Alimente - Bauturi, Campanii Inchise »

DELMA – Premii zi de zi si la final 10000 lei

Perioada campaniei: 20 aprilie – 12 iulie 2015

DELMA – Premii zi de zi si la final 10000 lei
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA

1.1. Organizatorul acestei campanii promoționale (numită în cele ce urmează “Campania”) este compania S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.A., cu sediul în Ploiești bdul Republicii nr.191, având notificarea înregistrată la ANSPDCSP sub nr. 2220, numită în cele ce urmează “Organizator”.
1.2. Campania se va derula în conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul României.
1.3. Campania se va desfășura la nivel național în perioada 20 Aprilie 2015, ora 00:00:01 – 23 Iunie 2015, ora 23:59:59 prin intermediul agențiilor S.C. Netwing International S.R.L. și S.C. KUBIS INTERACTIVE S.R.L. ambele înregistrate ca operatori de date cu caracter personal la ANSPDCP, numite în continuare “Agenții”.
1.4. Campania este organizată pentru promovarea produselor marca DELMA (marcă înregistrată aparținând Unilever) în cadrul proiectului intitulat “Premii zi de zi Și la final 10.000 lei!” (implementat de Organizator), în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
1.5. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia la următoarea adresă web: www.delma.ro. Regulamentul poate fi solicitat în scris și la adresa poștală Sos. București-Ploiești nr. 42-44, Clădirea B1-B2, et. 4, Sector 1, București, România. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Campaniei, urmând ca asemenea modificări să intre în vigoare numai după publicarea prealabilă a acestora, la adresa web mai sus menționată.
1.6. Condițiile de înscriere/participare și mecanismul de desfășurare a Campaniei sunt detaliate la Secțiunea 3 de mai jos.

SECȚIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE. PRODUSELE PARTICIPANTE

2.1. La această Campanie poate participa orice persoană fizică, cu domiciliul în România, cu vârsta de peste 18 ani cu excepția angajaților Organizatorilor, ai Agențiilor și ai celorlalte companii implicate în organizarea și derularea Campaniei, precum și a membrilor familiilor acestora (copii, părinți, soț/soție).
2.2. La Campanie participă următoarele produse: Delma Sandviș 250g, Delma Sandviș 500g, Delma Sandviș 1000g comercializate/distribuite în perioada Campaniei de către Unilever South Central Europe SA, având aplicate pe capacul cutiilor codurile promoționale unice de participare (numite în cele ce urmează „CODURI PROMO”) și numărul de telefon/adresa de website la care se pot înscrie codurile promoționale, și Delma cu Unt 500g, Delma cu Unt și Gust Pâine Pe Vatră 500g și Delma cu Unt și cu Sare 500g comercializate/distribuite în perioada Campaniei de către Unilever South Central Europe SA, având aplicate pe capacul cutiilor o etichetă promoțională cu vizualul, mecanica, CODUL PROMO și premiile Campaniei al cărui model este prezentat în Anexa 1 a acestui Regulament.
2.3. Participarea la Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a acestui Regulament.
2.4. Participanții trebuie să păstreze capacele cutiilor Delma Sandviș (variantele Delma Sandviș 250g, Delma Sandviș 500g, Delma Sandviș 1000g) sau capacul și eticheta promoțională pentru variantele Delma cu Unt 500g, Delma cu Unt și Gust Pâine Pe Vatră 500g si Delma cu Unt și cu Sare 500g, ce conțin CODURILE PROMO pe care le-au înscris, pentru ca în cazul contactării acestora ca potențiali câștigători să le poată prezenta spre a fi validați drept căștigători în vederea înmânării premiului.
2.5 Un consumator/participant se poate înscrie în Campanie, indiferent de modalitatea de înscriere aleasă, cu maximum 10 CODURI PROMO valide înscrise în cursul aceleași zile.

SECȚIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Pentru a participa la Campanie, consumatorii (persoane fizice) care îndeplinesc condițiile menționate în prezentul regulament trebuie să achiziționeze orice produs Delma participant la Campanie și să trimită către Organizator în perioada Campaniei, CODUL PROMO tipărit pe capacul cutiei sau pe eticheta promoționala de pe produsul Delma achiziționat, folosind una din următoarele două modalități de înscriere prezentate în continuare:
• prin SMS la numărul 1870 (număr cu tarif normal valabil în rețelele Orange, Vodafone, Telekom Mobile),
• prin înscrierea directă pe pagina web a Campaniei, completând formularul de înscriere ce se află postat pe pagina Campaniei de pe www.delma.ro.
Un COD PROMO va putea fi înscris în Campanie de către un singur participant, doar prin una dintre modalitatile de inscriere.

