Campanii Inchise, Produse Curatenie »

PRONTO – CASTIGA 3 x 1000€ pentru noua ta mobila!

Perioada Campaniei: 24 septembrie – 20 octombrie 2015

PRONTO – CASTIGA 3 x 1000€ pentru noua ta mobila!
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA

1.1. Organizatorul acestei campanii promotionale (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este compania SC. Johnson Wax SRL, cu sediul în Bucuresti, str. Plantelor, nr. 37A, Sector 2, Cod de Inregistrare Fiscală RO 10787297, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/6842/1998 si avand cod IBAN: RO 10 CITI 0000 0007 2485 5016 deschis la Citibank, reprezentată de Lucian Lazarovici având funcţia de Country Manager, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr. 448, numita in cele ce urmeaza “Organizator”.
Campania se va desfasura la nivel national prin intermediul NETWING INTERNATIONAL SRL cu sediul in Calea Plevnei nr.50 Sector 1 Bucuresti, Inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/10472/2004 si avand cod de inregistrare fiscala RO16552818 notificata la ANSPDCSP si denumita in continuare Agentia

1.2. Campania se va derula in conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul Romaniei.

1.3. Campania se va desfasura la nivel national in perioada 24 septembrie 2015 – 20 octombrie 2015 prin intermediul magazinelor Mega Image specificate in Anexa 1, anexa care face parte integrata din prezentul Regulament.

1.4. Campania este organizata pentru promovarea produselor marca PRONTO (marca inregistrata apartinand JOHNSON WAX), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

1.5. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia la adresa de web: www.info-regulamente.ro sau Regulamentul poate fi solicitat in scris si la adresa de email officeromania@scj.com sau la adresa postala str. Plantelor, nr. 37A, Sector 2, Bucuresti, Romania. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Campaniei, urmând ca asemenea modificări să intre în vigoare numai după publicarea prealabila a acestora, pe site-urile mai sus menţionate.

1.6. Conditiile de inscriere/participare si mecanismul de desfasurare a Campaniei sunt detaliate la Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE. PRODUSELE PARTICIPANTE

2.1. La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani cu exceptia angajatilor Organizatorilor si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).

2.2. La Campanie participa urmatoarele produse:

Pronto Pamatuf Rezerva (x5 rez.)
Pronto Spray Lemn Clasic 300ml
Pronto Spray Lemn Springtime 300ml
Pronto Spray Multi suprafete 300ml
Pronto Spray Multi suprafete Lime 300ml
Pronto Ceara Parchet 750ml
Pronto Spray lemn springtime + Pronto Lemn curat – 50% din Detergent
Pronto Servetele Lemn Aloe Vera 24buc
Pronto Pamatuf Rezerva (x5 rez.)

2.3. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament.

2.4. Participantii trebuie sa pastreze bonurile fiscale de achizitionare a produselor participante pe care le-au inscris in campanie, pentru ca in cazul contactarii acestora ca potentiali castigatori sa le poata prezenta spre a fi validati drept castigatori in vederea inmanarii premiului.

2.5 Un consumator/participant se poate inscrie in Campanie, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa, cu maximum 10 coduri unice de participare valide inscrise in cursul aceleasi zile.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Pentru a participa la Campanie, consumatorii (persoane fizice) care indeplinesc conditiile mentionate trebuie sa achizitioneze orice produs PRONTO participant la Campanie si sa trimita catre Organizator in perioada de desfasurare a acesteia indicata la 1.3 din Regulament, codul unic al bonului fiscal de achizitionare a produsului participant achizitionat, folosind urmatoarea modalitate de inscriere:
• prin SMS la numarul 1894 (numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone, Cosmote),

Un cod participare va putea fi inscris in Campanie de catre un singur participant.

3.1. INSCRIEREA PRIN SMS

3.1.1. Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea la numarul de telefon 1894 (numar cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Telekom Mobile) in perioada campaniei (Art.1.3. de mai sus) data limita de primire a SMS-urilor de inscriere in Campanie fiind ultima zi a campaniei (inclusiv) a unui mesaj care sa contina codul unic al bonului fiscal de achizitie a unui produs participant si cuvantul MEGA ca in exemplul urmator: 123456789 MEGA

3.1.2. Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a. sa contina codul unic inscris pe bonul fiscal al unui produs participant achizitionat si cuvantul MEGA ca in exemplul: 123456789 MEGA;
b. codul unic al banului fiscal al produsului participant respectiv sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie, indiferent de persoana care face acea inscriere;
c. codul unic sa fie primit la numarul 1894 in perioada campaniei (Art.1.3. de mai sus).
d. Nu se pot trimite de pe un acelasi numar de telefon mesaje de participare pentru participanti diferiti, in aceste cazuri participarile se considera tentative de frauda si se vor anula, nu vor putea castiga premii in cadrul campaniei.

