Alimente - Bauturi, Campanii Inchise »

JIM BEAM – Facem Istorie in fiecare zi

Perioada Campaniei: 21 Septembrie 2015 – 31 Octombrie 2015

JIM BEAM – FACEM ISTORIE IN FIECARE ZI
REGULAMENTUL OFICIAL

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania publicitara ” Jim Beam – Facem istorie in fiecare zi” (“Campania”) este organizata de S.C. CRISTALEX ’94 SRL, cu sediul în Bucureşti, Str. Constantin Sandu Aldea nr. 37, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J 40/18196/1994, CUI RO6345190, Tel. 021 224 59 86, reprezentată legal de dl. Răzvan Ioan, în calitate de Administrator, denumită în cele ce urmează (“Organizatorul”).
1.2. Campania va fi desfasurata de SC Cougar Publicitate SRL (Agentia), societate comercială cu sediul social în Bucuresti, str Dragos Voda nr 49, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/6492/2007, C.U.I. RO 21475606 Organizatorul este inregistrat în registrul de evidentă al ANSPDCP cu numarul 26515.
1.3. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (“Regulamentul Oficial”).
1.4. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe site-ul web www.cristalex.ro , fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau la Infoline 021 528 21 35
1.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după modificarea prezentului Regulament Oficial si dupa anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe www.cristalex.ro

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara la nivel national in magazinele Carrefour, Metro, Selgros, Auchan, Billa, Kaufland, Cora, Mega Image, Real si Penny Market.
2.2. Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa regulamentul oficial publicat pe site-ul www.cristalex.ro pe intreaga durata a campaniei sau printr-un apel la Infoline 021 528 21 35, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in magazinele partenere, precizate mai sus in Sectiunea 2, in perioada 21 Septembrie 2015 – 31 Octombrie 2015
3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe site-ul www.cristalex.ro

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1. Produsele participante sunt: Jim Beam White, Jim Beam Black, JimBeam Red Stag, Jim Beam Honey si Jim Beam Devil’s Cut la dimensiunile de 0.7L, 1L sau pachet cu 2 pahare sau cutie metal.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, ce au implinit varsta de 18 ani inainte de data de incepere a campaniei.
5.2. Participarea la Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a acestui Regulament.
5.3. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
i. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi ai) Organizatorului,
ii. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi ai) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati;
iii. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi ai) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatroul isi desfasoara activitatea;
iv. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi ai) agentilor economici care opereaza magazinele participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul magazinelor participante;
v. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele i. – v. de mai sus (constand din copii, parinti, sot/sotie);
vi. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a participarii in Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.
vii. Persoanele care achizitoneaza produsele din magazinele online

5.4. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
5.5. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitiva din campanie a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie, organizatorul rezervandusi dreptul de a proceda la urmarirea recuperarii prejudiciului creat pe toate caile legale.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI
Definitii termeni:

6.1 Numarul de SMS: 1735 (tarif standard in retelele din Romania : Orange, Telekom Mobile si Vodafone)
6.2 Numarul de INFOLINE 021 528 21 35, numar cu tariff normal, disponibul intre orele 09:00 – 18:00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale.
6.3 Nume locatie: nume hypermarket. Exemplu: Carrefour
6.4 Participant: Un participant se identifica in mecanismul automat al Campaniei numai prin numarul de telefon mobil indiferent de modalitatea de inscriere.
6.5 Mecanism: Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze cel putin un Produs Promotional, si sa trimita prin SMS numele magazinului de unde a achizitionat produsul, in Perioada Campaniei, conform prevederilor prezentului Regulament Oficial. Pentru a intra in posesia premiilor, in caz de castig, participantii sunt obligati sa pastreze bonul fiscal ce contine produsele participante la Campaniei, achizitonate. Bonul fiscal inscris intra atat in cursa pentru premiul zilnic, din ziua achizitionarii, cat si in cursa pentru premiul saptamanal. Vor fi considerate valide doar bonurile fiscale aferente cumparaturilor efectuate in perioada de desfasurare a campaniei din magazinele participante (cf Sectiunea 3), incepand cu ora de deschidere a magazinului si incheind cu ora de inchidere a magazinului.
6.6 Fiecare cumparator poate participa doar o singura data cu acelasi bon fiscal pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei. Astfel, un bon fiscal poate genera un singur premiu.
6.7 Premiile zilnice se acorda pentru produsele achizitionate doar in ziua achizitionarii produselor (conform datei inscrise pe bonul fiscal), iar premiile saptamanale se acorda doar pentru produsele achizitionate in saptamana extragerii respective.
6.8 Pentru evitarea oricarui dubiu, un cod inscris in Campnie in data de 22 Septembrie 2015 va participa la tragerea la sorti pentru Premiul zilnic din ziua respectiva; daca este castigator al Premiului zilnic, acest cod nu va mai intra in nici o alta tragere la sorti pentru Premiile Saptamanale sau din alta zi.
6.9 Avand in vedere ca numarul de telefon mobil reprezinta elementul de identificare participantilor pe Perioada Campaniei, un participant identificat cu acelasi numar de telefon mobil se poate inscrie in Campanie de maximum 6 ori intr-o zi. Incepand cu a 7-a inscriere din aceeasi zi, participantul va fi atentionat, tot prin SMS, ca nu se mai poate inscrie in Campanie in ziua respectiva, si deci, urmatoarele incercari de inscriere din ziua respectiva nu vor mai fi luate in considerare si nu vor fi validate.
6.10 Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva din campanie a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.
6.11 Pentru fiecare SMS trimis, participantul va suporta costul acestuia conform art. 6.1. de mai sus

