Alimente - Bauturi, Campanii Inchise »

Nescafe – 60% apa

10 jocuri pe zi, o mulțime de puncte şi premii te aşteaptă în “60% Apă”
Tot ce trebuie să faci e să ghiceşti ce cantitate de apă se ascunde in fructe şi legume!

Perioada promotiei: 4 august 2014 –24 august 2014

Nescafe – 60% apa

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
4 august 2014 –24 august 2014

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1. Organizatorul campaniei promotionale pentru consumatori „60% apa” este NESTLÉ ROMANIA S.R.L. (denumit in continuare “Organizatorul” sau “Nestlé Romania”), cu sediul in Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/10813/2010, Cod Unic de Inregistrare RO8184502, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2168.
1.2. Campania promotionala se deruleaza prin intermediul S.C. Kinecto International SRL, cu sediul in Str. Grigore Mora nr. 11, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/1045/2003, Cod Unic de Inregistrare 15159048, CIF RO15159048 inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 5663 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (denumita in continuare “Agentia”), in calitate de Imputernicit al Organizatorului.
Participantii la Campania promotionala sunt obligati sa respecte toti termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei Promotionale, potrivit celor mentionate mai jos.
1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin afisarea pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/nescafe.romania, fiind disponibil oricarui participant, in perioada 4 august 2014 – 24 august 2014.
1.4. Acesta campanie nu este in nici un fel sponsorizata, aprobata, administrata de sau asociata cu Facebook.
1.5. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei. Astfel de modificari vor intra in vigoare de la data publicarii Actului Aditional autentificat de catre Notarul Public.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
2.1. Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, prin intermediul paginii de web https://www.facebook.com/nescafe.romania

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
4.1. Campania va incepe in data de 4 august 2014, de la ora 19:00:00, ora Romaniei, si se va derula zilnic pana pe data de 24 august 2014, ora 24:00:00, ora Romaniei.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1. Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Nestlé Romania SRL, ai agentiilor implicate si ai societatilor comerciale implicate in actiune si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
5.2. La Campanie pot participa toate persoanele fizice (cetateni romani), cu varsta de minim 18 ani, impliniti la data inceperii Campaniei, si cu domiciliul/resedinta in Romania pe toata perioada de desfasurare a campaniei promotionale si pe perioada de revendicare a premiului castigat (denumite in continuare „Participanti”).
5.3. Prin inscrierea in Campania promotionala „60% apa”, participantii isi asuma raspunderea ca datele corespunzatoare contului personal le apartin in totalitate. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierea unor date incorecte sau a unor date care apartin altor persoane.
5.4. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
5.5. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de catre Organizator, rezulta ca in procesul de participare nu a fost respectat regulamentul, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage participantilor premiul obtinut ca rezultat al unor astfel de activitati.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
6.1. Pentru a putea participa la prezenta Campanie, utilizatorii trebuie sa intre pe pagina de facebook Nescafe https://www.facebook.com/nescafe.romania, in tabul de concurs dedicat. Trebuie sa dea like paginii, apoi sa intre in concurs si sa raspunda la un set de intrebari (Quiz visual) in cadrul caruia utilizatorii trebuie sa ghiceasca volumul de apa existent intr-o serie de fructe/legume/pahare de apa/cesti de cafea/alte tipuri de alimente prezentate in vizual (cantitatea totala de apa existenta in produsele afisate). In functie de raspunsul dat participantii castiga puncte. La finalul concursului, fiecare punct este echivalentul unei sanse la tragerea la sorti. Participantii pot juca 10 jocuri pe zi. In fiecare zi participantii au 10 combinatii de fructe/legume/pahare apa/cesti cafea pentru care trebuie sa identifice volumul de apa existent. Numarul de combinatii disponibile nu se reporteaza de la o zi la alta.

SECTIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE
7.1. In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii:
Premiul 1: consta intr-un aparat NESCAFE Dolce Gusto avand valoarea de 400 lei inclusiv TVA.
Premiul 2: Sunt cinci premii 2 fiecare dintre ele constand in pachete continand 1 borcan Brasero mild + 1 cutie Nescafe 3in1 Brown Sugar + 1 cutie Nescafe Cappucino + 1 cana Nescafe. Fiecare pachet avand valoarea de 35 lei inclusiv TVA.
Premiul 3 Se ofera 10 premii 3 fiecare constand intr-o cana NESCAFE. Fiecare cana avand valoarea de 3.5 lei inclusiv TVA.
Valoarea totala a premiilor acordate in campanie este de 610 lei (inclusiv TVA)
7.2. In cadrul Campaniei nu se ofera contravaloarea in bani a premiului si premiul nu este transmisibil.
7.3. In cadrul campaniei un participant poate castiga cel mult un premiu.
7.4. Refuzul primirii premiului de catre un castigator conduce automat la retragerea calitatii de castigator si invalidarea castigatorului iar premiul se va acorda unei rezerve. In cazul in care premiul nu va putea fi acordat el va ramane la dispozitia Organizatorului.

