Alimente - Bauturi, Campanii Inchise »

Delikat – e gustul de acasa!

Perioada campaniei: 01.09.2016 – 15.12.2016

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Delikat – e gustul de acasa!”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA

1.1. Organizatorul acestei campanii promotionale (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este compania S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.A., cu sediul in Ploiesti bdul Republicii nr.191, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr. 2220, numita in cele ce urmeaza “Organizator”.
1.2. Campania se va derula in conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul Romaniei.
1.3. Campania se va desfasura la nivel national in perioada 01 septembrie 2016, ora 00:01 – 15 decembrie 2016, ora 23:59 prin intermediul agentiei S.C. Netwing International S.R.L. („Agentia Netwing”), cu sediul in Calea Plevnei nr. 50, sector 1, Bucuresti, inregistrata ca operator de date cu caracter personal la ANSPDCP, numita in continuare “Agentia Netwing”.
1.4. Campania este organizata pentru promovarea produselor marca Delikat (marca inregistrata apartinand Unilever), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
1.5. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia pe : www.retetaperfecta.ro/delikat. Regulamentul poate fi solicitat in scris si la adresa postala Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Cladirea B et. 4, Sector 1, Bucuresti, Romania. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Campaniei, urmând ca asemenea modificări să intre în vigoare numai după publicarea prealabila a acestora, pe site-urile mai sus menţionate.
1.6. Conditiile de inscriere/participare si mecanismul de desfasurare a Campaniei sunt detaliate la Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE. PRODUSELE PARTICIPANTE

2.1. La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani cu exceptia angajatilor Organizatorilor, ai Agentiilor si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).
2.2. La Campanie participa urmatoarele produse comercializate/distribuite in perioada Campaniei de catre Unilever South Central Europe SA:
– Delikat Legume (orice gramaj, inclusiv pachetele Delikat Legume 200g 1+1-40% si Delikat Legume 400g 1+1-50%)
– Delikat Gust de Gaina (orice gramaj, inclusiv pachetele Delikat Gust de Gaina 200g 1+1-40% si Delikat Gust de Gaina 400g 1+1-50%)
– Delikat Bulgarasi Savoare Legume (orice gramaj)
– Delikat Bulgarasi Savoare Gust de Gaina (orice gramaj)
– Delikat Barbeque Porc
– Delikat Barbeque Pui
– Delikat Condimente Pentru Pui
– Delikat Bors Magic Original (orice gramaj)
– Delikat Bors Magic Smantana (orice gramaj)
– Delikat Bors Magic Legume (orice gramaj)
– Delikat Bors Magic Verdeturi (orice gramaj)
– Delikat Pulpa De Rosii (orice gramaj)
– Delikat Rosii Cuburi In Sos Rosii (orice gramaj)
– Delikat Bulion (orice gramaj)
– Delikat Sos De Rosii Cu Busuioc
– Delikat Sos De Rosii
– pachetele Delikat Legume 200g + Delikat Bulion 200g, Delikat Gust de Gaina 200g + Delikat Bulion 200g, Delikat Legume 400g + Delikat Pulpa Rosii 520g, Delikat Gust de Gaina 400g + Delikat Bulion 410g, Delikat Legume 750g + cutie metalica, Delikat Gust de Gaina 750g + cutie metalica, Delikat Bors Verdeturi 70g (1+1-50%), Delikat Bors Magic 20g (1+1-50%) si Delikat Bors Legume 70g (1+1-50%), Delikat Bulgarasi de Savoare 200g Legume/Gust de Gaina (1+1-40%) .

2.3. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament. Participantii trebuie sa pastreze bonurile fiscale ce dovedesc achizitionarea produselor participante inscrie in perioada Campaniei, pentru ca in cazul contactarii acestora ca potentiali castigatori sa le poata prezenta spre a fi validati drept castigatori in vederea inmanarii premiului.