3.1. ÎNSCRIEREA PRIN SMS

3.1.1. Înscrierea în Campanie prin SMS se realizează prin trimiterea la numărul de telefon 1870 (număr cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Mobile) în perioada 20 Aprilie 2015, ora 00:00:01 – 23 Iunie 2015, ora 23:59:59 (data limită de primire a SMS-urilor de înscriere în Campanie) a unui mesaj care să conțină CODUL PROMO înscris pe capacul unui produs participant achiziționat.
3.1.2. Pentru ca un SMS să fie considerat valid și să fie înscris în Campanie, acesta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a. să conțină CODUL PROMO înscris pe capacul/eticheta promoțională a unui produs participant achiziționat;
b. CODUL PROMO de pe capacul/eticheta promoțională a produsului participant respectiv să nu mai fi fost înscris anterior în Campanie, prin niciuna dintre modalitățile de înscriere, indiferent de persoana care face acea înscriere;
c. SMS-ul ce conține CODUL PROMO să fie primit la numărul 1870 în perioada 20 Aprilie 2015, ora 00:00:01 – 23 Iunie 2015, ora 23:59:59, inclusiv.

3.1.3. Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrării în Campanie. În acest sens, pentru fiecare SMS trimis în cadrul prezentei Campanii la numărul corect, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, unul din următoarele răspunsuri:
a. dacă mesajul a fost trimis în forma corectă, dar participantul a înscris deja 10 CODURI PROMO în cursul acelei zile prin una din cele două modalități de înscriere, atunci participantul va primi din partea Organizatorului următorul SMS: „Ai inscris 10 coduri. Conform Regulamentului, ai inscris numarul maxim de CODURI PROMO pe zi. Poti incerca din nou maine. Infoline Delma 021.528.21.70”;
b. dacă mesajul a fost trimis în formă corectă, iar participantul nu a înscris 10 CODURI PROMO în cursul zilei respective prin niciuna din cele două modalități de înscriere, atunci participantul va primi următorul SMS: „Cod corect! Ai adaugat inca o sansa la un premiu! Mai poti inscrie X coduri astazi. Pastreaza capacul pentru validare! Infoline Delma 021.528.21.70”, unde “x” reprezintă numărul de coduri promoționale valide, din totalul de 10, pe care participantul le poate înscrie în cursul unei zile de Campanie;
c. dacă mesajul este invalid, respectiv CODUL PROMO înscris nu este corect (ca de exemplu, dar fără a se limita la situația în care este înscris un cod incorect, un cod ce nu face parte din seria de coduri generate pentru prezenta Campanie etc) sau mesajul în sine nu se încadrează în/nu respectă condițiile stipulate în art.3.1.1 și art.3.1.2. de mai sus, atunci SMS-ul răspuns va fi: “Codul trimis de tine este incorect! Verifica si trimite cu atentie CODUL PROMO de pe ambalaj. Infoline Delma 021.528.21.70 ”.
d. dacă mesajul a fost trimis în formă corectă și CODUL PROMO trimis este corect, dar a mai fost înscris anterior prin oricare din modalitățile de înscriere în Campanie, atunci SMS-ul răspuns va fi: ”Acest cod a mai fost inscris! Te poti inscrie cu un nou COD PROMO. Urmatorul produs Delma cumparat iti asigura inca o sansa de castig! Infoline 021.528.21.70”.
e. Dacă mesajul a fost trimis după data de 23 Iunie 2015, ora 23:59:59, atunci SMS-ul răspuns va fi: „Campania promotionala Delma a luat sfarsit! Te asteptam la urmatoarele campanii unde poti castiga premii minunate.”.
3.1.4. La tragerile la sorți nu vor participa SMS-urile expediate la nr. de telefon 1870 care nu cuprind informațiile solicitate conform art. 3.1.1 și art. 3.1.2 de mai sus sau în care participanții furnizeaza CODURI PROMO incomplete/incorecte, precum și SMS-urile primite în afara perioadei precizate la aceleași articole din prezentul Regulament.
3.1.5. Organizatorul Campaniei nu își asumă responsabilitatea:
a. pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numărul 1870, precum și pentru mesajele trimise după terminarea Campaniei sau către un alt număr de telefon;
b. pentru pierderile sau întârzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de răspuns menționate la art. 3.1.3. de mai sus, determinate de factori independenți de voința sau controlul Organizatorului;
c. dacă numărul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. În acest caz, Organizatorul nu va putea răspunde expeditorului acelui mesaj;
d. dacă același mesaj SMS este trimis de mai multe ori de către rețelele de telefonie mobila. În acest caz, Organizatorul nu va putea identifica dacă participantul a trimis mai multe mesaje sau dacă rețeaua a trimis același mesaj de mai multe ori, și, în consecință, va trimite un mesaj de răspuns corespunzător fiecarui mesaj primit;
e. pentru întreruperile neanunțate ale serviciului SMS de către operatorii de telefonie mobilă sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
f. Pentru situațiile în care mai multe persoane revendică același COD PROMO înscris;
g. Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost înscrise în Campanie CODURILE PROMO;
h. Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra CODURILOR PROMO care au fost declarate câștigătoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra produselor/capacelor produselor participante nu vor influența principiul conform căruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor astfel de revendicări.
3.1.6. După data limită de primire a mesajelor, Organizatorul nu este responsabil în legătura cu trimiterea/primirea mesajelor scrise la numărul de SMS al Campaniei.

