Alimente - Bauturi, Campanii Inchise »

Delma – Premiul bun face micul dejun

Delma – PREMIUL BUN FACE MICUL DEJUN
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA
1.1. Organizatorul acestei campanii promotionale (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este compania S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.A., cu sediul in Ploiesti bdul Republicii nr.191, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr. 2220, numita in cele ce urmeaza “Organizator”.
1.2. Campania se va derula in conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul Romaniei.
1.3. Campania se va desfasura la nivel national in perioada 20 februarie 2014, ora 00:01 – 20 aprilie 2014, ora 23:59 prin intermediul agentiilor S.C. Netwing International S.R.L. si S.C. KUBIS INTERACTIVE S.R.L. ambele inregistrate ca operatori de date cu caracter personal la ANSPDCP, numite in continuare “Agentii”.
1.4. Campania este organizata pentru promovarea produselor marca DELMA (marca inregistrata apartinand Unilever) in cadrul proiectului intitulat “PREMIUL BUN FACE MICUL DEJUN” (implementat de Organizator), în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
1.5. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia la urmatoarele adrese web: www.infopromotii.ro si www.delma.ro. Regulamentul poate fi solicitat in scris si la adresa postala Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Cladirea B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucuresti, Romania. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Campaniei, urmând ca asemenea modificări să intre în vigoare numai după publicarea prealabila a acestora, pe site-urile mai sus menţionate.
1.6. Conditiile de inscriere/participare si mecanismul de desfasurare a Campaniei sunt detaliate la Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE. PRODUSELE PARTICIPANTE
2.1. La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani cu exceptia angajatilor Organizatorilor, ai Agentiilor si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).
2.2. La Campanie participa produsele Delma sandvis 250gr, Delma sandvis 500gr si Delma sandvis 1 Kg comercializate/distribuite in perioada Campaniei de catre Unilever South Central Europe SA, avand aplicate pe ambalaj codurile promotionale si numarul la care se poate inscrie codul respectiv prin SMS, precum si un flyer cu vizualul, mecanica si premiile Campaniei (numai pe produse din categoriile Delma sandvis 500gr si Delma sandvis 1 Kg), al carui model este prezentat in Anexa 1 a acestui Regulament.
2.3. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament.
2.4. Participantii trebuie sa pastreze capacele cutiilor de Delma, ce contin codurile promotionale pe care le-au inscris, pentru ca in cazul contactarii acestora ca potentiali castigatori sa le poata prezenta pentru a fi validati castigatori in vederea inmanarii premiului.
2.5 Un consumator/participant se poate inscrie in Campanie, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa, cu maximum 20 coduri unice de participare valide.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Pentru a participa la Campanie, consumatorii (persoane fizice) care indeplinesc conditiile mentionate trebuie sa achizitioneze orice produs Delma sandvis participant la Campanie si sa trimita catre Organizator in perioada de desfasurare a acesteia indicata la 1.3 din Regulament, codul unic de participare tiparit pe capacul cutiei de pe produsul Delma achizitionat, folosind una din urmatoarele doua modalitati de inscriere prezentate in continuare:
• prin SMS la numarul 1870 (numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone, Cosmote),
• prin inscrierea directa pe pagina web a Campaniei, completand formularul de inscriere ce se afla postat pe pagina Campaniei de pe www.delma.ro.
Un cod unic de participare va putea fi inscris in Campanie de catre un singur participant, doar prin una dintre modalitatile de inscriere.
Un consumator/participant se poate inscrie in Campanie, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa, cu maximum 20 coduri unice de participare valide.

3.1. INSCRIEREA PRIN SMS

3.1.1. Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea la numarul de telefon 1870 (numar cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Cosmote) in intervalul 20 februarie 2014, ora 00:01 – 21 aprilie 2014, ora 23:59 (data limita de primire a SMS-urilor de inscriere in Campanie) a unui mesaj care sa contina codul unic inscris pe capacul unui produs participant achizitionat.
3.1.2. Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a. sa contina codul unic inscris pe capacul unui produs participant achizitionat;
b. codul unic de pe capacul produsului participant respectiv sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie, prin nici una dintre modalitatile de inscriere, indiferent de persoana care face acea inscriere;
c. codul unic sa fie primit la numarul 1870 in perioada 20 februarie 2014, ora 00:01 – 21 aprilie 2014, ora 23:59, inclusiv.

