Campanii Inchise, CASH & CARRY »

METRO CASH – CARRY – Cursa spre succes

Perioada: 5-17 septembrie 2014 ora 23:59

Mecanism: Intra pe www.facebook.com/METRO.CashandCarryRomania in pagina principala, alege una dintre cele doua masini disponibile (Masina fara sofer sau Masina cu aer comprimat), si intre in cursa prin click pe butonul „Start”!

Premii: 3 premii METRO – o tableta MPMan, un ghiozdan la alegere din 3 modele disponibile, o racheta din piese LEGO si un logo.

METRO CASH – CARRY – Cursa spre succes
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

SECTIUNEA 1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Organizatorul concursului «Cursa spre succes» (numit in cele ce urmeaza “Concursul”) S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, sector 3, Bd. Theodor Pallady nr. 51N, Cladirea C6, Corp A, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/9081/2010, C.U.I. 8119423, avand contul bancar nr. RO10 BACX 0000 0030 0090 9022, deschis la Uni Credit Tiriac Bank – Agentia Baneasa, notificat la ANSPDCP cu numarul 1605, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.
1.2 Concursul se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3 Concursul se va desfasura la nivel national, in perioada 5-17 septembrie 2014 ora 23:59, pe pagina de facebook https://www.facebook.com/METRO.CashandCarryRomania din cadrul portalului Facebook. Realizatorul postarii de concurs pe aceasta pagina si persoana juridica care asigura mentenanta este S.C. Kinecto International SRL, cu sediul in Str. Grigore Mora nr. 11, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/1045/2003, Cod Unic de Inregistrare 15159048, CIF RO15159048 inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 5663 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (denumita in continuare “Agentia”).
1.4 Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Concursului prin publicarea acestuia la urmatoarea adresa web: https://www.facebook.com/METRO.CashandCarryRomania începând cu data de 5 septembrie 2014 si pana la 17 septembrie 2014, ora 23:59. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Concursului, urmând ca asemenea modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestora prealabila, pe pagina sus-menţionată.
1.5 Facebook nu este sponsor, endorser sau asociat in orice fel cu aceasta Campanie.
1.6 Prezentul Concurs se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata si ale dispozitiilor legale aplicabile.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DEPARTICIPARE

2.1. La acest Concurs poate participa orice persoana fizica, cetatean roman, cu varsta de minim 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data de start a Concursului. Exceptie fac angajatii Organizatorului si ai S.C. Kinecto International SRL, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).
2.2. Concursul este destinat tuturor membrilor comunitatii Facebook, interesati de participarea la aceasta. Conturile de Facebook ale participantilor trebuie sa contina elemente care sa permita contactarea utilizatorului si anume: o adresa de email valida publica.
2.3. Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CONCURSULUI

1.1. Inscrierea la acest Concurs se poate face prin terminarea cursei “Cursa spre succes“ de pe pagina: https://www.facebook.com/METRO.CashandCarryRomania.
1.2. Descriere generala: userii trebuie sa intre in pagina principala, sa aleaga una dintre cele doua masini disponibile (Masina fara sofer sau Masina cu aer comprimat), sa intre in cursa prin click pe butonul „Start”, sa directioneze masina cu ajutorul sagetilor (sageata inainte: acceleratie, sageata stanga: viraj stanga, sageata dreapra: viraj dreapta, sa ocoleasca obstacolele, sa colecteze bonusurile si sa termine cursa cu succes.
1.3. Exista doua situatii in care un user poate pierde cursa: daca loveste mai mult de trei obstacole semnalate pe parcursul drumului cu „Atentie” si daca iese de pe drum (daca ajunge cu masina pe portiunea verde a jocului).
1.4. Pentru a intra in tragerea la sorti, ce va avea loc la sfarsitul jocului, utilizatorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa instaleze aplicatia si sa termine cursa cu succes.
1.5. Pentru multiplicarea sanselor de castig, un user poate sa raspunda corect la „Intrebarea castigatoare” semnalata in meniul siteului, in homepage si la finalul cursei, poate sa Distribuie aplicatia sau sa Invite prieteni in ea si cel putin un prieten sa raspunda in aplicatie si sa o instaleze. Astfel, ei pot avea pana la 4 sanse de castig.
1.6. Un user poate juca de oricate ori un joc (poate intra in oricate curse), participand la concurs doar cu prima inregistrare.
1.7. Cursa dureaza aproximativ 60 de secunde cu viteza minima si 30 de secunde cu viteza maxima. Punctajul obtinut la finalul cursei se calculeaza in felul urmator, de exemplu: daca un user a terminat in 25 de secunde avem 60-25 = 35 puncte, daca termina in 45 secunde avem 60-45 = 15 puncte, pentru fiecare rechizita colectata (bonus) se adauga 3 puncte. Topul userilor in functie de punctajul obtinut va fi afisat in Pagina Clasament si nu influenteaza rezultatele tragerii la sorti.