3.1.3. Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul corect, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:
a. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, dar participantul inscris deja 10 coduri in cursul zilei respective prin una din cele doua modalitati de inscriere, atunci participantul va primi din partea Organizatorului urmatorul SMS: „Ai inscris deja 10 coduri. Conform Regulamentului, ai inscris numarul maxim de coduri pe zi. Poti incerca din nou maine. Detalii la infoline 021 528 21 12.”;
b. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, iar participantul nu a inscris 10 coduri in cursul zilei respective prin niciuna din cele doua modalitati de inscriere, atunci participantul va primi urmatorul SMS: „Cod corect! Ai inca o sansa la un premiu! Mai poti inscrie N coduri astazi. Pastreaza bonul fiscal pentru validare! Detalii la infoline 021 528 21 12.”, unde “N” reprezinta numarul de coduri valide, din totalul de 10, pe care participantul le poate inscrie in cursul unei zile;
c. daca mesajul este invalid, respectiv codul inscris nu este corect (ca de exemplu, dar fara a se limita la situatia in care NU este inscris un cod) sau mesajul in sine nu se incadreaza in/nu respecta conditiile stipulate in art.3.1.1 si art.3.1.2. de mai sus, atunci SMS-ul raspuns va fi: “Codul trimis de tine este incorect! Verifica si trimite cu atentie codul de pe bonul fiscal. Detalii la infoline 021 528 21 12”.
d. daca mesajul a fost trimis in forma corecta si codul unic trimis este corect, dar a mai fost inscris anterior in Campanie, atunci SMS-ul raspuns va fi: ”Acest cod a mai fost inscris! Te poti inscrie cu un nou cod. Urmatorul produs cumparat iti asigura inca o sansa de castig! Detalii infoline 021 528 21 12”.
e. Daca mesajul a fost trimis dupa data de terminare a campaniei, atunci SMS-ul raspuns va fi: „Campania a luat sfarsit! Te asteptam la urmatoarele campanii unde poti castiga alte premii”.

3.1.4. La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile expediate la nr. de telefon 1894 care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 3.1.1 si art. 3.1.2 de mai sus sau in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.

3.1.5. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a. pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul 1894, precum si pentru mesajele trimise dupa terminarea Campaniei sau catre un alt numar de telefon;
b. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art. 3.1.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c. daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde expeditorului acelui mesaj;
d. daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns corespunzator fiecarui mesaj primit;
e. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
f. Pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod fiscal unic inscris;
g. Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost inscrise in Campanie codurile fiscale unice de participare;
h. Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra codurilor unice care au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra produselor participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari.

3.1.6. Dupa data limita de primire a mesajelor, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor scrise la numarul de SMS al Campaniei.

SECTIUNEA 4. PREMIILE

4.1. In cadrul acestei Campanii se acorda 3 premii, fiecare avand valoarea de 4430 lei (echivalent a 1000 Euro – la data editarii prezentului Regulament).

Valoarea comerciala totala a premiilor acordate este de 13290 lei (TVA inclus).

4.2. In cadrul acestei Campanii un participant nu poate obtine decat un singur premiu.

4.3. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmand a trece la validarea altui castigator dintre rezervele extrase, in ordinea extragerii acestora. In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator nici un alt potential castigator, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

5.1. Toate premiile se vor acorda prin tragere la sorti, dupa cum urmeaza:

5.1.1. Toti participantii inscrisi in campanie vor fi inclusi in extragerea finala in urma careia se vor acorda cele trei premii. Se vor extrage trei castigatori si noua rezerve. Rezervele vor inlocui in ordinea extragerii un castigator daca acesta nu poate fi validat sau refuza premiul.

5.2. Tragerile la sorti se vor desfasura in prezenta unui notar si a reprezentantilor desemnati ai Organizatorului.

5.3. Castigatorii sunt stabiliti printr-o extragere care va avea loc in data de 26 octombrie 2015.

5.4. Validarea castigatorilor

5.4.1. Ulterior desemnarii potentialilor castigatori, Organizatorul va proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea de catre acestia a conditiilor privind inscrierea/participarea.

5.4.2. Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator, este necesara indeplinirea de către acesta în mod cumulativ a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul a respectat toate condițiile de înscriere mentionate in regulament.
(2) Participantul deține bonul produsului cu Codul fiscal unic desemnat castigator si il prezintă Organizatorului la solicitarea acestuia, în vederea validării sale, fiind in mod expres prevazut ca imposibilitatea de a prezenta bonul de achizitie a produsului participant si care contine codul câștigător va duce la descalificarea participantului potential castigator de a intra in posesia premiului.