3.1.3. Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul corect, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:
a. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, respectiv este primul cod trimis de pe acel numar de telefon mobil si codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una dintre modalitatile de inscriere, atunci participantul va primi din partea Organizatorului urmatorul mesaj: Codul trimis de tine este corect! Inscrie mai multe coduri pentru mai multe sanse de castig. Pastreaza capacul pentru validare!
b. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie, dar codul unic nu este primul cod valid inscris de pe numarul de telefon mobil respectiv, atunci participantul va primi urmatorul mesaj: Cod corect! Ai adaugat inca o sansa la un premiu! Mai poti inscrie x coduri. Pastreaza capacul pentru validare! unde “x” reprezinta numarul de coduri valide, din totalul de 20, pe care participantul le mai poate inscrie pana la finalul Campaniei;
c. daca mesajul este invalid, respectiv codul inscris nu este corect (ca de exemplu dar fara a se limita la situatia in care este inscris un cod incorect, un cod ce nu face parte din seria de coduri generate pentru prezenta Campanie etc) sau mesajul in sine nu se incadreaza in/nu respecta conditiile stipulate in art.3.1.1 si art.3.1.2. de mai sus, atunci raspunsul va fi: Cod incorect. Verifica si trimite cu atentie codul de pe ambalaj.
d. daca mesajul a fost trimis in forma corecta si codul unic trimis este corect, dar a mai fost inscris anterior prin oricare din modalitatile de inscriere in Campanie, atunci raspunsul va fi: Acest cod a mai fost inscris! Te poti inscrie cu un nou cod. Urmatorul produs Delma Sandvis cumparat iti asigura inca o sansa de castig!
e. Daca mesajul a fost trimis dupa data de 21 aprilie atunci raspunsul va fi „Campania Delma a luat sfarsit. Te asteptam la urmatoarele campanii unde poti castiga premii minunate!”

3.1.4. La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile expediate la nr. de telefon 1870 care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 3.1.1 si art. 3.1.2 de mai sus sau in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.
3.1.5. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a. pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul 1870, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau catre un alt numar de telefon;
b. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art. 3.1.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c. daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde expeditorului acelui mesaj;
d. daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns corespunzator fiecarui mesaj primit;
e. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
f. Pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod unic inscris;
g. Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost inscrise in Campanie codurile unice de participare;
h. Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra codurilor unice care au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra produselor/capacelor produselor participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari.
3.1.6. Dupa data limita de primire a mesajelor, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor scrise la numarul de SMS al Campaniei.