3.2. ÎNSCRIEREA PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI www.delma.ro

3.2.1. Înscrierea în Campanie prin intermediul website-ului www.delma.ro (website aflat în proprietatea Organizatorului) se realizează prin accesarea acestui website în perioada 20 Aprilie 2015, ora 00:00:01 – 23 Iunie 2015, ora 23:59:59 (inclusiv) și completarea formularului electronic de înscriere în Campanie, respectiv a câmpurilor obligatorii corespunzătoare numelui, prenumelui, adresei, adresei de e-mail, numărului de telefon mobil și/sau fix la care poate fi contactat participantul, în eventualitatea desemnării acestuia drept potenţial câștigător, precum și a câmpului obligatoriu corespunzător CODULUI PROMO înscris pe ambalajul/eticheta promoțională a produsului participant achiziționat și bifarea căsuțelor „Am citit Regulamentul și certific că am 18 ani” și „Prin completarea și transmiterea datelor mele personale, îmi exprim în mod expres și neechivoc acordul cu privire la colectarea și prelucrarea acestor date de către USCE (având notificarea la ANSPDCP nr.2220) în vederea înscrierii în Campanie”. Necompletarea oricăruia dintre aceste câmpuri obligatorii sau completarea lor în mod incorect duce la invalidarea înscrierii.
3.2.2. Pentru ca o înscriere prin intermediul site-ului www.delma.ro să fie considerată validă, aceasta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a. să conțină CODUL PROMO înscris pe capacul/eticheta promoțională a unui produs participant achiziționat;
b. CODUL PROMO să nu mai fi fost înscris anterior în Campanie prin nici una dintre modalitățile de înscriere;
c. CODUL PROMO să fie transmis pentru a fi înscris în Campanie în perioada 20 Aprilie 2015, ora 00:00:01 – 23 Iunie 2015, ora 23:59:59 (inclusiv).
3.2.3. Fiecare înscriere prin intermediul formularului electronic de înscriere pe site este validată preliminar la momentul intrării în Campanie. În acest sens, pentru fiecare înscriere a unui COD PROMO, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin mesaj de confirmare pe site, unul din următoarele răspunsuri:
a. dacă mesajul a fost trimis în forma corectă, dar participantul a înscris deja 10 CODURI PROMO în cursul zilei respective prin una din cele două modalități de înscriere, atunci participantul va primi din partea Organizatorului următorul mesaj: ”Ai inscris 10 coduri. Conform Regulamentului, ai inscris numarul maxim de CODURI PROMO pe zi. Poti incerca din nou maine. Infoline Delma 021.528.21.70”;
b. dacă mesajul a fost trimis în forma corectă, iar participantul nu a înscris 10 CODURI PROMO în cursul zilei respective prin niciuna din cele două modalități de înscriere, atunci participantul va primi următorul mesaj: „Cod corect! Ai adaugat inca o sansa la un premiu! Mai poti inscrie X coduri astazi. Pastreaza capacul pentru validare! Infoline Delma 021.528.21.70”, unde “x” reprezintă numărul de coduri valide, din totalul de 10, pe care participantul le poate înscrie în cursul unei zile;
c. dacă mesajul este invalid, respectiv CODUL PROMO înscris nu este corect (ca de exemplu dar fără a se limita la situația în care este înscris un cod incorect, un cod ce nu face parte din seria de coduri generate pentru prezenta Campanie etc) sau mesajul în sine nu se încadrează în/nu respectă condițiile stipulate în art.3.1.1 și art.3.1.2. de mai sus, atunci measjul răspuns va fi: „Codul trimis de tine este incorect! Verifica si trimite cu atentie CODUL PROMO de pe ambalaj. Infoline Delma 021.528.21.70 ”.
d. dacă mesajul a fost trimis în forma corectă și CODUL PROMO trimis este corect, dar a mai fost înscris anterior prin oricare din modalitatile de înscriere în Campanie, atunci mesajul răspuns va fi: „Acest cod a mai fost inscris! Te poti inscrie cu un nou COD PROMO. Urmatorul produs Delma cumparat iti asigura inca o sansa de castig! Infoline 021.528.21.70”.
e. dacă mesajul a fost trimis după data de 23 Iunie 2015, ora 23:59:59, atunci mesajul răspuns va fi: „Campania promotionala Delma a luat sfarsit! Te asteptam la urmatoarele campanii unde poti castiga premii minunate.”.
f. Dacă numărul de telefon nu este introdus corect atunci mesajul răspuns va fi: ”Numarul de telefon este incorect. Te rugam verifica numarul de telefon introdus”.
g. Alte mesaje pe care le poate primi un consumator la înscrierea în Campanie prin intermediul site-ului www.delma.ro:
• „Te rugam sa introduci CODUL PROMO de la un alt calculator. IP-ul de la accest calculator nu permite accesul la aplicatie.”
• „Te rugam sa introduci CODUL PROMO din nou. A intervenit o eroare in verificarea datelor”.
3.2.4. La tragerile la sorți vor participa doar înscrierile prin intermediul formularului electronic care au primit unul dintre răspunsurile menționate în art.3.2.3 lit. b) de mai sus.
3.2.5. Organizatorul Campaniei nu își asumă responsabilitatea:
a. pentru înscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum și pentru înscrierile efectuate după expirarea perioadei de înscriere în Campanie;
b. pentru pierderile sau întârzierile mesajelor de răspuns menționate la art.3.2.3. de mai sus, determinate de factori independenți de voința sau controlul Organizatorului;
c. pentru întreruperile neanunțate ale serviciului de internet de către furnizori locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorită supraaglomerării rețelelor de internet pe perioadele de trafic intens;
d. Pentru situațiile în care mai multe persoane revendică același COD PROMO;
e. Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care au fost înregistrate pe site pentru contactare și validare sau a adreselor de e-mail;
f. Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra CODURILOR PROMO care au fost declarate câștigătoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra produselor/capacelor produselor participante nu vor influența principiul conform căruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor astfel de revendicări.
3.2.6. După terminarea Campaniei, Organizatorul nu este responsabil în legătură cu încercările de înscriere în Campanie efectuate prin intermediul formularului electronic de înscriere pe site.

