Banci - Asigurari, Campanii Inchise »

EuroLine – 10 ani cu cardul EuroLine

EuroLine – 10 ani cu cardul EuroLine
REGULAMENTUL PROMOTIEI

Art. 1. Desfasurarea campaniei

1.1. Organizatorul promotiei „10 ani cu cardul EuroLine” este compania ERB Retail Services IFN S.A., cu sediul in Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 6A, parter (partial), etaj 3 (partial) si etaj 4, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/338/2004, in Registrul General al BNR sub nr. RG-PJR-41-010144, autorizata ca IP nr. 004/28.04.2011, Cod Unic de Inregistrare 16036850, cu sprijinul S.C. NetWing International S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Bld. Constructorilor nr. 2 A, sector 6, avand CIF RO16552818, fiind inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J/40/10472/2004.

1.2. Aceasta promotie se adreseaza exclusiv detinatorilor de carduri de credit EuroLine/EuroLine American Express/EuroLine Style (denumite in continuare „carduri EuroLine”) emise de ERB Retail Services IFN S.A.

1.3. Perioada desfasurarii promotiei este: 28.05.2014 – 31.08.2014

Art. 2. Dreptul de participare:

2.1. In vederea participarii la promotia „10 ani cu cardul EuroLine”, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

2.2. Participantii trebuie sa fie persoane fizice, detinatori de carduri EuroLine/EuroLine American Express, EuroLine Style emise de catre ERB Retail Services IFN S.A., respectiv care au semnat Contractul de Credit pentru emiterea unui card de credit EuroLine/EuroLine American Express/EuroLine Style si persoanele fizice care solicita si li se emite un card de credit Euroline prin intermediul paginei www.carduleuroline.ro

2.3. Detinatorii de carduri de credit EuroLine trebuie sa efectueze in perioada 01.06.2014 – 31.08.2014 prin intermediul cardului EuroLine, cel putin o tranzactie reprezentand achizitioarea unui produs de la comerciantii acceptanti ai cardului (cumparaturi cu plata integrala, cumparaturi in rate fara dobanda, cumparaturi in rate usoare), tranzactie finantata prin intermediul cardului de credit EuroLine/EuroLine American Express/EuroLine Style, in perioada promotiei.
2.4. Solicitantii de carduri EuroLine trebuie sa aplice pe www.carduleuroline.ro completand datele din pagina www.carduleuroline.ro/aplica-acum in perioada 28.05.2014 – 31.08.201 si sa li se emita un card in perioada promotie.

2.5. Nu pot participa la aceasta promotie salariatii companiei organizatoare, ai companiilor colaboratoare la aceasta promotie, precum si membrii familiilor acestora (rude si afini), pana la gradul IV inclusiv.

2.6. Participarea la promotie implica cunoasterea si acceptarea prezentului Regulament. Participantii care au fost inscrisi automat la Promotie vor fi contactati si vor fi informati cu privire la Regulamentul prezentei promotii.

Art. 3. Mecanismul promotiei:

3.1. Inscrierea in promotie:

3.1.1. Vor participa la promotie, respectiv vor fi inscrisi automat la tragerea la sorti detinatorii cardurilor EuroLine/EuroLine American Express/EuroLine Style care indeplinesc conditiile prevazute la articolul 2 de mai sus.

3.1.2. Fiecare detinator de card EuroLine/EuroLine American Express/EuroLine Style, participant la promotia „10 ani cu cardul EuroLine”, va fi inscris la tragerea la sorti cu un numar de participari egal cu numarul tranzactiilor efectuate, respectiv pentru o data cu emiterea cardului EuroLine pentru clientii inscrisi conform art. 2.4.

3.2. Procedura tragerilor la sorti:

3.2.1. Tragrea la sorti va avea loc in termen de 10 zile lucratoare de la finalizarea campaniei, in data de 10.09.2014.

3.2.2. Tragerea la sorti electronica va fi efectuata de catre S.C. NetWing International S.R.L., la sediul ERB Retail Services IFN SA, se va desfasura in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai companiilor implicate în organizarea promotiei si va fi asistata de un notar public.

3.2.3. Se vor extrage un numar total de 3 premii ( 1 premiu aferent lunii iunie, 1 premiu aferent lunii iulie si 1 premiu aferent lunii august). Pentru fiecare premiu va fi extras se vor extrage 2 castigatori de rezerva.

3.3 Contactarea castigatorilor

3.3.1. Castigatorul extras va fi contactat de Organizator telefonic, prin reteaua fixa si/sau mobila, in termen de 10 zile lucratoare de la data efectuarii tragerii la sorti.