5.4.3. Potentialul castigator al unui premiu va fi contactat de catre reprezentantii Organizatorului pe numarul de telefon pe care l-a folosit la inscrierea in Campanie, in termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia ca potential castigator. Potentialii castigatori trebuie sa confirme in termen de 48 de ore participarea la Campanie, apoi sa comunice numele, prenumele, CNP-ul si adresa completa, dupa ce in prealabil isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor lor personale in baza de date a Organizatorului, in vederea validarii si atribuirii premiului. Cu aceasta ocazie va fi instiintat despre desemnarea sa ca potential castigator al unui premiu, conditiile si procedura pe care aceasta o are de urmat pentru a fi validat final si a intra in posesia premiului. Neconfirmarea participarii la Campanie, constatarea neindeplinirii unor conditii de participare impuse prin prezentul Regulament sau refuzul unui potential castigator, manifestat expres si neechivoc, de a comunica datele sale personale duce la invalidarea acestuia si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nici o despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorului vor proceda la contactarea unui alt potential castigator. In masura in care potentialii castigatori indeplinesc toate conditiile de participare impuse de Regulament, atunci acestia vor fi validati si vor intra in posesia premiului.

5.4.4. Validarea finala se va face prin trimiterea de catre potentialii castigatori a bonurilor fiscal (bonuri fiscale continand codul fiscal si produsele participante) prin posta sau curier la adresa specificata de catre Organizator, respective NETWING INTERNATIONAL SRL Calea Plevnei, Nr. 50, sector 1, Bucuresti Cod postal 010234.

5.4.5. In cazul in care un potential castigator nu poate fi contactat telefonic conform art.5.4.3 de mai sus (ca de exemplu in situatiile in care nu raspunde la numarul pe care l-a comunicat la inscriere, numarul nu este alocat, nu se afla in aria de acoperire a serviciului de telefonie mobila, numarul de telefon este suspendat, deranjat etc) acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la rezervele extrase conform art.5.2 – 5.3 de mai sus. Un potential castigator rezerva va fi apelat de 8 ori intr-un interval de 48 ore. Odata contactat, potentialul castigator are la dispozitie 48 ore pentru a comunica toate datele necesare validarii. Un castigator nu poate ceda, unei alte persoane, drepturile asupra premiului castigat.

5.5. Premiile vor fi transmise prin transfer bancar sau prin mandat postal (la alegerea castigatorului).

5.6. Imposibilitatea contactării potentialului câstigator in termenul si conditiile stabilite in prezentul Regulament, omisiunea acestuia de a comunica Organizatorului datele sale personale, precum si celelalte informatii solicitate pana la data limita mentionata in regulament, neprezentarea documentelor de identitate ori a bonului fiscal original, duce la pierderea de catre acesta a dreptului de a mai intra in posesia premiului, fara nici o compensare din partea Organizatorului. Aparitia vreuneia din aceste situatii da dreptul Organizatorului de a nu mai atribui acelei persoane premiul, urmand a se apela la rezerva extrasa conform art.5.3 de mai sus.

SECTIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

6.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 448.

6.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii si atribuirii/expedierii premiilor.

6.3. Organizatorul si Agentiile implicate in implementarea si desfasurarea acestei Campanii, garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Persoanele vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa str. Plantelor, nr. 37A, Sector 2, Bucureşti, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

6.4. Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Persoanele vizate vor transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre str. Plantelor, nr. 37A, Sector 2, Bucureşti.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA PUBLICA A CASTIGATORILOR PREMIILOR

Numele si prenumele castigatorilor validati, precum si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi anuntate public, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, actualizata. Lista castigatorilor va fi publicata in sectiunea dedicata Campaniei de pe site-ul web www.info-regulamente.ro in cel mult 10 zile lucratoare de la validarea lor.

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA

8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, din motive independente de vointa sa.

8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1 Organizatorul nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor, contributiilor sau ale altor obligatii financiare legate de premiile oferite pe care le poate datora castigatorul, cu exceptia impozitului aplicabil veniturilor din premii a caror valoare individuala depaseste suma de 600 lei.
In cazul premiilor cu o valoare mai mare de 600 lei, Organizatorul prin intermediul Agentiei va calcula, declara, suporta si plati la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, prin raportare la venitul net din premii stabilit conform art. 76 din Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 10. LITIGII SI FRAUDE

10.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

10.2 Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa: str. Plantelor, nr. 37A, Sector 2, Bucureşti. Dupa data publicarii listei castigatorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie referitoare la participarea la Campanie, validarea castigatorilor si atribuirea premiilor.