SECȚIUNEA 4. PREMIILE

4.1. În cadrul acestei Campanii se acordă în total 66 premii după cum urmează:
a) 65 de premii zilnice, dintre care:
a. 13 premii din categoria „sandwich maker”
b. 13 premii din categoria „cafetieră”
c. 13 premii din categoria „prăjitor de pâine”
d. 13 premii din categoria „mașină de pâine”
e. 13 premii din categoria „ robot de bucătărie”

Valoarea comercială totală a premiilor zilnice acordate este de 14.849 lei (TVA inclus).

b) Marele premiu în bani: suma de 10.000 lei.

Valoarea comercială totală a premiilor acordate este de 24.849 lei (TVA inclus).

4.2. În cadrul acestei Campanii un participant nu poate obține decât un singur premiu zilnic. Iar toți participanții înscriși în campanie vor fi incluși în extragerea finală în urma căreia se va acorda marele premiu.
4.3. Premiile ce constau în obiecte nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. În cazul refuzului vreunui câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câștigător însemnând ca respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres și neechivoc), sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmănd a trece la validarea altui câștigător dintre rezervele extrase, în ordinea extragerii acestora. În cazul în care Organizatorul nu poate valida drept câștigător nici un alt potențial câștigător, atunci Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

SECȚIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR

5.1. Toate premiile se vor acorda prin tragere la sorți, după cum urmează:

5.1.1. Acordarea premiilor zilnice:
5.1.1.1. Cele 65 de premii zilnice corespund celor 65 de zile în care se desfășoară Campania. Se va acorda câte un premiu pentru fiecare zi de Campanie.
5.1.1.2. Premiile vor fi acordate, câte unul pentru fiecare zi a Campaniei, în ordinea menționată la punctul 4.1 alineatul a. Astfel, premiile vor fi acordate în următoarele zile de Campanie:

Premiu zilnic Zile în care se vor acorda premiile
(format luna/zi/an)
1. categoria „sandwich maker” 4/20/2015, 6/19/2015, 6/14/2015, 6/9/2015, 6/4/2015, 4/25/2015, 5/30/2015, 5/25/2015, 5/20/2015, 5/15/2015, 4/30/2015, 5/10/2015, 5/5/2015
2. categoria „cafetiera” 6/20/2015, 4/21/2015, 6/15/2015, 6/10/2015, 6/5/2015, 5/31/2015, 4/26/2015, 5/26/2015, 5/21/2015, 5/16/2015, 5/11/2015, 5/1/2015, 5/6/2015
3. categoria „prajitor de paine” 6/21/2015, 6/16/2015, 4/22/2015, 6/11/2015, 6/6/2015, 6/1/2015, 5/27/2015, 4/27/2015, 5/22/2015, 5/17/2015, 5/12/2015, 5/7/2015, 5/2/2015
4. categoria „masina de paine” 6/22/2015, 6/17/2015, 6/12/2015, 4/23/2015, 6/7/2015, 6/2/2015, 5/28/2015, 5/23/2015, 4/28/2015, 5/18/2015, 5/13/2015, 5/8/2015, 5/3/2015,
5. categoria „ robot de bucatarie” 6/23/2015, 6/18/2015, 6/13/2015, 6/8/2015, 4/24/2015, 6/3/2015, 5/29/2015, 5/24/2015, 5/19/2015, 4/29/2015, 5/14/2015, 5/9/2015, 5/4/2015,

