Alimente - Bauturi, Campanii Inchise »

KNORR FIX – Si cu asta… pasta!

Trimite prin email la adresa knorr@antena1.ro o retetă preferata de preparare (gătire) a pastelor si castiga o masina de facut paste si o cutie cu 18 bucati de Knorr Fix Spaghetti Bolognese 44g in valoare de 246 lei (inclusiv TVA)

KNORR FIX – Si cu asta… pasta!
REGULAMENTUL CONCURSULUI

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL
Organizatorulii concursului “KNORR FIX – Si cu asta… pasta!” (numit in cele ce urmeaza “Concursul”) este UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.A., numita in cele ce urmeaza “Organizator”, cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr,291, jud. Prahova, Cod Unic de Inregistrare RO 8226390, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/332/1996 avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 2220, prin intermediul agentiei SC netWing International S.R.L., cu sediul in Calea Plevnei nr. 50, sector 1, denumita in continuare „Agentia”,

SECTIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI
2.1. Concursul se va desfasura in perioada 19.06.2014 –09.07.2014; Concursul este organizat si se va desfasura pe teritoriul Romaniei, fiind prezentat prin intermediul postului de televiziune Antena 1, in cadrul emisiunii „Neatza cu Razvan si Dani” (denumita in continuare „Emisiunea”) – editiile ce vor fi difuzate in intervalul orar 08:00 – 11:00 in zilele de joi 19.06.2014, 26.06.2014, 03.07.2014, 10.07.2014 si in data de 17.07.2014.
2.2. Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresele https://www.facebook.com/neatzacurazvansidani https://www.facebook.com/retetaperfecta si http://www.info-regulamente.ro

2.3. De asemenea, Regulamentul va fi disponibil in copie in mod gratuit oricarui solicitant si pe adresa SC Unilever South Central Europe SA, Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44, Cladire B1-B2, etj 4, Sector 1. Organizatorul, de comun acord cu postul de televiziune Antena 1, isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Concursul in orice moment, sau dreptul de a schimba ora de difuzare a Emisiunii, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.
2.4. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Concursului (denumit in continuare “Regulamentul Concursului” sau “Regulamentul”). Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1 La Concurs poate participa orice persoana fizica, cu varsta de peste 18 ani, cu domiciliul in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Concursului, precum si a rudelor de gradul I ale acestora.
3.2 Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
4.1. Concursul se desfasoara in perioada 19.06.2014 – 09.07.2014, fiind prezentat in cadrul Emisiunii “Neatza cu Razvan si Dani”, difuzata intre orele 8.00 – 11.00 la postul de televiziune Antena 1, (numita in continuare “Emisiunea”), de catre Razvan Simion si Daniel Otil (denumiti in continuare “Prezentatorii”).
4.2. Pentru a participa la Concurs, persoanele interesate trebuie să se înscrie începand cu data de 19.06.2014 orele 08:00 si pana pe data de 09.07.2014, orele 11:00, respectând următoarele condiții:
– să trimită prin email la adresa knorr@antena1.ro o retetă preferata de preparare (gătire) a pastelor. Rețeta cu care se poate inscrie un concurent trebuie sa fie prezentata in cuvinte simple, sa fie decenta, sa nu contina cuvinte ori expresii obscene, vulgare, jignitoare, contrare bunelor moravuri/ordinii publice si sa nu incalce drepturile de autor si/sau conexe ale tertilor, ori dreptul la imagine al altor persoane, Organizatorii rezervandu-si dreptul de a elimina din Concurs materialele care incalca conditiile enuntate in prezentul Regulament.
– Rețeta / Rețetele inscrise de concurenti trebuie sa fie “semnată / semnate” cu un pseudonim derivat din propriul nume “italienizat”
– In mesajul pe care il trimite pentru a se inscrie, fiecare dintre concurenti trebuie să precizeze ce sos deshidratat pentru paste din marca Knorr Fix crede ca se potriveste rețetei sale (concurentul trebuie sa mentioneze unul din cele 4 sosuri deshidratate pentru paste Knorr Fix: Knorr Fix Spaghetti Bolognese, Knor Fix Spaghetti Milaneze, Knorr Fix Spaghetti Carbonara sau Knorr Fix Quatro Formaggi)

4.3. Un concurent se poate inscrie in Concurs cu una sau mai multe rețete de preparare/gătire a pastelor, prin tot atatea mesaje trimise prin e-mail la adresa knorr@antena1.ro, cu respectarea conditiilor enuntate in prezentul Regulament.
4.4. Juriul Concursului format din cei doi Prezentatori va desemna cate un castigator si cate trei rezerve pentru acesta, dupa cum urmeaza:
4.4.1. In emisiunea din data de 19.06.2014 se va prezenta mecanismul concursului, si nu se va anunta niciun castigator.
4.4.2. In emisunea din data de 26.06.2014 se va anunta potentialul castigator ales dintre participantii care s-au inscris incepand cu data de 19.06.2014, ora 08.00 si pana in data de 25.06.2014, ora 11.00
4.4.3. In emisunea din data de 03.07.2014 se va anunta potentialul castigator ales dintre participantii care s-au inscris incepand cu data de 25.06.2014, ora 11.01 si pana in data de 02.07.2014, ora 11.00
4.4.4. In emisunea din data de 10.07.2014 se va anunta potentialul castigator ales dintre participantii care s-au inscris incepand cu data de 02.07.2014, ora 11.01 si pana in data de 09.07.2014, ora 11.00
4.4.5. In emisunea din data de 17.07.201, deoarece aceasta emisiune va fi inregistrata in data de 03.07.2014 spre a fi difuzata in data de 17.07.2014, se va anunta un alt potential castigator ales tot dintre participantii care s-au inscris incepand cu data de 25.06.2014, ora 11.01 si pana in data de 02.07.2014, ora 11.00
4.5. Un participant desemnat de juriu drept castigator nu poate participa din nou la Concurs intr-o alta zi.

SECTIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI
5.1. In cadrul Concursului se vor acorda patru premii, cate unul pentru fiecare perioada dintre cele mentionate la art.4.4 de mai sus. Fiecare premiu consta in cate o masina de facut paste si o cutie cu 18 bucati de Knorr Fix Spaghetti Bolognese 44g in valoare de 246 lei (inclusiv TVA) fiecare premiu;
5.2. Valoarea comerciala totala a premiilor oferite in cadrul Concursului este de 984 lei
5.3. Castigatorii Concursului, desemnati conform Sectiunii 5 de mai jos, sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite si nu pot ceda drepturile asupra premiilor castigate unor alte persoane.
5.4. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte bunuri/servicii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului si isi manifesta refuzul in mod expres telefonic si/sau in forma scrisa), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, ori imposibilitatii prezentarii sale pentru a beneficia de premiu, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului. In cazul in care dupa finalizarea Concursului raman premii neacordate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu le mai atribui sau dupa caz, de a desemna alti castigatori prin aceeasi procedura.

SECTIUNEA 6. VALIDAREA CASTIGATORILOR SI ATRIBUIREA PREMIILOR
6.1. Pentru fiecare din perioadele mentionate la art.4.4 va fi desemnat cate un castigator.
6.2. Fiecare potential castigator va fi contactat prin e-mail de catre Organizator si informat in legatura cu castigarea premiului si procedura de urmat pentru validare.
6.3. Fiecare potential castigator trebuie sa raspunda Organizatorului pe adresa de e-mail knorr@info-regulamente.ro in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii mesajului de instiintare, sa confirme participarea sa la Concurs si sa comunice acestuia: numele, prenumele, numarul de telefon, varsta si adresa completa, precum si un mesaj scris în care acesta să mentioneze acordul său pentru prelucrarea acestor date de catre Organizator prin intermediul Agentiei, in vederea validarii si atribuirii premiului. In cazul in care unul din potentialii castigatori nu raspunde mesajului Organizatorului in termenul de mai sus, sau nu poate fi contactat prin e-mail (ca de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care adresa de e-mail comunicata la inscrierea in Concurs nu mai este valida ori accesibila concurentului etc), Organizatorul depunand eforturi rezonabile in acest sens, ori aceasta nu indeplineste conditiile Regulamentului (de exemplu, varsta minima etc) sau nu comunica datele sale de indentificare, acesta va fi invalidat, fara nici o despagubire din partea Organizatorului, acesta apeland la rezerve. Imposibilitatea contactarii unui castigator duce la pierderea de catre acesta a dreptului de atribuire a premiului, juriul urmand a apela la rezerve in ordinea in care acestea au fost desemnate.
6.4. Numele castigatorilor va fi facut public pe paginile https://www.facebook.com/neatzacurazvansidani , https://www.facebook.com/retetaperfecta si pe site-ul http://www.info-regulamente.ro precum si in cadrul emisiunii “Neata cu Razvan si Dani”, acestia fiind anuntati si prin trimiterea de catre Organizator a unui mesaj pe adresa lor de e-mail.
6.5. Premiile Concursului vor fi livrate si atribuite de catre Organizator fiecarui castigator, prin curier la adresa indicata de acestia prin e-mailul de validare, in termen de maximum 30 de zile de la data validarii castigatorului, incheindu-se un proces-verbal ce va fi semnat de reprezentantul Organizatorului si fiecare castigator, prin care acestia isi exprima acordul expres si neechivoc in vederea prelucrarii datelor personale de catre Organizator prin intermediul Agentiei, in vederea atribuirii premiilor.
6.6. Numele castigatorilor Consursului si premiile castigate vor fi facute publice in cadrul Emisiunii.

SECTIUNEA 7. DIVERSE
7.1. Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
7.2. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii Concursului isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, operata de catre Agentie in vederea validarii si atribuirii premiilor. La cererea expresa a castigatorilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Concursului vor trimite Organizatorului pe adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44, Cladire B1-B2, et.4, Sector 1, Bucuresti (Pentru S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.A ) o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
7.3. Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata contributiilor sociale sau de sanatate, a taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii impozabile, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
7.4. Regulamentul Concursului va fi publicat pe adresa https://www.facebook.com/neatzacurazvansidani, pe adresa https://www.facebook.com/retetaperfecta si pe site-ul http://www.info-regulamente.ro incepand cu data de 19.06.014 si va fi disponibil gratuit la adresa Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44, Cladire B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucuresti, pe toata perioada de desfasurare a Concursului.

Lista castigatori – KNORR FIX – Si cu asta … pasta

1. Castigatoarea masinii de facut paste – editia din 19 iunie:
Florentina Besna

2. Castigatoarea masinii de facut paste – editia din 03 iulie:
Cariga Irina (Marasescu Irina)

3. Castigatoarea masii de facut paste editia din 10 iulie 2014
Diana Letitia Barbu

4. Castigatoarea masii de facut paste editia din 17 iulie 2014
Barbu (Sohoreanu) Adina

.

  • Like!
    1

Facebook Comments:


error: Content is protected !!