Banci - Asigurari, Campanii Inchise »

Castiga cu Imperator Travel si Wizz Bancpost

 

Perioada campaniei: 19.10.2016 – 20.11.2016

Regulament oficial al campaniei promotionale
„Castiga cu Imperator Travel si WIZZ Bancpost”

Art. 1. Organizatorii si regulamentul oficial al campaniei

Organizatorul Campaniei „Castiga cu Imperator Travel si WIZZ Bancpost” numita in continuare „Campanie”, este Bancpost S.A., cu sediul social in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9052/1991, numar de ordine in Registrul Bancar PJR-40-013/1999, Cod Unic de Inregistrare RO 404416, inregistrata in calitate de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in Registrul de evidenta al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 767 pentru servicii financiare-bancare si nr. 1826 in scopul desfasurarii de activitati de marketing, reclama si publicitate si organizarea de campanii promotionale cu atribuirea de premii, denumita, in cele ce urmeaza, “Organizator”

Organizatorul va desfasura aceasta campanie cu sprijinul imputernicitului sau NetWing International S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Calea Plevnei, nr. 50, sector 1, avand Cod Unic de Inregistrare 16552818, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10472/2004, inregistrata in calitate de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in Registrul de evidenta al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) sub nr. 4418, in scopul desfasurarii de activitati de marketing, reclama si publicitate, in calitate de imputernicit al Organizatorului, precum si cu sprijinul blogului online www.imperatortravel.ro
Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta publicul, conform articolului 4 din prezentul regulament.

Art. 2. TERITORIUL, LOGISTICA SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

(1) Campania, organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se va desfasura in perioada 19 octombrie, ora 9:00 – 20 noiembrie 2016, ora 24:00.
(2) In situatia in care Organizatorul decide sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica in modalitatile prevazute la Art. 4.
3) Aceasta campanie promotionala se desfasoara pe teritoriul Romaniei si va avea loc pe pagina: http://www.wizzbancpost.ro/concurs/

Art. 3. DREPT DE PARTICIPARE

(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, cetateni romani, cu varsta peste 18 ani, care accepta termenii si conditiile prezentului regulament, denumiti in continuare „Participanti” si care indeplinesc conditiile prevazute la Sectiunea 5 „Mecanismul campaniei” din prezentul Regulament.
(2) Nu pot participa la aceasta Campanie urmatoarele persoane: angajatii Bancpost S.A.,membrii familiilor acestora, angajatii NetWing International S.R.L., sau membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie), sau detinatorul blogului www.imperatortravel.ro
(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.
(4) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

ART. 4. REGULAMENTUL CAMPANIEI

(1) Participarea la promotie implica cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii.
(2) Campania se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.
(3) Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe pagina http://www.wizzbancpost.ro/concurs/, sub forma de link.
(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau schimba prezentul Regulament pe parcursul derularii campaniei, completarea si/sau modificarea urmand a fi aduse la cunostinta publicului prin modalitatile prevazute la alin. (2), din prezentul articol.

ART. 5. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a participa la aceasta campanie, un Participant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Trebuie sa intre pe pagina de concurs http://www.wizzbancpost.ro/concurs/ si sa raspunda corect la urmatoarele trei intrebari:
a. “Cate puncte poti castiga pentru fiecare leu cheltuit cu cardul MasterCard WIZZ Bancpost ?”.
b. “Care e perioada de gratie pentru cardul MasterCard WIZZ Bancpost ?”,
c. “Cum poti sa-ti convertesti punctele in lei pentru a achizitiona un bilet de avion WIZZ Air ?”.
2) Raspunsurile corecte sunt:
a. “2 puncte pentru orice cumparatura si 4 puncte pentru achizitionarea unui bilet de avion sau servicii WIZZ Air”,
b. “55 zile” si
c. “Apel la Serviciul Clienti sau prin contul MyWizz”.
3) Participantul trebuie sa raspunda de asemenea la intrebarea “Din multitudinea de avantaje ale cardului MasterCard WIZZ Bancpost, care vi se pare cel mai important ?”. Aceasta intrebare nu are un raspuns corect sau incorect.
4) Participantul trebuie sa scrie adresa de e-mail pentru a fi contactat in cazul in care se afla printre castigatori.
5) Concursul se desfasoara intre 19 octombrie 2016, ora 09:00 si 20 noiembrie 2016, ora 24:00
6) Toti participantii care au raspuns corect la intrebarile mentionate la Art. 5 (1), dar si la intrebarea mentionata la Art. 5 (3) vor intra in tragerea la sorti.
7) Raspunsurile care fac referire la alte subiecte in afara intrebarii adresate in concurs, nu vor intra in tragerea la sorti.
8) Tragerea la sorti se va realiza in data de 23 noiembrie 2016, folosind un program electronic de extragere aleatorie, fiind efectuata de catre Organizator la sediul Biroului Notarial Expert din Str. Constantin Radulescu Motru, nr. nr. 16, bl. 21, sc. C, et. 1, ap. 90, sector 4, Bucuresti. Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai Bancpost si Imperator Travel implicate în organizarea promotiei.
9) Se vor extrage castigatorii si 3 rezerve aferente fiecarui premiu care vor fi contactati pe e-mail.
10) Numele castigatorilor va fi anuntat pe data de 24 noiembrie 2016 sub forma unui articol publicat pe blogul Imperator .
11) Castigatorii trebuie sa trimita Organizatorului, prin mesaj e-mail acceptul de primire premiu, impreuna cu adresa si datele de contact la care poate primi premiul, prin intermediul curierului.
12) Castigatorii vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorului pentru a stabili detaliile referitoare la intrarea in posesia premiului. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat in termen de 3 zile de la anuntarea castigatorilor, Organizatorul va depune diligente pentru a intra in legatura cu acesta. Daca in urma acestor incercari, castigatorul nu poate fi contactat, se va apela la primul castigator de rezerva extras.
13) Un participant la Campanie poate câştiga 1 (un) singur premiu din cele prevăzute la art.6.1.
14) Premiile vor fi trimise castigatorilor prin intermediul serviciului de curierat, pana la data de 1 decembrie 2016.

