Alimente - Bauturi, Campanii Active »

Delma de 20 de Ani in Romania

Perioada promotiei: 01.10.2017 – 30.11.2017

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“ Delma de 20 de ani in Romania”
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA

1.1. Organizatorul acestei campanii promotionale (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este compania UNILEVER BCS SCE S.R.L. cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, Cladirea P+4, Et. 4, biroul nr.4, jud. Prahova, numita in cele ce urmeaza „Organizator”, inregistrat ca operator de date cu caracter personal la ANSPDCP sub numarul 35536.
1.2. Campania se va derula in conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul Romaniei.
1.3. Campania se va desfasura la nivel national in perioada 01 octombrie 2017, ora 00:01 – 30 noiembrie 2017, ora 23:59 prin intermediul agentiei Netwing International S.R.L. („Agentia”), cu sediul in Calea Plevnei nr. 50, sector 1, Bucuresti, inregistrata ca operator de date cu caracter personal la ANSPDCP, numita in continuare “Agentia”.
1.4. Campania este organizata pentru promovarea produselor marca Delma (marca inregistrata apartinand Unilever), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

1.5. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia pe website: www.delma20ani.ro. Regulamentul poate fi solicitat si in scris la adresa postala Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Cladirea B et. 4, Sector 1, Bucuresti, Romania. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Campaniei, urmând ca asemenea modificări să intre în vigoare numai după publicarea prealabila a acestuia, pe site-ul mai sus menţionat
1.6. Conditiile de inscriere/participare si mecanismul de desfasurare a Campaniei sunt detaliate la Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE. PRODUSELE PARTICIPANTE. CONDITIA DE PARTICIPARE

2.1. La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani cu exceptia angajatilor Organizatorilor, ai Agentiilor si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).
2.2. La Campanie participa urmatoarele produse comercializate/distribuite in perioada Campaniei pe piata din Romania de catre Organizatorul Unilever BCS SCE SRL sub marca Delma: Delma Sandvis 250 gr, Delma Sandvis 500 gr, Delma Sandvis 1 kg, Delma cu savoare de unt 500 gr, Delma cu savoare de unt 1 kg, Delma cu unt si gust Paine pe Vatra 500 gr, Delma cu unt si cu sare 500 gr, Delma pentru copt si gatit 250 gr, percum si toate pachetele promotionale gasite pe piata si care contin unul dintre produsele mentionate anterior.
2.3. Conditia de participare o constituie achizitionarea oricarui produs participant pe durata Campaniei si transmiterea / inscrierea, in conformitate cu prevederile prezentului regulament, a numarului bonului fiscal (conform exempluluidin Anexa 1 la Regulament) cu care s-a efectuat achizitia unuia dintre produsele participante mentionate mai sus, in una din modalitatile mentionate la Sectiunea 3 de mai jos (pe bonul fiscal trebuie sa fie mentionata margarina Delma sau pachetul promotional care contin produse participante la campanie). Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament. Participantii trebuie sa pastreze in original bonurile fiscale ce dovedesc achizitionarea produselor participante inscrise in perioada Campaniei, pentru ca in cazul contactarii acestora ca potentiali castigatori sa le poata prezenta spre a fi validati drept castigatori in vederea inmanarii premiului.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Pentru a participa la Campanie, consumatorii (persoane fizice) care indeplinesc conditiile mentionate in Sectiunea 2, trebuie sa achizitioneze orice produs Delma participant la Campanie din cele mentionate mai sus si sa trimita catre Organizator numarul bonului fiscal ce face dovada achizitionarii produsului participant in perioada Campaniei, folosind una din urmatoarele doua modalitati de inscriere prezentate in continuare, in limita a 10 inscrieri pe zi de Campanie cu bonuri fiscale diferite si de cel mult 20 de inscrieri cu bonuri fiscale diferite pe intreaga Campanie:
• prin SMS la numarul 1870 (numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone, Telekom, Digi Mobil – cu exceptia cartelelor prepay Digi Mobil);
• prin inscrierea directa pe pagina web a Campaniei, completand formularul de inscriere ce se afla postat pe pagina Campaniei de pe www.delma20ani.ro .Un bon fiscal va putea fi inscris in Campanie de catre un singur participant cu un numar de telefon, doar prin una dintre modalitatile de inscriere.
Cartela prepay Digi Mobil nu suporta serviciul interactiv, asta insemnand ca participantii nu pot primi raspuns pentru mesajele trimise. Asadar, pentru consumatorii care detin astfel de cartele modalitatea prin care pot participa la aceasta Campanie este inscrierea prin intermediul website-ului www.delma20ani.ro .

