Alimente - Bauturi, Campanii Inchise »

NUTLINE ITI OFERA 10000 DE PREMII!

 

Perioada promotiei: 01.06.2016 – 10.07.2016

Nutline iti ofera 10000 de premii!

Regulamentul campaniei

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Organizatorul Campaniei promotionale “NUTLINE ITI OFERA 10000 DE PREMII!” (Promotia/Campania) este compania S.C. INTERSNACK ROMANIA SRL cu sediul in Calea Vitan, nr 23C, etajul 6, Sector 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comerţului J40/3653/2014, Cod Fiscal: RO 32973940 si la Autoritatea de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, avand numar de operator date cu caracter personal 3613, denumita in continuare Organizator.
1.2. Campania promotionala se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. BRANDS & BEARS SRL, cu sediul in Bucuresti, str Smaranda Braescu nr 37, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr J40/3653/2014, CUI RO 32973940.
Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul Regulament este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare al acestor modificări.
1.3. Campania promotionala se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Campania Promotionala este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007

SECTIUNEA 3. DURATA SI ZONA/ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

3.1. Promotia “ NUTLINE ITI OFERA 10000 DE PREMII!” va incepe la data de 1 iunie 2016, ora 00:00:00 si se va incheia, fie la 10 iulie 2016, ora 23:59:59; fie in momentul epuizarii stocului de premii, in functie de care dintre ele se va produce mai curand. In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica prin act aditional la prezentul regulament.
3.2. Promotia “NUTLINE ITI OFERA 10000 DE PREMII!” se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
3.3. Premiile se vor pune in posesie exclusiv pe teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Campania este deschisa tuturor persoanelor fizice avand domiciliul sau resedinta in Romania.
4.2. Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice (Participantii) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 30 mai 2016.
4.3. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane :
– Angajatii Organizatorului si ai distribuitorilor acestuia
– Angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei.
– De asemenea, rudele de gradul I ale angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/ parinti, frati/ surori, sot/ sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.
– Persoane juridice
4.4. Participantii la promotie se obliga sa respecte prezentul regulament si toate eventualele acte aditionale ale acestuia.
4.5. Regulamentul promotiei este disponibil pe toata perioada promotiei gratuit pe www.nutline.ro/10000depremii.

SECTIUNEA 5. PRODUSE PARTICIPANTE

5.1. La aceasta promotie participa produsele din gama de seminte Nutline care au obligatoriu eticheta promotionala. Acestea sunt:
– Seminte negre prajite si sarate 40 g
– Seminte negre prajite si sarate 110 g
– Seminte negre prajite, fara sare 40 g
– Seminte negre prajite, fara sare 110 g
– Seminte negre prajite, fara sare 200 g
– Seminte negre prajite, fara sare 300 g
– Seminte albe prajite si usor sarate 40 g
– Seminte albe prajite si usor sarate 100 g
– Seminte albe prajite si usor sarate 200 g
– Seminte pestrite prajite si sarate 40 g
– Seminte pestrite prajite si sarate 100 g
– Seminte pestrite prajite si sarate 200 g
– Seminte pestrite prajite si sarate 300 g
– Seminte pestrite prajite si usor sarate 100 g
5.2. Produsele care nu au eticheta promotionala nu sunt participante in promotie.
5.3. Dupa data incheierii campaniei promotionale, data determinata in conformitate cu art. 3.1., produsele participante, astfel cum sunt acestea descrise mai sus, isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. Pentru a participa la promotie, consumatorii trebuie sa cumpere orice produs Nutline participant la promotie descris la punctul 5.1. si sa caute in interiorul pachetului participant la promotie un cartonas cu mesajul ’Felicitari ! Ai castigat o minge de fotbal’ sau ‘Felicitari ! Ai castigat un Smart TV ‘. Pe acelasi cartonas se va gasi un cod unic de validare a premiului. Consumatorii trebuie sa pastreze cartonasul castigator care atesta inscrierea sa in Promotie.
6.2. Premiile din pungile norocoase trebuie revendicate prin transmiterea la adresa de email nutline@info-regulamente.ro a unui mesaj care va contine:
– Titlu / Subject: codul unic de validare de pe cartonasul castigator
– Corpul mesajului / Body message:
o o poza clara a cartonasului castigator, astfel incat sa se poata citi codul unic de validare
o datele participantului: nume, prenume, numar de telefon la care poate fi contactat, adresa, CNP, si o copie dupa CI
6.2.1. Nota importanta: premiile se vor trimite prin curier; deci, va fi necesara o adresa la care se gaseste castigatorul (daca este alta adresa decat cea din CI). La predarea premiului de catre curier castigatorul va prezenta cartonasul original si CI. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise de castigator care nu ajung la Organizator in termenele mentionate in prezentul regulament sau din motive independente de vointa Organizatorului, ca de exemplu dar fara a se limita la comunicarea eronata de catre castigator a adresei Organizatorului sau servicii defectuoase ale tertilor implicati (posta, curier). In cazul in care Organizatorul a expediat premiul, iar premiul se intoarce la Destinatar pe motiv de date de expeditie (nume, adresa, numar de telefon) furnizate gresit de catre Participant, Organizatorul nu va mai re-trimite premiul. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru premiul care nu ajunge la destinatie sau ajunge deteriorat din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de curierat.
6.2.2. Datele personale mentionate anterior nu vor fi facute publice, ele fiind necesare doar pentru validarea inscrierilor si inmanarea premiilor.
6.3. Revendicarea premiilor se poate face pana la data de 13.07.2016.
6.4. Pentru oricare informatii suplimentare se poate lua legatura cu organizatorul folosind adresa de email nutline@info-regulamente.ro sau prin apelarea la numarul de telefon 021.528.21.21 (numar cu tarif normal) in timpul orelor de program 10:30- 18:30 de luni pana vineri pe toata perioada campaniei.
6.5. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
6.6. Tentativele de fraudare si/sau de falsificare a celor 2 documente mentionate la art. 6.2. vor fi pedepsite conform Codului Penal in vigoare.