Pentru a participa la Campanie, consumatorii (persoane fizice) care indeplinesc conditiile mentionate trebuie sa achizitioneze orice produs Delikat participant la Campanie si sa trimita catre Organizator in perioada de desfasurare a acesteia indicata la 1.3 din Regulament, numarul si data bonului fiscal ce face dovada achizitionarii produsului participant in perioada Campaniei, precum si numele magazinului de unde a achizitionat produsul participant, folosind una din urmatoarele doua modalitati de inscriere prezentate in continuare:
• prin SMS la numarul 1810 (numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone, Telekom, Digi Mobile),
• prin inscrierea directa pe pagina web a Campaniei, completand formularul de inscriere ce se afla postat pe pagina Campaniei de pe www.retetaperfecta.ro/delikat. Un bon fiscal va putea fi inscris in Campanie de catre un singur participant cu un numar de telefon, doar prin una dintre modalitatile de inscriere.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. INSCRIEREA PRIN SMS

3.1.1. Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea la numarul de telefon 1810 (numar cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Telekom) in intervalul 01 septembrie 2016, ora 00:01 – 15 decembrie 2016, ora 23:59 (data limita de primire a SMS-urilor de inscriere in Campanie) a unui mesaj care sa contina numarul bonului fiscal, data bonului fiscal si numele magazinului in care a fost emis bonul fiscal ce face dovada achizitionarii in perioada Campaniei a unui produs participant.
3.1.2. Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a. sa contina numarul bonului fiscal, data bonului fiscal si numele magazinului in care a fost emis bonul fiscal ce face dovada achizitionarii in perioada Campaniei a unui produs participant.
b. bonul fiscal ce face dovada achizitionarii produsului participant respectiv sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie, prin nici una dintre modalitatile de inscriere, indiferent de persoana care face acea inscriere;
c. mesajul SMS (cu numarul bonului fiscal, data bonului fiscal si numele magazinului in care a fost emis bonul fiscal) sa fie primit la numarul 1810 in perioada 01 septembrie 2016, ora 00:01 – 15 decembrie 2016, ora 23:59, inclusiv.

3.1.3. Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul corect, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:
a. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, dar participantul a inscris deja bonul fiscal respectiv in Campanie, prin unul din cele doua canale, atunci participantul va primi din partea Organizatorului urmatorul mesaj: “Ai introdus deja acest bon fiscal din aceasta data. Inscrie un bon fiscal nou. Infoline 021 528 21 10/ Site: retetaperfecta.ro.
b. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, iar inscrierea a fost validata preliminar si inscrisa in Campanie, atunci participantul va primi urmatorul mesaj: Felicitari! Te-ai inscris in campania “Delikat e gustul de acasa!” Pastreaza bonul fiscal pentru validare! Infoline 0215282110 / Site: retetaperfecta.ro/delikat;
c. daca mesajul este invalid, respectiv numarul si/sau data bonului fiscal nu sunt corecte (ca de exemplu dar fara a se limita la situatia in care este inscris un numar incomplet, incorect, etc), si/sau nu se trimite un bon fiscal cu numar si data, respectiv numele magazinului , etc sau mesajul in sine nu se incadreaza in/nu respecta conditiile stipulate in art.3.1.1 si art.3.1.2. de mai sus, atunci raspunsul va fi “Ne pare rau, mesajul este gresit. Inscrie numarul si data bonului fiscal, precum si numele magazinului. Infoline 0215282110/ Site: retetaperfecta.ro/delikat”;
d. daca mesajul a fost trimis in forma corecta respectand conditiile stipulate in art.3.1.1 si art.3.1.2. de mai sus , dar a fost inscris inainte de inceperea Campaniei, atunci raspunsul va fi: „Campania “Delikat e gustul de acasa!” va incepe pe data de 01.09.2016. Pentru a te inscrie, verifica detaliile campaniei pe retetaperfecta.ro/delikat”;
e. daca mesajul a fost trimis in forma corecta respectand conditiile stipulate in art.3.1.1 si art.3.1.2., dar a fost inscris dupa finalizarea Campaniei, atunci raspunsul va fi: „Campania “Delikat e gustul de acasa!” s-a incheiat pe data de 15.12.2016, te asteptam la urmatoarele campanii Delikat!”;
f. daca s-au inscris mai mult de 5 bonuri fiscale diferite in aceeasi zi, de pe acelasi numar de telefon consumatorul va primi urmatorul mesaj de atentionare: „Ai atins limita inscrierilor de maxim 5 bonuri fiscale pe zi. Te poti inscrie din nou, incepand de maine. Infoline: 0215282110 Site: retetaperfecta.ro/delikat”
3.1.4. La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile expediate la nr. de telefon 1810 care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 3.1.1 si art. 3.1.2 de mai sus sau in care participantii furnizeaza bonuri fiscale incomplete/incorecte, din alta perioada, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.
3.1.5. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a. pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul 1810, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau catre un alt numar de telefon;
b. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art. 3.1.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c. daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde expeditorului acelui mesaj;
d. daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns corespunzator fiecarui mesaj primit;
e. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
f. Pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal;
g. Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost inscrise in Campanie bonurile fiscale;
h. Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra bonurilor fiscale care au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari.
3.1.6. Dupa data limita de primire a mesajelor, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor scrise la numarul de SMS al Campaniei.
3.1.7. De pe un numar de telefon se poate inscrie in Campanie, pe intreaga durata de desfasurare a acesteia, un singur numar de bon fiscal unic.
3.1.8. De pe un numar de telefon se pot inscrie in Campanie, pe durata derularii acesteia, un numar de maximum 5 bonuri fiscale unice diferite pe zi.

