentionate in art.3.1.1 si art.3.1.2. de mai sus), atunci raspunsul va fi “Ne pare rau, mesajul este gresit. Inscrie numarul si data bonului fiscal. Infoline 0215282170/ Site: prajituria.ro”
d. daca mesajul a fost trimis in forma corecta respectand conditiile stipulate in art.3.1.1 si art.3.1.2. de mai sus , dar a fost inscris inainte de inceperea Campaniei, atunci raspunsul va fi: Campania “Savoare si Premii de sarbatoare!” va incepe pe data de 01.11.2016. Pentru a te inscrie, verifica detaliile promotiei pe prajituria.to; Infoline 0215282170”
e. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, dar a fost inscris dupa terminarea Campaniei, atunci raspunsul va fi: „Campania „Savoare si Premii de sarbatoare!” s-a incheiat pe data de 31.12.2016, te asteptam la urmatoarele campanii Rama! Infoline 0215282170”
f. daca s-au inscris mai mult de 5 bonuri fiscale diferite in aceeasi zi, de pe acelasi numar de telefon consumatorul va primi urmatorul mesaj: „Ai atins limita inscrierilor de maxim 5 bonuri fiscale pe zi. Te poti inscrie din nou, incepand de maine. Infoline: 0215282170 Site: prajituria.ro”.

3.2.4. La tragerile la sorti vor participa doar inscrierile prin intermediul formularului electronic care au primit raspunsul mentionate in art.3.2.3 lit.b) de mai sus.

3.2.5. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a. pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie;
b. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate la art.3.2.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens;
d. Pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi revendica acelasi bon fiscal;
e. Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care au fost inregistrate pe site pentru contactare si validare sau a adreselor de e-mail;
f. Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra bonurilor fiscale care au fost declarate castigatoare. Toate disputele / litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale inscrise in Campanie nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu partile implicate in astfel de dispute / litigii.

3.2.6. Dupa data limita de inscriere, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu inscrierile in Campanie efectuate prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site.
3.3. Fiecare inscriere in Campanie se valideaza preliminar la momentul receptionarii acesteia, conform procedurii detaliata la art.3.1 si art.3.2, iar consumatorii vor primi mesajele de raspuns corespunzatoare prezentate in prezentul Regulament pentru confirmarea sau infirmarea inscrierii lor in Campanie.

SECTIUNEA 4. PREMIILE

4.1. In cadrul acestei Campanii se acorda urmatoarele 220 premii:
• 200 jocuri Activity, fiecare in valoare comerciala de 89,99 lei.
• 20 de console de joc PS4 + Joc Fifa2017, fiecare in valoare comerciala de 1830,60 lei.
Valoarea comerciala a premiilor acordate este de 54609,60 lei (TVA inclus). Valoarea totala include valoarea comerciala la care se adauga impozitul ce va fi retinut la sursa.
4.2. In cadrul acestei Campanii un participant nu poate obtine decat un singur premiu.
4.3. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se pot acorda alte bunuri sau servicii in schimbul lor. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmand a trece la validarea altui castigator dintre rezervele extrase, in ordinea extragerii acestora. In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator nici un alt potential castigator, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