3.2. INSCRIEREA PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI www.delma.ro

3.2.1. Inscrierea in Campanie prin intermediul site-ului www.delma.ro (site proprietatea Organizatorului) se realizeaza prin accesarea acestui website in perioada 20 februarie 2014, incepand cu ora 00:01 – 21 aprilie 2014, pana la ora 23:59 (inclusiv) si completarea formularului electronic de inscriere in Campanie, respectiv campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil si/sau fix la care poate fi contactat participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept potenţial castigator, adresa de e-mailprecum si a campului obligatoriu corespunzator codului unic inscris pe ambalajul produsului participant achizitionat precum si bifarea casutei „Am citit Regulamentul si certific ca am 18 ani”. Necompletarea oricaruia dintre aceste campuri obligatorii sau completarea lor in mod incorect duce la invalidarea inscrierii.
3.2.2. Pentru ca o inscriere prin intermediul site-ului www.delma.ro sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a. sa contina un cod unic descoperit pe eticheta promotionala a unui produs participant;
b. codul unic sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie prin nici una dintre modalitatile de inscriere;
c. codul unic sa fie transmis pentru a fi inscris in Campanie in perioada 20 februarie 2014, ora 00:01 – 21 aprilie 2014, ora 23:59 (inclusiv).
3.2.3. Fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere a unui cod unic de participare, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin mesaj de confirmare pe site, unul din urmatoarele raspunsuri:
a. daca codul unic completat in formularul electronic a fost inscris in forma corecta si nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin niciuna din cele doua modalitati de inscriere, atunci participantul va primi pe site urmatorul mesaj: “Cod corect! Ai o sansa la un premiu oferit de Delma! Mai multe coduri inscrise, mai multe sanse de castig!”;
b. daca codul unic completat in formularul electronic a fost inscris in forma corecta, codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie, dar codul unic nu este primul cod valid inscris de catre acel participant, atunci participantul va primi urmatorul mesaj: Cod corect! Ai adaugat inca o sansa la un premiu! Mai poti inscrie x coduri. unde “x” reprezinta numarul de coduri valide, din totalul de 20, pe care participantul le mai poate inscrie pana la finalul Campaniei;
c. daca codul unic completat in formularul electronic nu este corect (ca de exemplu dar fara a se limita la situatia in care este inscris un cod incorect, atunci raspunsul va fi: Cod incorect. Verifica si trimite cu atentie codul de pe ambalaj;
d. daca codul unic a fost transmis in forma corecta, dar acelasi cod a mai fost inscris anterior printr-una dintre modalitatile de inscriere in Campanie, atunci raspunsul va fi: Acest cod a mai fost inscris! Te poti inscrie cu un nou cod.
e. daca codul a fost inscris dupa data de 21 aprilie atunci raspunsul va fi „Campania Delma a luat sfarsit. Te asteptam la urmatoarele campanii unde poti castiga premii minunate”
3.2.4. La tragerile la sorti vor participa doar inscrierile prin intermediul formularului electronic care au primit unul dintre raspunsurile mentionate in art.3.2.3 lit a) si b) de mai sus.
3.2.5. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a. pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie;
b. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate la art.3.2.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens;
d. Pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod unic inscris;
e. Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care au fost inregistrate pe site pentru contactare si validare sau a adreselor de e-mail;
f. Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra codurilor unice care au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra produselor/capacelor produselor participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari.

3.2.6. Dupa data limita de inscriere pe site, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu inscrierile in Campanie efectuate prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site.

3.1. Procedura de validare a castigatorilor si de acordare a premiilor este descrisa la Sectiunea 5 de mai jos.

SECTIUNEA 4. PREMIILE
4.1. In cadrul acestei Campanii se acorda 600 de premii constand intr-un aparat de bucatarie multifuncional (prajeste paine, face oua prajite/fierbe oua, face ceai/cafea). Fiecare premiu avand valoarea de 99,89 lei (inclusiv TVA). Valoarea comerciala totala a premiilor acordate este de 59.934 lei (TVA inclus).
4.2. In cadrul acestei Campanii un participant nu poate obtine decat un singur premiu.
4.3. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmand a trece la validarea altui castigator dintre rezervele extrase, in ordinea extragerii acestora. In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator nici un alt potential castigator, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR
5.1. Premiile se acorda prin tragere la sorti. La fiecare extragere vor participa toate codurile inscrise in Campanie in perioada anterioara datei extragerii. Tragerile la sorti se vor desfasura in prezenta reprezentantilor Organizatorului si ai Agentiei Netwing. Codurile necastigatoare la prima extragere vor participa la urmatoarea extragere care va avea loc in cadrul Campaniei.
5.2. Castigatorii sunt stabiliti prin doua extrageri; prima extragere va avea loc la data de 21 martie 2014 si a doua extragere la 23 aprilie 2014. In cadrul fiecarei extrageri se vor desemna cate 300 castigatori si 300 rezerve pentru cele 600 premii oferite de Organizator
5.3. Potentialul castigator al unui premiu va fi contactat de catre reprezentantii Organizatorului pe numarul de telefon cu care s-a inscris in Campanie, in termen de 48 de ore de la desemnarea acesteia ca potential castigator. Potentialii castigatori trebuie sa confirme participarea la Campanie, apoi sa comunice numele, prenumele, varsta si adresa completa, dupa ce in prealabil isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor lor personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in vederea validarii si atribuirii premiului. Cu aceasta ocazie va fi instiintat despre desemnarea sa ca potential castigator al unui premiu, conditiile si procedura pe care aceasta o are de urmat pentru a fi validat final si a intra in posesia premiului.
5.4. Neconfirmarea participarii la Campanie, constatarea neindeplinirii unor conditii de participare impuse prin prezentul Regulament sau refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nici o despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorului vor proceda la contactarea unui alt potential castigator. In masura in care potentialii castigatori indeplinesc toate conditiile de participare impuse de Regulament, atunci acestia vor fi validati si vor intra in posesia premiului care va fi traimis prin posta/curierat.

SECTIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
6.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr.2220.
6.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii si atribuirii/expedierii premiilor.
6.3. Organizatorul si Agentiile implicate in implementarea si desfasurarea acestei Campanii, garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Persoanele vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.42-44, Clădirea B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucureşti, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
6.4. Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Persoanele vizate vor transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.42-44, Clădirea B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucureşti.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA PUBLICA A CASTIGATORILOR PREMIILOR
Numele si prenumele castigatorilor validati, precum si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi anuntate public, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, actualizata. Lista castigatorilor va fi publicata in sectiunea Campaniei de pe pagina de web www.delma.ro in cel mult 10 zile lucratoare de la validarea lor.

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA
8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, din motive independente de vointa sa.
8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 9. LITIGII SI FRAUDE
9.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
9.2. Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa: S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.42-44, Clădirea B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucureşti. Dupa data publicarii listei castigatorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie referitoare la participarea la Campanie, validarea castigatorilor si atribuirea premiilor.
9.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 10. DIVERSE
10.1. Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.
10.2. Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator prin intermediul Agentiilor, in conditiile Regulamentului. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta Campanie urmeaza a fi transmise Organizatorului la adresa acestuia.
10.3. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata de catre Castigatori a contributiei de asigurari sociale de sanatate, a eventualelor asigurari sau a altor obligatii fiscale datorate de catre Castigatori pentru premiile castigate de acestia, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
10.4. Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului.
10.5. Regulamentul Campaniei va fi publicat pe site-urile www.infopromotii.ro si www.delma.ro pe durata Campaniei si va fi disponibil gratuit oricarui solicitant prin apel la 021 5282170 (numar cu tarifare normala in reteaua Dial Telecom, in intervalul orar 10:00 – 18:00 de Luni pana Vineri pe toata perioada de desfasurare a Campaniei, cu exceptia sarbatorilor nationale si religioase, cand va functiona un robot telefonic). Consumatorii / participantii vor putea solicita orice informatii in legatura cu mecanismul de inscriere si conditiile de participare la aceasta Campanie si prin email, transmitand asemenea solicitari la adresa de email contact@delma.ro.

