Perioada campaniei: 12.10.2016 – 25.11.2016

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„PRONTO in CORA”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA

1.1. Organizatorul acestei campanii promotionale (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este compania SC. Johnson Wax SRL, cu sediul în Bucuresti, str. Plantelor, nr. 37A, Sector 2, Cod de Inregistrare Fiscală RO 10787297, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/6842/1998 si avand cod IBAN: RO 10 CITI 0000 0007 2485 5016 deschis la Citibank, reprezentată de Lucian Lazarovici având funcţia de Country Manager, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr. 448, numita in cele ce urmeaza “Organizator”.
Campania se va desfasura la nivel national prin intermediul FIELDSTAR SRL cu sediul Str Soseaua Iancului, Nr 4, Bl 113A, Sc B, Ap 51, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9824/18.07.2003, Cod Fiscal nr. RO 15600992, notificata la ANSPDCSP, IBAN RO74 OTPV 1100 0009 5780 RO02, reprezentata de Marian Dumitrescu avand functia de Director General, deschis la OTP Bank Romania – SMB, si denumita in continuare Agentia.

1.2. Campania se va derula in conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul Romaniei.

1.3. Campania se va desfasura la nivel national in perioada 12 octombrie 2016– 25 noiembrie 2016 prin intermediul magazinelor Cora specificate in Anexa 1, anexa care face parte integrata din prezentul Regulament.

1.4. Campania este organizata pentru promovarea produselor marca PRONTO (marca inregistrata apartinand JOHNSON WAX), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

1.5. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediazata in scopul informarii
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ.
Informatiiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.

1.6. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia la adresa de web: www.info-regulamente.ro sau poate fi solicitat in scris la adresa postala strada Polona, nr. 43, sector 1, Bucuresti Cod postal 010493.

1.7. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Campaniei, urmând ca asemenea modificări să intre în vigoare numai după publicarea prealabila a acestora, pe site-urile mai sus menţionate.

1.8. Conditiile de inscriere/participare si mecanismul de desfasurare a Campaniei sunt detaliate la Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE. PRODUSELE PARTICIPANTE

2.1. La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani impliniti la data inscrierii, cu exceptia angajatilor Organizatorilor si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).
2.2. Prin Produse Participante se va intelege ca urmatoarele produse comercializate de catre Organizator pe piata din Romania, in magazinele selectate de Organizator, participa la promotie.

Produsele participante sunt:

PRONTO Serv Mobila 5in1 24buc
PRONTO Pamatuf Antipraf Baza 1buc
PRONTO Pamatuf Antipraf Rezerva 5buc
PRONTO Spray Mobila 5in1 Lime 300ml
PRONTO Spray Mobila 5in1 MultiSupr 300ml
PRONTO Spray Mobila 5in1 Iasomie 300ml
PRONTO Spray Mobila 5in1 Spring 300ml
PRONTO Spray Mobila 5in1 Clasic 300ml
PRONTO Spray Mobila 5in1 Lavanda 300ml
PRONTO Solutie 5in1 Pulv Aloe 500ml
PRONTO Solutie 5in1 Pulv MultiSupr 500ml
PRONTO Solutie Parchet Extra Care 750 ml
PRONTO Solutie Parchet 5in1 750ml
PRONTO 5in1 Sol Pardoseli 750ml
PRONTO Ceara Parchet 750ml
PACHET PRONTO Spray Mobila 5in1 300ml1+(1-40%)
PACHET PRONTO 5in1 Clasic300ml+Multisupraf-40%
PACHET PRONTO 5in1 Lime 300ml+(Det 750ml -50%)
PACHET PRONTO Springtime 300ml+Lemn 750ml-50%
PACHET PRONTO SolutieParchet5in1 750ml 1+1-50%
PACHET PRONTO Sol Parchet 5in1 750+250ml
PACHET PRONTO Spray 5in1 Classic 300+100ml
PACHET PRONTO Spray 5in1 MultiSupraf 300+100ml

2.3. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a înlătură orice tentativa de fraudă prin restricționarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care încearcă sa fraudeze.

