Alimente - Bauturi, Campanii Inchise »

Nescafe – Biciclete nemaivazute – Inceputuri

Perioada campaniei: 30 august 2014 –11 septembrie 2014
Premii: 3 biciclete unice, 3 casti. Valoarea comerciala a premiilor:
Hashtag: 9,655.14 RON(TVA inclus)
tuPeux: 9,655.14 RON(TVA inclus)
Le Jer: 8,347.24 RON(TVA inclus)
Valoarea totala a premiilor acordate in campanie este de 27,658 RON (TVA inclus)

Nescafe – Biciclete nemaivazute – Inceputuri
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
30 august 2014 –11 septembrie 2014

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1. Organizatorul campaniei promotionale pentru consumatori „Biciclete nemaivazute: Inceputuri”
este NESTLÉ ROMANIA S.R.L. (denumit in continuare “Organizatorul” sau “Nestlé Romania”), cu sediul in Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/10813/2010, Cod Unic de Inregistrare RO8184502, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2168.
1.2. Campania promotionala se deruleaza prin intermediul S.C. Kinecto International SRL, cu sediul in Str. Grigore Mora nr. 11, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/1045/2003, Cod Unic de Inregistrare 15159048, CIF RO15159048 inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 5663 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (denumita in continuare “Agentia”), in calitate de Imputernicit al Organizatorului.
Participantii la Campania promotionala sunt obligati sa respecte toti termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei Promotionale, potrivit celor mentionate mai jos.
1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin afisarea pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/nescafe.romania, fiind disponibil oricarui participant, in perioada 30 august 2014 – 28 septembrie 2014.
1.4. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei. Astfel de modificari vor intra in vigoare de la data publicarii Actului Aditional autentificat de catre Notarul Public.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
2.1. Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, prin intermediul paginii de web https://www.facebook.com/nescafe.romania

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
4.1. Campania va incepe in data de 30 august 2014, de la ora 18:00:00, ora Romaniei, si se va derula zilnic pana pe data de 11 septembrie 2014, ora 15:00:00, ora Romaniei.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1. Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Nestlé Romania SRL, ai agentiilor implicate si ai societatilor comerciale implicate in actiune si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
5.2. La Campanie pot participa toate persoanele fizice (cetateni romani), cu varsta de minim 18 ani, impliniti la data inceperii Campaniei, si cu domiciliul/resedinta in Romania pe toata perioada de desfasurare a campaniei promotionale si pe perioada de revendicare a premiului castigat (denumite in continuare „Participanti”).
5.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
5.4. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de catre Organizator, rezulta ca in procesul de participare nu a fost respectat regulamentul, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage participantilor premiul obtinut ca rezultat al unor astfel de activitati.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
6.1. Inainte de a participa in campanie utilizatorii care doresc sa se inscrie trebuie sa realizeze un filmulet in care sa explice de ce isi doresc una din bicicletele propuse si sa explice de ce merita sa o castige.
6.2. Pentru a putea participa la prezenta Campanie, utilizatorii trebuie sa:
– intre pe pagina de facebook Nescafe https://www.facebook.com/nescafe.romania, in tabul de concurs dedicat
– Utilizatorii trebuie sa realizeze un filmulet de minim 60 de secunde, in care sa explice de ce isi doresc una din bicicletele
propuse si sa explice de ce merita sa o castige, apoi trebuie sa incarce filmuletul pe youtube. Vizionarea filmuletelor este
publica si gratuita.
– pentru a intra in competitie utilizatorii trebuie sa completeze formularul de participare (nume, prenume, telefon, adresa de email, bicicleta pentru care concureaza – din cele 3 biciclete ce se vor da ca premiu in campanie) si sa posteze in aplicatie linkul catre filmul lor de pe youtube.
6.3 Conditii de invalidare absoluta a filmarilor incarcate in campanie:
• continut indecent, pornografic, discriminator si rasist (fara a se limita la acestea)
• limbaj vulgar sau neadecvat
• silirea sau constrangerea altor protagonisti sa participe la procesul de realizare al acestorar filmulete.
6.4. Sa accepte Conditiile de participare.
6.5. Prin inscrierea in Campania promotionala participantii isi asuma raspunderea ca datele corespunzatoare contului personal le apartin in totalitate si sunt singurii responsabili cu privire la materialul filmuletului pe care il folosesc pentru a participa in campanie. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierea unor date incorecte sau a unor date care apartin altor persoane.

SECTIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE
7.1. In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii: 3 biciclete unice, 3 casti. Valoarea comerciala a premiilor:
Hashtag: 6,618 Ron + TVA
tuPeux: 6,618 Ron + TVA
Le Jer: 5,732 Ron + TVA
Valoarea totala a premiilor acordate in campanie este de 18968 lei (+ TVA)
7.2. In cadrul Campaniei nu se ofera contravaloarea in bani a premiului si premiul nu este transmisibil.
7.3. In cadrul campaniei un participant poate castiga cel mult un premiu.
7.4. Refuzul primirii premiului de catre un castigator conduce automat la retragerea calitatii de castigator si invalidarea castigatorului iar premiul se va acorda unei rezerve. In cazul in care premiul nu va putea fi acordat el va ramane la dispozitia Organizatorului.

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIULUI
8.1. Primele cele mai votate 20 de filme, pentru fiecare bicicleta in parte, vor fi jurizate de catre un juriu format din reprezentanti ai Nestle Romania si constructorii bicicletelor. Premiile vor fi anuntate pe 12 septembrie 2014. La fiecare jurizare vor participa filmele inscrise in Campanie in perioada desfasurarii campaniei si care sunt in primele 20 filme ca numar de voturi . La jurizare vor participa doar filmele care respecta conditiile de la articolul 6.2 si 6.3.

8.2. Modalitatea de acordare a premiului: din top 20 cele mai votate filme propuse de participanti pentru fiecare bicicleta in parte, un juriu format din creatorii bicicletelor si reprezentanti ai organizatorului va desemna castigatorii bicicletelor. Se vor desemna 3 castigatori si 6 rezerve (care vor fi folosite in ordinea desemnarii lor).
Castigatorii astfel desemnati vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorului in termen de maxim 1 zi de la desemnarea lor in pentru a fi validati si pentru a li se comunica modalitatea in care vor intra in posesia premiilor. Organizatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a contacta castigatorii. . In cazul in care un castigator nu poate fi contactat sau nu doreste, din indiferent ce motiv, sa primeasca premiul se va trece la prima rezerva disponibila si procedura se va relua. Premiile vor fi inmanate in cadrul evenimentului Bike Fest 2014, care va avea loc pe 13-14 septembrie in Parcul Izvor, Bucuresti.
Rezervele vor fi utilizate in ordinea desemnarii lor in cazul in care castigatorii desemnati nu doresc premiul ce le-a fost atribuit sau nu pot fi contactati in termenul stabilit din motive care nu depind de organizatorul campaniei.
8.2. Castigatorul unui premiu oferit in cadrul acestei Campanii nu poate ceda premiul unei alte persoane.

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE VALIDARE SI INMANARE A PREMIILOR
9.1. Ulterior desemnarii potentialilor castigatori, Organizatorul va proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea de catre acestia a conditiilor privind inscrierea/participarea. Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator, este necesara indeplinirea de către acesta în mod cumulativ a urmatoarelor conditii:
9.1.1. Sa indeplineasca conditiile prevazute in Sectiunile 5 si 6 ale prezentului Regulament;
9.1.2. In faza participarii, castigatorul este identificat prin ID-ul contului facebook cu care s-a inscris in campanie.
9.2. Potentialul castigator al unui premiu va fi contactat de catre reprezentantii Organizatorului, in termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia ca potential castigator. Potentialii castigatori trebuie sa confirme participarea la Campanie, apoi sa comunice numele, prenumele, varsta si adresa completa, dupa ce in prealabil isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor lor personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentia Kinecto, in vederea validarii si atribuirii premiului. Cu aceasta ocazie va fi instiintat despre desemnarea sa ca potential castigator al unui premiu, conditiile si procedura pe care aceasta o are de urmat pentru a fi validat final si a intra in posesia premiului. Neconfirmarea participarii la Campanie, constatarea neindeplinirii unor conditii de participare impuse prin prezentul Regulament sau refuzul unui potential castigator, manifestat expres si neechivoc, de a comunica datele sale personale duce la invalidarea acestuia si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nici o despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorului vor proceda la contactarea unui alt potential castigator. In masura in care potentialii castigatori indeplinesc toate conditiile de participare impuse de Regulament, atunci acestia vor fi validati si vor intra in posesia premiului.
9.3. 5.6. Imposibilitatea contactării potentialului câstigator in termenul si conditiile stabilite in prezentul Regulament, omisiunea acestuia de a comunica Organizatorului datele sale personale, precum si celelalte informatii solicitate pana la data limita mentionata in regulament, duce la pierderea de catre acesta a dreptului de a mai intra in posesia premiului, fara nici o compensare din partea Organizatorului.
9.2. Odata desemnat un castigator, un reprezentant al organizatorului va contacta castigatorul si va transmite informatiile necesare pentru acordarea premiului in maxim 24 de ore. .
9.3. Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantului caruia i s-a alocat un premiu si a fost invalidat deoarece nu respecta sau nu intruneste intocmai cerintele Regulamentului.
9.4. Premiul va fi oferit in cadrul evenimentului BikeFest Bucuresti (13-14 septembrie 2014) sau va fi livrat prin curier in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data validarii la adresa furnizata de catre castigator.
9.5. Daca Organizatorul nu primeste datele necesare validarii in termenul mentionat in prezentul Regulament conform Sectiunii 9, Participantul este invalidat si isi pierde orice drept asupra premiului. Procedura de validare a rezervelor este aceeasi ca si in cazul castigatorului.
9.6. Numele castigatorului validat si premiul castigat va fi publicat pe pagina de Facebook NESCAFE Romania https://www.facebook.com/nescafe.romania, in cel mult 5 de zile lucratoare de la momentul validarii sale.
9.7. Castigatorul va fi invalidat in oricare din urmatoarele cazuri:
-castigatorul nu respecta termenii si conditiile acestui Regulament
-castigatorul nu poate fi contactat pentru validare conform termenelor mentionate in prezentul Regulament
-participantul este minor la data inceperii/participarii la Campanie conform verificarii efectuate de reprezentantul Organizatorului.