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

7.1. In cadrul Campaniei se vor acorda, prin tragere la sorti, urmatoarele premii:

7.1.1 Premii zilnice: 30 de premii, extras cate unul pentru fiecare zi lucratoare a saptamani din perioada Campaniei (luni – vineri), fiecare premiu constand intr-o boxa JBL Clip. Valoarea individuala a premiului zilnic este de 230 lei, TVA inclus
Valoarea totala a premiilor zilnice este de 6900 lei, TVA inclus.
7.1.2 Premii saptamanale: un numar de 6 premii, extrase cate unul pentru fiecare saptamana de Campanie, fiecare premiu constand intr-un ceas Pebble. Valoarea individuala a premiului saptamanale este de 700 lei, TVA inclus
Valoarea totala a premiilor saptamanale este de 4200 lei, TVA inclus.

Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Campaniei este de 11 100 lei, TVA inclus.

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

8.1 Procedura de acordare a Premiilor zilnice:

8.1.1 Premiile zilnice vor fi acordate prin trageri la sorti ce se vor efectua de catre Agentie, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie automata zilnica si vor avea loc la ora 10:00 in ziua lucratoare imediat urmatoare pentru inscrierile din fiecare zi lucratoare din perioada Campaniei.
8.1.2 La tragerile la sorti zilnice participa toate inscrierile valide inregistrate in ziua lucratoare anterioara momentului extragerii (denumit “interval de extragere zilnic”).
8.1.3 Un “interval de extragere zilnic” este reprezentat de intervalul orar 00:00:00 si 23:59:59 din fiecare zi calendaristica din perioada Campaniei. De exemplu, SMS-urile corect inscrise in Campanie in data de 21.09.2015 intervalul 00:00:00 –23:59:59, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata, fac parte din baza de
date ce va fi utilizata la tragerea la sorti care va avea loc la ora 10:00:00 in data de 22.09.2015.
8.1.4.Pentru fiecare interval de extragere zilnic din cadrul acestei Campanii se va extrage cate 1 (un) potential castigator si cate 5 (cinci) rezerve.

8.2 Procedura de acordare a Premiilor saptamanale:

8.2.1 Premiile saptamanale vor fi acordate prin trageri la sorti ce se vor efectua de catre Agentie, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie si se vor efectua dupa cum urmeaza:
• prima extragere, va avea loc pe data de 28 septembrie 2015 si la care vor participa inscrierile valide din Campanie in perioada 21 Septembrie , ora 00:00 – 27 Septembrie 2015, ora 23:59;

• a doua extragere, va avea loc pe data de 5 Octombrie 2015 si la care vor participa inscrierile valide din Campanie in perioada 28 Septembrie , ora 00:00 – 4 Octombrie 2015, ora 23:59;

• a treia extragere, va avea loc pe data de 12 Octombrie 2015 si la care vor participa inscrierile valide din Campanie in perioada 5 Octombrie, ora 00:00 – 11 Octombrie 2015, ora 23:59;

• a patra extragere, va avea loc pe data de 19 Octombrie 2015 si la care vor participa inscrierile valide din Campanie in perioada 12 Octombrie, ora 00:00 – 18 Octombrie 2015, ora 23:59;

• a cincea extragere, va avea loc pe data de 26 Octombrie 2015 si la care vor participa inscrierile valide din Campanie in perioada 19 Octombrie, ora 00:00 –25 Octombrie 2015, ora 23:59;

• a sasea extragere, va avea loc pe data de 2 Noiembrie 2015 si la care vor participa inscrierile valide din Campanie in perioada 26 Octombrie, ora 00:00 – 31 Octombrie 2015, ora 23:59;

8.2.2 Baza de date utilizta la fiecare tragere la sorti va fi formata din toate participarile valide din saptamana precedenta, mai putin participarile castigatoare de premii zilnice

8.2.3 Pentru fiecare interval de extragere saptamanal din cadrul acestei Campanii se va extrage cate 1(un) potential castigator si cate 5 (cinci) rezerve.

