Alimente - Bauturi, Campanii Inchise »

Dr Oetker – Cumperi Inedit si pui zambete pe masa

Oetker_FataDr Oetker – Cumperi Inedit si pui zambete pe masa

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

ART.1  ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1          Organizatorul campaniei promotionale “Dr Oetker – Cumperi Inedit si pui zambete pe masa” (denumita in continuare “Campania”) este SC Dr. Oetker RO SRL, cu sediul in Str. Albesti, Nr 50, Curtea de Arges, Jud Arges, Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu J03/1843/1993, CIF 4227295, denumit in continuare “Organizatorul”.

1.2          Campania se deruleaza prin intermediul agentiei de publicitate S.C. Propaganda Creative Services S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza „Agentia”), cu sediul de corespondenta in Bucureşti, sector 2, str. Latina, nr. 6, parter, camera nr. 2, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.  J40/2617/2010 cod fiscal R 26640798, cont bancar nr. RO93BRDE445SV95305644450 deschis la BRD – agentia Victoria, reprezentata legal prin D-nul Adrian Tuluca – Director Executiv

1.3          Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament (denumit in continuare „Regulamentul”).

1.4          Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea campaniei promotionale, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia.

ART.2  ARIA SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1.              Campania se va desfasura in tara, in urmatoarele 35 de magazine:

– Auchan : Brasov, Titan, Militari, Pallady, Vitan, Cluj, Craiova, Iasi, Oradea, Pitesti, Ploiesti, Suceava, Targu Mures, Timisoara

– Carrefour : Brasov, Militari, Orhideea, Colentina, Baneasa, Berceni, Constanta, Focsani, Iasi Felicia, Oradea Era, Oradea Lotus, Ploiesti, Sibiu, Suceava

– Cora: Bacau, Pantelimon, Lujeurlui, Sun Plaza, Alexandriei, Cluj, Ploiesti.

2.2.              Perioada de desfasurare a campaniei promotionale este 28 – 30.03.2014; 04 – 06.04.2014, respectiv 11-13.04.2014  dupa urmatorul program:

–          28 martie 2014: 14:00-20:00

–          29 martie 2014: 10:00-16:00

–          30 martie 2014: 10:00-16:00

–          04 aprilie 2014: 14:00-20:00

–          05 aprilie 2014: 10:00-16:00

–          06 aprilie 2014: 10:00-16:00

–          11 aprilie 2014: 14:00-20:00

–          12 aprilie 2014: 10:00-16:00

–          13 aprilie 2014: 10:00-16:00

2.3.              Inscrierile in campanie in afara perioadei de desfasurare indicata la paragraful 2.2. nu pot fi validate.

ART.3  PRODUSELE PARTICIPANTE SI DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1.              Produsele participante la prezenta Campanie sunt produsele pe baza de soia din gama Inedit, marca inregistrata apartinand SC Dr. Oetker RO SRL, comercializate atat in mod individual cat si sub forma de pachet. Prin pachet cu produse participante se intelege orice forma de ambalare, cu pret distinct, alcatuita din doua sau mai multe produse similare sau diferite. Produsele participante sunt urmatoarele:

 • TOFU IN SARAMURA SIMPLU
 • TOFU IN SARAMURA AFUMAT
 • TOFU IN SARAMURA CU ARDEI
 • TOFU IN SARAMURA CU CHIMEN
 • TOFU IN SARAMURA CU MARAR
 • SOS DE MAIONEZA DIN SOIA
 • BATON VEGETAL
 • CROCHETE VEGETALE SOS TOMAT
 • CRENVURSTI VEGETALI AFUMATI
 • PATE VEGETAL PICANT
 • PATE VEGETAL MASLINE
 • PATE VEGETAL CIUPERCI
 • HELVET PATE ARDEI
 • HELVET PATE VERDEATA
 • HELVET PATE CIUPERCI
 • HELVET PATE MASLINE
 • BAUTURA SOIA AROMA PORTOCALE
 • BAUTURA SOIA SIMPLA
 • BAUTURA SOIA AROMA VANILIE
 • BAUTURA SOIA AROMA CAPSUNI
 • BAUTURA SOIA AROMA FRUCTE PADURE
 • BAUTURA SOIA CEREALE SI MIERE
 • TEXTURAT SOIA CUBURI
 • TEXTURAT SOIA GRANULE
 • TEXTURAT SOIA FELII
 • TEXTURAT SOIA NOODLES
 • SOS SOIA

3.2.              La acesta Campanie poate participa orice persoana fizica, cetatean roman, cu domiciliul in Romania. Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii ai Organizatorului si ai celorlalte companii implicate in desfasuarea prezentei Campanii, precum si membrii familiilor acestora (rude de gradul I si II).