5.1.1.3. La fiecare extragere zilnică vor participa toate codurile înscrise în Campanie, cu excepția celor care au fost extrase la trageri la sorți anterioare.

5.1.2. Acordarea marelui premiu: toate codurile înscrise în Campanie vor participa la tragerea la sorți finală în urma căreia se va acorda marele premiu.
5.2. Tragerile la sorți se vor desfășura în prezența reprezentanților Organizatorului și ai Agenției Netwing.
5.3. Câștigătorii celor 65 premii zilnice sunt stabiliți prin 8 (opt) extrageri, la care participă codurile înscrise în intervalele calendaristice din perioada Campaniei menționate în tabelul următor:

Dată Extragere Interval înscriere Campanie
11 Mai 2015 20 aprilie 2015 – 10 mai 2015
18 Mai 2015 11 mai 2015 – 17 mai 2015
25 Mai 2015 18 mai 2015 – 24 mai 2015
01 Iunie 2015 25 mai 2015 – 31 mai 2015
08 Iunie 2015 1 iunie 2015 – 7 iunie 2015
15 Iunie 2015 8 iunie 2015 – 14 iunie 2015
22 Iunie 2015 15 iunie 2015 – 21 iunie 2015
24 Iunie 2015 22 iunie 2015 – 23 iunie 2015

5.3.1. Pentru fiecare potențial câștigător al unui premiu zilnic va fi desemnată 1 (o) rezervă.
5.4. Câștigătorul potențial al marelui premiu va fi desemnat în data de 24 iunie 2015, după extragerea codurilor potențial câștigătoare ale premiilor zilnice aferente intervalului 22-23 iunie 2015. După extragerea codului potențial câștigător al marelui premiu va fi extrasă și o rezervă.