2.4. Participantii trebuie sa pastreze bonurile fiscale de achizitionare a produselor participante pe care le-au inscris in campanie, pentru ca in cazul contactarii acestora ca potentiali castigatori sa le poata prezenta spre a fi validati drept castigatori in vederea inmanarii premiului.

2.5. Un consumator/participant se poate inscrie in Campanie, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa, cu maximum 10 coduri unice de participare valide inscrise in cursul aceleasi zile.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Pentru a participa la Campanie, consumatorii (persoane fizice) care indeplinesc conditiile mentionate trebuie sa achizitioneze orice produs PRONTO participant la Campanie si sa trimita prin SMS la numarul 1796 (numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone, Telekom), codul unic al bonului fiscal de achizitionare a produsului participant achizitionat.

3.2. Un cod participare va putea fi inscris in Campanie de catre un singur participant.

3.3. INSCRIEREA PRIN SMS

3.3.1. Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea la numarul de telefon 1796 (numar cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Telekom Mobile) in perioada campaniei (Art.1.3. de mai sus) data limita de primire a SMS-urilor de inscriere in Campanie fiind ultima zi a campaniei (inclusiv) a unui mesaj care sa contina codul unic al bonului fiscal de achizitie a unui Produs Participant si cuvantul CORA ca in exemplul urmator: 123456789 CORA

3.3.2. Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a. sa contina codul unic inscris pe bonul fiscal al unui produs participant achizitionat , cuvantul PRONTO CORA ca in exemplul: 123456789 CORA;
b. codul unic al bonului fiscal al produsului participant respectiv sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie, indiferent de persoana care face acea inscriere;
c. codul unic sa fie primit la numarul 1796 in perioada campaniei (Art.1.3. de mai sus).
d. Nu se pot trimite de pe un acelasi numar de telefon mesaje de participare pentru participanti diferiti, in aceste cazuri participarile se considera tentative de frauda si se vor anula, nu vor putea castiga premii in cadrul campanie

3.3.3. Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul corect, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:

a. Daca mesajul a fost trimis inainte de data de incepere a campaniei, atunci SMS-ul raspuns va fi: „Campania “PRONTO in CORA ” Incepe pe 01.11.2016, ora 00:00.”.
b. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, iar participantul nu a inscris 10 coduri in cursul zilei respective prin niciuna din cele doua modalitati de inscriere, atunci participantul va primi urmatorul SMS: „Felicitarit! Ai inca o sansa la un premiu! Mai poti inscrie N bonuri astazi. Pastreaza bonul fiscal pentru validare. Detalii la infoline 021-316.31.50”, unde “N” reprezinta numarul de bonuri valide, din totalul de 10, pe care participantul le poate inscrie in cursul unei zile;
c. daca mesajul este invalid, respectiv nu contine nume magazin/ cifra sau mesajul in sine nu se incadreaza in/nu respecta conditiile stipulate in art.3.3.1 si art.3.3.2. de mai sus, atunci SMS-ul raspuns va fi: “ Ne pare rau, mesajul este gresit. Detalii la infoline 021-316.31.50”.
d. daca mesajul a fost trimis in forma corecta si bonul trimis este corect, dar a mai fost inscris anterior in Campanie, de pe acelasi numar de telefon atunci SMS-ul raspuns va fi: ”Ai introdus deja acest numar de bon. Detalii la infoline 021-316.31.50”
e. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, dar participantul inscris deja 10 coduri in cursul zilei respective prin una din cele doua modalitati de inscriere, atunci participantul va primi din partea Organizatorului urmatorul SMS: „Ai inscris deja 10 bonuri. Conform Regulamentului, ai inscris numarul maxim de bonuri pe zi. Poti incerca din nou maine Detalii la infoline 021-316.31.50.”
f. Daca mesajul a fost trimis dupa data de sfarsit a campaniei, atunci SMS-ul raspuns va fi: „Campania s-a incheiat pe data de 25.11.2016, ora 23:59. Te asteptam la urmatoarele campanii!”

g. Daca mesajul a fost trimis dupa data de terminare a campaniei, atunci SMS-ul raspuns va fi: „Campania a luat sfarsit pe data de 25 noiembrie 2016, ora 23:59.”

3.3.4. La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile expediate la nr. de telefon 1796 care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 3.1.1 si art. 3.1.2 de mai sus sau in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.