Lista Castigatori Delma – Premiul bun face micul dejun -extragere 21 Martie 2014

Nr crt. Nume Prenume
1 Neagu Antonio Marius
2 Dochita Alexandru Valentin
3 Dan Petronela
4 Jora Filica Ionut
5 Banu Olguta
6 Ciocoiu Cicerone
7 Curtean Elena
8 Nicu Iliuta
9 Popa Sorin Valentin
10 Monica Taran
11 Dumitrel Gabriela
12 Dima Ana Maria
13 Magda Ramona Nicoleta
14 Bozianu Elena Ramona
15 Florin Mazgaciu
16 Elena Faraoana
17 Nedelcu Dumitru
18 Kosa Margit Csilla
19 Stan Adriana
20 Borobar Ramona
21 Manole Nicoleta Veronica
22 Sarosi Irina
23 Grigoras Vasile Florentin
24 Prescura Rada
25 Ristea Marinela
26 Dusmanu Ana Marina
27 Adumitroaie Paula
28 Lazarov Loredana
29 Rodica Chis
30 Lazar Kinga
31 Mitu-Tausch Marian
32 Hadarag Necoara Gabriel
33 Onofrei Elena
34 Cristian Borbe
35 Copaciu Cristina Maria
36 Sasca George Liviu
37 Pitu Marian
38 Budeanu Tudorel
39 Cocosila Ana
40 Dragomir Paul
41 Lepadatu Adrian
42 Costin Daniel Bogdan
43 Lazar Ioana
44 Moisa Mihaela
45 Vagner Elena
46 Iga Virgil Iulian
47 Grigorescu Stefan Silviu
48 Rotaru Dragos Iulian
49 Nedelcu Constantin
50 Dobrin Marilena
51 Nicula Cristian
52 Padurariu Georgian
53 Sipos Iosif
54 Ioan Judet
55 Vanca Ana
56 Romanov Daniela
57 Bratu Nicoleta
58 Oarga Alin Nicolae
59 Musat Maria Alina
60 Ionescu Stefan Sorin
61 Corneci Sergiu
62 Gabriela Mateescu
63 Nicolae Nela Ionela
64 Savescu Elena Diana
65 Bernhardt Rudolf
66 Sofian Alexandra Paraschieva
67 Gabriela Pavalascu
68 Brancus Radu
69 Pantea Camelia
70 Mocanu Simona Cosmina
71 Lupu Mariana
72 Gheorghe Monica
73 Odochianu Veniamin
74 Severin Benone Dorel
75 Doros Ionut
76 Rogna Mircea
77 Zsigmond Erika
78 Birsan Adrian
79 Mihaela Dragomir
80 popa mirela mihaela
81 Gradinaru Rolland
82 Daniela Petre
83 Novacov Maria
84 Costea Mihaela
85 Timinger Lenuta Ionela
86 Toma Mihai Adrian
87 Moise Marius Bogdan
88 Ivascu Ion
89 Szasz Erika
90 Camelia Elena Dascalu
91 Mihaela Pasa
92 Anghel Gabriela
93 Echim Cornel
94 Petre Alina
95 Gordea Maria
96 Pana Elena
97 Argatu Ionel
98 petrescu doina
99 Purcaru Dorel
100 Gheorghe Florina
101 Naghi Florina
102 Nistor Maria
103 Fulga Rodica
104 Gherman Catalina Ionela
105 Trasca Silviu
106 Iordache Veronica
107 Halcu Janina Nicoleta
108 Ionut Raul Lucian
109 Olaru Mariana
110 Scutaru Elena
111 Hanes Izabela Adriana
112 Tolpica Daniel ionel
113 Kozma Cosmina Andreea
114 Dobre Estera Iustina
115 Didiliuc Lavinia
116 Orzanu Mariana
117 Simionescu Mirela
118 Jubleanu Roxana
119 Mocanu ionel Aurelian
120 Voicilas Laura Mihaela
121 Ozsvath Edina Cristina
122 Albu Alexander Andreeas
123 Leoca Daniela Nane
124 Adam Elena Giorgiana
125 Talpau Mihaela
126 Danila Teodora cosmina
127 Cheregi Ionut
128 Savin Tatiana
129 Dica Georgeta
130 Donea Ecaterina
131 Tic Iosif Cristian
132 Gurju Elena
133 Stancu Marian
134 Pletosu Emil
135 Mesea Ana Maria
136 Salageanu Angela
137 Rodica Neagu
138 Sava Dorina Geta
139 Stoia Cristina Virginia
140 Miron Iuliana
141 Posirca Daniela
142 Ignat Zenobia Ileana
143 Calin Silviu
144 Iacob Florentina Ilia
145 Pavel Daniela Ionela
146 Paunoiu Marian
147 Dobrica Ionela
148 State Elena Steluta
149 Buldan Mihai Gabriel
150 Albu Narcis Ionut
151 Croitoru Anton
152 Mirea Vladimir
153 Danciu Gavril