1.3. Tragerile la sorti:

1.2.1 Tragerea la sorti se va face pe data de 18 septembrie pentru desemnarea castigatorilor.
1.2.2 In urma tragerii la sorti, vor fi desemnati 3 castigatori.
1.2.3 Extragerea castigatorilor se face cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile si anume: Extragerea se realizeaza cu ajutorul Random.org, in prezenta unui reprezentant al agentiei, un reprezentant al Organizatorului. Se vor extrage potentialii castigatori si 2 (doua) rezerve pentru fiecare. Potentialii castigatori vor fi validati daca se constata ca respecta cerintele prezentului Regulament. In cazul in care participantii declarati castigatori nu indeplinesc conditiile prevazute de Regulament si/sau nu pot fi contactati din motive independente de Organizator, se vor desemna alti castigatori in persoana primelor rezerve, iar daca nici aceasta nu indeplinesc conditiile de castigare a premiului se va trece la al doilea set de rezerve. Daca nici acestea nu indeplinesc conditiile, premiul nu se va acorda.

SECTIUNEA 4. PREMIILE

4.1. In masura indeplinirii conditiilor sus-mentionate, participantii declarati castigatori la extragerea la sorti si validati vor putea castiga unul dintre cele 3 premii METRO in valoare de 590 lei, constand in: o tableta MPMan, un ghiozdan la alegere din 3 modele disponibile, comunicate pe pagina premiilor, o racheta din piese LEGO si un logo. Valoarea totala a premiilor este de 1770 lei (inclusiv TVA).
4.2. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul acestuia insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuz exprimat in scris) sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu mai atribui premiul respectiv.
4.3. Procedura de validare a castigatorlor si de acordare a premiului este descrisa la Sectiunea 5 din cadrul acestui Regulament.

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIULUI SI VALIDAREA CASTIGATORLOR

Toti participantii care termina cu succes cursa in perioada 5-17 septembrie intra in tragerea la sorti pentru castigarea unuia din cele trei premii.

5.1. Desemnarea castigatorilor se realizeaza cu respectarea tuturor dispozitiilor legale aplicabile.
5.2. Castigatorii desemnati sunt singurii beneficiari ai premiului atribuit si nu pot ceda drepturile asupra premiului castigat unei alte persoane.
5.3. Premiile ramase neacordate in cadrul Concursului vor ramane la dispozitia Organizatorului.
5.4. Pentru a intra in posesia premiilor castigatorii vor fi contactati de Organizator folosind datele din profilul lor personal de facebook. Mai exact, acesta va fi anuntat in cadrul unui mesaj privat trimis prin intermediul platformei Facebook sau prin email asupra pasilor necesari pentru validare si pentru a intra in posesia premiilor si anume:
– sa comunice pe adresa de e-mail a Organizorului (adresa de contact ce va fi precizata in mesajul de instiintare) sau printr-un mesaj pe pagina de facebook urmatoarele date: nume, prenume, numar de telefon de contact, adresa si copie dupa C.I. (necesara pentru confirmarea identitatii persoanei respective)
5.5 Toate datele trebuie comunicate in termen de maxim 3 zile lucratoare, calculate de la momentul primirii mesajului privat transmis prin intermediul platformei Facebook catre contul personal al utilizatorului, detinut de acesta in cadrul platformei Facebook.com sau pe adresa de email din contul sau. Datele vor trebui comunicate de catre castigator catre adresa de e-mail mentionata in mesajul de notificare primit de la Organizator sau printr-un mesaj privat. Lipsa furnizarii datelor intermenul specificat mai sus il decade pe castigator din dreptul de a primi premiul.
5.6 Castigatoril vor comunica organizatorului magazinul de la care doresc sa ridice premiul. Premiul va putea fi ridicat in termen de 30 de zile lucratoare de la primirea si validarea datelor primite de la castigator. Acelasi mecanism va fi aplicat si in cazul rezervelor, luand in calcul termenele indicate mai sus.