3.3.5. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a. pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul 1796, precum si pentru mesajele trimise dupa terminarea Campaniei sau catre un alt numar de telefon;
b. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art. 3.3.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c. daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde expeditorului acelui mesaj;
d. daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns corespunzator fiecarui mesaj primit;

e. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
f. Pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod fiscal unic inscris;
g. Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost inscrise in Campanie codurile fiscale unice de participare;
h. Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra codurilor unice care au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra produselor participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari.

3.3.6. Dupa data limita de primire a mesajelor, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor scrise la numarul de SMS al Campaniei.

4. SECTIUNEA 4. PREMIILE

4.1. În cadrul Campaniei se vor acorda, prin tragere la sorți, 3 premii fiecare avand valoarea de 1.930 lei TVA inclus (echivalent a 429 Euro – la cursul BNR al zilei in care a fost autentificat Regulamentul).

4.2. Valoarea comerciala totala a premiilor acordate este de 5.790 lei TVA inclus, echivalent a a 1287 Euro la cursul BNR al zilei in care a fost autentificat Regulamentul.

4.3. Castigatorul va primi un voucher nominal in valoare de 1.930 lei TVA inclus (echivalent a 429 Euro – la cursul BNR al zilei in care a fost autentificat Regulamentul), cu care isi poate rezerva un week-end in perioada 9.01-30.06.2017 (excluzand perioada sarbatorilor legale), la hotel Sport 4**** in Poiana Brasov, pentru 2 persoane, incluzand cazare 2 nopti, demipensiune, in functie de disponibilitatea hotelului.
Voucherul nu include cheltuielile de transport pana si de la destinatia hotelului mai sus mentionat.
Rezervarea perioadei de consumare a premiului se va face de catre castigator in perioada 13 Decembrie – 23 Decembrie, doar in zilele lucratoare, in intervalul orar 10.00-18.00, prin intermediul SC Field Star SRL, in functie de disponibilitatea hotelului, în caz contrar pierzându-și valabilitatea (fără nicio despăgubire din partea Organizatorului).

4.4. Valoarea premiului o reprezintă valoarea comerciala menționată anterior la care se adaugă impozitul ce va fi reținut la sursa de catre imputernicit.

4.5. Dacă după rezervarea/realizarea pachetului turistic de către câștigător, valoarea voucherului este utilizata in întregime, dar câștigătorul dorește servicii turistice adiționale, va trebui sa suporte personal costurile acestora (aceste servicii adiționale nefiind răspunderea Organizatorului).

4.6. In cadrul acestei Campanii un participant nu poate obtine decat un singur premiu.

4.7. Premiile nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui câştigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să intre în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc) sau, în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmând a trece la validarea altui câştigător dintre rezervele extrase, în ordinea extragerii acestora. În cazul în care Organizatorul nu poate valida drept câştigător niciun alt potenţial câştigător, atunci Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

5.1. Acordarea premiilor

5.1.1. Toate premiile se vor acorda prin tragere la sorti, dupa cum urmeaza:
Toti participantii inscrisi in campanie vor fi inclusi in extragerea finala in urma careia se vor acorda cele trei premii. Se vor extrage trei castigatori si noua rezerve, cate trei rezerve pentru fiecare castigator extras. Rezervele vor inlocui in ordinea extragerii un castigator daca acesta nu poate fi validat sau refuza premiul.

5.2. Tragerea la sorti a castigatorilor

5.2.1. Tragerile la sorti se vor desfasura in prezenta unui notar si a reprezentantilor desemnati ai Organizatorului.
5.2.2. Castigatorii sunt stabiliti printr-o extragere care va avea loc in data de 5 decembrie 2016

5.3. Validarea castigatorilor

5.3.1. Ulterior desemnarii potentialilor castigatori, Organizatorul va proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea de catre acestia a conditiilor privind inscrierea/participarea.

5.3.2. Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator, este necesara indeplinirea de către acesta în mod cumulativ a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul a respectat toate condițiile de înscriere mentionate in regulament.
(2) Participantul deține bonul produsului cu Codul fiscal unic desemnat castigator si il prezintă Organizatorului la solicitarea acestuia, în vederea validării sale, fiind in mod expres prevazut ca imposibilitatea de a prezenta bonul de achizitie a produsului participant si care contine codul câștigător va duce la descalificarea participantului potential castigator de a intra in posesia premiului.