154 Marica Mariana Silvia
155 Pira Lavinia Silvia
156 Muntean Maria Magdalena
157 Anghel Maria
158 Motoc Mihaela Ancuta
159 Ionescu Luminita
160 Cristea Gabriela Sorina
161 Stancu Maria
162 Bodo Erico
163 Matei nicusor
164 Dorobantu Septimiu Ioan
165 Garbea Elena
166 Munteanu Victor
167 Paveloni Cornel David
168 Mihailescu Ruxandra
169 Corcos Madalina
170 Itu Laurentiu
171 Pripon Brandusan Mariana Zorica
172 Ignea Margareta
173 Muntenescu Valentin
174 Pavelescu Maria
175 Rotariu Anca
176 Otan Ramona Constanta
177 Nan Veronica Maria
178 Gheorghe Andreea Mihaela
179 Cionca Vasile
180 Mihalache Anemarie
181 Paun Loredana
182 Bahudu Radu Marian
183 Marinescu Marius Adrian
184 Raucescu Elena Georgeta
185 Dragut Agata Veronica
186 Pana Adrian
187 Vasile Doina Mihaela
188 Dica Marius Adrian
189 Marcu Elena Mihaela
190 Giurgi Ana Maria
191 Radulescu Luciana Mihaela
192 Suciu Silviu Costin
193 Kelemen Karol
194 Balcanu Sergiu
195 Ciceu Liviu Claudiu
196 Covaliuc Andreea Georgiana
197 Tatiana Chivu
198 Soare Viorica
199 Bobe Constantin
200 Fitigau Maria Daniela
201 Mihalcea Constantin
202 Negru Alina
203 Gligor Cristiana Nicoleta
204 Magdici Lenuta Lacramioara
205 Badiu Gheorghe
206 Toderas Babii Florin
207 Lospa Alexandru
208 Braguta Nicolae
209 Istrate Cristina
210 Farcas Dorin Florian
211 Hatmanu Marinela
212 Dragomirescu Maria
213 Amarandei Letitia
214 Albescu Virginica
215 Pitu Mihaela
216 Oprean Cornel Vasile
217 Raduca Gheorghe
218 Valeanu Claudiu Sorin
219 Avram Manuela Elena
220 Pavalasc Daniela
221 Radu Veronica Elena
222 Moldovan Saveta
223 Bildea Floarea Marinela
224 Varga Catalina
225 Gradinaru Ioan
226 Jumatate Mirela
227 Grosu Cristian
228 Santa Radu
229 Blaga Vasile
230 Constantin Corina Maria
231 Antal Elod
232 Popazu Laurentiu
233 Pana Dinu Tudorel
234 Parsescu Marian
235 Pirvoiu Andrei
236 Pavel Ion
237 Alexandrescu Irina
238 Turcin Aurel Ionut
239 Samataru Maria
240 Toth Iosif
241 Rosu Cristian Daniel
242 Irinoiu Mihaela
243 David Ionela Catalina
244 Trifan Alina
245 Tudose Vasilica Mihaela
246 Ciornea Dorina
247 Cojocaru Andrei
248 Misaras Virginia
249 Firezar Teodora Monica
250 Ghita Adrian Adi
251 Sincu Mirela
252 Marin Cojocaru
253 Raftu Alina
254 Nedelcu Florica
255 Serban Costin Catalin
256 Boanca Elena
257 Sacaleanu Andreea
258 Chis Ioan Marcel
259 Stanciu Daniel
260 Nagy Eugen Alexandru
261 Moldoveanu V Mihai Iulian
262 Zglimbea Andreea
263 Costin Adriana
264 Buruiana Mihaela
265 Buda Loredana
266 Costea Luminita Mariana
267 Bancila Zsuzsa
268 Chirchiboi Andreea Beatrice
269 Tacu Constantin
270 Radu Ionela Creolina
271 Chirea Elena
272 Oprea Mioara
273 Munteanu Ionut Florin
274 Baltac Sorina
275 Maruta Catalin Constantin
276 Poenaru Adriana
277 Luta Lucica
278 Floricica Bogdan
279 Musa Roxana
280 Darastean Adelina Maria
281 Ciocan Luminita
282 Gurguta Gheorghe
283 Leonte Stela
284 Sacalus Niculina
285 Tutuianu Alina Mihaela
286 Chicet Elena
287 Vasiliu Gabriel
288 Florea Vasile
289 Seniuc Tudorita
290 Szabo Ileana
291 Baciu Larisa
292 Seu Dumitru
293 Deji Andra Ana-Maria
294 Rotar Traian(0369415468)
295 Covaci Nadia Terezia
296 Pasca Mariana
297 Popescu Mihaiela
298 Vilau Elena
299 Lazar Alexandru
300 Botca Liana

