Banci - Asigurari, Campanii Inchise »

Bancpost te trimite la SAB&A 2015

Perioada Campaniei: 23-27 septembrie 2015

Bancpost te trimite la SAB&A 2015
Regulament oficial al campaniei promotionale

Art. 1. Organizatorii si regulamentul oficial al campaniei
1.1. Organizatorul Campaniei “Bancpost te trimite la SAB&A 2015” numita in continuare „Campanie”, este S.C. Bancpost S.A., cu sediul social in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6-6A, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9052/1991, numar de ordine in Registrul Bancar PJR-40-013/1999, Cod Unic de Inregistrare RO 404416, inregistrata in calitate de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in Registrul de evidenta al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. nr. 767 pentru servicii financiare-bancare si nr 1826 in scopul desfasurarii de activitati de marketing, reclama si publicitate si organizarea de campanii promotionale cu atribuirea de premii, denumita in cele ce urmeaza “Organizator”.
1.2. Agentia care se ocupa de anuntarea si comunicarea concursului este DDB Advertising Agency, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sector 1, Str. Praga, Nr. 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J40/20429/2004, având Cod Unic de Înregistrare RO 17026846, denumita in cele ce urmeaza agentia care comunica concursul.
(1) Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta publicul, conform articolului 4 din prezentul regulament.

Art. 2. TERITORIUL, LOGISTICA SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
(1) Campania, organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se va desfasura in perioada 23-27 septembrie 2015.
(2) In situatia in care Organizatorul decide sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica in modalitatile prevazute la Art. 4.
3) Aceasta campanie promotionala se desfasoara pe teritoriul Romaniei si va avea loc pe pagina de Facebook Bancpost: www.facebook.com/Bancpost.

Art. 3. DREPT DE PARTICIPARE
(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, cetateni romani,cu varsta peste 18 ani, cu domiciliul resedinta in Romania, care detin un cont activ pe platforma www.facebook.com si care accepta termenii si conditiile prezentului regulament, denumiti in continuare „Participanti” si care indeplinesc conditiile prevazute la Sectiunea 5 „Mecanismul campaniei” din prezentul Regulament.
(2)
(3) Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Bancpost S.A. si nici membrii familiilor acestora si nici ngajatii Agentiei DDB Advertising sau membrii famililor acestora(copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.
(4) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

ART. 4. REGULAMENTUL CAMPANIEI
(1) Participarea la promotie implica cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii.
(2) Campania se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.
(2) Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe pagina de Facebook a campaniei www.facebook.com/Bancpost, sub forma de link.
(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau schimba prezentul Regulament pe parcursul derularii campaniei, completarea si/sau modificarea urmand a fi aduse la cunostinta publicului prin modalitatile prevazute la alin. (2), din prezentul articol.

ART. 5. MECANISMUL CAMPANIEI
Pentru a participa la aceasta campanie, un Participant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
(1) Participantul trebuie sa fie inscris pe www.facebook.com si sa detina un cont valid pe aceasta retea de socializare;
(2) Participantul va gasi pe pagina de Facebook Bancpost (https://www.facebook.com/Bancpost) urmatoarea postare ce promoveaza inscrierea la concurs:
“CONCURS. Traieste #ExperienteAutentice cu cardurile de credit American Express de la Bancpost la Bucharest Classic Car Expo si participa la provocarea noastra!

Spune-ne intr-un comentariu care e masina ta clasica preferata si iti oferim sansa de a trai experienta anilor 50 si de a admira cele mai frumoase masini clasice.
Poti castiga una dintre cele 5 invitatii pentru 2 persoane la Salonul Auto Bucuresti & Accesorii 2015.

Te asteptam la standul Bancpost, in perioada 1-11 octombrie, la Romaero Baneasa, in pavilionul 105 dedicat Bucharest Classic Car Expo!”
(3) Pentru a se inscrie la concurs, participantul trebuie sa lase un comentariu la intrebarea din postarea mentionata la Art.
(4) Participantii vor trebui sa respecte un limbaj decent, iar raspunsul va trebui sa raspunda intrebarii adresate. Mesajul inscris de un participant, nu poate contine:
• conținut de tip discriminatoriu (vârstă, sex, rasă etc.) si limbajul obscen;
• conținut care aduce prejudicii Bancpost sau unor membri ai acestuia;
• conținut instigator, fals sau care promovează activități ilegale;
• conținut publicitar;
• conținut in afara subiectului.
(5) Toti participantii care au raspuns la postarea mentionata la Art. 5 (2), respectand pasii mentionati in Art 5 (3) si (4) vor intra in tragerea la sorti.
(6) Tragerea la sorti se va realiza in data de 28 septembrie 2015, folosind un program electronic de extragere aleatorie, fiind efectuata de catre Organizator la sediul dinBulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 6A, Sector 2, din Bucuresti. Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai companiilor implicate în organizarea promotiei.
(7) Se vor extrage cinci (5) castigatori si cate 3 rezerve aferente fiecarui castigator.

