Campanii Inchise, Computer & Games »

HP – gatacolorata

Perioda: 26 septembrie 2014 – 29 septembrie 2014

Mecanism: posteaza public o poza din vacanta cu #gatacolorata, pe Facebook, Instagram sau Tweeter, in perioada concursului

Premii:1. O imprimanta HP Deskjet Ink Advantage D2545, Wireless
2. O imprimanta HP Deskjet Ink Advantage 6525 e-All-in-One

HP – #gatacolorata
REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania “Pedalezi si castigi cu HP!” este organizata in numele si pentru compania Hewlett-Packard Romania SRL, cu sediul in Str. Fabrica de Glucoza 5, Novo Park Building, etaj 5, Sector 2, Mun. Bucuresti, inregistrata la ORC-TB sub nr. J40/2755/2000, CIF: RO12809065, de catre S.C.GRUPUL PUBLICIS COMMUNICATION SERVICES BUCURESTI S.R.L. persoană juridică română, cu sediul social în Str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, Etaj 3, Camera 4, Sector 1, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8531/2009, cod de inregistrare fiscala: RO 25848554, reprezentant legal Theodor Dumitrescu, denumit in continuare ”Organizator”.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari conform prevederilor Regulamentului (Sectiunea 9).

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
Prezentul Regulament se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

SECTIUNEA 3. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Campania promotionala se va desfasura in intervalul 26 septembrie 2014 – 29 septembrie 2014.
Campania se desfasoara in intregime pe urmatorele canale social media : Facebook, Instagram sau Tweeter.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania “#gatacolorata” este destinata tuturor celor care in perioada campaniei posteza public o poza din vacanta cu #gatacolorata, pe urmatoarele canale social media : Facebook, Instagram sau Tweeter.
Participantul trebuie sa indeplineasca simultan conditiile:
– sa aiba 18 ani impliniti la momentul inceperii campaniei
– sa fie de nationalitate romana si sa aiba domiciliul stabil in Romania
– sa respecte procedura concursului

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru a participa la aceasta campanie, o persoana trebuie sa posteze public o poza din vacanta cu #gatacolorata, pe Facebook, Instagram sau Tweeter, in perioada 26 septembrie 2014 – 29 septembrie 2014.

SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE IN CADRUL CAMPANIEI
In cadrul campaniei se acorda urmatoarele premii:
1. O imprimanta HP Deskjet Ink Advantage D2545, Wireless, A4, avand valoarea de 279.99 lei cu TVA inclus*
2. O imprimanta HP Deskjet Ink Advantage 6525 e-All-in-One, A4, avand valoarea de 599.99 lei inclusiv TVA*.
Valoarea totala a premiilor fiind de: 879.98 lei cu TVA inclus*
*Preturile pot varia, aceasta este valoarea premiilor la momentul intocmirii prezentului regulament.
Nu se acorda contravaloare in bani a premiilor.

SECTIUNEA 7. DETERMINAREA CASTIGATORILOR
Extragerea castigatorului se va face prin trage la sorti (folosind platforma random.org) pe data de 30.09.2014, dintre toti participantii care au postat public o poza din vacanta cu #gatacolorata, pe Facebook, Instagram sau Tweeter.

Pentru a fi validat un castigator acesta trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

– sa aiba 18 ani impliniti la momentul inceperii campaniei
– sa fie de nationalitate romana si sa aiba domiciliul stabil in Romania
– sa poata fi contactat pentru validare in 3 zile lucratoare de la anuntarea castigului
– sa trimita in maxim 2 zile lucratoare o copie/ scan a cartii de identitate pentru validare
– sa participe la concurs in mod corect, conform conditiilor enumerate la art. 3 a prezentului regulament si sa se inscrie la concurs prin postarea publica a unei poze de vacanta cu #gatacolorata, pe Facebook, Instagram sau Tweeter.

