Alimente - Bauturi, Campanii Inchise »

Knorr Fix pentru paste apreciate si retete premiate

Mecanism: Incarca o reteta personala (care sa nu fie preluata din alte surse) de paste pregatite utilizand produsul Knorr Fix (oricare dintre sortimentele Bolognese, Milaneze, Carbonara & Quatro Formaggi) pe site-ul www.retetaperfecta.ro si poti castiga unul din premiile
Premii: 12 vouchere emis de magazinul virtual eMAG in valoare comerciala de 500 lei

Perioada Campaniei: 21.07.2014 – 17.08.2014


Knorr Fix pentru paste apreciate si retete premiate!
REGULAMENTUL CONCURSULUI

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI. DURATA. TEMA
1.1. Organizatorul acestui concurs (numit in cele ce urmeaza “Concursul”) este compania UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.A., cu sediul in Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44, Cladirea B1-B2, Et. 4, Sector 1, Bucuresti, Romania, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr. 2220, numita in cele ce urmeaza “Organizator”.
1.2. Concursul se va derula in conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul Romaniei.
1.3. Concursul se va desfasura la nivel national in perioada 21.07.2014 – 17.08.2014, pe pagina decicata acestuia din cadrul website-ului www.retetaperfecta.ro disponibila pe www.retetaperfecta.ro/knorrfix, prin intermediul S.C. Mediafax Group SA, cu sediul in Bucuresti, strada Aurel Vlaicu 62-66 denumita in continuare “Agentia”).
1.4. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Concursului, prin publicarea acestuia la urmatoarea adresa www.retetaperfecta.ro/knorrfix, precum si pe adresa https://www.facebook.com/retetaperfecta, sau poate fi solicitat in scris la adresa postala Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44, Cladirea B1-B2, Et. 4, Sector 1, Bucuresti, Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Concursului, urmand ca asemenea modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea acestora prealabila, pe site-ul mai sus mentionat.
1.5. Conditiile de inscriere si mecanismul de desfasurare a Concursului sunt detaliate la Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPAR
E
2.1. La Concurs poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Concursului, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).
2.2. Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL
3.1. Castigatorii Concursului vor fi desemnati de catre un juriu format din reprezentanti ai Agentiei si ai Organizatorului, dintre toti participantii inscrisi si validati, pe baza unor criterii grupate sub denumirea de “Cel mai creativ desert”.
3.2. Pentru a participa la Concurs, persoanele interesate trebuie sa parcurga urmatoarele etape:

a) Sa se inscrie pe durata Concursului pe website-ul www.retetaperfecta.ro completand formularul de inscriere cu urmatoarele date personale: nume, prenume, email si telefon, dupa ce in prealabil si-a exprimat acordul cu privire la prelucrarea acestora de catre Organizator in vederea inscrierii in Concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii premiilor;
b) Sa accepte Termenii si Conditiile site-ului, Regulamentul si disclaimer-ul/acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal,
c) Sa incarce o reteta personala (care sa nu fie preluata din alte surse) de paste pregatite utilizand produsul Knorr Fix (oricare dintre sortimentele Bolognese, Milaneze, Carbonara & Quatro Formaggi)
d) Sa incarce poza preparatului final pe care l-a realizat, alaturi de ambalajul produsului Knorr Fix cu care a gatit preparatul.

3.3. Fotografiile incarcate in aplicatie vor trebui sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa nu contina informatii mai mari de 4 MB.
b) sa fie incarcate in aplicatie in unul dintre urmatoarele formate: jpg, png, tiff orice alt format fiind neaccepat, fapt ce va conduce la invalidarea si excluderea din Concurs a fotografiei ce nu se incadreaza in acest format.
c) vor fi inscrise in Concurs numai materialele fotografice ce prezinta si ambalajul produsului Knorr Fix, impreuna preparatul final realizat de utilizator/Participant.
d) sa nu prezinte un continut obscen, indecent sau care ar putea aduce atingere bunelor moravuri, nu trebuie sa contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic. Acestea nu trebuie sa contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, nu trebuie sa lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane, firme sau entitate.
e) sa nu afecteze in niciun mod imaginea Organizatorului si/sau renumele acestuia sau/si al site-ului.
f) sa nu prejudicieze in niciun mod imaginea si/sau alte drepturi/interese legitime ale unui tert.

3.4. Organizatorul Concursului nu isi asuma responsabilitatea:
a) pentru inscrierile incomplete sau incorecte (cum este cazul adreselor fizice, numerelor de telefon incomplete), precum si pentru cele realizate dupa data limita de desfasurare a Concursului;
b) daca adresa de e-mail si/sau numarul de telefon furnizate la inscriere nu pot fi identificate. In acest caz, Organizatorul nu il va putea contacta in cazul in care va fi desemnat potential castigator;
c) pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet si/sau a serverului ce gazduieste site-ul datorita aglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens.

