Banci - Asigurari, Campanii Inchise »

Bancpost – Mecanic pentru o zi

Perioada: 01.10.2014 – 22.10.2014

Mecanica:
efectuiaza o tranzactie pentru cumparaturi cu plata integrala la comerciantii acceptanti ai cardului.

Premii: 10 premii constand in: parcare gratuita pentru o vizita facuta la Salonul Auto in perioada evenimentului plus doua bilete de intrare gratuita si un premiu mare constand in 6 ore in salonul OLD TIMER STUDIO


Bancpost – Mecanic pentru o zi
REGULAMENTUL PROMOTIEI

Art. 1. Desfasurarea campaniei
1.1. Organizatorul promotiei „Mecanic pentru o zi” este compania BANCPOST S.A., cu sediul in Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 6A, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9052/1991, in Registrul General al BNR sub nr. PJR-40-013/1999, cod fiscal RO 404416, Operator de date cu caracter personal nr.767 pentru servicii financiare-bancare si nr.1826 in scopuri de reclama, marketing si publicitate si organizarea de campanii promotionale cu atribuirea de premii, cu sprijinul S.C. NetWing International S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Bld. Constructorilor nr. 2 A, sector 6, avand CIF RO16552818, fiind inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J/40/10472/2004.
1.2. Aceasta promotie se adreseaza exclusiv detinatorilor de carduri de credit American Express / VISA / MasterCard (denumite in continuare „carduri”) emise de BANCPOST S.A.

1.3. Perioada desfasurarii promotiei este: 01.10.2014 – 22.10.2014

Art. 2. Dreptul de participare:

2.1. In vederea participarii la promotia „Mecanic pentru o zi”, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

2.2. Participantii trebuie sa fie persoane fizice, detinatori de carduri American Express / VISA / MasterCard, emise de catre BANCPOST S.A., respectiv care au semnat Contractul de Credit pentru emiterea unui card de credit American Express / VISA / MasterCard.

2.3. In promotie intra toti detinatorii de carduri de credit care efectueaza in perioada 01.10.2014 – 22.10.2014 prin intermediul cardului cel putin o tranzactie pentru cumparaturi cu plata integrala la comerciantii acceptanti ai cardului.

2.4. Nu pot participa la aceasta promotie salariatii companiei organizatoare, ai companiilor colaboratoare la aceasta promotie, precum si membrii familiilor acestora ( soti, rude si afini pana la gradul IV inclusiv).

2.5. Participarea la promotie implica cunoasterea si acceptarea prezentului Regulament. Participantii care au fost inscrisi automat la Promotie vor fi contactati si vor fi informati cu privire la Regulamentul prezentei promotii.

Art. 3. Mecanismul promotiei:

3.1. Inscrierea in promotie:

3.1.1. Vor participa la promotie, respectiv vor fi inscrisi automat la tragerea la sorti detinatorii cardurilor American Express / VISA / MasterCard care indeplinesc conditiile prevazute la articolul 2 de mai sus.

3.1.2. Fiecare detinator de card American Express / VISA / MasterCard, participant la promotia „Mecanic pentru o zi”, va fi inscris la tragerea la sorti cu un numar de participari egal cu numarul tranzactiilor efectuate ce se califica pentru promotie in perioada de valabilitate a promotiei.

3.2. Procedura tragerilor la sorti:

3.2.1. Tragerile la sorti vor avea loc in data de 23.10.2014.

3.2.2. Tragerea la sorti este electronica, folosindu-se un program cu distributie aleatorie pentru desemnarea castigatorilor si va fi efectuata de catre S.C. NetWing International S.R.L., la sediul BANCPOST S.A., Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 6A, , Sector 2,din Bucuresti. Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai companiilor implicate în organizarea promotiei si va fi asistata de un notar public.

3.2.3. Se vor extrage un numar total de 15 premii – 10 premii plus 5 premii mari. Pentru fiecare premiu in parte se vor extrage si 2 castigatori de rezerva.

3.3. Contactarea castigatorilor

3.3.1. Castigatorii extrasi vor fi contactati de Organizator telefonic, prin reteaua fixa si/sau mobila, in termen de 1 (una) zi lucratoare de la data efectuarii tragerii la sorti.