(8) Lista castigatorilor va fi postata pe data de 28 septembrie 2015 sub forma de comentariu la postarea mentionata la Art. 5 (2).
(9) Castigatorii vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorului pentru a stabili detaliile referitoare la intrarea in posesia premiului.

Art. 6. Premiile

Se vor acorda un numar de cinci (5) premii, cate unul pentru fiecare castigator. Pentru fiecare premiu in parte se vor extrage si 2 castigatori de rezerva.

Premiile oferite constau in: 2 bilete acces si parcare gratuite la Salonul Auto Bucuresti si Accesorii 2015 (SAB & A 2015) ce se va desfasura in cadrul Romaero, situat inBucuresti, in perioada 1-11 octombrie 2015, zilnic intre orele 10:00-20:00.
Valoarea neta a unui premiu consta in suma neta de 50 Lei, TVA inclus, suma neta de impozite.
Castigatorii nu au posibilitatea de a schimba premiul cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor lui.

Art. 7. TAXE SI IMPOZITE

Banca, in calitate de Organizator, nu este raspunzatoare pentru plata impozitelor sau altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor din premii, asa cum este reglementat de legislatia fiscala in vigoare. Totodata, Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate legata de taxele si impozitele ce decurg din realizarea transferului de bani catre participanti.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiile acordate sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 8. INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI

(1) Campania poate inceta inainte de termen, numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania.
(2) Situatiilor avute in vedere la art. 8 le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.
(3) In situatiile avute in vedere la art. 8, Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 4.

Art. 9 LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
(2) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

Art. 10 RESPONSABILITATE

(1) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
(2) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
– corectitudinea datelor inregistrate de participanti;
– eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise in Campanie;
– eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participanti in legatura cu aceasta campanie.

ART.11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

(1) Participantii au dreptul de a refuza prelucrarea ulterioara a datelor sale in scopul mentionat in acest articol, drept ce va putea fi exercitat prin transmiterea unei cereri catre Bancpost SA, la adresa mentionate mai sus, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.

(2) Fiecare participant exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:
a. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 si conditiile in care pot fi exercitate;
b. Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Bancpost SA, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu participantul sunt sau nu prelucrate de catre aceasta. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre Bancpost SA, la adresa mentionate mai sus, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
c. Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre Bancpost SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
d. Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre Bancpost SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia sa particulara. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.
e. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii mele, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
f. Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, i-au fost incalcate.

(3) Bancpost S.A. este operator de date cu caracter personal si a notificat catre ANSPDCP prelucrarile de date cu caracter personal in scopul realizarii activitatii de creditare si a activitatii de marketing, fiind inregistrat cu numarul 1826 in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

ART.12. Dispozitii finale
Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor fi desemnati castigatori ai premiilor prezentei promotii, numele si valoarea premiului castigat sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara ca Organizatorul sa aiba nicio obligatie suplimentara, de plata sau de orice alta natura, fata de acestia. Pe baza consimtamantului expres si neechivoc al castigatorilor, Organizatorul va putea, in conditiile mentionate mai sus in acest articol, sa faca publica si sa foloseasca in scopuri publicitare si imaginea castigatorilor.
In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate de participanti, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiile acordate.
Regulamentul oficial al promotiei poate accesat pe pagina de Facebook Bancpost (www.facebook.com/Facebook) pe toata durata campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.
Organizatorul promotiei isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament prin intocmirea unui Act aditional, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.
Prezentul document a fost redactat si semnat astazi, data autentificarii, in 2 exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare parte, fiecare avand exemplar avand aceeasi valoare juridica.

Organizator,
Bancpost Romania S.A
Imputernicict
SC netWing International SRL

Bancpost te trimite la SAB&A 2015.

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!