3.5. Organizatorul ii va valida pe toti participantii ce au parcurs etapele mentionate in prezenta Sectiune, indeplinind astfel conditiile detaliate la art.3.1. – art.3.4. de mai sus.
3.6. La momentul inscrierii in aplicatie, participantul trebuie sa bifeze/accepte campul corespunzator acordului expres si neechivoc pentru prelucrarea datelor personale comunicate, inclusiv imaginea utilizatorului (daca e cazul) din cadrul materialelor fotografice incarcate, in vederea inscrierii in Concurs si participarii in procedura de concurs de desemnare a castigatorilor si atribuirii premiilor. In masura in care un participant nu bifeaza campul de acord corespunzator, datele sale personale, nu pot fi prelucrate de Organizator, acesta din urma fiind pus in imposibilitatea de a-l inscrie pe participantul respectiv in Concurs. Furnizarea, in vederea inscrierii in Concurs, a unor date personale fictive, eronate si /sau necorespunzatoare realitatii, poate antrena raspunderea participantului respectiv, in masura in care validarea sa nu se poate efectua tocmai datorita acestor inadvertente.
3.7. Incarcarea retetelor si fotografiilor se va realiza numai pe durata Concursului, iar fiecare participant va putea incarca un numar nelimitat de retete si fotografii diferite pe intreaga durata de derulare a acestuia. Daca un participant incearca sa incarce aceeasi reteta si fotografie de mai multe ori, acesta nu va fi luat in calcul si participantul va fi inscris in Concurs decat o singura data, si anume la prima inregistrare efectuata. Nu se considera valide si nu se includ in Concurs retetele ce sunt preluate din terte surse, ori nu se incadreaza in cerintele / conditiile detaliate in prezentul Regulament sau a caror licenta/drept de utilizare apartine unor terti. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru materialele inscrise de participantii la Concurs si isi rezerva drepturile de a elimina din Concurs pe orice participant care transmite materiale (retete sau materiale fotografice) preluate din alte surse, raspunderea pentru incarcarea acestora apartinand in exclusivitate participantului care le-a transmis.
3.8. De asemenea, prin inscrierea la Concurs participantii declara si garanteaza ca, in legatura cu participarea la Concurs, expedierea, publicarea, precum si utilizarea in orice mod a retetelor si fotografiilor inscrise in aplicatie nu incalca in niciun mod drepturile vreunui tert, iar orice publicare, utilizare, uploadare, expediere a acestr materiale nu implica obligatii financiare ori de alta natura in sarcina Organizatorului. In situatia in care participantii vor trimite fotografii ce apartin unor terti ori acestia din urma detin drepturi de orice natura asupra fotografiilor, se prezuma ca participantii au un acord prealabil din partea tertilor (inclusiv trimiterea si/sau punerea fotografiilor la dispozitia Organizatorulului si utilizarea acestora in cadrul desfasurarii Concursului si potrivit scopului si obiectivelor acesteia), Organizatorul neasumandu-si nici o obligatie sau raspundere de orice natura cu privire la fotografiile uploadate / expediate de catre participanti, participantii ce inscriu aceste fotografii fiind direct raspunzatori fata de tertii ce detin in mod legal drepturi asupra acelor fotografii.
3.9. Fiecare Participant la acest Concurs trebuie sa fie un “posesor legal” al unei adrese de e-mail in perioada Concursului. “Posesor legal” este numita orice persoana careia i s-a dat in folosinta o adresa de e-mail de catre un distribuitor de servicii de Internet sau alta organizatie (firma, institutie etc.) care are dreptul sa creeze si sa desemneze domenii asociate cu adresele de e-mail. Participantul va participa la prezenta Concurs luand la cunostinta conditiile mai sus mentionate.
3.10. Juriul va desemna pentru fiecare saptamana de concurs cate 3 castigatori (in total 12 castigatori) si 3 rezerve, tinandu-se cont de respectarea celor pasilor mentionati mai sus, precum si de complexitatea, unicitatea si amprenta personala a participantului asupra retetei/retetelor inscrise; un participant desemnat castigator intr-o saptamana nu mai poate participa la Concurs intr-o alta saptamana. Procedura de validare a castigatorilor si de acordare a premiilor este descrisa la Sectiunea 5 de mai jos.
3.11. Perioada de desemnare a castigatorilor:
a. Pentru inscrierile realizate in perioada 21.07.2014 – 27.07.2014 castigatorii se vor desemna in data de 04.08.2014
b. Pentru inscrierile realizate in perioada 28.07.2014 – 03.08.2014 castigatorii se vor desemna in data de 11.08.2014
c. Pentru inscrierile realizate in perioada 04.08.2014 – 10.08.2014 castigatorii se vor desemna in data de 18.08.2014
d. Pentru inscrierile realizate in perioada 11.08.2014 – 17.08.2014 castigatorii se vor desemna in data de 25.08.2014