10.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 11. DIVERSE

11.1 Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.

11.2 Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator prin intermediul Agentiilor, in conditiile Regulamentului. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta Campanie urmeaza a fi transmise Organizatorului la adresa acestuia.

11.3 Organizatorul nu este raspunzator pentru plata de catre Castigatori a contributiei de asigurari sociale de sanatate, a eventualelor asigurari sau a altor obligatii fiscale datorate de catre Castigatori pentru premiile castigate de acestia, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

11.4 Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului.

11.5 Regulamentul Campaniei va fi publicat pe site-urile www.info-regulamente.ro pe durata Campaniei si va fi disponibil gratuit oricarui solicitant prin apel la 021 528 21 12 (numar cu tarifare normala in reteaua Dial Telecom, in intervalul orar 10:00 – 18:00 de Luni pana Vineri pe toata perioada de desfasurare a Campaniei, cu exceptia sarbatorilor nationale si religioase, cand va functiona un robot telefonic) precum si prin solicitare la adresa de email officeromania@scj.com. Consumatorii / participantii vor putea solicita orice informatii in legatura cu mecanismul de inscriere si conditiile de participare la aceasta Campanie si prin email, transmitand asemenea solicitari la adresa de email officeromania@scj.com.

S.C. Johnson Wax SRL

Prin imputernicit,
S.C. NETWING International SRL

Anexa 1

 

LISTA MAGAZINELOR MEGA IMAGE PARTICIPANTE LA PROMOTIA “PRONTO – CASTIGA 3 x 1000€ pentru noua ta mobila!”

 