3.3.2. In cazul in care castigatorul nu raspunde la telefon sau nu poate fi contactat, el va fi apelat de 3 ori in ziua respectiva, Organizatorul depunand toate eforturile pentru a intra in legatura cu acesta. Daca in urma acestor incercari, castigatorul nu poate fi contactat, se va apela la castigatorul de rezerva extras. De asemenea, in cazul in care castigatorul contactat refuza premiul atribuit prin tragere la sorti, va fi apelat castigatorul de rezerva extras.

3.3.3. Pentru a putea intra in posesia premiului castigat, la data efectuarii tragerii la sorti, castigatorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– contractul pentru emiterea si utilizarea cardului EuroLine/EuroLine American Express/EuroLine Style incheiat cu Organizatorul sa fie valabil si in vigoare. Daca se constata ca relatiile contractuale dintre Organizator si respectivul castigator au incetat, in intervalul de timp scurs de la data efectuarii tranzactiilor pana la data tragerii la sorti, va fi apelat castigatorul de rezerva extras;
– sa fi achitat toate si orice sume scadente, datorate Organizatorului, ca urmare a emiterii si utilizarii cardului EuroLine/EuroLine American Express/ EuroLine Style, in caz contrar avand la dispozitie un termen de 3 zile lucratoare de la data la care a fost anuntat pentru achitarea sumelor mai sus mentionate. Daca, in termenul respectiv, castigatorul nu isi achita obligatiile fata de Organizator, va fi apelat castigatorul de rezerva extras.

3.3.4. Premiile care nu vor putea fi acordate in urma uneia dintre extrageri (castigatorii neputand fi contactati sau validati conform art. 3.3.3) vor ramane la dispozitia Organizatorului.

Art. 4. Premiile:

4.1. Premiile promotiei „10 ani cu cardul EuroLine” sunt in numar de 3 (trei) si constau intr-un voucher in valoare de 1.000 euro (echivalentul in lei) fiecare. Voucherele acordate vor putea fi utilizate pentru achizitii ulterioare de produse exclusiv din reteaua de magazine Altex/MediaGalaxy pana cel tarziu la data de 31.12.2014. Voucherul nu este transformabil in bani, nu este transmisibil (este nominal) si se poate folosi o singura data. Daca se vor achizitiona produse cu o valoare mai mica decat cea din voucher, diferenta nu se va restitui castigatorului. In cazul in care suma de plata este mai mare decat valoarea voucherului, clientul va achita diferenta din surse proprii.
4.1.1. Voucherele se ofera sub titlu de premiu si sunt oferite de catre ERB Retail Services IFN S.A.
Organizatorul nu este responsabil de pierderea, furtul sau distrugerea voucherului, fiind indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice tentativa ilegala sau orice alta imprejurare care ar putea afecta imaginea campaniei.

Valoarea totala a premiilor acordate clientilor este de 3000 de euro (la cursul 1 euro =de 4.5 lei ).

4.2.Numele castigatorilor promotiei precum si premiile castigate vor fi publicate pe site-ul www.carduleuroline.ro, in maxim 20 de zile lucratoare de la data efectuarii tragerii la sorti.

Art. 5. Taxe:
Primirea premiului implică reţinerea de impozit pe premii de catre ERB Retail Services IFN S.A., in conformitate cu prevederile titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare. Orice alte obligaţii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legătura cu acestea, revin in exclusivitate câştigătorului.

Art. 6. Diverse:
Organizatorul sau/si Partenerul, au dreptul să refuze folosirea voucherelor, în cazul în care acestea au fost obţinute prin fraudă sau se descopera ulterior ca acordarea acestora s-a făcut fără respectarea regulilor prevăzute în prezentul regulament.
În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea acestei campanii promotionale, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

Art. 7. Regulamentul promotiei:
Regulamentul este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe toata durata Promotiei, la Infoline 0801.00.1111, 021.308.40.00, de luni pana vineri, intre orele L-V: 9:00 – 18:00
S: 9:00 – 14:00, la punctul de lucru al ERB Retail Services IFN S.A. din Bucuresti, Calea Vitan nr. 6A, sector 3, precum si pe site-ul www.carduleuroline.ro.

Art. 8. Incetarea programelor:
Prezenta campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie.

Art. 9. Protectia datelor personale:

9.1. Participarea la promotie implica acceptul participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de compania ERB Retail Services IFN SA in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea ERB Retail Services IFN SA. Cu toate acestea, participantii au dreptul de a refuza prelucrarea ulterioara a datelor lor in scopul mentionat in acest articol, drept ce va putea fi exercitat prin transmiterea unei cereri catre ERB Retail Services IFN SA, la adresa mentionate mai sus, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.