ART.4  MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1.              Pentru a putea participa la Campanie orice persoana care indeplineste conditiile de la art. 3.2 al prezentului Regulament, trebuie:

 • Sa se afle in oricare dintre magazinele participante, in perioada 28 – 30.03.2014; 04 – 06.04.2014, respectiv 11-13.04.2014, in zilele mentionate la articolul 2 al prezentului Regulament
 • Ø Sa achizitioneze pe acelasi bon fiscal cel putin 3 produse participante la campanie din game diferite de la Inedit.
 • Ø Sa mearga cu bonul fiscal care atesta cumpararea a minim 3 produse Inedit din game diferite, la standul de premiere Inedit, aflat dupa  casele de marcat, pentru a-si ridica premiul de la reprezentantii Organizatorului (purtand insemnele promotionale Inedit) – un pahar de colectie .
 • Ø La prima achizitie, participantii primesc pe langa paharul aferent si un talon pe care trebuie sa il pastreze pe toata durata intregii campanii. Participantii trebuie sa prezinte talonul ori de cate ori isi ridica premiul de la standul de premiere.
 • Premiile se acorda in ordinea de pe talon, pentru fiecare achizitie de minimum 3 produse participante la campanie din game diferite de la Inedit pe bonuri fiscale diferite.
 • Ø Premiile se acorda in limita stocului disponibil.
 • Ø Clientul nu poate solicita Organizatorului acordarea contravalorii premiului in bani.

 ART.5 PREMIILE CAMPANIEI

5.1                   In cadrul prezentei Campanii se vor acorda premii instant pe baza bonului fiscal ce atesta achizitionarea de produse Inedit conform mecanismului descris la art.4 din prezentul regulament, in ordinea de pe talon: 4750  premii pahar model 1 (valoare: 4,76 lei/buc fara TVA); 3000 premii pahar model 2 (valoare: 4,76 lei/buc fara TVA); 2400  premii pahar model 3 (valoare: 4,76 lei/buc fara TVA); 1850  premii pahar model 4 (valoare: 4,76 lei/buc fara TVA)

5.2                   Aceste premii pot fi ridicate doar pe durata campaniei (28 – 30.03.2014; 04 – 06.04.2014, respectiv 11-13.04.2014) in intervalul orar mentionat la art. 2.2 al prezentului Regulament de la standul promotional situat dupa casele de marcat,din cadrul magazinului participant de unde clientul a achizitionat produsele.

5.3                   Organizatorul isi rezerva dreptul de a continua campania chiar daca stocul de premii dintr-o anumita categorie se va epuiza inainte de data incheierii campaniei, insa nu inainte de a anunta participantii la campanie despre acest lucru; anuntarea se va realiza prin intermediul promoterilor prezenti in magazine pe durata desfasurarii campaniei si in intervalul orar specificat la art. 2.2.

5.4                   Valoarea totala comerciala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 57120 lei + TVA. Valoarea impozitului pe premii (conform prevederilor Codului Fiscal – Legea 571/2003, actualizata – aplicat premiilor a caror valoare depaseste 600 RON) va fi suportata de catre Organizator si nu este inclusa in valoarea totala a premiilor.

5.5                   Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului expres si neechivoc al unui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament,  acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

5.6                   Procedura de acordare a premiilor si de validare a castigatorilor este prezentata la ART. 6 din prezentul Regulament.

ART.6 ACORDAREA PREMIILOR

6.1.            Premiile vor fi acordate castigatorilor pe loc, in baza bonului fiscal care atesta achizitionarea de produse Inedit conform mecanismului mentionat la art 4.1 al prezentului regulament.

6.2.            In conditiile in care castigatorul este minor, predarea premiului se va face in prezenta parintelui/tutorelui/reprezentantului legal (dupa caz) al acestuia.

6.3.            Pentru a fi validat si a intra in posesia premiului, un castigator trebuie sa  prezinte promoterului bonul fiscal in original care sa ateste ca acesta a achizitionat minim 3 produse Inedit din game diferite. Bonurile in baza carora s-au acordat premii vor fi marcate de catre promoteri pentru a se evita refolosirea acestora.

6.4.            Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare a unui premiu, poate fi formulata in scris de catre participant/castigator si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de maxim 15 zile de la data incheierii Campaniei, pe adresa: Str. Albesti, Nr 50, Curtea de Arges, Jud Arges, Romania, in atentia departamentului Marketing. Contestatia se va solutiona, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatarul va fi nemultumit de decizie se va incerca rezolvarea contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti romane competente.

ART. 7 INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

7.1.         Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

7.2.         Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Loterie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 ART. 8 DIVERSE

8.1.              Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

8.2.              Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la reprezentantii Organizatorului din reteaua magazinelor participante pe toata perioada de desfasurare a Campaniei.

SC Dr. Oetker RO SRL

Acte Aditionale:

Act Aditional 1
.

 • Like!
  1

Facebook Comments:


error: Content is protected !!