5.5. Validarea câștigătorilor

5.5.1. Ulterior desemnării potențialilor câștigători, Organizatorul va proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea de către aceștia a condițiilor privind înscrierea/participarea.
5.5.2. Astfel, pentru ca un Participant să poată fi validat drept câștigător, este necesară îndeplinirea de către acesta în mod cumulativ a următoarelor condiții:
(1) Participantul a respectat toate condițiile de înscriere menționate în Regulament.
(2) Participantul deține capacul/ambalajul pe care este înscris CODUL PROMO câștigător și îl prezintă Organizatorului la solicitarea acestuia, în vederea validării sale, fiind în mod expres prevăzut ca imposibilitatea de a prezenta capacul/ambalajul ce conține CODUL PROMO câștigător va duce la descalificarea participantului potențial câștigător cu consecința imposibilității de a intra în posesia premiului.
5.5.3. Potențialul câștigător al unui premiu va fi contactat de către reprezentanții Organizatorului pe numărul de telefon pe care l-a menționat la înscrierea în Campanie, în termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia ca potențial câștigător. Potențialii câștigători trebuie să confirme în termen de 48 de ore participarea la Campanie, apoi să comunice numele, prenumele, vârsta și adresa completă, după ce în prealabil își exprimă acordul expres și neechivoc pentru introducerea datelor lor personale în baza de date a Organizatorului, prelucrată de Agenția Netwing, în vederea validării și atribuirii premiului. Cu aceasta ocazie va fi înștiințat despre desemnarea sa ca potențial câștigător al unui premiu, condițiile și procedura pe care acesta o are de urmat pentru a fi validat final și a intra în posesia premiului. Neconfirmarea participării la Campanie, constatarea neîndeplinirii unor condiții de participare impuse prin prezentul Regulament sau refuzul unui potențial câștigător, manifestat expres și neechivoc, de a comunica datele sale personale duce la invalidarea acestuia și pierderea dreptului de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, iar reprezentanții Organizatorului vor proceda la contactarea unui alt potențial câștigător. În măsura în care potențialii câștigători îndeplinesc toate condițiile de participare impuse de Regulament, atunci aceștia vor fi validați și vor intra în posesia premiului.
5.5.4. Validarea finală se va face prin trimiterea de către potențialii câștigători a capacelor/ ambalajelor ce conțin CODUL PROMO, prin poștă sau curier la adresa specificată de către Organizator, respectiv Calea Plevnei, Numărul 50, sector 1, București.
5.5.5. În cazul în care un potențial câștigător nu poate fi contactat telefonic conform art.5.4.3 de mai sus (ca de exemplu în situațiile în care nu răspunde la numărul pe care l-a comunicat la înscriere, numărul nu este alocat, nu se află în aria de acoperire a serviciului de telefonie mobilă, numărul de telefon este suspendat, deranjat etc) acesta va fi invalidat, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, iar Organizatorul va apela la rezervele extrase conform art. 5.3 de mai sus. Un potențial câștigător rezervă va fi apelat de 8 ori într-un interval de 48 ore. Odată contactat, potențialul câștigător are la dispoziție 24 ore pentru a comunica toate datele necesare validării. Un câștigător nu poate ceda, unei alte persoane, drepturile asupra premiului câștigat.
5.6. Cele 65 de premii zilnice împreună cu certificatele de garanție aferente vor fi expediate prin curier către câștigători în maximum 30 de zile de la validarea acestora; câștigătorii vor semna, la livrare, procesul-verbal de predare-primire a premiului, care va fi returnat Organizatorului.
5.7. Imposibilitatea contactării potențialului câștigător al marelui premiu în termenul și condițiile stabilite în prezentul Regulament, omisiunea acestuia de a comunica Organizatorului datele sale personale, precum și celelalte informații solicitate până la data limită menționată în Regulament, neprezentarea documentelor de identitate ori a capacului/etichetei promoționale ce conțin CODUL PROMO, duce la pierderea de către acesta a dreptului de a mai intra în posesia premiului, fără nicio compensare din partea Organizatorului. Apariția vreuneia din aceste situații dă dreptul Organizatorului de a nu mai atribui acelei persoane premiul, urmând a se apela la rezerva extrasă conform art.5.4 de mai sus.
5.8. La prezentarea câștigătorului marelui premiu în locația stabilită în urma contactării acestuia conform art.5.5.3 de mai sus, acesta va completa și semna toate documentele aferente atribuirii premiului și totodată își va exprima în scris acordul expres și neechivoc pentru ca datele personale comunicate în cuprinsul procesului-verbal de validare și atribuire a premiului să intre în baza de date a Organizatorului, prelucrată de Agenție, în vederea atribuirii premiului și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții. Organizatorul, prin intermediul Agenției, va îndeplini toate formalitățile necesare în vederea acordării premiului.
5.9. Premiul cel mare se va atribui după verificarea documentelor menționate în acest Regulament, pe baza de proces-verbal de validare și atribuire, semnat de câștigător și reprezentantul Organizatorului. Procesul-verbal de validare și atribuire a marelui premiu va fi semnat de câștigător și reprezentantul Organizatorului și completat cu următoarele date personale ale câștigătorului: nume, prenume, adresa completa și CNP.
5.10. Marele premiu ce consta în suma de 10000 de lei va fi transmis câștigătorului prin transfer bancar sau prin mandat poștal (la alegerea câștigătorului).

SECȚIUNEA 6. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

6.1. Organizatorul, în vederea desfășurării Campaniei, prelucrează datele personale ale Participanților la această promoție în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr.2220.
6.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, persoanele vizate își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea validării și atribuirii/expedierii premiilor.
6.3. Organizatorul și Agențiile implicate în implementarea și desfășurarea acestei Campanii, garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanților. Persoanele vizate, au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții vor trimite Organizatorului pe adresa Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.42-44, Clădirea B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucureşti, o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.
6.4. Persoanele vizate au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Persoanele vizate vor transmite o cerere scrisă, datată și semnată către S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.42-44, Clădirea B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucureşti.

SECȚIUNEA 7. ANUNȚAREA PUBLICĂ A CÂȘTIGĂTORILOR PREMIILOR

Numele și prenumele câștigătorilor validați, precum și premiile câștigate în cadrul Campaniei vor fi anunțate public, conform obligațiilor impuse de Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, actualizată. Lista câștigătorilor va fi publicată în secțiunea dedicată Campaniei de pe site-ul web www.delma.ro în cel mult 10 zile lucrătoare de la validarea lor.

SECȚIUNEA 8. FORȚA MAJORĂ

8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament, din motive independente de voința sa.
8.2. Dacă o situație de fortă majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întarziată, conform art.1082 și 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice Participanților la Campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 9. TAXE ȘI IMPOZITE

9.1 Organizatorul nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor, contribuțiilor sau ale altor obligații financiare legate de premiile oferite pe care le poate datora câștigătorul, cu excepția impozitului aplicabil veniturilor din premii a căror valoare individuală depășește suma de 600 lei.
În cazul premiilor cu o valoare mai mare de 600 lei, Organizatorul va calcula, declara, suporta și plăti la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, prin raportare la venitul net din premii stabilit conform Codului Fiscal în vigoare.