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Anuntarea castigatorilor se face pe pagina de Facebook HP (https://www.facebook.com/HPRomania), in maxim 3 zile lucratoare de la extragere.
Cei doi castigatori vor fi contactati de catre organizator in urma extragerii, pentru a le li se pune la dispozitie toate detaliile validarii si pentru a furniza datele pentru intrarea in pososie a premiului.
Daca participantul castigator nu poate fi contactat, sau nu intruneste toate conditiile de participare, este declarat necastigator si se va recurge la extragerea si validarea unei rezerve.
Participantii vor intra in posesia premiilor in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data declararii lor ca fiind castigatori, in urma contactarii lor directe de catre un reprezentant al Organizatorului.
Premiile oferite in aceasta campanie vor fi predate castigatorilor prin intermediul unui reprezentant al Organizatorului.
Castigatorii ce sunt domiciliati si locuiesc in Bucuresti au obligatia sa-si ridice premiul de la adresa : Nicolae Iorga, nr. 13, sector 1, Bucuresti, dupa ce un reprezentat al Organizatorului ii anunta in acest sens, premiile fiind acordate prin proces verbal de predare primire pe care sunt obligati sa il semneze.
Castigatorii ce sunt domiciliati si locuiesc in provincie le vor fi livrate premiile in mod gratuit si se vor acorda pe baza unui proces verbal de predare primire pe care sunt obligati sa il semneze.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita informatii si/sau documente care sa faca dovada calitatii de reprezentant legal al persoanelor care vor primi premiile.
Numele si prenumele castigatorilor validati, precum si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi anuntate public, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, actualizata. Lista castigatorilor va fi publicata in sectiunea dedicata Campaniei de pe site-ul web www.info-regulamante.ro in cel mult 10 zile lucratoare de la validarea lor.

SECTIUNEA 9. REPREZENTAREA CASTIGATORULUI

In cazul in care un castigator se afla in imposibilitate fizica de a fi de fata pentru primirea premiului, predarea acestuia se poate face catre o persoana imputernicita (mandatata) in acest sens de catre castigator. Este exclusa orice forma de raspundere a Organizatorului decurgand din acordarea si inmanarea premiului reprezentantilor castigatorului care fac dovada calitatii lor, precum si din neacordarea, neinmanarea premiului reprezentantului care nu poate face dovada calitatii sale.

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va putea fi implicat in nicio modalitate in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului a carui solicitare i-a fost prezentata. Din momentul primirii premiului de catre Participant sau prin reprezentantul si al semnarii procesului verbal de predare-primire, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de Participantul castigator.
In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului premiul sau contravaloarea acestuia si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu acordarea premiului.
Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul Programului.
Orice modificare a regulilor de participare la promotie, a modului de desfasurare a promotiei, a perioadei valabilitatii promotiei vor fi anuntate de Organizator cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
Datele colectate in cadrul acestui Program sunt datele de identificare si contact ale persoanelor, date care sunt colectate si utilizate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
10.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr.10975/2010
10.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii si atribuirii/expedierii premiilor.
10.3. Organizatorul si Agentiile implicate in implementarea si desfasurarea acestei Campanii, garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Persoanele vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa S.C.GRUPUL PUBLICIS COMMUNICATION SERVICES BUCURESTI S.R.L. Str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, Etaj 3, Camera 4, Sector 1, Bucuresti o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

10.4. Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Persoanele vizate vor transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C.GRUPUL PUBLICIS COMMUNICATION SERVICES BUCURESTI S.R.L. Str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, Etaj 3, Camera 4, Sector 1, Bucuresti.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul nu este raspunzator pentru plata de catre Castigatori a contributiei de asigurari sociale de sanatate, a eventualelor asigurari sau a altor obligatii fiscale datorate de catre Castigatori pentru premiile castigate de acestia, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 13. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
Eventualele reclamatii legate de derularea Programului se vor putea trimite pe adresa S.C.GRUPUL PUBLICIS COMMUNICATION SERVICES BUCURESTI S.R.L. cu sediul social în Str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, Etaj 3, Camera 4, Sector 1, Bucuresti.

SECTIUNEA 14. INTRERUPEREA CAMPANIEI
Prezentul Program poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
Nota*: Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei printr-un document corespunzator.

SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL CAMPANIEI
Regulamentul este disponibil pe toata perioada Campaniei in mod gratuit oricarui solicitant prin cerere scrisa la adresa de corespondenta: S.C.GRUPUL PUBLICIS COMMUNICATION SERVICES BUCURESTI S.R.L. cu sediul social în Str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, Etaj 3, Camera 4, Sector 1, Bucuresti., sau pe website-ul www.info-regulamente.ro .

Participarea la acest Program implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea prealabila a acestor modificari pe website-ul www.info-regulamente.ro .

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, astazi 26.09.2014.

 

Nu exista acte aditionale la acest regulament

Lista castigatori

Adriana Dinu – premiul 1

Marius Sescu – premiul 2

.

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!