5.1. Premiile se acorda prin tragere la sorti organizata la data de 05.01.2017, la care vor participa toate mesajele inscrise in Campanie.
5.2. Un mesaj odata extras ca potential castigator va fi eliminat din baza de date si nu va mai participa la extragerile ulterioare.
5.3. Dupa extragerea celor 220 de potentiali castigatori se vor extrage si 220 rezerve. Tragerile la sorti se vor desfasura in prezenta reprezentantilor Organizatorului si ai Agentiei Netwing.
5.4. Ulterior desemnarii potentialilor castigatori, Organizatorul va proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea de catre acestia a conditiilor privind inscrierea/participarea.
5.5. Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator, este necesara indeplinirea de către acesta în mod cumulativ a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul a respectat toate condițiile de înscriere mentionate in Regulament.
(2) Participantul deține bonul fiscal inscris in Campanie in original si il prezintă Organizatorului la solicitarea acestuia, în vederea validării sale, fiind in mod expres prevazut ca imposibilitatea de a prezenta bonul fiscal inscris in Campanie ce face dovada achizitionarii unui produs participant in perioada Campaniei, in original, va duce la descalificarea participantului potential castigator de a intra in posesia premiului.
5.6. Potentialul castigator al unui premiu va fi contactat de catre reprezentantii Organizatorului pe numarul de telefon pe care l-a mentionat la inscrierea in Campanie, in termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia ca potential castigator. Potentialii castigatori trebuie sa confirme in termen de 48 de ore participarea la Campanie, apoi sa comunice numele, prenumele, varsta si adresa completa, dupa ce in prealabil isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor lor personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentia Netwing, in vederea validarii si atribuirii premiului. Cu aceasta ocazie va fi instiintat despre desemnarea sa ca potential castigator al unui premiu, conditiile si procedura pe care aceasta o are de urmat pentru a fi validat final si a intra in posesia premiului. Neconfirmarea participarii la Campanie, constatarea neindeplinirii unor conditii de participare impuse prin prezentul Regulament sau refuzul unui potential castigator, manifestat expres si neechivoc, de a comunica datele sale personale sau refuzul si/sau impsibilitatea de a prezenta bonul fiscal inscris in Campanie, in original, duce la invalidarea acestuia si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nici o despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorului vor proceda la contactarea rezervelor in ordinea extragerii acestora. In masura in care potentialii castigatori indeplinesc toate conditiile de participare impuse de Regulament, atunci acestia vor fi validati si vor intra in posesia premiului.
5.7. Validarea finala se va face prin trimiterea de catre potentialii castigatori a bonului fiscal inscris in Campanie ce face dovada achizionarii produsului participant in perioada Campaniei, in original, prin posta sau curier la adresa specificata de catre Organizator.
5.8. Bonurile fiscale trebuie sa fie lizibile integral, astfel incat datele privind produsele achizitionate, data achizitiei precum si datele operatorului fiscal de unde achizitia a fost efectuata sa poata fi citite/verificate cu usurinta.
5.9. In cazul in care un potential castigator nu poate fi contactat telefonic conform art.5.6 de mai sus (ca de exemplu in situatiile in care nu raspunde la numarul pe care l-a comunicat la inscriere, numarul nu este alocat, nu se afla in aria de acoperire a serviciului de telefonie mobila, numarul de telefon este suspendat, deranjat etc) acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la rezervele extrase conform art.5.3 de mai sus. Un potential castigator rezerva va fi apelat de 8 ori intr-un interval de 48 ore de la momentul desemnarii sale. Odata contactat, potentialul castigator are la dispozitie 24 ore pentru a comunica toate datele necesare validarii. Un castigator nu poate ceda, unei alte persoane, drepturile asupra premiului castigat.
5.10. Imposibilitatea contactării unui potential câstigator in termenul si conditiile stabilite in prezentul Regulament, omisiunea acestuia de a comunica Organizatorului datele sale personale, precum si celelalte informatii solicitate pana la data limita mentionata in regulament, neprezentarea documentelor de identitate ori a bonului fiscal in original, duce la pierderea de catre acesta a dreptului de a mai intra in posesia premiului, fara nici o compensare din partea Organizatorului. Aparitia vreuneia din aceste situatii da dreptul Organizatorului de a nu mai atribui acelei persoane premiul, urmand a se apela la rezervele extrase conform art.5.3 de mai sus, in ordine.
5.11. La prezentarea castigatorului, acesta va completa si semna toate documentele aferente atribuirii premiului si totodata isi va exprima in scris acordul expres si neechivoc pentru ca datele personale comunicate in cuprinsul procesului-verbal de atribuire a premiului sa intre in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentia Netwing, in vederea atribuirii premiului si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Organizatorul, prin intermediul Agentiei Netwing, va indeplini toate formalitatile necesare in vederea acordarii premiului, suportand toate costurile aferente acestor formalitati.
5.12. Fiecare dintre premii se va atribui dupa verificarea documentelor mentionate in acest regulament, pe baza de proces-verbal semnat de castigator si reprezentantul Organizatorului. Procesul-verbal de atribuire a fiecarui premiu va fi semnat de câstigator si reprezentantul Organizatorului.

SECTIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

6.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr.2220.
6.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii/expedierii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ce revin organizatorilor de promotii.
6.3. Organizatorul si Agentia implicata in implementarea si desfasurarea acestei Campanii, garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Persoanele vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.42-44, Clădirea B, et. 4, Sector 1, Bucureşti, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
6.4. Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Persoanele vizate vor transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.42-44, Clădirea B, et. 4, Sector 1, Bucureşti.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA PUBLICA A CASTIGATORILOR PREMIILOR

Numele si prenumele castigatorilor validati, precum si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi anuntate public, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, actualizata. Lista castigatorilor va fi publicata in sectiunea dedicata Campaniei de pe site-ul web www.prajitruia.ro in cel mult 10 zile lucratoare de la validarea lor finala.

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA

8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, din motive independente de vointa sa.
8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 9. LITIGII SI FRAUDE

9.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
9.2. Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa: S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.42-44, Clădirea B, et. 4, Sector 1, Bucureşti. Dupa data publicarii listei castigatorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie referitoare la participarea la Campanie, validarea castigatorilor si atribuirea premiilor.
9.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 10. DIVERSE

10.1. Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.
10.2. Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator prin intermediul Agentiei, in conditiile Regulamentului. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta Campanie urmeaza a fi transmise Organizatorului la adresa acestuia.
10.3. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata de catre Castigatori a contributiei de asigurari sociale de sanatate, a eventualelor asigurari sau a altor obligatii fiscale datorate de catre Castigatori pentru premiile castigate de acestia, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei, prin intermendiul Agentiei se obliga sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
10.4. Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului.
10.5. Regulamentul Campaniei va fi publicat pe website-ul www.prajituria.ro si si va fi disponibil gratuit oricarui solicitant pe durata Campaniei prin apel la Infoline 0215282170 (numar cu tarifare normala, in intervalul orar 10:00 – 18:00 de Luni pana Vineri pe toata perioada de desfasurare a Campaniei, cu exceptia sarbatorilor nationale si religioase, cand va functiona un robot telefonic).

Acest regulament nu are act aditional

Lista castigatori

Consola PS4+ Joc Fifa 2017:

Petre Lucian
Craciun Nicoleta Virginica
Craciun Lorena
Simon Maria
Tibrea Ionut
Orasanu Constantin
Onciu Constantin
Nicolaescu Laurentiu
Rosca Paula
Ungureanu Andrei
Paun Adriana
Henea Lenuta
Voda Mihaela
Dragomir Tudorel
Tinca Puha
Otilia Knoblau
Barcan Dragos
Rotaru Aurelia
Stirbu Anca Mihaela
Gureanu Ovidiu Marcel

 

 

Joc Activity :