3.3.2. In cazul in care castigatorul nu raspunde la telefon sau nu poate fi contactat, el va fi apelat de 3 ori in
ziua respectiva, Organizatorul depunand toate eforturile pentru a intra in legatura cu acesta. Daca in urma acestor incercari, castigatorul nu poate fi contactat, se va apela la castigatorul de rezerva extras. De asemenea, in cazul in care castigatorul contactat refuza premiul atribuit prin tragere la sorti, va fi apelat castigatorul de rezerva extras.

3.3.3. Pentru a putea intra in posesia premiului castigat, la data efectuarii tragerii la sorti, castigatorul
trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– contractul pentru emiterea si utilizarea cardului American Express / VISA / MasterCard incheiat cu Organizatorul sa fie valabil si in vigoare. Daca se constata ca relatiile contractuale dintre Organizator si respectivul castigator au incetat, in intervalul de timp scurs de la data efectuarii tranzactiilor pana la data tragerii la sorti, va fi apelat castigatorul de rezerva extras;
– sa fi achitat toate si orice sume scadente, datorate Organizatorului, ca urmare a emiterii si utilizarii cardului American Express / VISA / MasterCard, in caz contrar avand la dispozitie un termen de 3 zile lucratoare de la data la care a fost anuntat pentru achitarea sumelor mai sus mentionate. Daca, in termenul respectiv, castigatorul nu isi achita obligatiile fata de Organizator, va fi apelat castigatorul de rezerva extras.

3.3.4. Premiile care nu vor putea fi acordate in urma uneia dintre extrageri (castigatorii neputand fi contactati sau validati conform art. 3.3.3) vor ramane la dispozitia Organizatorului.

Art. 4. Premiile:

4.1. Premiile promotiei „Mecanic pentru o zi” constau in

– 10 premii constand in: parcare gratuita pentru o vizita facuta la Salonul Auto in perioada evenimentului plus doua bilete de intrare gratuita – unul pentru castigator si unul pentru un insotitor al acestuia. La finalul campaniei vor fi desemnati 10 castigatori a cate un premiu fiecare.

– Premiul cel mare consta in accesul pentru 6 ore in salonul OLD TIMER STUDIO (http://www.oldtimer.ro ) cu posibilitatea de a participa la restaurarea unei masini clasice. La finalul campaniei vor fi desemnati 5 castigatori ai premiului mare.

4.2. Numele castigatorilor promotiei precum si premiile castigate vor fi publicate pe site-ul www.bancpost.ro, in maxim 5 de zile lucratoare de la data efectuarii tragerii la sorti.

Art. 5. Taxe:

Banca, in calitate de organizator, nu este raspunzatoare pentru plata impozitelor sau altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor din premii, asa cum este reglementat de legislatia fiscala in vigoare. In cazul in care acest impozit este datorat, organizatorul se obliga sa il retina din valoarea premiului si sa il transfere la bugetul de stat, in conformitate cu dispozitiile legislatiei fiscale in vigoare. Totodata, organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate legata de taxele si impozitele ce decurg din realizarea transferurilor de bani catre participanti.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile acordate sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 6. Diverse:

Organizatorul sau/si Partenerul, au dreptul să refuze acordarea premiilor în cazul în care acestea au fost obţinute prin fraudă sau se descopera ulterior ca acordarea acestora s-a făcut fără respectarea regulilor prevăzute în prezentul regulament.
În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea acestei campanii promotionale, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

Art. 7. Regulamentul promotiei:

Regulamentul este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe toata durata Promotiei, la Infoline AMEX 021.308.4306 sau Infoline VISA / MasterCard 021.308.4557 de luni pana vineri, intre orele 9:00 – 20:00, in orice sucursala Bancpost, precum si pe site-ul www.bancpost.ro.

Art. 8. Incetarea programelor:

Prezenta campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie.