3.1. INSCRIEREA PRIN SMS

3.1.1. Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea la numarul de telefon 1870 (numar cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Telekom, Digi Mobil – cu exceptia cartelelor prepay Digi Mobil) in intervalul 01 octombrie 2017, incepand cu ora 00:01 – 30 noiembrie 2017, pana la ora 23:59 (data limita de primire a SMS-urilor de inscriere in Campanie) a unui mesaj care sa contina numarul bonului fiscal, ce face dovada indeplinirii conditiei de participare.
3.1.2. Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a. sa contina numarul bonului fiscal, ce face dovada indeplinirii conditiei de participare.
b. bonul fiscal ce face dovada achizitionarii produsului participant respectiv sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie, prin nici una dintre modalitatile de inscriere, indiferent de persoana care face acea inscriere;
c. mesajul SMS care indeplineste conditia de la punctele a) si b) de mai sus sa fie primit la numarul 1870 in perioada Campaniei.
d. sa nu fie depasit numarul maxim de 10 inscrieri per zi, respectiv 20 de inscrieri per Campanie de pe acelasi numar de telefon

3.1.3. Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul corect, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:
a. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, dar bonul fiscal mentionat a fost inscris anterior in Campanie, prin unul din cele doua moduri, atunci participantul va primi din partea Organizatorului urmatorul mesaj: “Ai introdus deja acest bon fiscal din aceasta data. Te rugam inscrie un bon fiscal nou. Infoline 021 528 21 70/ Site: www.delma20ani.ro
b. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, iar inscrierea a fost validata preliminar si inscrisa in Campanie, atunci participantul va primi urmatorul mesaj: Te-ai inscris in campania “Delma de 20 de ani in Romania” Pastreaza bonul fiscal pentru validare! Infoline 0215282170/ Site: www.delma20ani.ro
c. daca mesajul este incomplet sau incorect (mesajul transmis nu respecta conditiile mentionate in art.3.1.1 si art.3.1.2. de mai sus), atunci raspunsul va fi “Ne pare rau, mesajul este gresit. Inscrie numarul bonului fiscal. Infoline 0215282170/ Site: www.delma20ani.ro”;
d. daca mesajul a fost trimis in forma corecta respectand conditiile stipulate in art.3.1.1 si art.3.1.2. de mai sus , dar a fost inscris inainte de inceperea Campaniei, atunci raspunsul va fi: „Campania “Delma de 20 de ani in Romania” va incepe in data de 01.10.2017. Pentru a te inscrie, verifica detaliile campaniei pe www.delma20ani.ro”;
e. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, dar a fost inscris dupa finalizarea Campaniei, atunci raspunsul va fi: „Campania “Delma de 20 de ani in Romania” s-a incheiat pe data de 30.11.2017, te asteptam la urmatoarele campanii Delma!”;
f. daca s-au inscris 10 bonuri fiscale diferite in aceeasi zi, de pe acelasi numar de telefon, participantul va primi urmatorul mesaj de atentionare: „Ai atins limita inscrierilor de maxim 10 bonuri fiscale pe zi. Te poti inscrie din nou, incepand de maine. Infoline: 0215282170 Site: www.delma20ani.ro”
g. daca s-au inscris 20 bonuri fiscale diferite de-a lungul perioadei campaniei, de pe acelasi numar de telefon, participantul va primi urmatorul mesaj de atentionare: “Ai atins limita inscrierilor de maxim 20 de bonuri fiscal pe campanie. Infoline: 0215282170 Site: www.delma20ani.ro”