 

 

Lista Castigatori Delma Premiul bun face micul dejun extragere 23 Aprilie 2014

Nr Crt Nume Prenume
1 Tipiste Aurel
2 Lazar Alexandru
3 Pisau Elena
4 Balan Ecaterina
5 Dumitrel Constantin
6 Codreanu Cristina Stefania
7 Vaida Anna-Maria
8 Doza Eugen
9 Kelmen Anna-Maria
10 Caracuda Mirela
11 Bucuroiu Maria Izabela
12 Mihu Daniela
13 Vilceleanu Mariana
14 Gugeanu Constantin Gabriel
15 Ciurtin Ioan Remus
16 Tofan Daniela
17 Dumitru Madalina
18 Sava Laura
19 Miron Liliana
20 Turcu Alexandrina
21 Bolohan Anda
22 Grigoriu Laica
23 Fagarasan Camelia
24 Baluta Delia
25 Chiorean Florin
26 Morar Dumitru
27 Cornea Maria
28 Podariu Mariana
29 Birlan Danut
30 Capra Neculai
31 Crisan Carmen
32 Dezso Karoly Jozsef
33 Cernazeanu Maria Camelia
34 Cioara Daniela Constantina
35 Gal Cristian Marius
36 Rotariu Doinita
37 Lelea Adriana
38 Chiricuta Anisoara
39 Cristea Gabriela Sorina
40 Margarit Gabriel Robert
41 Rosca Adrian
42 Luca Loredana
43 Goronea Floarea
44 Florea Florin
45 Tanase Elena
46 Mocanu Vasile
47 Stalpeanu Sanda
48 Grigorean Oana
49 Dinu Emil Gabriel
50 Brujba Ionela Nicoleta
51 Neag Rodica
52 Hulban Romina Vasilica
53 Alexandru Bartis
54 Constantin Daniela Luminita
55 Culda Claudiu
56 Berecki Gizela
57 Dodonof Viorela
58 Sarbu Adrian
59 Teslaru Angelica
60 Morariu Mihaela
61 Mocan Felicia-Maria
62 Nut Elisabeta
63 Constantinescu Gabriel Valentin
64 Orasanu Violeta
65 Cretu Marius
66 Lohon Gabriela
67 Secula Mirela-Iulia
68 Filcea Elena
69 Dragan Maria Andreea
70 Bozgonete Sanziana
71 Borcan Maria-Lavinia
72 Boboc Monica
73 Raceanu Ninel-Liviu
74 Lazar Elena
75 Jurjeu Nicoleta
76 Usvat Ana Maria
77 Nicolin Daniela
78 Demeter Agnes
79 Balint Elena
80 Balba Constantin Marius
81 David Valentin
82 Androne Anisoara
83 Gardea Silvia
84 Mihaila Adriana-Cornelia
85 Piscu Maria-Daniela
86 Marton Erzsebet Maria
87 Olteanu Adela
88 Botezatu Rodica-Marilena
89 Micu Alin Ionut
90 Mandreanu Mariana
91 Sandu Constantina
92 Agnes Veiszenbacher
93 Gratiela Gearap
94 Lungu Alexandra-Nicoleta
95 Rusu Ana-Maria
96 Pirlea Valentin
97 Marton Jozsef Laszo
98 Mihailescu Adriana-Mihaela
99 Cojocaru Doru
100 Szilard Robert
101 Stan Nicoleta
102 Milita Tudora
103 Huzuma Floare
104 Ibanescu Ionela
105 Lazar Leontina
106 Trifan Ioana-Geanina
107 Prisacariu Nicu-Ionel
108 Rodea Mariana-Ioana
109 Victor Vasile Bobu
110 Duca Georgeta Luciana
111 Tranca Ana-Maria
112 Gheorghe Mirela
113 Filipoiu Dumitru Ionut
114 Gherman Stefan
115 Feleki Erno
116 Isachi Niculina
117 Vacus Damian
118 Hossoon Florentina Mariana
119 Ilie Liliana
120 Iosif Silviu
121 Marcovici Virgil Ninel
122 Platon Gabriela Paula
123 Alina Sos
124 Sighinas Tanta
125 Nicusor Constantin-Adrian
126 Gheighes Elisabeta-Maria
127 Rotaru Ileana
128 Alupoae Liviu-Gabriel
129 Marin-Lazarov Paula-Ramona
130 Jivan Ioan
131 Mezdrea Adriana
132 Dolean Eugen
133 Iordache Anisoara
134 Florescu Lilian
135 Chivari Denisa
136 Coman Andrei
