Banci - Asigurari, Campanii Inchise »

ERB Retail Services – Premii primesti cu EuroLine de platesti

Premii: 3 x 1000 lei sub forma de vouchere prin tragere la sorti, la ca vor participa clientii eligibili creditati in luna aferenta extragerii premiului.
Marele Premiu: 3000 lei sub forma de voucher.
Valoarea totala a premiilor este de 6.000 lei.

Perioada Campaniei: 22.05.2014 – 21.08.2014.

ERB Retail Services – Premii primesti cu EuroLine de platesti
REGULAMENTUL PROGRAMULUI

Organizatorul programului “Premii primesti cu EuroLine de platesti” este ERB Retail Services IFN SA, cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, Nr. 6A, parter (partial), etajul 3 (partial) si etajul 4, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/338/2004, CUI R16036850, inregistrata in Registrul General al BNR sub nr. RG-PJR-41-010144, autorizata ca IP nr. 004/28.04.2011, numita in continuare “Organizator”/ “Creditor”, cu sprijinul partenerului S.C. Dedeman SRL, denumita in continuare “Partener”.

Programul “Premii primesti cu EuroLine de platesti”se desfasoara in toate locatiile Partenerului.

1.Desfasurarea promotiei “Premii primesti cu EuroLine de platesti”

1.1.Programul se adreseaza clientilor existenti ai Creditorului, detinatori de card EuroLine American Express care achizitioneaza din locatiile Partenerului prin cardul EuroLine American Express bunuri si/sau servicii cu plata in rate, in valoare de minim 1000 lei, finantate de ERB Retail Services IFN SA prin produsul de creditare “Rate Usoare”, in perioada 22.05.2014 – 21.08.2014.

1.2. Durata promotiei “Premii primesti cu EuroLine de platesti”:

  •  Programul se desfăşoară incepand cu data de 22.05.2014 pana la data de 21.08.2014.
  • Programul poate fi prelungit de catre Organizator si Partener, prin act aditional la Regulamentul de desfasurare al programului.

1.3. Participantii in cadrul programului;
In vederea participarii in Program, participantii detinatori de card EuroLine American Express trebuie sa achizitioneze in perioada 22.05.2014 – 21.08.2014 bunuri cu plata in rate din locatiile Partenerului, in valoare de minim 1000 lei, prin produsul de creditare “Rate Usoare” (detaliile produselor financiare se gasesc in locatiile Comerciantului participante la promotie).

  • Clientii eligibili sunt automat inscrisi in program. In cazul in care clientii nu doresc inscrierea in program, acestia nu vor fi inregistrati.
  •  Conform prezentului regulament participantii in cadrul programului vor fi numiti clienti.

1.4. Mecanismul programului

1.4.1. In perioada 22.05.2014 – 21.08.2014 Clientii Creditorului, detinatori ai cardului EuroLine American Express care achizitioneaza din locatiile Comerciantului participante la promotie, bunuri cu plata in rate in valoare de minim 1000 lei, prin produsul financiar “Rate Usoare”, vor fi eligibili pentru a participa la tombola cu premii oferita de Creditor.
1.4.2. Creditorul va oferi premii clientilor eligibili conform punctului 1.4.1. de mai sus dupa cum urmeaza:
– lunar, Creditorul va oferi cate un premiu de 1000 lei sub forma de vouchere prin tragere la sorti, la ca vor participa clientii eligibili creditati in luna aferenta extragerii premiului. Astfel, se vor extrage un numar total de 3 premii (1 premiu aferent lunii iunie – pentru achizitiile din perioada 22.05 – 21.06, 1 premiu aferent lunii iulie – pentru achizitiile din perioada 22.06 – 21.07 si un premiu aferent lunii august – pentru achizitiile din perioada 22.07 – 21.08);
– la finalul campaniei, Creditorul va oferi un premiu in valoare de 3000 lei sub forma de voucher prin tragere la sorti, la care vor participa toti clientii eligibili creditati in perioada 22.05.2014 – 21.08.2014. Astfel, se vor extrage un numar total de 4 premii.
Numarul total de premii aferente promotiei este de 4 premii. Valoarea totala a premiilor este de 6.000 lei.
Castigatorii vor fi contactati telefonic in termen de 10 zile lucratoare de la data extragerii. Voucherele vor fi trimise in locatia Comerciantului in care a efectuat clientul castigator tranzactia cu care participa la promotie, in termen de 10 zile lucratoare de la contactarea castigatorilor. Clientul va fi informat de catre creditor si va avea obligatia ridicarii voucherului si semnarii unui proces – verbal de acceptare premiu.
1.4.3. Voucherele acordate vor putea fi utilizate pentru achizitiile ulterioare de produse din reteaua Comerciantului pana la finalul anului 2014. Se poate achizitiona orice produs in limita voucherului. Nu se acorda rest in bani. In cazul in care suma de plata este egala sau mai mare decat valoarea acestuia, Clientul va achita diferenta din surse proprii.
1.4.4. Voucherul nu poate fi preschimbat in bani. Acesta poate fi folosit o singura data, in cadrul unei singure tranzactii, el devenind apoi inutilizabil, chiar si in conditiile in care acesta a fost utilizat intr-o tranzactie a carei valoare a fost mai mica decat valoarea asociata voucherului, diferenta constituind pierdere pentru client.
1.4.5. La aceasta Campanie participa toate produsele din magazinele Comerciantului, inclusiv cele care fac obiectul altor promotii aflate in desfasurare, aceasta campanie cumulandu-se cu promotiile respective.
1.4.6.Voucherele se acorda Clientilor cu titlu de premiu si vor fi oferite de catre Creditor.
1.4.7. Organizatorul nu este responsabil de pierderea, furtul sau distrugerea voucherului, fiind indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice tentative ilegale sau care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

2. Taxe
Primirea premiului implică reţinerea de impozit pe premii de catre ERB Retail Services IFN S.A., in conformitate cu prevederile titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare. Orice alte obligaţii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legătura cu acestea, revin in exclusivitate câştigătorului.

3. Diverse
Organizatorul sau/si Partenerul, au dreptul să refuze folosirea voucherelor, în cazul în care acestea au fost obţinute prin fraudă sau se descopera ulterior ca acordarea acestora s-a făcut fără respectarea regulilor prevăzute în prezentul regulament.
În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea acestei campanii promotionale, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

4. Regulamentul programelor
Regulamentul este disponibil,in mod gratuit, in locatiile Comerciantului in care se dsfasoara promotia precum si pe site-ul ERB Retail Services IFN S.A.: www.carduleuroline.ro . Prin participarea la prezenta campanie, participantii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui regulament.

5. Incetarea programelor
Prezentele campanii pot inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentele campanii precum si la expirarea perioadelor pentru care au fost organizate.

6. Protectia datelor cu caracter personal
6.1. ERB Retail Services IFN S.A. prelucreaza datele caracter personal ale clientilor in baza notificarii depusa la A.N.S.P.D.C.P si a inregistrarii sale ca operator de date, inregistrare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal cu nr. 684.
6.2. Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
6.3. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala.

S.C. ERB Retail Services IFN S.A.

Lista Castigatori – ERB – Premii primesti cu EuroLine de platesti

Extragere din 25 iunie 2014:
TARANTIS LUCHIAN, CONSTANTA – 1000 RON

Extragere din 24 iulie 2014
Gheorghe Elena, Bucuresti – 1000 RON

Extragere din 26 august 2014
Tutuianu Lenuta, CONSTANTA – 1000 lei
Dimofte Cornelia, ALBA IULIA – 3000 lei

.

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!