SECTIUNEA 10. MINORII
10.1. Persoanele minore (cu varsta mai mica de 18 ani la data inceperii promotiei) nu au dreptul sa participe in cadrul acestei campanii.

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
11.1.
Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta campanie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operatori inregistrati la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele inscrise in Campania isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.
Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite Organizatorului, in atentia Serviciul Consumatorului, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar in cazul castigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 – Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa in Ordinul 2017/2006 publicat in Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006.
Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator.
Organizatorul le poate solicita participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele lor, orasul de resedinta, imaginea si vocea. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care participantii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.

SECTIUNEA 12. LIMITAREA RASPUNDERII
12.1. Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la Campania promotionala datorita unor cauze care nu depind direct de acesta, cum ar fi defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobila sau internet, tehnice independente de vointa Organizatorului;
12.2. Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial al Campaniei promotionale, precum si toate deciziile luate de Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii promotionale.
12.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre participanti. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei promotionale. Organizatorul campaniei si societatile comerciale implicate in organizarea acesteia nu isi asuma raspunderea pentru:
12.3.1. Situatiile in care un participant nu poate accesa pagini de web, din motive care nu tin de functionalitatea aplicatiei, de genul: conexiune Internet, programe instalate, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al site-ului etc sau alte motive independente de Organizator;
12.3.2. Situatii in care datele completate in cadrul campaniei (de exemplu adresa de e-mail) contin erori, sunt incomplete si/sau apartin altei persoane.
12.4. Organizatorul le poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele lor, orasul de resedinta si imaginea. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care participantii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.
12.5. Situatiile in care mai multi participanti incarca aceeasi filmare: In astfel de situatii va fi validat acel participant care face dovada ca cel care apare in filmare este titularul contului cu care s-a inscris in campanie.
12.6 Daca in filmulet apar mai multe persoane participantul la campaniei este cel care trebuie sa se asigura ca acestea si-au dat acordul pentru publicarea imaginii lor de catre participant.

SECTIUNEA 13. TAXE
13.1 In cazul premiilor cu o valoare mai mare de 600 de lei, Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiul obtinut de catre castigator in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii confirmarii de primire a premiului toate cheltuielile legale aferente acestui premiu revin castigatorului.
13.2 Orice cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de catre castigator. De la data semnarii confirmarii de primire a premiilor toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.

SECTIUNEA 14. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR
14.1. Numele si prenumele castigatorului validat, precum si premiul castigat in cadrul campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002. Numele, prenumele castigatorului si premiul castigat vor fi publicate pe pagina de Facebook NESCAFE Romania https://www.facebook.com/nescafe.romania in cel mult 5 zile lucratoare de la momentul validarii acestuia.

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA
15.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
15.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 16. LITIGII SI FRAUDE
16.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.
16.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: S.C. Nestlé Romania S.R.L., cu sediul in Str. George Constantinescu nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, Bucuresti Romania, in atentia „Serviciul Consumatorului”, in termen de maxim doua saptamani (14 zile) de la data publicarii castigatorului validat. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o contestatie.
16.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
16.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
17.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. O copie a Regulamentului Oficial al prezentei Campanii va fi disponibila in mod gratuit oricarui solicitant conform art. 17.2.
17.2. Regulamentul Campaniei „Biciclete nemaivazute: Inceputuri” va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina de Facebook NESCAFE Romania https://www.facebook.com/nescafe.romania .