SECTIUNEA 7. CONDITII DE VALIDITATE

7.1. Pentru ca o participare sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
7.1.1. Participantii sa indeplineasca reglementarile prezentului Regulament ;
7.1.2. Participantii sa indeplineasca dreptul de participare conform art. 4 ;
7.1.3. Participantii sa urmeze mecanismul promotiei conform art. 6

SECTIUNEA 8. DESCRIEREA PREMIILOR

8.1. Din stocul aproximativ 9.300.000 de produse promotionale cu eticheta promotionala existente pe piata, un numar de 10.000 sunt castigatoare. Castigatorul afla pe loc daca a castigat. Numarul de cartonase castigatoare existente in pachetele participante la promotie pentru fiecare categorie de premiu este:
8.1.1. 9.900 premii constand in mingii de fotbal – avand valoarea totala de 265.781,42 lei cu TVA inclus;
8.1.2. 100 premii constand in Smart TV Samsung cu diagonala 101 cm avand valoarea totala de 175.824 lei cu TVA inclus.
8.2. Valoarea totala a celor 10.000 de premii oferite in cadrul promotiei este de 441.605,42 lei (TVA inclus).
8.3. Cartonasele norocoase existente in ambalajele Nutline participante vor fi ambalate in folie alimentara pentru contactul cu produsele alimentare, astfel contactul cu produsele din punga nu va putea dauna acestora in niciun fel.
8.4. Cartonasele castigatoare sunt inserate aleator. Pungile Nutline participante la promotie sunt in numar total de 9.300.000 de bucati.

SECTIUNEA 9. ACORDAREA PREMIILOR

9.1.1 Premiile constand intr-o minge de fotbal pot fi primite de oricare participant care a indeplinit conditiile prezentului Regulament, de la art. 4 si 6.
9.1.2 Premiile constand intr-un Smart TV Samsung pot fi primite de oricare participant care a indeplinit conditiile prezentului Regulament, de la art. 4 si 6, in limita a unui singur premiu pe participant unic, indiferent de numarul de cartonase valide acumulate. Daca la momentul contactarii castigatorilor se constata ca o persoana unica (identificabila prin act de identitate valid) a castigat mai multe premii Smart TV Samsung, acesta va putea ramane in posesia unui singur premiu din cele castigate.
9.2. Acestea vor fi transmise prin curier castigatorului, dupa validarea castigului prin mecanismul descris la punctul 5,in schimbul cartonasului, astfel:
9.2.1. in termen de 5 zile lucratoare de la validare, in cazul televizoarelor
9.2.2. in termen de maxim 25 zile lucratoare de la validare, in cazul mingilor.
9.3. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.528.21.21 (numar cu tarif normal) in toata perioada promotiei, conform mentiunilor de la sectiunea 5.
9.4. Toate taxele legale care tin de organizator in ceea ce priveste premiile se vor plati de catre acesta.
9.5. In cazul premiilor cu o valoare mai mare de 600 lei (Televizoare), Organizatorul va calcula, declara, suporta si plati la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, prin raportare la venitul net din premii stabilit conform art. 76 din Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal.
9.6. Premiile oferite in cadrul prezentei Promotii nu pot fi inlocuite cu bani sau cu alte beneficii si vor fi puse in posesia castigatorilor doar pe teritoriul Romaniei.
9.7. În cazul în care câştigătorul refuză primirea premiului, premiul nu se mai acordă. În cazul în care numărul participanţilor desemnaţi câştigători este mai mic decât numărul premiilor, premiile rămase neacordate rămân în proprietatea Organizatorului.
9.8. Odata ce premiul este inmanat, Organizatorul este eliberat fata de Castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament.

SECTIUNEA 10. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

10.1. Organizatorul nu va fi responsabil de prezentarea documentelor necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de documente care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament.

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

11.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/200, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 24222. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori/participanti care si-au dat acordul explicit si neechivoc inscriindu-se in campanie.
11.2. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Brasov, str. Targului nr. 6, 505100 Codlea in atentia Serviciul Marketing, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
11.3. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
11.4. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
11.5. Organizatorul poate solicita Participantilor/Castigatorilor premiului oferit in cadrul acestei Campanii acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de domiciliu si imaginea lor. Pentru a-si exprima acordul in acest sens, Participantii/Castigatorii vor semna o declaratie in care vor fi cuprinsi, in mod expres si neechivoc, termenii acestui acord.

SECTIUNEA 12. LITIGII

12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 13. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

13.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
13.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:
a) pierderea bazelor de date care contin datele inscrise;
b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si acordare a premiilor;
c) tentative de frauda ale mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau orice alte mijloace;
d) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;
13.3. Enumerarea din sectiunea AA.3 nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.
13.3. Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie, pe site-ul www.nutline.ro/10000depremii.
13.4. Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament in scris pe adresa S.C. INTERSNACK ROMANIA SRL in Bucuresti, Calea Vitan, nr 23C, etajul 6, Sector 3 sau la nr de telefon 021.528.21.21 (numar cu tarif normal).
13.5. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
13.6. Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
13.7. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
13.8. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.

Act aditional
Castigatori

Pentru a putea fi validat va rugam sa incarcati poza cartonasului si o copie dupa CI.

Deasemenea nu uitati sa treceti numarul de telefon

 

Numele (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

Subiectul

Mesaj

Incarca poza cu cartonasul

Incarca poza cu buletinul

  • Like!
    8

Facebook Comments:


error: Content is protected !!