Campanii Active, Produse Ingrijire »

Castiga 800 de premii pe placul inimii tale!

Perioada promotiei: 24 iulie – 10 decembrie 2017

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Castiga 800 de premii pe placul inimii tale!

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA

1.1. Organizatorul acestei campanii promotionale (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este compania Queisser Pharma SRL cu sediul in Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 89-97, etaj 1, cladirea Metropolis, Corp B, numita in cele ce urmeaza „Organizator”, operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal nr 31565.
1.2. Campania se va derula in conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul Romaniei.
1.3. Campania se va desfasura la nivel national in perioada 24 iulie 2017, ora 00:01 – 10 decembrie 2017, ora 23:59 prin intermediul agentiei S.C. BRANDS & BEARS SRL, cu sediul in Bucuresti, str Smaranda Braescu nr 37, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr J40/3653/2014, CUI RO 32973940, numita in continuare “Agentia”.
1.4. Campania este organizata pentru promovarea produselor marca Doppelherz (marca inregistrata apartinand Queisser Pharma), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. La aceasta Campanie participa toate produsele comercializate sub marca Doppelherz, in orice forma de gramaj existenta pe piata asa cum sunt descrise in Anexa 2, la prezentul regulament.
1.5. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia pe website: www.doppelherz.ro. Regulamentul poate fi solicitat in scris si la adresa postala str Smaranda Braescu nr 37, Sector 1, Bucuresti, Romania. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Campaniei, urmând ca asemenea modificări să intre în vigoare numai după publicarea prealabila a acestuia, pe site-ul mai sus menţionat
1.6. Conditiile de inscriere/participare si mecanismul de desfasurare a Campaniei sunt detaliate la Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE. PRODUSELE PARTICIPANTE. CONDITIA DE PARTICIPARE

2.1. La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani cu exceptia angajatilor Organizatorilor, ai Agentiilor si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).
2.2. La Campanie participa toate produse comercializate/distribuite in perioada Campaniei de catre Organizatorul Queisser Pharma SRL sub marca Doppelherz.
2.3. Conditia de participare o constituie achizitionarea oricarui produs participant pe durata Campaniei si transmiterea / inscrierea, in conformitate cu prevederile prezentului regulament, a numarului bonului fiscal (conform exemplului din Anexa 1 la Regulament) cu care s-a efectuat achizitia unuia dintre produsele participante mentionate mai sus, prin modalitatea mentionata la Sectiunea 3 de mai jos. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament. Participantii trebuie sa pastreze in original bonurile fiscale ce dovedesc achizitionarea produselor participante inscrise in perioada Campaniei, pentru ca in cazul contactarii acestora ca potentiali castigatori sa le poata prezenta spre a fi validati drept castigatori in vederea inmanarii premiului.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Pentru a participa la Campanie, consumatorii (persoane fizice) care indeplinesc conditiile mentionate in Sectiunea 2, trebuie sa achizitioneze orice produs Doppelherz participant la Campanie din cele mentionate mai sus si sa trimita catre Organizator in perioada de desfasurare a acesteia indicata la 1.3 din Regulament, numarul si data bonului fiscal ce face dovada achizitionarii produsului participant in perioada Campaniei, folosind modalitatea de inscriere prezentata in continuare, in limita a 2 inscrieri pe zi de Campanie, de pe acealsi numar, cu bonuri fiscale diferite si de cel mult 5 de inscrieri cu bonuri fiscale diferite pe luna, de pe acealasi numar :
• prin SMS la numarul 3728 (numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone, Telekom, Digi Mobil – cu exceptia cartelelor prepay Digi Mobil);
Cartela prepay Digi Mobil nu suporta serviciul interactiv, asta insemnand ca participantii nu pot primi raspuns pentru mesajele trimise. Asadar, pentru consumatorii care detin astfel de cartele nu exista modalitatea prin care pot participa la aceasta Campanie.