SECTIUNEA 4. PREMIILE
4.1. Cele 12 premii ale Concursului constau fiecare in cate un voucher emis de magazinul virtual eMAG in valoare comerciala de 500 lei (TVA inclus) ce poate fi valorificat de castigator pentru a achizitiona on-line produse din magazinul virtual eMAG. Voucherele au o valabilitate de 6 luni din momentul emiterii acestora, care este mentionat pe acestea; valoarea comerciala totala a premiilor acordate este de 6.000 lei (TVA inclus).
4.2. Voucherul poate fi folosit de catre castigator fie ca plata integrala a unei comenzi de produse a caror valoare se incadreaza in suma de 500 lei, fie ca parte din valoarea unei comenzi de produse a caror valoare depaseste suma de 500 de lei, urmand ca diferenta sa fie achitata de catre castigator. In cazul in care castigatorul alege sa comande produse al caror prêt este mai mic decat valoarea nominala a voucherului castigat, diferenta de bani ramasa poate fi folosita de catre castigator, pe durata de valabilitate a voucherului, pentru achizitii ulterioare de produse din oferta magazinului virtual emitent al voucherului. In cazul in care castigatorul nu comanda alte produse pe durata de valabilitate a voucherului, acesta va pierde dreptul de a mai face cumparaturi / de a plati utilizand voucherul. Nu se poate acorda diferenta fata de valoarea voucherului in bani.
4.3. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmand a trece la validarea altui castigator dintre rezervele desemnate. In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator un alt participant, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR
5.1. Potentialii castigatori ai premiilor Concursului fiecarei saptamani/etape vor fi contactati de catre reprezentantii Organizatorului telefonic la numarul de telefon cu care s-au inscris in momentul participarii (moment in care li se va aduce la cunostinta ca au castigat si ca vor primi un mail de pe adresa knorr@info-regulamente.ro) pentru a fi instiintati despre desemnarea lor ca potentiali castigatori ai unui premiu, conditiile si procedura pe care o au de urmat pentru a fi validati final si a intra in posesia premiului.
5.2. Printr-un e-mail de raspuns pe care trebuie sa-l trimita Organizatorului in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea mesajului, la adresa de pe care au fost contactati, potentialii castigatori trebuie sa confirme participarea la Concurs, apoi sa comunice numele, prenumele, varsta si adresa completa unde le va fi transmis premiul.
5.3. Imposibilitatea contactarii potentialilor castigatori in conditiile Regulamentului, netrimiterea mesajului de raspuns in termenul mentionat in art 5.2 de mai sus, neconfirmarea participarii la Concurs, constatarea neindeplinirii unor conditii de participare impuse prin prezentul Regulament sau necorespunderea datelor sale personale comunicate cu cele cu care s-a inscris in Concurs duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorului vor proceda la desemnarea unui alt castigator. In masura in care castigatorii desemnati indeplinesc toate conditiile de participare impuse de Regulament, atunci respectivul castigator va fi validat si i se va trimite prmeiul castigat prin curier.
5.4. Premiile vor fi livrate si atribuite de catre Organizator fiecarui castigator, prin curier la adresa indicata de acestia prin e-mailul de validare, in termen de maximum 30 de zile de la data validarii castigatorului, incheindu-se un proces-verbal de predare primire in dublu exemplar: unul va ramane la Organizator si unul la castigator.

SECTIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
6.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Concursului, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr.2220.
6.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal, inclusiv imaginea participantului (daca materialele fotografice cuprind si imginea acestuia), in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele cu caracter personal comunicate/ inscrise in Concurs sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea inscrierii in Concurs, validarii si atribuirii/expedierii premiilor.
6.3. Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Persoanele vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr.42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucuresti, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

6.4. Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Persoanele vizate vor transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucuresti.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA PUBLICA A CASTIGATORILOR PREMIILOR
Numele si prenumele castigatorilor validati, precum si premiile castigate in cadrul Concursului vor fi anuntate public prin publicare pe site-ul concursului www.retetaperfecta.ro si pe pagina https://www.facebook.com/retetaperfecta.

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA
8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 9. LITIGII SI FRAUDE
9.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
9.2. Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Concursului se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa: S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucuresti. Dupa data publicarii castigatorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie referitoare la participarea la Concurs, validarea castigatorilor si atribuirea premiilor.
9.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului/mecanismului de inscriere/participare, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 10. DIVERSE
10.1. Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.
10.2. Concursul nu e sponsorizat, sustinut sau administrat de, sau in asociatie cu Facebook. Participantii inteleg ca informatiile furnizate de catre ei in cadrul Concursului sunt destinate Organizatorului si nu sunt adresate catre Facebook. Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator prin intermediul Agentiei, in conditiile prezentului Regulament. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu Concursul, urmeaza a fi adresate conform art.9.2 de mai sus.
10.3. Concursul poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul, dupa anuntarea prealabila a publicului.

Castigatori saptamana 1

Violeta Postolache
Viorica Picincu Hobijla
Camelia Croitor

Castigatori saptamana 2:

Popa Iulian
Ecaterina Mladinovici
Camelia Kawadri

Castigatori saptamana 3:

Fedeles Liliana – Botosani, Botosani
Brezniceanu Raluca – Craiova, Dolj
Patras Simona – Sat Lunca Cetatuii, Comuna Ciurea, Jud. Iasi

Castigatori saptamana 4:

Dobrica Carmen Ana – Bucuresti, Bucuresti
Balaban Liliana – Galati, jud. Galati
Toma Liana – Timisoara, jud. Timis

.

  • Like!
    1

Facebook Comments:


error: Content is protected !!