3.2. INSCRIEREA PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI retetaperfecta.ro/delikat

3.2.1. Inscrierea in Campanie prin intermediul site-ului www.retetaperfecta.ro/delikat (site proprietatea Organizatorului) se realizeaza prin accesarea acestui website in perioada 01 septembrie 2016, incepand cu ora 00:01 – 15 decembrie 2016, ora 23:59 (inclusiv) si completarea formularului electronic de inscriere in Campanie, respectiv a urmatoarelor campuri:
– Numarul de telefon mobil la care poate fi contactat participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept potenţial castigator,
– Numarul si data bonului fiscal in baza caruia s-a achizitionat produsul participant in perioada Campaniei
– Numele magazinului in care a fost achizitionat produsul participant
Este obligatorie bifarea casutelor „“Sunt de acord cu regulamentul acestui concurs si certific ca am 18 ani”. Necompletarea oricaruia dintre aceste campuri obligatorii sau completarea lor in mod incorect duce la invalidarea inscrierii.
3.2.2. Pentru ca o inscriere prin intermediul site-ului www.retetaperfecta.ro/delikat sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a. sa contina numarul unui bon fiscal, data bonului fiscal si numele magazinului din care a fost achizitionat produsul participant in perioada Campaniei;
b. bonul fiscal cu numarul respectiv sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie prin nici una dintre modalitatile de inscriere;
c. bonul fiscal sa fie transmis pentru a fi inscris in Campanie in perioada 01 septembrie 2016, ora 00:01 – 15 decembrie 2016, ora 23:59 (inclusiv).
3.2.3. Fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin mesaj de confirmare pe site, unul din urmatoarele raspunsuri:
a. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, dar participantul a inscris deja bonul fiscal respectiv in Campanie, prin unul din cele doua canale, atunci participantul va primi din partea Organizatorului urmatorul mesaj: “Ai introdus deja acest bon fiscal din aceasta data. Inscrie un nou bon fiscal. Infoline 021 528 21 10.
b. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, iar inscrierea a fost validata preliminar si inscrisa in Campanie, atunci participantul va primi urmatorul mesaj: Felicitari! Te-ai inscris in campania “Delikat e gustul de acasa!” Pastreaza bonul fiscal pentru validare! Infoline 0215282110.
c. daca mesajul este invalid, respectiv numarul si/sau data bonului fiscal nu sunt corecte (ca de exemplu dar fara a se limita la situatia in care este inscris un numar incomplet, incorect, etc), si/sau nu se trimite un bon fiscal cu numar sau/si data si/sau numele magazinului , etc sau mesajul in sine nu se incadreaza in/nu respecta conditiile stipulate in art.3.1.1 si art.3.1.2. de mai sus, atunci raspunsul va fi “Ne pare rau, mesajul este gresit. Inscrie numarul si data bonului fiscal, precum si numele magazinului. Infoline 0215282110”.
d. daca mesajul a fost trimis in forma corecta respectand conditiile stipulate in art.3.1.1 si art.3.1.2. de mai sus , dar a fost inscris inainte de inceperea Campaniei, atunci raspunsul va fi: „Campania “Delikat e gustul de acasa!” va incepe pe data de 01.09.2016. Pentru a te inscrie, verifica detaliile promotiei pe retetaperfecta.ro/delikat”; Infoline 0215282110”;
e. daca mesajul a fost trimis in forma corecta respectand conditiile stipulate in art.3.1.1 si art.3.1.2. de mai sus , dar a fost inscris dupa finalizarea Campaniei, atunci raspunsul va fi: „Campania “Delikat e gustul de acasa!” s-a incheiat pe data de 15.12.2016, te asteptam la urmatoarele campanii Delikat!”; Infoline 0215282110.”
f. daca s-au inscris mai mult de 5 bonuri fiscale diferite in aceeasi zi, de pe acelasi numar de telefon consumatorul va primi urmatorul mesaj: „Ai atins limita inscrierilor de maxim 5 bonuri fiscale pe zi. Te poti inscrie din nou, incepand de maine. Infoline: 0215282110”.