3.1. INSCRIEREA PRIN SMS
3.1.1. Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea la numarul de telefon 3728 (numar cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Telekom, Digi Mobil – cu exceptia cartelelor prepay Digi Mobil) in intervalul 24 iulie 2017, incepand cu ora 00:01 – 10 decembrie 2017, pana la ora 23:59 (data limita de primire a SMS-urilor de inscriere in Campanie) a unui mesaj care sa contina numarul si data bonului fiscal, ce face dovada indeplinirii conditiei de participare.
3.1.2. Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a. sa contina numarul si data bonului fiscal, ce face dovada indeplinirii conditiei de participare.
b. Data bonului fiscal sa fie din luna aferenta extragerii/extragerilor
c. bonul fiscal ce face dovada achizitionarii produsului participant respectiv sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie, indiferent de persoana care face acea inscriere;
d. mesajul SMS care indeplineste conditia de la punctele a) si b) de mai sus sa fie primit la numarul 3728 in perioada Campaniei.
e. sa nu fie depasit numarul maxim de 2 inscrieri per zi, respectiv 5 de inscrieri pe luna de pe acelasi numar de telefon
3.1.3. Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul corect, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:
a. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, dar bonul fiscal mentionat a fost inscris anterior in Campaniei, atunci participantul va primi din partea Organizatorului urmatorul mesaj: “Ai introdus deja acest bon fiscal . Inscrie un nou bon fiscal. Infoline 0215282128
b. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, iar inscrierea a fost validata preliminar si inscrisa in Campanie, atunci participantul va primi urmatorul mesaj: „Felicitari! Te-ai inscris in campania „Castiga 800 de premii pe placul inimii tale!”. Pastreaza bonul fiscal pentru validare! Infoline 0215282128.”
c. daca mesajul este incomplet sau incorect (mesajul transmis nu respecta conditiile mentionate in art.3.1.1 si art.3.1.2. de mai sus), atunci raspunsul va fi “Ne pare rau, mesajul este gresit. Inscrie numarul si data bonului pe care apar produsele achizitionate. Infoline 0215282128 ”;
d. daca mesajul a fost trimis in forma corecta respectand conditiile stipulate in art.3.1.1 si art.3.1.2. de mai sus , dar a fost inscris inainte de inceperea Campaniei, atunci raspunsul va fi: „Campania Quisser Pharma „Castiga 800 de premii pe placul inimii tale!” nu a inceput inca. Revino din 24.07.2017.”;
e. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, dar a fost inscris dupa finalizarea Campaniei, atunci raspunsul va fi: „Campania „Castiga 800 de premii pe placul inimii tale!” s-a incheiat pe data de 10.12.2017. Te asteptam la campaniile viitoare. Iti multumim!”;
f. daca s-au inscris 2 bonuri fiscale diferite in aceeasi zi, de pe acelasi numar de telefon, participantul va primi urmatorul mesaj de atentionare: „Ai atins limita inscrierilor de maxim 2 bonuri fiscale pe zi. Te poti inscrie din nou, incepand de maine. Infoline 0215282128. ”
g. daca s-au inscris 5 bonuri fiscale diferite de-a lungul unei luni de campaniei, de pe acelasi numar de telefon, participantul va primi urmatorul mesaj de atentionare: “Ai atins limita inscrierilor de maxim 5 bonuri fiscale pe luna. Te poti inscrie din nou, incepand de luna urmatoare. Infoline 0215282128.”
3.1.4. La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile expediate/primite care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 3.1.1 si art. 3.1.2 de mai sus sau in care participantii furnizeaza bonuri fiscale emise in alta perioada, precum si SMS-urile primite in afara perioadei Campaniei.
3.1.5. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a. pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul 3728, precum si pentru mesajele trimise dupa terminarea perioadei Campaniei sau trimise catre un alt numar de telefon;
b. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art. 3.1.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c. daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde expeditorului acelui mesaj;
d. daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns corespunzator fiecarui mesaj primit;
e. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
f. Pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal;
g. Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost inscrise in Campanie bonurile fiscale;
h. Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra bonurilor fiscale care au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari.
3.1.6. Dupa data limita de primire a mesajelor, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor scrise la numarul de SMS al Campaniei.
3.1.7. De la un numar de telefon se pot inscrie in Campanie, pe durata derularii acesteia, un numar de maximum 2 bonuri fiscale diferite, pentru fiecare zi de Campanie si 5 de bonuri fiscale pe luna.