SECȚIUNEA 10. LITIGII ȘI FRAUDE

10.1 În cazul unor litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părtile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.
10.2 Eventualele reclamații legate de derularea și implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, așa cum este reglementată în prezentul Regulament la următoarea adresă: S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.42-44, Clădirea B1-B2, et. 4, Sector 1, Bucureşti. După data publicării listei câștigătorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua în considerație nici o contestație referitoare la participarea la Campanie, validarea câștigătorilor și atribuirea premiilor.
10.3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECȚIUNEA 11. DIVERSE

11.1 Prin participarea la Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor acestui Regulament.
11.2 Informațiile pe care participanții le furnizează vor fi utilizate doar de Organizator prin intermediul Agențiilor, în condițiile Regulamentului. Orice întrebări, comentarii, reclamații în legătură cu această Campanie urmează a fi transmise Organizatorului la adresa acestuia.
11.3 Campania poate inceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Campania, după anunțarea prealabilă a publicului.
11.4 Regulamentul Campaniei va fi publicat pe website-ul www.delma.ro pe durata Campaniei și va fi disponibil gratuit oricărui solicitant prin apel la 021 5282170 (număr cu tarifare normală în rețeaua Dial Telecom, în intervalul orar 10:00 – 18:00 de Luni până Vineri pe toată perioada de desfășurare a Campaniei, cu excepția sărbătorilor naționale și religioase, când va funcționa un robot telefonic). Consumatorii/participanții vor putea solicita orice informații în legătură cu mecanismul de înscriere și condițiile de participare la această Campanie și prin email, transmițând asemenea solicitări la adresa de email contact@delma.ro.

Anexa 1 – Modelul de etichetă promoțională cu vizualul, mecanica și premiile Campaniei face parte integrantă din prezentul Regulament.

Organizator
Unilever South Central Europe S.A.

Act Aditional 1

ACT ADITIONAL NR.1

Regulamentul campaniei promotionale
“Premii zi de zi Și la final 10.000 lei”

Regulamentul Campaniei promotionale “Premii zi de zi Și la final 10.000 lei” (“Regulamentul”) autentificat sub nr. 1321/17.04.2015 de SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ “SĂVULESCU VASILE – IVAN MIHAELA“ din Campina, se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 1. Durata Campaniei se prelungeste cu 19 zile, aceasta urmand a se termina in data de 12 iulie 2015.

Art.2. Premiile zilnice care se acorda aferent perioadei de 19 zile cu care se prelungeste Campania si zilele corespunzatoare pentru care se acorda acestea sunt urmatoarele:

1) cinci premii din categoria „sandwich maker”: 24.06.2015, 29.06.2015, 02.07.2015, 03.07.2015 si 08.07.2015
2) patru premii din categoria „cafetiera”: 25.06.2015, 30.06.2015, 04.07.2015 si 09.07.2015;
3) trei premii din categoria „prajitor de paine”: 26.06.2015, 05.07.2015 si 10.07.2015;
4) patru premii din categoria „masina de paine”: 27.06.2015, 01.07.2015, 06.07.2015 si 11.07.2015;
5) trei premii din categoria „robot de bucatarie”: 28.06.2015, 07.07.2015 si 12.07.2015.

Dintre acestea, 9 premii sunt reportate din perioada initiala a Campaniei si urmatoarele 10 premii sunt acordate de catre Organizator suplimentar fata de cele 65 de premii zilnice stabilite initial in Regulament: doua premii „cafetiera”, doua premii „prajitor de paine”, doua premii „masina de paine” si doua premii „robot de bucatarie”.

Câștigătorii celor 19 premii zilnice mentionate mai sus sunt stabiliți astfel:
• in cadrul tragerii la sorti programata pentru data de 29.06.2015 sunt desemnati castigatorii aferenti zilelor din perioada 24.06.2015 – 28.06.2015;
• in cadrul tragerii la sorti programata pentru data de 06.07.2015 sunt desemnati castigatorii aferenti zilelor din perioada 29.06.2015 – 05.07.2015;
• in cadrul tragerii la sorti programata pentru data de 13.07.2015 sunt desemnati castigatorii aferenti zilelor din perioada 06.07.2015 – 12.07.2015;

La fiecare extragere participă toate codurile înscrise în Campanie pana la acea data.

Art.3. Articolul 5.4 din Regulament se modifica si va avea urmatorul continut:

“Câștigătorul potențial al marelui premiu va fi desemnat în data de 13 iulie 2015, după extragerea codurilor potențial câștigătoare ale premiilor zilnice aferente intervalului 24 iunie 2015 – 12 iulie 2015. După extragerea codului potențial câștigător al marelui premiu va fi extrasă și o rezervă.”