137 Dinu Tatiana Sabina
138 Janta Marian-Cristian
139 Mereuta Stefania
140 Bora Simona
141 Strungareanu Daniel
142 Raicu Vasile
143 Padurica Alexandru
144 Ilie Adina-Maria
145 Jugaru Nicoleta
146 Negru Rodica Olga
147 Constantin Aurora
148 Miklos Penzes
149 Pop Nutu-Constantin
150 Ardelean Alexandra-Daniela
151 Crisan Ardela
152 Rosu Marian-George
153 Manta Anisoara
154 Constantin Maria
155 Mujdar Maria
156 Campan Sorin-Cristian
157 Sebestyen Maria-Letitia
158 Bucataru Constantin
159 Kosa Denes
160 Rosu Ramona
161 Traiciu Nicoleta
162 Panaite Oana
163 Badescu Viorel-Cosmin
164 Varzaru Gabriela
165 Doinea Marian
166 Mihalescu Liliana
167 Mihociu Rosalia Rozica
168 Macovei Ana-Maria
169 Micu Constantin Tiberiu
170 Ceica Tania-Petronela
171 Emilian Ionele
172 Leventer Tea
173 Pana Nicoleta Alina
174 Kerekes Liana Alexandra
175 Luca Ionela
176 Vedinas Viorica
177 Ilie Ecaterina
178 Carastoian Theodora
179 Oprita Radu Simion
180 Cepoiu Ana-Maria
181 Tatomir Gheorghe
182 Dobre Victor
183 Pican Cristina
184 Buzariu Georgiana
185 Ion Simona-Camelia
186 Lazar Catalin
187 Cadar Mihaela-Roxana
188 Gheorghe Nicoleta
189 Faitar Sergiu
190 David Gabriela
191 Ganescu Dan-Cristian
192 Dogaru Eniko
193 Popescu Vasile Bogdan
194 Manaila Carmen
195 Barbu Ionut Cristinel
196 Manole Aneta
197 Alexandrina Florescu
198 Proca Iulian-Eugen
199 Taut Aurel-Constantin
200 Agustun Juzsef
201 Dulama Elena
202 Pitulan Marian
203 Cucos Elena
204 Beres Edith
205 Totu Ioana
206 Dumitru Diana-Georgiana
207 Frandes Cristina
208 Iacob Angelica
209 Carbunaru Elena
210 Contiu Maria
211 Pop Corina-Angelica
212 Popovici Dumitru
213 Titirica Anin
214 Rusu Ion
215 Anghel Gabriela
216 Lucia Jimborean
217 Molnar Cecilia
218 Condrut Anca
219 Rosca Cristina
220 Tomescu Carmen Gabriela
221 Utica Madalin
222 Dobre Viorel
223 Tanu Irina
224 Iacob Claudia
225 Labau Mihaela-Delia
226 Bratu Ionela-Daniela
227 Petrescu Daniela Elena
228 Chelu Alina-Ionela
229 Poraicu Mirela
230 Neacsu Costel
231 Lazar Maria
232 Cirstea Nicolae
233 Vuia Elena-Cristina
234 Burloi Lacramioara-Ana
235 Ciurbirau Violeta Tatiana
236 Vaduva Cristian-Marius
237 Ionica Monica
238 Ciolovan Dan-Mihail
239 Atanasoae Niculina
240 Cirje Victorita
241 Caval Mihaela
242 Casu Eugen
243 Nichitoi Floarea
244 Dracea George Nicolae
245 Pogurschi Nicoleta
246 Zatykoj Janus
247 Banu Elena-Arabela
248 Giurgea Ionica-Loredana
249 Sirbu Paraschiva
250 Spineanu Andreea
251 Kiss Ancuta
252 Gugu Ion
253 Popa Catrina
254 Ciocan Mariana
255 Tudor Ionut-Daniel
256 Virlan Doina
257 Atomei Gheorghe
258 Cati Naum
259 Mihaela Zaharia
260 Dobre Viorel
261 Stoicea Florenta Georgeta
262 Vuia Elena-Cristina
263 Ciudin Constantin
264 Iordan Vasile
265 Popa Catrina
266 Zamfir Nicoleta
267 Szekreny Tunde Maria
268 Czine Andreea
269 Leanca Ioan
270 Lungu Cristina
271 Stefan Aurelia
272 Frincu Eugenia Gabriela

 

 

 

.

  • Like!
    1

Facebook Comments:


error: Content is protected !!