3.2.4. La tragerile la sorti vor participa doar inscrierile prin intermediul formularului electronic care au primit raspunsul mentionate in art.3.2.3 lit.b) de mai sus.

3.2.5. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a. pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie;
b. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate la art.3.2.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens;
d. Pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi revendica acelasi bon fiscal;
e. Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care au fost inregistrate pe site pentru contactare si validare sau a adreselor de e-mail;
f. Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra bonurilor fiscale care au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra produselor/capacelor produselor participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari.

3.2.6. Dupa data limita de inscriere pe site, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu inscrierile in Campanie efectuate prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site.

3.3. Fiecare inscriere in Campanie se valideaza preliminar la momentul inscrierii, conform procedurii detaliata la art.3.1 si art.3.2, iar consumatorii vor primi mesajele de raspuns detaliate in prezentul Regulament pentru confirmarea sau infirmarea inscrierii lor in Campanie.
3.4. Bonurile fiscale pe baza carora se face inscrierea in Campanie trebuie sa fie lizibile integral, astfel incat datele privind produsele achizitionate, data achizitiei precum si datele operatorului fiscal de unde achizitia a fost efectuata sa poata fi citite cu usurinta. Numarul si data bonului fiscal se regasesc in general in partea de jos a bonului, conform exemplului de mai jos:

3.5. Organizatorul va asigura intregul suport logistic pentru identificarea mesajelor ce nu corespund cerintelor de participare detaliate in prezentul Regulament.

SECTIUNEA 4. PREMIILE

4.1. In cadrul acestei Campanii se acorda in total 3 premii, constand fiecare in suma de 10.000 lei.Valoarea comerciala a premiilor acordate este de 30.000 lei (TVA inclus). Valoarea totala include valoarea comerciala la care se adauga impozitul ce va fi retinut la sursa.
4.2. In cadrul acestei Campanii un participant nu poate obtine decat un singur premiu.
4.3. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se pot acorda alte bunuri sau servicii in schimbul lor. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmand a trece la validarea altui castigator dintre rezervele extrase, in ordinea extragerii acestora. In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator nici un alt potential castigator, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