Art. 9. Protectia datelor personale:

9.1. Participarea la promotie implica acceptul participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de compania BANCPOST SA in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea BANCPOST SA. Cu toate acestea, participantii au dreptul de a refuza prelucrarea ulterioara a datelor lor in scopul mentionat in acest articol, drept ce va putea fi exercitat prin transmiterea unei cereri catre BANCPOST SA, la adresa mentionate mai sus, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.

9.2. Fiecare participant exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:
(i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 si conditiile in care pot fi exercitate;
(ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la BANCPOST SA, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu participantul sunt sau nu prelucrate de catre aceasta. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre BANCPOST SA, la adresa mentionate mai sus, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
(iii) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre BANCPOST SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
(iv) Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre BANCPOST SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia sa particulara. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.
(v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii mele, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
(vi) Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, ce i-au fost incalcate.

Art. 10. Diverse:

10.1. Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor fi desemnati castigatori ai premiilor prezentei promotii, numele si valoarea premiului castigat sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara ca Organizatorul sa aiba nicio obligatie suplimentara, de plata sau de orice alta natura, fata de acestia. Pe baza consimtamantului expres si neechivoc al castigatorilor, Organizatorul va putea, in conditiile mentionate mai sus in acest articol, sa faca publica si sa foloseasca in scopuri publicitare si imaginea castigatorilor.

10.2. Campania promotionala poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii BANCPOST S.A., din motive independente de vointa sa, de a o continua.

10.3. Eventualele litigii intre BANCPOST S.A. si participantii la campania promotionala se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

10.5. Organizatorul promotiei isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament prin intocmirea unui Act aditional, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.
Prezentul document a fost redactat si semnat astazi, data autentificarii, in patru exemplare originale, dintre care trei au fost inmanate partii.

S.C. BANCPOST S.A.

Nu exista acte aditionale la acest regulament

CASTIGATORI acces in salonul Old Timer Studio
BARBU LUCIAN, BUCURESTI
POPOVICI CRISTINA, BUCURESTI
MARIA STOENESCU, BUCURESTI
AURELIAN DOBRESCU, BUCURESTI
LUPESCU OCTAVIAN, BUCURESTI

Rezerve acces in salonul Old Timer Studio
NITU MARIN, BUCURESTI
RADU PAUL, BUCURESTI
ROXANA GRATIOZI, BUCURESTI
DUTU APOSTOL DOREL, BUCURESTI
CRISTIAN MOLDOVEANU, BUCURESTI
SUDITU STEFAN, BUCURESTI
PARASCHIV ROXANA, BUCURESTI
DIMCIU MIHAI, BUCURESTI
SAIOC CATALIN, BUCURESTI
GABRIELA DUTU, CORNU

CASTIGATORI parcare gratuita + intarare gratuita la SAB
ELENA IACOB, BUCURESTI
BRANDIBURU M, BUCURESTI
GUTA RUXANDRA, BUCURESTI
RADUT MARIAN, BUCURESTI
MINCIU GHEORGHE, BUCURESTI
MARGARETA JURAVLE, BUCURESTI
MANEA MIHAI, BUCURESTI
COSMOVICI ION, BUCURESTI
CAMBIR ALINA, BUCURESTI
PINTILII MARICELA, BUCURESTI

REZERVE parcare gratuita + intarare gratuita la SAB
RADU CARMEN, BUCURESTI
COMANESCU DANIEL, BUCURESTI
RIZEA ELENA, PITESTI
CARABAGEAC PAVEL, POPESTIU LEORDENI
CAPRUCIU ELENA, VOLUNTARI
MITRAN MARIN, COM TROIANUL
MADARAS FLOAREA, GIURGIU
STEFANESCU MURA, BUCURESTI
COSMOVICI ION, BUCURESTI
CAMIRZAN VASILICA, BUCURESTI
PETI CRISTINA, BUCURESTI
GHICA ADRIAN, BUCURESTI
DIACONU MARIAN, BUCURESTI
COSOR EMANOIL, BUCURESTI
MARIANA MATEI, BUCURESTI
LUCHIAN ROMEO, ILFOV
IOAN CUC, BUCURESTI
MELNIC FLORENTINA, BUCURESTI
TARUS GHEORGHE, VOLUNTARI
DUMITRU POPESCU, BUCURESTI


.

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!