SECTIUNEA 4. PREMIILE

4.1. In cadrul acestei Campanii se acorda urmatoarele 800 premii:
• 400 de tensiometre Bossogramm 3100, fiecare in valoare comerciala de 68,11 lei (cate 20 premii saptamanale).
• 400 de cantare Boso Medistar, fiecare in valoare comerciala de 69,95 lei (cate 20 premii saptamanale).
Valoarea comerciala totala a premiilor acordate este de 55.225 lei.
4.2. In cadrul acestei Campanii un participant nu poate obtine decat cate un singur tip de premiu (un cantar si un tensiometru).
4.3. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se pot acorda alte bunuri sau servicii in schimbul lor. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmand a trece la validarea altui castigator dintre rezervele extrase, in ordinea extragerii acestora. In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator nici un alt potential castigator, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

5.1. Premiile se acorda prin tragere la sorti. Pentru fiecare saptamana de Campanie se vor acorda 40 premii constand in: 20 de tensiometre si 20 de cantare.
• Prima extragere va avea loc pe data de 01.08.2017 si se va realiza din inscrierile aferente perioadei 24.07.2017- 31.07.2017, desemnandu-se cei 20 de castigatori ai cate unui premiu constand intr-o tensiometru marca Bossogramm 3100 si cei 20 de castigatori ai unui cantar marca Boso Medistar.
• Ultima extragere va avea loc pe data de 11.12.2017 si se va realiza din inscrierile aferente perioadei 01.12.2017 – 10.12.2017, desemnandu-se ultimii 20 de castigatori ai cate unui premiu constand intr-un tensiometru marca Bossogramm 3100 si ultimii 20 de castigatori ai unui cantar marca Boso Medistar.
5.2. Premiile vor fi extrase in ordinea mentionat la art.4.1 de mai sus, respectiv mai intai se vor extrage potentialii castigatori ai premiilor constand in tensiomete, apoi castigatorii cantarelor.
5.3. Dupa extragerea celor 40 de potentiali castigatori se vor extrage si 40 de rezerve, cate una pentru fiecare potential castigator. Extragerea rezervelor se va face in aceeasi ordine ca si potentialii castigatori. Tragerile la sorti se vor desfasura printr-un sistem computerizat specializat de extragere aleatorie.
5.4. Ulterior desemnarii potentialilor castigatori, Organizatorul va proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea de catre acestia a conditiilor privind inscrierea/participarea.
5.5. Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator, este necesara indeplinirea de către acesta în mod cumulativ a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul a respectat toate condițiile de înscriere mentionate in Regulament.
(2) Participantul deține bonul fiscal inscris in Campanie si le prezintă Organizatorului la solicitarea acestuia, în vederea validării sale, fiind in mod expres prevazut ca imposibilitatea de a prezenta bonul fiscal inscris in Campanie ce face dovada achizitionarii unui produs participant in perioada Campaniei, in original, va duce la descalificarea participantului potential castigator de a intra in posesia premiului.
5.6. Potentialul castigator al unui premiu va fi contactat de catre reprezentantii Organizatorului pe numarul de telefon pe care l-a mentionat la inscrierea in Campanie, in termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia ca potential castigator pentru a comunica numele, prenumele, varsta si adresa completa de livrare a premiului, dupa ce in prealabil isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor lor personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie in vederea validarii si atribuirii premiului. Cu aceasta ocazie va fi instiintat despre desemnarea sa ca potential castigator al unui premiu, conditiile si procedura pe care aceasta o are de urmat pentru a fi validat final si a intra in posesia premiului. Neconfirmarea participarii la Campanie, constatarea neindeplinirii unor conditii de participare impuse prin prezentul Regulament sau refuzul unui potential castigator, manifestat expres si neechivoc, de a comunica datele sale personale sau refuzul si/sau impsibilitatea de a prezenta bonul fiscal inscris in Campanie, in original, duce la invalidarea acestuia si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nici o despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorului vor proceda la contactarea rezervelor in ordinea extragerii acestora. In masura in care potentialii castigatori indeplinesc toate conditiile de participare impuse de Regulament, atunci acestia vor fi validati si vor intra in posesia premiului.
5.7. Validarea finala se va face prin trimiterea de catre potentialii castigatori a bonului fiscal inscris in Campanie ce face dovada achizionarii produsului participant in perioada Campaniei, in original, prin email la adresa doppelherz@info-regulamente.ro
5.8. Bonurile fiscale trebuie sa fie lizibile integral, astfel incat datele privind produsele achizitionate, data achizitiei precum si datele operatorului fiscal de unde achizitia a fost efectuata sa poata fi citite/verificate cu usurinta.
5.9. In cazul in care un potential castigator nu poate fi contactat telefonic (dupa un numar de 3 incercari in interval de 24 de ore de la desemnarea sa) conform art.5.6 de mai sus (ca de exemplu in situatiile in care nu raspunde la numarul pe care l-a comunicat la inscriere, numarul nu este alocat, nu se afla in aria de acoperire a serviciului de telefonie mobila, numarul de telefon este suspendat, deranjat etc) acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la rezervele extrase conform art.5.3 de mai sus. Un potential castigator rezerva va fi apelat de 3 ori intr-un interval de 24 ore de la momentul desemnarii sale. Odata contactat, potentialul castigator va trebui sa comunice toate datele necesare validarii. Un castigator nu poate ceda, unei alte persoane, drepturile asupra premiului castigat.
5.10. Imposibilitatea contactării unui potential câstigator in termenul si conditiile stabilite in prezentul Regulament, omisiunea si/sau refuzul acestuia de a comunica Organizatorului datele sale personale, precum si celelalte informatii solicitate pana la data limita mentionata in Regulament, neprezentarea documentelor de identitate, a ambalajului produsului participant achizitionat ori a bonului fiscal in original, duce la pierderea de catre acesta a dreptului de a mai intra in posesia premiului, fara nici o compensare din partea Organizatorului. Aparitia vreuneia din aceste situatii da dreptul Organizatorului de a nu mai atribui acelei persoane premiul, urmand a se apela la rezervele extrase conform art.5.3 de mai sus, in ordinea extragerii acestora.
5.11. In momentul livrarii premiului de catre curier, castigatorul va completa si semna toate documentele aferente atribuirii premiului si totodata isi va exprima in scris acordul expres si neechivoc pentru ca datele personale comunicate in cuprinsul procesului-verbal de atribuire a premiului sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea atribuirii premiului si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii, dupa caz (doar in cazul premiului impozabil). Organizatorul, prin intermediul Agentiei, va indeplini toate formalitatile necesare in vederea acordarii premiilor, suportand toate costurile aferente acestor formalitati.
5.12. Fiecare dintre premii se va atribui dupa verificarea documentelor mentionate in acest regulament, pe baza de proces-verbal de validare finala si atribuire a premiului semnat de castigator si reprezentantul Organizatorului. Procesul-verbal de atribuire a fiecarui premiu va fi semnat de câstigator si reprezentantul Organizatorului.

SECTIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

6.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 31565.
6.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii/expedierii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ce revin organizatorilor de promotii (in cazul premiilor impozabile).
6.3. Organizatorul si Agentia implicata in implementarea si desfasurarea acestei Campanii, garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Persoanele vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 89-97, etaj 1, cladirea Metropolis, Corp B o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
6.4. Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Persoanele vizate vor transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Queisser Pharma SRL , cu adresa str. Grigore Alexandrescu, nr. 89-97, etaj 1, cladirea Metropolis, Corp B, Bucureşti.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA PUBLICA A CASTIGATORILOR PREMIILOR

Numele si prenumele castigatorilor validati, precum si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi anuntate public, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, actualizata. Lista castigatorilor va fi publicata in sectiunea dedicata Campaniei de pe site-ul web www.doppelherz.ro in cel mult 10 zile lucratoare de la validarea lor finala.

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA

8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, din motive independente de vointa sa.
8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 9. LITIGII SI FRAUDE

9.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
9.2. Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa: Queisser Pharma SRL, cu adresa str. Grigore Alexandrescu, nr. 89-97, etaj 1, cladirea Metropolis, Corp B, Bucureşti. Dupa data publicarii listei castigatorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie referitoare la participarea la Campanie, validarea castigatorilor si atribuirea premiilor.
9.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 10. DIVERSE

10.1. Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.
10.2. Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator prin intermediul Agentiei, in conditiile Regulamentului. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta Campanie urmeaza a fi transmise Organizatorului la adresa acestuia.
10.3. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata de catre Castigatori a contributiei de asigurari sociale de sanatate, a eventualelor asigurari sau a altor obligatii fiscale datorate de catre Castigatori pentru premiile castigate de acestia, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei, prin intermendiul Agentiei se obliga sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor legale ale legii 227/2015 Codului Fiscal.
10.4. Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului.
10.5. Regulamentul Campaniei va fi publicat pe website-ul www.doppelherz.ro si va fi disponibil gratuit oricarui solicitant pe durata Campaniei prin apel la Infoline 0215282128 (numar cu tarifare normala, in intervalul orar 10:00 – 18:00 de Luni pana Vineri pe toata perioada de desfasurare a Campaniei, cu exceptia sarbatorilor nationale si religioase, cand va functiona un robot telefonic).

Acest regulament nu are act aditional
Lista castigatori
  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!