3.1.4. La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile expediate/primite care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 3.1.1 si art. 3.1.2 de mai sus sau in care participantii furnizeaza bonuri fiscale emise in alta perioada, precum si SMS-urile primite in afara perioadei Campaniei.
3.1.5. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a. pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul 1870, precum si pentru mesajele trimise dupa terminarea perioadei Campaniei sau trimise catre un alt numar de telefon;
b. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art. 3.1.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c. daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde expeditorului acelui mesaj;
d. daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns corespunzator fiecarui mesaj primit;
e. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
f. Pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal;
g. Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost inscrise in Campanie bonurile fiscale;
h. Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra bonurilor fiscale care au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari.
3.1.6. Dupa data limita de primire a mesajelor, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor scrise la numarul de SMS al Campaniei.
3.1.7. De la un numar de telefon se pot inscrie in Campanie, pe durata derularii acesteia, un numar de maximum 10 bonuri fiscale diferite, pentru fiecare zi de Campanie si 20 de bonuri fiscale per campanie.

3.2. INSCRIEREA PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI www.delma20ani.ro

3.2.1. Inscrierea in Campanie prin intermediul website-ului www.delma20ani.ro (site proprietatea Organizatorului) se realizeaza prin accesarea acestui website in perioada 01 octombrie 2017, incepand cu ora 00:01 – 30 noiembrie 2017, ora 23:59 (inclusiv) si completarea formularului electronic de inscriere in Campanie, respectiv a urmatoarelor informatii:
– Numarul de telefon mobil la care poate fi contactat participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept potenţial castigator,
– Numarul bonului fiscal in baza caruia s-a achizitionat produsul participant in perioada Campaniei;

Este obligatorie bifarea casutelor “Sunt de acord cu regulamentul acestei Campanii si certific ca am 18 ani”. Necompletarea oricaruia dintre aceste campuri obligatorii sau completarea lor in mod incorect duce la invalidarea inscrierii.

3.2.2. Pentru ca o inscriere prin intermediul website-ului www.delma20ani.ro sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a. sa contina numarul bonului fiscal;
b. bonul fiscal cu numarul respectiv sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie prin nici una dintre modalitatile de inscriere in Campanie (respectiv SMS sau website);
c. bonul fiscal sa fie transmis pentru a fi inscris in Campanie in perioada 01 octombrie 2017, ora 00:01 – 30 noiembrie 2017, ora 23:59 (inclusiv).
d. sa nu fie depasit numarul maxim de 10 inscrieri intr-o singura zi , respectiv 20 de inscrieri pe durata Campaniei, cu acelasi numar de telefon
3.2.3. Fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin mesaj de confirmare pe site, unul din urmatoarele raspunsuri:
a. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, dar bonul fiscal a mai fost inscris in Campanie, prin oricare dintre cele doua modalitati de inscriere, atunci participantul va primi din partea Organizatorului urmatorul mesaj: “Acest bon fiscal a fost deja inscris. Inscrie-te cu un alt bon fiscal. Infoline 0215282170.
b. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, iar inscrierea a fost validata preliminar si inscrisa in Campanie, atunci participantul va primi urmatorul mesaj: Felicitari! Te-ai inscris in campania “Delma de 20 de ani in Romania” Pastreaza bonul fiscal pentru validare! Infoline 0215282170..
c. daca mesajul este incomplet sau incorect (mesajul transmis nu respecta conditiile mentionate in art.3.1.1 si art.3.1.2. de mai sus), atunci raspunsul va fi “Ne pare rau, mesajul este gresit. Inscrie numarul bonului fiscal. Infoline 0215282170/ Site: delma20ani.ro”
d. daca mesajul a fost trimis in forma corecta respectand conditiile stipulate in art.3.1.1 si art.3.1.2. de mai sus , dar a fost inscris inainte de inceperea Campaniei, atunci raspunsul va fi: Campania “Delma de 20 de ani in Romania” va incepe pe data de 01.10.2017. Pentru a te inscrie, verifica detaliile promotiei pe www.delma20ani.ro; Infoline 0215282170”
e. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, dar a fost inscris dupa terminarea Campaniei, atunci raspunsul va fi: „Campania „Delma de 20 de ani in Romania” s-a incheiat pe data de 30.11.2017, te asteptam la urmatoarele campanii Delma! Infoline 0215282170”
f. daca s-au inscris mai mult de 10 bonuri fiscale diferite in aceeasi zi, cu acelasi numar de telefon consumatorul va primi urmatorul mesaj: „Ai atins limita inscrierilor de maxim 10 bonuri fiscale pe zi. Te poti inscrie din nou, incepand de maine. Infoline: 0215282170 Site: delma20ani.ro”.
g. daca s-au inscris 20 bonuri fiscal diferite de-a lungul perioadei campaniei, cu acelasi numar de telefon,participantul va primi urmatorul mesaj de atentionare: “Ai atins limita inscrierilor de maxim 20 de bonuri fiscale per campanie. Infoline: 0215282170 Site: www.delma20ani.ro