SECTIUNEA 6. TAXE

6.1. Organizatorul se obligasa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigator in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA7. DISPOZITII FINALE

7.1.1 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.
7.1.2 Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea atribuirii premiilor Campaniei. La cererea expresa a acestora, Organizatorul le va asigura acestora dreptul de acces,dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a se adresa instantei, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal silibera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii/castigatorul Concursului vor trimite Organizatorilor pe adresa: Bd. Theodor Pallady nr. 51N, Cladirea C6, Corp A, Bucuresti, Romania, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
7.1.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de acompleta/modifica prezentul regulament oficial prin acte aditionale ce vor fiaduse la cunostinta publicului.
7.1.4 Concursul poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie fortamajora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila apublicului.

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA PUBLICA A CASTIGATORLOR PREMIILOR

Numele si prenumele castigatorilor validati, precum si premiile castigate in cadrul Concursului vor fi anuntate public pe pagina https://www.facebook.com/METRO.CashandCarryRomania conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, actualizata. Castigatorii Concursului vor fi publicati in cel mult 5 zile lucratoare de la momentul extragerii. In cazul in care unii dintre acestia vor fi invalidati, numele lor vor fi schimbate cu cele ale rezervelor extrase.

SECTIUNEA 9. ALTE DISPOZITII

In conformitate cu dispozitiile legale aplicabile in cazul organizarii de loterii publicitare, prezentul Regulament va fi autentificat de catre Organizator la biroul unui Notar Public, inainte de inceperea Concursului.

Organizatorul nu va putea fi facut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea premiilor prezentului Concurs:
– Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective (telefonic sau prin e-mail) din motive independente de Organizator.
– Pierderile sau intarzierile inscrierilor, generate de defectiuni tehniceindependente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sauorice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet aparticipantului.
– Situatiile in care mai multe persoane (participanti sau nu la concurs) revendica drepturi de autor aferente materialelor transmise de catre participanti (inclusiv difuzare, redifuzare, reproducere etc) sau situatiile in care materialele respective incalca orice drepturi / prejudiciaza imaginea vreunei persoane fizice sau juridice.
– Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in concurs din motive independente de Organizator.
– Imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorul, din motive independente de acesta.
– Nerespectarea de catreuseri, participanti si castigatorul premiilor a oricarei conditii sau aloricarui termen curpins in prezentul Regulament precum si necomunicarea decatre participanti si respectiv castigatorul premiilor a tuturor datelor siinformatiilor precizate in prezentul Regulament

Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa defrauda a acestui Concurs, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.

SECTIUNEA 10. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1) Prin participarea la concursul „Cursa spre succes”, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului Oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora şi cu privire la includerea datelorpersonale în baza de date a Operatorului SC METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL,înregistrat ca Operator de date cu caracter personal nr. 1605, în scopul participării la această Campanie, anunţării câştigătorilor şi acordării premiilor.

2) Participanţilor la concursul ”Cursa spre succes”, le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberacirculaţie a acestor date, în special următoarele drepturi:

a. dreptul de acces la date;
b. dreptul de intervenţie asupra datelor;
c. dreptul de opoziţie
d. dreptul la informare;
e. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
f. dreptul de a solicita ştergerea datelor.

Aceste drepturi pot fiexercitate printr-o cerere a participanţilor, adresată în scris pe adresa Bd. Theodor Pallady nr. 51N, Cladirea C6, Corp A, Bucureşti.

Organizatorul se obligă:
1) Să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
2) Să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
3) Să înceteze prelucrarea datelor personale alesolicitantului.
4) Să nu fie difuzeze datele personale către terţi, cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse delegislaţia în vigoare.

S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L

Nu exista acte aditionale la acest regulament

.

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!