5.3.3. Potentialul castigator al unui premiu va fi contactat de catre reprezentantii Organizatorului pe numarul de telefon pe care l-a folosit la inscrierea in Campanie, pentru a li comunica despre despre desemnarea sa ca potential castigator al unui premiu, conditiile si procedura pe care aceasta o are de urmat pentru a fi validat final si a intra in posesia premiului. Pentru a fi validati drept castigatori, si pentru a intra in posesia premiului, potentialii castigatori trebuie :

a. sa poata fi contactati la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie, in termen de 3 zile lucratoare de la data desemnarii acestuia ca potential castigator (respectiv data primirii mesajului din partea Organizatorului privind castigul); numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea castigatorilor si contactarea acestora;
Neconfirmarea participarii la Campanie, constatarea neindeplinirii unor conditii de participare impuse prin prezentul Regulament sau refuzul unui potential castigator, manifestat expres si neechivoc, de a comunica datele sale personale duce la invalidarea acestuia si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nici o despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorului vor proceda la contactarea unui alt potential castigator. In masura in care potentialii castigatori indeplinesc toate conditiile de participare impuse de Regulament, atunci acestia vor fi validati si vor intra in posesia premiului.

b. in momentul contactarii acestora, Participantii trebuie sa declare numele, prenumele, CNP-ul si adresa completa, dupa ce in prealabil isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor lor personale in baza de date a Organizatorului, in vederea validarii si atribuirii premiului.

c. sa confirme in termen de 3 zile lucratoare, respectiv pana la data de 9 decembrie 2016, participarea la Campanie, prin transmiterea bonului fiscal prin posta sau curier la adresa specificata de catre Organizator, FIELDSTAR SRL, strada Polona, nr. 43, sector 1, Bucuresti, Cod postal 010493, bon fiscal care dovedeste ca a cumparat un Produs Participant

5.3.4. Validarea finala se va face prin compararea numarului bonului fiscal potential castigator extras in urma tragerii la sorti cu numarul bonului primit la adresa FIELDSTAR SRL, strada Polona, nr. 43, sector 1, Bucuresti, Cod postal 010493, si in cazul in care acestea coincid, potentialul castigator estr declarat castigator.

5.3.5. In cazul in care un potential castigator nu poate fi contactat telefonic conform art. 5.3.3 a de mai sus (ca de exemplu in situatiile in care nu raspunde la numarul pe care l-a comunicat la inscriere, numarul nu este alocat, nu se afla in aria de acoperire a serviciului de telefonie mobila, numarul de telefon este suspendat, deranjat etc) acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la rezervele extrase conform art.5.1.1 de mai sus. Un potential castigator rezerva va fi apelat de 8 ori intr-un interval de 48 ore. Odata contactat, potentialul castigator are la dispozitie 48 ore pentru a comunica toate datele necesare validarii. Un castigator nu poate ceda, unei alte persoane, drepturile asupra premiului castigat.

5.4. Intrarea in posesia premiilor

5.4.1. Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala
Organizatorului, prin curier, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai
tarziu de data de 6 Ianuarie 2017. Identitatea castigatorilor va fi comunicata catre public prin intermediul site-ului www.info-regulamente.ro;

5.4.2. Premiile vor fi inmanate Castigatorilor pe baza unui proces verbal de predare primire a
premiului.

5.4.3. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu
atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un
Partcipant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului
de telefon incorecte / incomplete.

5.4.4. Daca castigatorul returneaza produsului achizitionat, va returna si premiul.
Imposibilitatea contactării potentialului câstigator in termenul si conditiile stabilite in prezentul Regulament, omisiunea acestuia de a comunica Organizatorului datele sale personale, precum si celelalte informatii solicitate pana la data limita mentionata in regulament, neprezentarea documentelor de identitate ori a bonului fiscal original, duce la pierderea de catre acesta a dreptului de a mai intra in posesia premiului, fara nici o compensare din partea Organizatorului. Aparitia vreuneia din aceste situatii da dreptul Organizatorului de a nu mai atribui acelei persoane premiul, urmand a se apela la rezerva extrasa conform art.5.3 de mai sus.

SECTIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

6.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 448.

6.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii si atribuirii/expedierii premiilor.

6.3. Organizatorul si Agentiile implicate in implementarea si desfasurarea acestei Campanii, garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Persoanele vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa strada Polona, nr. 43, sector 1, Bucuresti Cod postal 010493. o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

6.4. Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Persoanele vizate vor transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre strada Polona, nr. 43, sector 1, Bucuresti Cod postal 010493.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA PUBLICA A CASTIGATORILOR PREMIILOR

Numele si prenumele castigatorilor validati, precum si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi anuntate public, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, actualizata. Lista castigatorilor va fi publicata in sectiunea dedicata Campaniei de pe site-ul web www.info-regulamente.ro in cel mult 15 zile lucratoare de la validarea lor.

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA

8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, din motive independente de vointa sa.

8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor, contributiilor sau ale altor obligatii financiare legate de premiile oferite pe care le poate datora castigatorul, cu exceptia impozitului aplicabil veniturilor din premii a caror valoare individuala depaseste suma de 600 lei.
In cazul premiilor cu o valoare mai mare de 600 lei, Organizatorul prin intermediul Agentiei va calcula, declara, suporta si plati la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, prin raportare la venitul net din premii stabilit conform art. 76 din Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 10. LITIGII SI FRAUDE

10.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

10.2. Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa: strada Polona, nr. 43, sector 1, Bucuresti Cod postal 010493. Dupa data publicarii listei castigatorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie referitoare la participarea la Campanie, validarea castigatorilor si atribuirea premiilor.

10.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 11. DIVERSE

11.1 Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.

11.2 Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator prin intermediul Agentiilor, in conditiile Regulamentului. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta Campanie urmeaza a fi transmise Organizatorului la adresa acestuia.

11.3 Organizatorul nu este raspunzator pentru plata de catre Castigatori a contributiei de asigurari sociale de sanatate, a eventualelor asigurari sau a altor obligatii fiscale datorate de catre Castigatori pentru premiile castigate de acestia, cat si in ceea ce priveste eventual;elr cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campanie, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

11.4 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii,
decizia Organizatorului este definiva.

11.5 Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului.

11.6 Regulamentul Campaniei va fi publicat pe site-ul www.info-regulamente.ro .

Acest regulament nu are act aditional
Filiale Cora Adresa
Alexandriei Sos. Alexandriei, Nr 152-154
Coordonate GPS: 44.398605 – 26.044958
Bacau Str. Milcov, Nr. 2-4, Bacau
Coordonate GPS: 46.563027 – 26.922365
Cluj Napoca Bd. 1 Decembrie 1918, Nr. 142
Coordonate GPS: 46.758900 – 23.504130
Baia Mare Str. Victoriei, Nr. 73
Coordonate GPS: 47.657080 – 23.546694
Constanta Bratianu Str. Cumpenei, Nr. 2 (langa Pod Butelii), Constanta
Coordonate GPS: 44.172108 – 28.603249
Constanta City Park B-dul Alexandru Lapusneanu, Constanta
Coordonate GPS: 44.203389 – 28.632249
Drobeta Str. Constructorului nr.1 (intrare din Bulevardul Mihai Viteazu, langa Stadionul Municipal -Targul Veterani) Drobeta-Turnu Severin, Judet: Mehedinti, Cod postal: 22022
Coordonate GPS: 44.638100 – 22.677810
Lujerului Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 19, Sector 6, Bucuresti
Coordonate GPS: 44.432770 – 26.036750
Pantelimon Soseaua Vergului, Nr. 20, Sector 2, Bucuresti
Coordonate GPS: 44.438275 – 26.186573
Ploiesti Str. Calomfirescu, Nr. 2 (in incinta mall Afi Palace)
Coordonate GPS: 44.945904 – 26.031801
Sun Plaza Calea Vacaresti, Nr. 391, Sector 4, Bucuresti
Coordonate GPS: 44.395630 – 26.123250
Lista castigatori
  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!