3.2.4. La tragerile la sorti vor participa doar inscrierile prin intermediul formularului electronic care au primit raspunsul mentionate in art.3.2.3 lit.b) de mai sus.

3.2.5. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a. pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie;
b. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate la art.3.2.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens;
d. Pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal;
e. Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care au fost inregistrate pe site pentru contactare si validare sau a adreselor de e-mail;
f. Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra bonurilor fiscale care au fost declarate castigatoare. Toate disputele / litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale inscrise in Campanie nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu partile implicate in astfel de dispute / litigii.

3.2.6. Dupa data limita de inscriere, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu inscrierile in Campanie efectuate prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site.
3.3. Fiecare inscriere in Campanie se valideaza preliminar la momentul receptionarii acesteia, conform procedurii detaliata la art.3.1 si art.3.2, iar consumatorii vor primi mesajele de raspuns corespunzatoare prezentate in prezentul Regulament pentru confirmarea sau infirmarea inscrierii lor in Campanie.

SECTIUNEA 4. PREMIILE

4.1. In cadrul acestei Campanii se acorda prin tragere la sorti urmatoarele 142 premii:
• 61 premii ce constau in cate un Multicooker marca Philips, fiecare in valoare comerciala de 350.46553,21 lei, TVA inclus (cate un premiu pentru fiecare zi de Campanie).
• 61 premii ce constau in cate un Fier de calcat marca Philips, fiecare in valoare comerciala de 201,87135.04 lei, TVA inclus (cate un premiu pentru fiecare zi de Campanie).
• 20 de premii in bani, a cate 2000 de lei fiecare;
Valoarea comerciala totala a premiilor acordate este de 86059,8869615.50 lei (TVA inclus). Valoarea premiilor impozabile (respectiv a premiilor in lei) include valoarea comerciala la care se adauga impozitul ce va fi retinut la sursa.
4.2. Un participant nu poate castiga decat un singur premiu dintre cele ce constau in obiecte. Toate inscrierile participa la tragerea la sorti pentru atribuirea celor 20 de premii in bani.
4.3. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se pot acorda alte bunuri sau servicii in schimbul lor. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmand a trece la validarea altui castigator dintre rezervele extrase, in ordinea extragerii acestora. In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator nici un alt potential castigator, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