9.2. Fiecare participant exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:
(i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 si conditiile in care pot fi exercitate;
(ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la ERB Retail Services IFN SA, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu participantul sunt sau nu prelucrate de catre aceasta. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre ERB Retail Services IFN SA, la adresa mentionate mai sus, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
(iii) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre ERB Retail Services IFN SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
(iv) Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre ERB Retail Services IFN SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia sa particulara. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.
(v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii mele, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
(vi) Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, ce i-au fost incalcate.

9.3. ERB Retail Services IFN S.A. este operator de date cu caracter personal si a notificat catre ANSPDCP prelucrarile de date cu caracter personal in scopul realizarii activitatii de creditare si a activitatii de marketing, fiind inregistrat cu numarul 684 in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

Art. 10. Diverse:

10.1. Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor fi desemnati castigatori ai premiilor prezentei promotii, numele si valoarea premiului castigat sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara ca Organizatorul sa aiba nicio obligatie suplimentara, de plata sau de orice alta natura, fata de acestia. Pe baza consimtamantului expres si neechivoc al castigatorilor, Organizatorul va putea, in conditiile mentionate mai sus in acest articol, sa faca publica si sa foloseasca in scopuri publicitare si imaginea castigatorilor.

10.2. ERB Retail Services IFN S.A. nu este raspunzatoare pentru plata taxelor, impozitelor sau altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care ERB Retail Services IFN S.A. este obligata sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 571/ 2003.

10.3. Campania promotionala poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii ERB Retail Services IFN S.A., din motive independente de vointa sa, de a o continua.

10.4. Eventualele litigii intre ERB Retail Services IFN S.A. si participantii la campania promotionala se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

10.5. Organizatorul promotiei isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament prin intocmirea unui Act aditional, urmand ca modificarile sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a modificarilor intr-un ziar de larga circulatie nationala.

Prezentul document a fost redactat si semnat astazi, data autentificarii, in patru exemplare originale, dintre care trei au fost inmanate partii.

S.C. ERB Retail Services IFN S.A.

 

 

DECLARATIE ACCEPTARE SI PRIMIRE PREMIU PROMOTIE
„10 ani cu cardul EuroLine”

Subsemnatul …………………….., cetatean roman, cu domiciliul in ………………….., identificat cu BI/CI seria …………nr. ……….., emis(a) de ………… la data de ……………, CNP…………………………….. declar urmatoarele:

INTRUCAT subsemnatul – detinator de card Euroline/EuroLine American Express emis de ERB Retail Services IFN SA, am participat la Promotia „10 ani cu cardul EuroLine” ce s-a desfasurat in perioada ………………………………….., iar in urma tragerii la sorti care a avut loc in data de xxxxxxxx am fost desemnat castigator al premiului constand intr-un VOUCHER CADOU in valoare de 1000 Euro TVA inclus – voucher ce poate fi utilizat exclusiv in reteaua de magazine Altex/MediaGalaxy pana cel tarziu la data de ………….

Subsemnatul declar ca primesc premiul astfel cum a fost mentionat mai sus si ca nu mai am si nu voi mai avea nicio pretentie fata de Organizator cu privire la indeplinirea de catre acesta din urma a obligatiilor care ii revin in baza Regulamentului Promotiei „10 ani cu cardul EuroLine.

Subsemnatul ____________________________, in calitatea mea de Castigator al Promotiei „10 ani cu cardul EuroLine, prin prezenta imi dau acordul ca datele mele cu caracter personal sa fie pastrate si prelucrate de organizatorul Promotiei, respectiv ERB Retail Services IFN SA., inclusiv in scopuri publicitare. In acest sens, consimt ca, atat numele, prenumele, premiul castigat, cat si imaginea mea, materializata printr-o fotografie, sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara ca Organizatorul ERB Retail Services IFN SA sa aiba vreo obligatie suplimentara, de plata sau de orice alta natura, fata de mine. Cunosc faptul ca voi putea sa-mi retrag in orice moment consimtamantul exprimat prin prezentul articol, fara ca prin aceasta sa mi se retraga premiul castigat. Astfel, am dreptul de a refuza prelucrarea ulterioara a datelor mele in scopul mentionat in acest articol, drept pe care daca inteleg sa-l exercit voi transmite o cerere catre ERB Retail Services IFN SA la sediul sau din Bucuresti, Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 6A, parter (partial), etaj 3 (partial) si etaj 4, Sector 2, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care voi comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia ii voi atasa o copie lizibila a actului de identitate.

Nume (in clar)
(Semnatura)

v

Nu exista acte aditionale la acest Regulament

.

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!