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIULUI, TRAGERE LA SORTI
8.1. Premiile vor fi acordate prin tragere la sorti pe baza unui algoritm electronic securizat, dintre toti partipantii care s-au inscris in Campanie, care inca nu au castigat un premiu, conform Sectiunii 6.
In data de 22 august 2014 are loc o tragere la sorti electronica, pentru desemnarea castigatorilor premiilor precum si a unui numar de 6 rezerve. La extragere vor participa toti cei care s-au inscris in concurs. Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unei comisii interne desemnate de Organizator.
In cadrul tragerii la sorti, se vor desemna castigatorii, cate unul pentru fiecare premiu si 6 rezerve. Rezervele vor fi utilizate in ordinea extragerii lor in cazul in care castigatorii desemnati nu doresc premiul ce le-a fost atribuit sau nu pot fi contactati (vor fi contactati prin emailul comunicat in aplicatie si ar trebui sa raspunda la mesaj in termenul mentionat) in termen de 1 zi de la extragere din motive care nu depind de organizatorul campaniei.
8.2. Castigatorul unui premiu oferit in cadrul acestei Campanii nu poate ceda premiul unei alte persoane.

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE VALIDARE SI INMANARE A PREMIILOR
9.1. Ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:
9.1.1. Sa indeplineasca conditiile prevazute in Sectiunile 5 si 6 ale prezentului Regulament;
9.1.2. In faza participarii, castigatorul este identificat prin ID-ul contului facebook cu care s-a inscris in campanie.
9.2. Odata desemnat un castigator, un reprezentant al organizatorului va contacta castigatorul prin email si va transmite informatiile necesare pentru acordarea premiului.
9.3. Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantului caruia i s-a alocat un premiu si a fost invalidat deoarece nu respecta sau nu intruneste intocmai cerintele Regulamentului.
9.4. Premiul va fi livrat la adresa furnizata de catre castigator in cel mult doua saptamani de la validarea acestuia.
9.5. Daca Organizatorul nu primeste datele necesare validarii in termenul mentionat in prezentul Regulament conform Sectiunii 9, Participantul este invalidat si isi pierde orice drept asupra premiului. Procedura de validare a rezervelor este aceeasi ca si in cazul castigatorului.
9.6. Numele castigatorului validat si premiul castigat va fi publicat pe pagina de Facebook NESCAFE Romania https://www.facebook.com/nescafe.romania, in cel mult 5 de zile lucratoare de la momentul validarii sale.
9.7. Castigatorul va fi invalidat in oricare din urmatoarele cazuri:
-castigatorul nu respecta termenii si conditiile acestui Regulament -castigatorul nu poate fi contactat pentru validare conform termenelor mentionate in prezentul Regulament -participantul este minor la data inceperii/participarii la Campanie conform verificarii efectuate de reprezentantul Organizatorului.

SECTIUNEA 10. MINORII
10.1. Persoanele minore (cu varsta mai mica de 18 ani la data inceperii promotiei) nu au dreptul sa participe in cadrul acestei campanii.

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
11.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta campanie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operatori inregistrati la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele inscrise in Campania isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.
Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite Organizatorului, in atentia Serviciul Consumatorului, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar in cazul castigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 – Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa in Ordinul 2017/2006 publicat in Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006.
Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator.
Organizatorul le poate solicita participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele lor, orasul de resedinta, imaginea si vocea. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care participantii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.

SECTIUNEA 12. LIMITAREA RASPUNDERII
12.1. Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la Campania promotionala datorita unor cauze care nu depind direct de acesta, cum ar fi defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobila sau internet.
12.2. Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial al Campaniei promotionale, precum si toate deciziile luate de Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii promotionale.
12.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre participanti. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei promotionale. Organizatorul campaniei si societatile comerciale implicate in organizarea acesteia nu isi asuma raspunderea pentru:
12.3.1. Situatiile in care un participant nu poate accesa pagini de web, din motive care nu tin de functionalitatea aplicatiei, de genul: conexiune Internet, programe instalate, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al site-ului etc sau alte motive independente de Organizator;
12.3.2. Situatii in care datele completate in cadrul campaniei (de exemplu adresa de e-mail) contin erori, sunt incomplete si/sau apartin altei persoane.
12.4. Organizatorul le poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele lor, orasul de resedinta si imaginea. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care participantii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.

SECTIUNEA 13. TAXE
13.1 In cazul premiilor cu o valoare mai mare de 600 de lei, Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiul obtinut de catre castigator in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii confirmarii de primire a premiului toate cheltuielile legale aferente acestui premiu revin castigatorului.
13.2 Orice cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de catre castigator. De la data semnarii confirmarii de primire a premiilor toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.

SECTIUNEA 14. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR
14.1. Numele si prenumele castigatorului validat, precum si premiul castigat in cadrul campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002. Numele, prenumele castigatorului si premiul castigat vor fi publicate pe pagina de Facebook NESCAFE Romania https://www.facebook.com/nescafe.romania in cel mult 5 zile lucratoare de la momentul validarii acestuia.
SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA
15.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
15.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 16. LITIGII SI FRAUDE
16.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.
16.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: S.C. Nestlé Romania S.R.L., cu sediul in Str. George Constantinescu nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, Bucuresti Romania, in atentia „Serviciul Consumatorului”, in termen de maxim doua saptamani (14 zile) de la data publicarii castigatorului validat sau la infoline 08008637853 (linie telefonica gratuita accesibila din orice retea nationala fixa si mobila) intre orele 09:00 – 18:00, de luni pana vineri cu exceptia sarbatorilor legale, sau prin email la contact.nestle@ro.nestle.com Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o contestatie.
16.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
16.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
17.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. O copie a Regulamentului Oficial al prezentei Campanii va fi disponibila in mod gratuit oricarui solicitant conform art. 17.2.
17.2. Regulamentul Campaniei „60% apa ” va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina de Facebook NESCAFE Romania https://www.facebook.com/nescafe.romania .
17.3. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.

Organizator, S.C. NESTLÉ ROMANIA S.R.L.

.

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!