Art. 6. PREMIILE

1. Se vor acordaurmatoarele premii:
a. Premiul I – doua bilete de avion dus-intors Wizz Air pentru Marele Castigator pe orice ruta WIZZ Air din Romania, oricand in perioada 1 ianuarie – 01 iunie 2016, in limita a 5838 lei;
b. Premiul al II-lea – 5 trollere de calatorie Lamonza
c. Premiul al III-a – 10 cani termo
2. Valoare premii:
a. Bilete avion: 5838 lei, din care impozit – 838 lei
b. Troller lamonza – 250 lei, suma neta de impozite
c. Cana termos – 50 lei, suma neta de impozite
3. Castigatorii nu au posibilitatea de a schimba premiul cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor lui. Premiile se vor acorda participantilor pana cel tarziu la data de 30 noiembrie 2016.
Castigatorii nu au posibilitatea de a schimba premiul cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor lui.

Art. 7. TAXE SI IMPOZITE

Banca, in calitate de Organizator, nu este raspunzatoare pentru plata impozitelor sau altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor din premii, asa cum este reglementat de legislatia fiscala in vigoare. Totodata, Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate legata de taxele si impozitele ce decurg din realizarea transferului de bani catre participanti.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiile acordate sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 8. INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI

(1) Campania poate inceta inainte de termen, numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania.
(2) Situatiilor avute in vedere la art. 8 alin.(1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.
(3) In situatiile avute in vedere la art. 8 alin (1), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 4.

Art. 9 LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
(2) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a lua orice masura legala pe care o considera necesara impotriva acelor persoane.

Art. 10 RESPONSABILITATE

(1) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
(2) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
– corectitudinea datelor inregistrate de participanti;
– eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participanti in legatura cu aceasta campanie.

ART.11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

(1) Fiecare participant exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:
a) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 si conditiile in care pot fi exercitate;
b) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Bancpost SA, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu participantul sunt sau nu prelucrate de catre aceasta. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre Bancpost SA, la adresa mentionate mai sus, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
c) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre Bancpost SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
d) Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre Bancpost SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia sa particulara. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.
e) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii mele, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
f) Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, i-au fost incalcate.

ART.12. Dispozitii finale

Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor fi desemnati castigatori ai premiilor prezentei promotii, numele si valoarea premiului castigat sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara ca Organizatorul sa aiba nicio obligatie suplimentara, de plata sau de orice alta natura, fata de acestia. Pe baza consimtamantului expres si neechivoc al castigatorilor, Organizatorul va putea, in conditiile mentionate mai sus in acest articol, sa faca publica si sa foloseasca in scopuri publicitare si imaginea castigatorilor.
In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate de participanti, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiile acordate.

Prin participarea la campanie participanţii sunt de acord şi acceptă necondiţionat şi în mod irevocabil prevederile prezentului regulament. In cazul in care organizatorii constata neindeplinirea si/sau nerespectarea de catre castigator a conditiilor stipulate de regulamentul oficial, acestia isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.

Regulamentul oficial al promotiei poate accesat pe pagina www.wizzbancpost.ro/concurs pe toata durata campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.
Organizatorul promotiei isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament prin intocmirea unui Act aditional, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.

Acest regulament nu are act aditional
Lista castigatori
  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!