MI MI LIZEANU
MI MI MILITARI
MI MI GIULESTI
MI MI CAROL
MI MI OBOR
MI MI EMIL RACOVITA
MI MI LUGOJANA
MI MI TEIUL DOAMNEI
MI MI AL.LAPUSNEANU
MI MI LACUL TEI
MI MI MUNCII
MI MI UVERTURII
MI MI B.MANTA
MI MI C.BUCURESTI
MI MI PIATA AMZEI
MI MI MOSILOR
MI MI IZVORUL CRISULUI
MI MI MARASESTI
MI MI ION MINCU
MI MI GIURGIULUI
MI MI TUNARI
MI MI CAMIL RESSU
MI MI MINIS
MI MI OLTENITEI
MI MI GRIVITEI
MI MI PIATA RESITA
MI MI DAMBOVITA
MI MI ICBRATIANU
MI MI CHARLES DE GAULLE
MI MI CEAHLAU
MI MI GROZOVICI
MI MI PANTELIMON-MORARILOR
MI MI NITU VASILE
MI MI VOILA
MI MI DOMENII
MI MI PIATA IANCULUI
MI MI EXPOZITIEI
MI MI MAIOR CORAVU
MI MI MOGHIOROS
MI MI ROMANCIERILOR
MI MI CIRESICA
MI MI BREAZA
MI MI DOJA
MI MI CERNAUTI
MI MI COMPOZ-SIBIU
MI MI STEFAN CEL MARE METROU
MI MI TITAN MALL
MI MI LUNCA CERNEI
MI MI PISCULUI
MI MI ANDRONACHE
MI MI PIATA FLOREASCA
MI MI BALADA
MI MI STRADA PASCANI
MI MI MOSILOR 2
MI MI ZIZIN
MI MI VALEA ARGESULUI
MI MI BACILA
MI MI RAUL DOAMNEI
MI MI VATRA LUMINOASA
MI MI ROSETTI
MI MI DRUMUL TABEREI 2
MI MI CHITILA 2
MI MI MARGELELOR
MI MI CALEA VACARESTI
MI MI TUDOR VLADIMIRESCU
MI MI BIRUINTEI 2
MI MI SISESTI
MI MI CREVEDIA
MI MI GHEORGHE DUCA
MI MI MIRCEA CEL BATRAN
SG MI BASARABIA 2
MI MI BREZOIANU
MI MI MOGHIOROS 2
MI MI DOMNISORI
MI MI FERENTARI
MI MI MARASESTI 2
MI MI LACUL MORII
MI MI TURNU MAGURELE
MI MI VIDRA
MI MI PIATRA MORII
MI MI ION CIOPLEANU
MI MI MIHAI BRAVU
MI MI DRUMUL TABEREI
MI MI TITAN
SG MI ION MIHALACHE
MI MI CONSTANTA 1
MI MI HALA TRAIAN
MI MI PIPERA
MI MI OBREGIA
SG MI BRANCOVEANU
MI MI VALEA OLTULUI
MI MI IANCU DE HUNEDOARA
MI MI TOMIS MALL
MI MI APUSULUI
SG MI 1DECEMBRIE
SG MI PIATA VITAN
SG MI PROGRESULUI
MI MI OTOPENI
MI MI ION ROATA
MI MI FERDINAND
SG MI CRANGASI
MI MI UNIRII
MI MI SEBASTIAN
MI MI GAESTI
MI MI CORBEANCA
SG MI BOLINTIN VALE
MI MI POPESTI LEORDENI
SG MI JOLIE VILLE
MI MI BUSTENI
SG MI PETRE ISPIRESCU
MI MI CHIAJNA
MI MI DOMNESTI
SG MI POD BANEASA
MI MI MIHAILESTI
SG MI COLENTINA OBOR
MI MI BUCURESTI MALL
MI MI PLAZA ROMANIA
SG MI COMARNIC
SG MI COMPOZITORILOR
SG MI COMPLEX NORD PLOIESTI
SG MI BRAN
SG MI BUCURESTII NOI
SG MI CANTACUZINO
MI MI CORBEANCA 2
MI MI GHERMANESTI
MI MI PIATA GEMENII
MI MI MANECIU
SG MI OTOPENI TUNARI
SG MI CITY MALL
MI MI MOGOSOAIA
MI MI CARAMFIL
SG MI VOLUNTARI
SG MI BIRUINTEI
SG MI PIATA SUDULUI
MI MI HUEDIN
MI MI PUCHENI
SG MI INDUSTRIILOR
MI MI CARTIER LATIN
MI MI BASARABIEI
MI MI CIOROGARLA
SG MI DOROBANTI 2
SG MI BRAGADIRU
SG MI GIURGIULUI 2
SG MI AVRIG
SG MI DRISTOR
SG MI MAGHERU
SG MI BRANESTI 2
SG MI TITULESCU
SG MI PANTELIMON
MI MI 13 SEPTEMBRIE
SG MI COLENTINA
SG MI TINERETULUI
SG MI IANCULUI
SG MI PLOIESTI
SG MI EMINESCU
SG MI BERCENI
SG MI LIZIERA
SG MI T.PALLADY
SG MI MALCOCI
SG MI RM SARAT
SG MI MUNTENIA
SG MI GLORIA
SG MI CHITILA
SG MI GRIVITEI214
MI MI VLAD TEPES
SG MI MONACO TOWER
SG MI TUNARI 2
SG MI IMPARATUL TRAIAN
SG MI BALOTESTI
SG MI REGINA MARIA
MI MI PALEOLOGU
MI MI TITULESCU 2
MI MI APAHIDA
SG MI AFUMATI
SG MI TARTASESTI
MI MI ROATA DE JOS

 

 

 

Act Aditioanal 1

ACT ADITIONAL
LA REGULAMENTUL CONCURSULUI
” PRONTO – CASTIGA 3 x 1000€ pentru noua ta mobila! “

Regulamentul „PRONTO in MEGA IMAGE” („Concursul”) Organizat SC. Johnson Wax SRL, cu sediul în Bucuresti, str. Plantelor, nr. 37A, Sector 2, Cod de Inregistrare Fiscală RO 10787297, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/6842/1998, Romania, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr. 448 numita in cele ce urmeaza “Organizator ”, autentificat sub nr 951 din data de 10 septembrie 2015 de de Biroul Individual Notarial “Expert”.

Art 1.

Art. 4. din Regulament se modifica si va avea urmatorul continut:

4.1. In cadrul acestei Campanii se acorda 3 premii, fiecare avand valoarea de 4430 lei (echivalent a 1000 Euro – la data editarii prezentului Regulament).

Premiile se ofera in lei si nu exista nicio conditionare din partea organizatorilor asupra modului de cheltuire al acestuia.

Valoarea comerciala totala a premiilor acordate este de 13290 lei (TVA inclus).

Art. 2. Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulament, pe care il modifica in mod corespunzator, restul dispozitiilor acestuia ramanand neschimbate, si va fi facut public la data autentificarii acestuia de catre un notar public.

S.C. PRONTO in MEGA IMAGE S.A.
Prin imputenicit,
NetWing International SRL

CASTIGATORI CAMPANIE PRONTO

26.10.2015

1. PAIS ELENA, Bucuresti

2. GEAMBASU LUMINITA, Pitesti

3. POPA IONUT, Bucuresti

 

 

 .

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!