Manole Olimpia
Cantemir Sorina Elena
Nastasoiu Elvira
Marculescu Alin
Tintar Gheorghe
Buzatu Iulia
Nedelcu Bogdana
Burlacu Irina
Ene Laurentiu
Neculcea Florin
Onea Marian
Tuvene Liliana
Nita Gheorghe
Varga Elisabeta
Predan Aurel
Szabo Iulia
Popa Elena
Peia Ionica
Vlad Manuela
Oraseanu Mirela
Bobric Maria
Cernea Mircea Lucian
Andrei Lidia
Ticu Monica
Cloos Gertrud
Raileanu Vasilica
Puscas Petru
Gaizdavu Marius
Fage Gheorghe Florin
Voicu Mirela
Balaure Daniel
Schimmer Maria
Pinter Mariana
Mihai Elena
Cristea Mark Raoul
Stoica Elena
Stoica Stefan
Rusu Marinela
Niculiciu Alexandra Ramona
Soare Dana Emanuela
Cracut Stoicescu Georgeta
Apostoiu Gurau Mihaela Florentina
Fruja Liliana
Barbu Antonela Maria
Ciucur Emilian
Maria Valeria
Maria Alexandru Ionut
Ciuciulin Violeta
Koszta Istvan
Neiconi Diana
Bodarnea Viorica
Mihailescu Ruxandra
Andrei Niculina
David Viorica
Boc Cosmin
Pascu Cristian
Mandru Mihai Narcis
Rus Laura
Vieriu Zlei Adina
Elena Iacovete
Sanziana Constantinescu
Cenuse Mariana
Vitomireanu Doina
Milu Maria
Dinca Minodora
Corina Carp
Stoica Elena
Szatmari Brigitta
Colhon Adriana
Manciulea Maria Olivia
Bontea Claudiu
Bogdan Angela Elena
Buga Anisoara
Barbu Oana Alina
Fodor Ioan
Erika Zsigmond
Marcu Vasile
Lazeanu Veronica
CALOTA MARIANA
Pop Ioan
Popa Valentina
Munteanu Mihaela
Boagiu Andreea
Draguescu Valerica
Newfield Cristina
Deju Alina
Vasilache Ramona
Vidrasan Cristian Vasile
Aldea Ioan
Csaja Alexandra Elena
Pisaltu Liviu Constantin
Liliana Ungureanu
Kovacs Maria
Cantoreanu  Catrina
Arva Maria
Ungureanu Daniel
Virga Cristina
Arva Sorin
Gabor Rozalia
Marcu Gizella
Marginean Angela
Suciu Clementina
Moldovan Camelia
Bobocea Ioan Cristian
Marculescu Bianca
Buche Lacramioara
Popa Daniela Maria
Manolachi Bogdan
Radu Maria
Stroe Mirela
Balaita Daniela
Gheorghe Cuntan
Narcisz Jordean
Olah Georgeta
Andreies Ioana
Knoblau Ildiko
Comanescu Petruta
Balan Enache Cristian
Radu Cristina
Tudor Liliana
Broasca Ionut
Tereche Carmen Ionica
Mihocanu Oana
Zaharia Ionut Lucian
Ivascu Larisa Elena
Mihacan Nicoleta
Dragusanu Cristina Cornelia
Pricop Emilia
Gabor Csaba
Pruteanu Bogdan
Oana Alexandru
Dinu Eugenia
Gabor Peter
Popa Marius Gabriel
Pruna Ovidiu Constantin
Drugan Roxana Maria
Punguta Dan Florin
Plesoianu Dorinel
Popa Carmen
Zsigmond Barni
Drugan Daniela
Dan Aurora
Cristea Aurel
Mariea  Dana Emilia
Anghelescu Gabriela Loredana
Rosca Liviu Ioan
Calina Claudia
Nichifor Lucian
Boangiu Mihaela
Budileanu Cristina
Adrian Popescu
Grecu Carmen Daniela
Sandu Claudia Violeta
Toma Floarea
Pantaziu Mihai
Mohora Alexandru Silviu
Crangau Neculai
Milos Stefan Cristian
Demeter Imola
Chis Anca Alexandra
Neculcea Mariana
Cojocariu Delia
Petrescu Ileana
Visan Alexandru
Ion Gabriel
Bobosila Paul
Stefan Nadia
Radu Dumitru
Ungureanu Iulian
Molan Daniela
Dobre Georgeta
Coraiu Elena
Serban Lucian Gheorghe
Duluman Catalina
Zsigmond Barna
Morgovan Silvia
Cernescu Iuliana
Rosu Gabriela
Vaidean Daria
Grigoras Florin
Lascau Lucian Petru
Caloianu Simpronia Adriana
Iova Gabriela Liliana
Iurcsek Alexandru Petru
Tesloianu Nicolae
Paulescu Diana
Szocs Bela
Lipan Culita
Militaru Iulian
Ancu Roxana
Zbucea Marin
Uglar Stefan
Mohora Alexandru Sorin
Bria Alexandru
Datcu Mileva
Teodorescu Ramona
Stefan Corneliu
Iurea Ioana Timea
Tirziu Viorica

Banica Ion

 

 

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!