5.1. Premiile se acorda prin tragere la sorti. Pentru fiecare zi de Campanie se vor acorda 2 premii constand in: un Multicooker marca Philips si un Fier de calcat marca Philips. Prima extragere va avea loc pe data de 02.11.2017 si la aceasta participa toate inscrierile aferente perioadei 01.10.2017- 31.10.2017, desemnandu-se cei 31 de potentiali castigatori ai cate unui premiu constand intr-un Multicooker marca Philips si cei 31 de potentiali castigatori ai unui Fier de calcat marca Philips. Cea de a doua extragere va avea loc pe data de 04.12.2017 si la aceasta participa toate inscrierile aferente perioadei 01.11.2017 – 30.11.2017, desemnandu-se urmatorii 30 de potentiali castigatori ai cate unui premiu constand intr-un Multicooker marca Philips si urmatorii 30 de potentiali castigatori ai unui Fier de calcat marca Philips. Cele 20 de premii constand in bani se vor acorda la extragerea din data de 04.12.2017 la care vor participa toate inscrierile valide efectuate in perioada Campaniei, inclusiv cei care au fost desemnati castigatori ai celor 2 extrageri mentionate la punctul 5.1.
5.2. Premiile se vor acorda in ordinea mentionata la art.4.1 de mai sus, respectiv mai intai se vor extrage potentialii castigatori ai premiilor constand in Multicooker marca Philips, apoi potentialii castigatori ai premiilor ce constau in Fier de calcat marca Philips si in final castigatorii celor 20 de premii in bani.
5.3. Dupa extragerea celor 142 de potentiali castigatori se vor extrage si 1420 de rezerve, cate 10 (zece) pentru fiecare potential castigator. Tragerile la sorti se vor desfasura printr-un sistem computerizat specializat de extragere aleatorie, in prezenta reprezentantilor Organizatorului si ai Agentiei Netwing.
5.4. Ulterior desemnarii potentialilor castigatori, Organizatorul va proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea de catre acestia a conditiilor privind inscrierea/participarea.
5.5. Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator, este necesara indeplinirea de către acesta în mod cumulativ a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul a respectat toate condițiile de înscriere mentionate in Regulament.
(2) Participantul deține bonul fiscal inscris in Campanie si le prezintă Organizatorului la solicitarea acestuia, în vederea validării sale, fiind in mod expres prevazut ca imposibilitatea de a prezenta bonul fiscal inscris in Campanie ce face dovada achizitionarii unui produs participant in perioada Campaniei, in original, va duce la invalidarea participantului potential castigator.
5.6. Potentialul castigator al unui premiu va fi contactat de catre reprezentantii Organizatorului pe numarul de telefon pe care l-a mentionat la inscrierea in Campanie, in termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia ca potential castigator, pentru a comunica numele, prenumele, varsta si adresa completa, adresa de e-mail si datele contului bancar, in cazul castigatorilor premiilor in bani, dupa ce in prealabil isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor sale personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentia Netwing, in vederea validarii si atribuirii premiului. Cu aceasta ocazie va fi instiintat despre desemnarea sa ca potential castigator al unui premiu, conditiile si procedura pe care aceasta o are de urmat pentru a fi validat final si a intra in posesia premiului. Neconfirmarea participarii la Campanie, constatarea neindeplinirii unor conditii de participare impuse prin prezentul Regulament sau refuzul unui potential castigator, manifestat expres si neechivoc, de a comunica datele sale personale sau refuzul si/sau impsibilitatea de a prezenta bonul fiscal inscris in Campanie, in original, duce la invalidarea acestuia si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nici o despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorului vor proceda la contactarea rezervelor in ordinea extragerii acestora. In masura in care potentialii castigatori indeplinesc toate conditiile de participare impuse de Regulament, atunci acestia vor fi validati si vor intra in posesia premiului.
5.7. Validarea finala se va face prin trimiterea de catre potentialii castigatori a bonului fiscal inscris in Campanie ce face dovada achizitionarii produsului participant in perioada Campaniei, in original, prin posta sau curier la adresa specificata de catre Organizator.
5.8. Bonurile fiscale trebuie sa fie lizibile integral, astfel incat datele privind produsele achizitionate, data achizitiei precum si datele operatorului fiscal de unde achizitia a fost efectuata sa poata fi citite/verificate cu usurinta.
5.9. In cazul in care un potential castigator nu poate fi contactat telefonic (dupa un numar de 8 incercari in interval de 24 de ore de la desemnarea sa) conform art.5.6 de mai sus (ca de exemplu in situatiile in care nu raspunde la numarul pe care l-a comunicat la inscriere, numarul nu este alocat, nu se afla in aria de acoperire a serviciului de telefonie mobila, numarul de telefon este suspendat, deranjat etc) acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la rezervele extrase conform art.5.3 de mai sus. Un potential castigator rezerva va fi apelat de 8 ori intr-un interval de 24 ore de la momentul desemnarii sale. Odata contactat, potentialul castigator va trebui sa comunice toate datele necesare validarii. Un castigator nu poate ceda, unei alte persoane, drepturile asupra premiului castigat.
5.10. Imposibilitatea contactării unui potential câstigator in termenul si conditiile stabilite in prezentul Regulament, omisiunea si/sau refuzul acestuia de a comunica Organizatorului datele sale personale, precum si celelalte informatii solicitate pana la data limita mentionata in Regulament, neprezentarea documentelor de identitate, a ambalajului produsului participant achizitionat ori a bonului fiscal in original, duce la pierderea de catre acesta a dreptului de a mai intra in posesia premiului, fara nici o compensare din partea Organizatorului. Aparitia vreuneia din aceste situatii da dreptul Organizatorului de a nu mai atribui acelei persoane premiul, urmand a se apela la rezervele extrase conform art.5.3 de mai sus, in ordinea extragerii acestora.
5.11. In momentul livrarii premiului de catre curier, castigatorul va completa si semna toate documentele aferente atribuirii premiului si totodata isi va exprima in scris acordul expres si neechivoc pentru ca datele personale comunicate in cuprinsul procesului-verbal de atribuire a premiului sa intre in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentia Netwing, in vederea atribuirii premiului si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii, dupa caz (doar in cazul premiului impozabil). Organizatorul, prin intermediul Agentiei Netwing, va indeplini toate formalitatile necesare in vederea acordarii premiilor, suportand toate costurile aferente acestor formalitati.
5.12. Fiecare dintre premii se va atribui dupa verificarea documentelor mentionate in acest regulament, pe baza de proces-verbal de validare finala si atribuire a premiului semnat de castigator si reprezentantul Organizatorului. Procesul-verbal de atribuire a fiecarui premiu va fi semnat de câstigator si reprezentantul Organizatorului.
5.13. Pentru premiile in bani, fiecare castigator desemnat si validat va comunica Organizatorului in termenul mentionat la art.5.10 de mai sus datele contului bancar personal, in care urmeaza a se vira contravaloarea premiului. Virarea premiului se va face in termen de maximum 5 zile de la primirea prin e-mail la adresa indicata de Agentie a procesului verbal de validare finala semnat de castigator. Procesul-verbal va fi trimis in prealabil de Agentie pe adresa de mail comunicata telefonic de castigator si va contine si contul bancar in care se va face virarea castigului.

SECTIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

6.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr.2220.
6.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii/expedierii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ce revin organizatorilor de promotii (in cazul premiilor impozabile).
6.3. Organizatorul si Agentia implicata in implementarea si desfasurarea acestei Campanii, garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Persoanele vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.42-44, Clădirea B, et. 4, Sector 1, Bucureşti, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
6.4. Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Persoanele vizate vor transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.42-44, Clădirea B, et. 4, Sector 1, Bucureşti.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA PUBLICA A CASTIGATORILOR PREMIILOR

Numele si prenumele castigatorilor validati, precum si premiile castigate de fiecare dintre acestia vor fi anuntate public, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, actualizata. Lista castigatorilor va fi publicata in sectiunea dedicata Campaniei de pe site-ul web www.delma20ani.ro in cel mult 10 zile lucratoare de la validarea lor finala.

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA

8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, din motive independente de vointa sa.
8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 9. LITIGII SI FRAUDE

9.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
9.2. Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa: S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.42-44, Clădirea B, et. 4, Sector 1, Bucureşti. Dupa data publicarii listei castigatorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie referitoare la participarea la Campanie, validarea castigatorilor si atribuirea premiilor.
9.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 10. DIVERSE
10.1. Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.
10.2. Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator prin intermediul Agentiei, in conditiile Regulamentului. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta Campanie urmeaza a fi transmise Organizatorului la adresa acestuia.
10.3. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata de catre Castigatori a contributiei de asigurari sociale de sanatate, a eventualelor asigurari sau a altor obligatii fiscale datorate de catre Castigatori pentru premiile castigate de acestia, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei, prin intermendiul Agentiei se obliga sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor legale ale legii 227/2015 Codului Fiscal.
10.4. Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului.
10.5. Regulamentul Campaniei va fi publicat pe website-ul www.delma20ani.ro si va fi disponibil gratuit oricarui solicitant pe durata Campaniei prin apel la Infoline 0215282170 (numar cu tarifare normala, in intervalul orar 10:00 – 18:00 de Luni pana Vineri pe toata perioada de desfasurare a Campaniei, cu exceptia sarbatorilor nationale si religioase, cand va functiona un robot telefonic).

Acest regulament nu are act aditional
Lista castigatori

 

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!