8.2.4 Dupa fiecare interval de extragere saptamanal, baza de date de inscrieri pentru urmatoarea tragere la sorti se va reseta in asa fel incat la tragerea la sorti urmatoare sa participe doar inscrierile efectuate in intervalul de timp succesiv, conform Regulamentului.

8.2.5 Daca in timpul Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun participant ori se inscriu/participa mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Campaniei ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului

8.2.6 Un participant unic, identificat prin acelasi numar de telefon si/sau aceleasi date personale, daca are mai multe participari valide, are sanse sa castige maxim urmatoarele premii: 1 (un) Premiu zilnic, 1 (un) Premiu saptamanal

8.2.7 Numele castigatorilor premiilor acordate prin tragere la sorti, precum si premiile castigate de acestia, vor fi publicate pe www.cristalex.ro dupa validarea finala a acestora, potrivit prevederilor legale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a afisa numele castigatorilor si in timpul procesului de validare, utilizand de fiecare data mentiuni corespunzatoare, spre exemplu, insa fara a se limita la: in curs de prevalidare, in curs de validare etc. Avand in vedere aspectul detaliat anterior, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida si de a nu livra premii acelor participanti care incearca obtinerea de castiguri utilizand numere de telefon diferite, in conformitate cu art 8.2.6., indiferent daca numele acestora au fost facute publice sau nu.

8.2.8 Daca sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de desemnare a castigatorilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a demara proceduri legale de atragere a raspunderii civile si dupa caz penale impotriva respectivelor persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

8.3 Dupa fiecare extragere a premiilor, se va suna castigatorul, pe numarul de telefon de la care s-a trimis SMS-ul castigator, oferindu-se informatii despre premiul castigat.
8.3.1 La apelul potentialilor castigatori, pentru revendicarea telefonica, acestora li se va solicita acordul pentru colectarea, prelucrarea si introducerea in baza de date a Organizatorului datelor personale ce urmeaza a fi communicate de catre potentialii castigatori in vederea atribuirii premiilor. La finalul acestui apel telefonic: nume, prenume,CNP-ul , data de nastere, varsta, telefonul si adresa de expediere a premiului si v-a trimite pe email la adresa jimbeam@info-regulamente.ro in termen de 2 zile lucratoare imaginea bonului fiscal din ziua inscrierii la concurs, pe care figureaza produsul Participant la Campanie, achizitionat.

8.3.2 In situatia in care:
a. un potential castigator nu prezinta bonul fiscal cu produsele participante la campanie achizitionate in termenul acordat; sau
b.un potential castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, inclusiv conditia sa aiba varsta de 18 ani, varsta implinita la inceperea Campaniei,
premiul sau castigul acestuia va fi invalidat.
In caz de invalidare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi premiul participantilor extrasi ca si rezerve, in ordinea in care au fost extrasi in lista de rezerve. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament Oficial, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

8.3.3 In cazul in care potentialul castigator nu doreste ca datele sale sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizator prin agentii desemnati de acesta, acesta va fi validat dupa procedura prevazuta in prezentul Regulament Oficial, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct.

8.3.4 Validarea castigatorilor Campaniei nu implica obtinerea acordului pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.

8.3.5 Niciunul dintre premiile zilnice si/sau saptamanale acordate potrivit Regulamentului Oficial nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea premiilor in bani. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va atribui participantilor extrasi ca si rezerve sau dupa caz va ramane la dispozitia Organizatorului.

8.3.6 Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si/sau pot fi livrate doar pe
teritoriul Romaniei. Premiile vor fi livrate in termen de maxim 14 zile de la validarea castigatorului, pe baza unui proces verbal.

8.3.7 Lista castigatorilor si a premiilor castigate va fi afisata pe www.cristalex.ro in maxim 5 zile lucratoare de la data validarii castigatorilor.

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

9.1. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele:
a. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
c. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL

10.1 Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga sa respecte preverile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.
10.2 Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata, catre Organizator, la sediul social al acestuia, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.

10.3 Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale in date anonime in conformitate cu prevederile legii. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003, Titlul III, Capitolul 8, Art.78 si Art.79 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate magazinele participante la aceasta Campanie sau vizitand adresa: www.cristalex.ro Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

Organizator,
S.C. CRISTALEX ’94 SRL
Prin
SC COUGAR PUBLICITATE SRL

Imputernicit
SC netWing International SRL

.

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!