5.1. Premiile se acorda prin tragere la sorti. In cadrul Campaniei vor avea loc trei extrageri, dupa cum urmeaza:
– In data de 10 octombrie 2016 se va efectua prima extragere, la care participa toate inscrierile in Campanie efectuate in perioada 01.09.2016 – 30.09.2016, prin cele doua canale de inscriere si validate preliminar;
– In data de 14 noiembrie 2016 se va efectua a doua extragere, la care participa toate inscrierile in Campanie efectuate in perioada 01.09.2016 – 31.10.2016, prin cele doua canale de inscriere si validate preliminar;
– In data de 21 decembrie 2016 se va efectua cea de-a treia extragere la care participa toate inscrierile in Campanie efectuate in perioada 01.09.2016 – 15.12.2016, prin cele doua canale de inscriere si validate preliminar.
5.2. La fiecare extragere vor participa toate mesajele inscrise in Campanie in perioada anterioara datei extragerii, asa cum este mentionat la art.5.1 de mai sus. Inscrierile efectuate prin cele doua canale de inscriere se vor uni si vor forma o singura baza de date, din care vor opera cele trei extrageri.
5.3. Un mesaj odata extras ca potential castigator va fi eliminat din baza de date si nu va mai participa la extragerile ulterioare.
5.4. La fiecare extragere se vor extrage si 10 rezerve, dupa extragerea inscrierii potential castigatoare. Tragerile la sorti se vor desfasura in prezenta reprezentantilor Organizatorului si ai Agentiei Netwing.

5.5. Validarea castigatorilor
5.5.1. Ulterior desemnarii potentialilor castigatori, Organizatorul va proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea de catre acestia a conditiilor privind inscrierea/participarea.
5.5.2. Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator, este necesara indeplinirea de către acesta în mod cumulativ a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul a respectat toate condițiile de înscriere mentionate in Regulament.
(2) Participantul deține bonul fiscal inscris in Campanie in original si il prezintă Organizatorului la solicitarea acestuia, în vederea validării sale, fiind in mod expres prevazut ca imposibilitatea de a prezenta bonul fiscal inscris in Campanie ce face dovada achizitionarii unui produs participant in perioada Campaniei, in original, va duce la descalificarea participantului potential castigator de a intra in posesia premiului.
5.5.3. Potentialul castigator al unui premiu va fi contactat de catre reprezentantii Organizatorului pe numarul de telefon pe care l-a mentionat la inscrierea in Campanie, in termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia ca potential castigator. Potentialii castigatori trebuie sa confirme in termen de 48 de ore participarea la Campanie, apoi sa comunice numele, prenumele, varsta si adresa completa, dupa ce in prealabil isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor lor personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentia Netwing, in vederea validarii si atribuirii premiului. Cu aceasta ocazie va fi instiintat despre desemnarea sa ca potential castigator al unui premiu, conditiile si procedura pe care aceasta o are de urmat pentru a fi validat final si a intra in posesia premiului. Neconfirmarea participarii la Campanie, constatarea neindeplinirii unor conditii de participare impuse prin prezentul Regulament sau refuzul unui potential castigator, manifestat expres si neechivoc, de a comunica datele sale personale sau refuzul si/sau impsibilitatea de a prezenta bonul fiscal inscris in Campanie, in original, duce la invalidarea acestuia si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nici o despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorului vor proceda la contactarea rezervelor in ordinea extragerii acestora. In masura in care potentialii castigatori indeplinesc toate conditiile de participare impuse de Regulament, atunci acestia vor fi validati si vor intra in posesia premiului.
5.5.4. Validarea finala se va face prin trimiterea de catre potentialii castigatori a bonului fiscal inscris in Campanie ce face dovada achizionarii produsului participant in perioada Campaniei, in original, prin posta sau curier la adresa specificata de catre Organizator.
5.5.5. In cazul in care un potential castigator nu poate fi contactat telefonic conform art.5.5.3 de mai sus (ca de exemplu in situatiile in care nu raspunde la numarul pe care l-a comunicat la inscriere, numarul nu este alocat, nu se afla in aria de acoperire a serviciului de telefonie mobila, numarul de telefon este suspendat, deranjat etc) acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la rezervele extrase conform art.5.4 de mai sus. Un potential castigator rezerva va fi apelat de 8 ori intr-un interval de 48 ore de la momentul desemnarii sale. Odata contactat, potentialul castigator are la dispozitie 24 ore pentru a comunica toate datele necesare validarii. Un castigator nu poate ceda, unei alte persoane, drepturile asupra premiului castigat.
5.6. Imposibilitatea contactării potentialului câstigator in termenul si conditiile stabilite in prezentul Regulament, omisiunea acestuia de a comunica Organizatorului datele sale personale, precum si celelalte informatii solicitate pana la data limita mentionata in regulament, neprezentarea documentelor de identitate ori a bonului fiscal in original, duce la pierderea de catre acesta a dreptului de a mai intra in posesia premiului, fara nici o compensare din partea Organizatorului. Aparitia vreuneia din aceste situatii da dreptul Organizatorului de a nu mai atribui acelei persoane premiul, urmand a se apela la rezerva extrasa conform art.5.4 de mai sus.
5.7. La prezentarea castigatorului, acesta va completa si semna toate documentele aferente atribuirii premiului si totodata isi va exprima in scris acordul expres si neechivoc pentru ca datele personale comunicate in cuprinsul procesului-verbal de atribuire a premiului sa intre in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentia Netwing, in vederea atribuirii premiului si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Organizatorul, prin intermediul Agentiei Netwing, va indeplini toate formalitatile necesare in vederea acordarii premiului, suportand toate costurile aferente acestor formalitati.
5.8. Fiecare dintre cele 3 premii se va atribui dupa verificarea documentelor mentionate in acest regulament, pe baza de proces-verbal semnat de castigator si reprezentantul Organizatorului. Procesul-verbal de atribuire a fiecarui premiu de 10.000 RON va fi semnat de câstigator si reprezentantul Organizatorului si completat cu urmatoarele date personale ale castigatorului: nume, prenume, adresa completa si CNP.
5.9. Fiecare premiu in suma de 10.000 de lei va fi transmis castigatorului prin transfer bancar sau prin mandat postal (la alegerea castigatorului).Transferul bancar se va face intr-un cont bancar al carui titular trebuie sa fie castigatorul.

SECTIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

6.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr.2220.
6.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii/expedierii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ce revin organizatorilor de promotii.
6.3. Organizatorul si Agentia implicata in implementarea si desfasurarea acestei Campanii, garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Persoanele vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.42-44, Clădirea B, et. 4, Sector 1, Bucureşti, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
6.4. Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Persoanele vizate vor transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.42-44, Clădirea B, et. 4, Sector 1, Bucureşti.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA PUBLICA A CASTIGATORILOR PREMIILOR

Numele si prenumele castigatorilor validati, precum si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi anuntate public, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, actualizata. Lista castigatorilor va fi publicata in sectiunea dedicata Campaniei de pe site-ul web retetaperfecta.ro/delikat in cel mult 10 zile lucratoare de la validarea lor finala.

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA

8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, din motive independente de vointa sa.
8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 9. LITIGII SI FRAUDE

9.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
9.2. Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa: S.C Unilever South Central Europe S.A, cu adresa Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.42-44, Clădirea B, et. 4, Sector 1, Bucureşti. Dupa data publicarii listei castigatorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie referitoare la participarea la Campanie, validarea castigatorilor si atribuirea premiilor.
9.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 10. DIVERSE

10.1. Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.
10.2. Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator prin intermediul Agentiei, in conditiile Regulamentului. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta Campanie urmeaza a fi transmise Organizatorului la adresa acestuia.
10.3. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata de catre Castigatori a contributiei de asigurari sociale de sanatate, a eventualelor asigurari sau a altor obligatii fiscale datorate de catre Castigatori pentru premiile castigate de acestia, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
10.4. Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului.
10.5. Regulamentul Campaniei va fi publicat pe site-ul retetaperfecta.ro/delikat si pe durata Campaniei si va fi disponibil gratuit oricarui solicitant prin apel la Infoline 0215282110 (numar cu tarifare normala in reteaua AKTA) (cu numar cu tarif normal pentru retelele [ ]) in intervalul orar 10:00 – 18:00 de Luni pana Vineri pe toata perioada de desfasurare a Campaniei, cu exceptia sarbatorilor nationale si religioase, cand va functiona un robot telefonic).

Acest regulament nu are act aditional 
Lista castigatori
  1.  Buzdugan Ana – Com. Fizesu Gherlii, Cluj
  2. Diaconu Gheorghe – Bucuresti, sector 2
  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!