17.3. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.

Organizator,
S.C. NESTLÉ ROMANIA S.R.L.

Act Aditional 1

ACT ADITIONAL
LA REGULAMENTUL CONCURSULUI
Biciclete nemaivazute: Inceputuri

Organizatorul campaniei promotionale pentru consumatori „Biciclete nemaivazute: Inceputuri” este NESTLÉ ROMANIA S.R.L. (denumit in continuare “Organizatorul” sau “Nestlé Romania”), cu sediul in Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/10813/2010, Cod Unic de Inregistrare RO8184502, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2168.

Art 1.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI se modifica la art. 6.2 care vor avea urmatorul continut:

6.2. Pentru a putea participa la prezenta Campanie, utilizatorii trebuie sa:
– intre pe pagina de facebook Nescafe https://www.facebook.com/nescafe.romania, in tabul de concurs dedicat
– Utilizatorii trebuie sa realizeze un filmulet, in care sa explice de ce isi doresc una din bicicletele
propuse si sa explice de ce merita sa o castige, apoi trebuie sa incarce filmuletul pe youtube. Vizionarea filmuletelor este
publica si gratuita.
– pentru a intra in competitie utilizatorii trebuie sa completeze formularul de participare (nume, prenume, telefon, adresa de email, bicicleta pentru care concureaza – din cele 3 biciclete ce se vor da ca premiu in campanie) si sa posteze in aplicatie linkul catre filmul lor de pe youtube.

SECTIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE se modifica si va avea urmatorul continut:

7.1. In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii: 3 biciclete unice, 3 casti. Valoarea comerciala a premiilor:
Hashtag: 9,655.14 RON(TVA inclus)
tuPeux: 9,655.14 RON(TVA inclus)
Le Jer: 8,347.24 RON(TVA inclus)

Valoarea totala a premiilor acordate in campanie este de 27,658 RON(TVA inclus)

Art. 2. Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulament, pe care il modifica in mod corespunzator, restul dispozitiilor acestuia ramanand neschimbate, si va fi facut public.

Act Aditional 2

ACT ADITIONAL 2
LA REGULAMENTUL CONCURSULUI
„Biciclete nemaivazute: Inceputuri”

Organizatorul campaniei promotionale pentru consumatori „Biciclete nemaivazute: Inceputuri” este NESTLÉ ROMANIA S.R.L. (denumit in continuare “Organizatorul” sau “Nestlé Romania”), cu sediul in Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/10813/2010, Cod Unic de Inregistrare RO8184502, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2168.

Art 1.

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIULUI se modifica la art. 8.1 si 8.2 care vor avea urmatorul continut:

8.1. Primele cele mai votate 20 de filme, pentru fiecare bicicleta in parte, vor fi jurizate de catre un juriu format din reprezentanti ai Nestle Romania si constructorii bicicletelor si 2 bloggeri: Cristian China Birta si Cristian Florea. Premiile vor fi anuntate pe 12 septembrie 2014. La fiecare jurizare vor participa filmele inscrise in Campanie in perioada desfasurarii campaniei si care sunt in primele 20 filme ca numar de voturi . La jurizare vor participa doar filmele care respecta conditiile de la articolul 6.2 si 6.3.

8.2. Modalitatea de acordare a premiului: din top 20 cele mai votate filme propuse de participanti pentru fiecare bicicleta in parte, un juriu format din creatorii bicicletelor si reprezentanti ai organizatorului si 2 bloggeri: Cristian China Birta si Cristian Florea va desemna castigatorii bicicletelor. Se vor desemna 3 castigatori si 6 rezerve (care vor fi folosite in ordinea desemnarii lor).
Castigatorii astfel desemnati vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorului in termen de maxim 1 zi de la desemnarea lor in pentru a fi validati si pentru a li se comunica modalitatea in care vor intra in posesia premiilor. Organizatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a contacta castigatorii. . In cazul in care un castigator nu poate fi contactat sau nu doreste, din indiferent ce motiv, sa primeasca premiul se va trece la prima rezerva disponibila si procedura se va relua. Premiile vor fi inmanate in cadrul evenimentului Bike Fest 2014, care va avea loc pe 13-14 septembrie in Parcul Izvor, Bucuresti.
Rezervele vor fi utilizate in ordinea desemnarii lor in cazul in care castigatorii desemnati nu doresc premiul ce le-a fost atribuit sau nu pot fi contactati in termenul stabilit din motive care nu depind de organizatorul campaniei.

Art. 2. Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulament, pe care il modifica in mod corespunzator, restul dispozitiilor acestuia ramanand neschimbate, si va fi facut public.

 

.

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!