Art.4. Valoarea comerciala a premiilor zilnice acordate suplimentar in Campanie este de 2038 lei (TVA inclus), suma cu care se suplimenteaza valoarea comerciala totala a premiilor Campaniei

Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulament, pe care il modifica in mod corespunzator, restul dispozitiilor acestuia ramanand neschimbate, si va fi facut public la data autentificarii acestuia de catre un notar public.

Rezultate Extragere – Castigatori Validati:

Nume Prenume castigator Zi acordare Premiu Premiu
Mazilu Maria 27.04.2015 prajitor paine
Busila Nuta 29.04.2015 robot bucatarie
Cimpoeru Gheorghe 01.05.2015 cafetiera
Milos Marinica 02.05.2015 prajitor paine
Pricop Emilia 03.05.2015 masina de paine
Borca Ana Maria 04.05.2015 robot bucatarie
Menyhart Maria 05.05.2015 sandwich maker
Hamplea Adriana Daniela 06.05.2015 cafetiera
Bartan Suraj Florinel 07.05.2015 prajitor paine
Dinu Codin 08.05.2015 masina de paine
Ion Elena 09.05.2015 robot bucatarie
Frangulea Florentina 10.05.2015 sandwich maker
Mare Szabolcs 11.05.2015 cafetiera
Lenta Angelica 12.05.2015 prajitor paine
Stan Silvia Daniela 13.05.2015 masina de paine
Boboc Stefania Oana 14.05.2015 robot bucatarie
Petrovan Iuliana Adriana 15.05.2015 sandwich maker
Draghici Valentina 16.05.2015 cafetiera
Moldoveanu Dragos 17.05.2015 prajitor paine
Iordache Daniela Laura 18.05.2015 masina de paine
Jurj Adrian 19.05.2015 robot bucatarie
Bota Teodor 20.05.2015 sandwich maker
Isacescu Andrei Bogdan 21.05.2015 cafetiera
Bostaca Arthur Stefan 22.05.2015 prajitor paine
Bodoki Maria 23.05.2015 masina paine
Chendrean Alisa 24.05.2015 robot bucatarie
Voinea Nicolae 25.05.2015 sandwich maker
Olteanu Catalin Cristian 26.05.2015 cafetiera
Motoroiu Carmen Terezia 27.05.2015 prajitor paine
Veliscu Florentina 28.05.2015 masina de paine
Florea Georgina Cristina 29.05.2015 robot bucatarie
Stancu Cristina Elena 30.05.2015 sandwich maker
Baciu Daniel Simion 31.05.2015 cafetiera
Sacarea Carmen 01.06.2015 prajitor paine
Olaru Ion 02.06.2015 masina de paine
Bocu Lavinia Maria 03.06.2015 robot bucatarie
Butnariu Irina 04.06.2015 sandwich maker
Zomonita Cosmina Elena 05.06.2015 cafetiera
Barbu Corneliu 06.06.2015 prajitor paine
Pirlogeanu Adrian 07.06.2015 masina de paine
Lunganu Ionela 08.06.2015 robot bucatarie
Vintila Mihaela 09.06.2015 sandwich maker
Ivan Steluta 10.06.2015 cafetiera
Anghel Smaranda 11.06.2015 prajitor paine
Negrea Radu Petru 12.06.2015 masina de paine
Kralik Iulia 13.06.2015 robot bucatarie
Szekely Alexandru 14.06.2015 sandwich maker
Petre Simona Isabela 15.06.2015 cafetiera
Becheanu Mihaela 16.06.2015 prajitor paine
Serban Cerasela 17.06.2015 masina de paine
Gerendi Sandor 18.06.2015 robot bucatarie
Szimion Zsolt 19.06.2015 sandwich maker
Boiti Ileana 20.06.2015 cafetiera
Stanica Ion 21.06.2015 prajitor paine
Fetche Camelia 22.06.2015 masina de paine
Bulza Marian 23.06.2015 robot bucatarie
Marin Marioara 24.06.2015 sandwich maker
Popa Andreea 25.06.2015 cafetiera
Stoica Iasmina Daniela 26.06.2015 prajitor paine
Marinica Ionel Marius 27.06.2015 masina de paine
Balog Eliza 28.06.2015 robot bucatarie
Munteanu Cristina Otilia 30.06.2015 cafetiera
Serdean Aurora 02.07.2015 sandwich maker
Staicu Roxana Doinita 03.07.2015 sandwich maker
Soare Dana Emanuela 04.07.2015 cafetiera
Oltean Alina Mariana 05.07.2015 prajitor paine
Macareanu Ion Neculai 07.07.2015 robot bucatarie
Blehan Octavian 08.07.2015 sandwich maker
Bobosila Paul 11.05.2015 masina de paine
Muth Ioan 12.05.2015 robot bucatarie
Cheles Elena Cosmina Marele Premiu 10000 lei

 

 

.

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!