Banci - Asigurari, Campanii Inchise »

Bancpost – Impreuna sustinem nationala

Perioada campaniei: 27 aprilie 2015 – 27 mai 2015

Bancpost – Impreuna sustinem nationala
REGULAMENTUL CAMPANIEI

Art. 1. ORGANIZATORUL
(1) Organizatorul Campaniei „Impreuna sustinem Nationala” este Bancpost Romania S.A., cu social in Bucuresti, Bulevardul Dimitrie Pompeiu Nr.6A, sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J40/9052/1991, Cod Unic de Inregistrare 404416, numar de ordine in Registrul Bancar PJR-40-013/1999, inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal cu nr.1826 in scopuri de reclama, marketing si publicitate si organziarea de campanii promotionale, cont 56BPOS00000000104RON00, deschis la Bancpost Centrala, denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

(2) Organizatorul va desfasura aceasta campanie cu sprijinul imputernicitului sau S.C. netWing International S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Calea Plevnei nr 50, seector 1, avand Cod Unic de Inregistrare 16552818, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10472/2004, inregistrata in calitate de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in Registrul de evidenta al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 4418, in scopul autentificarii si organizarii tragerii la sorti, in calitate de imputernicit al Organizatorului, denumita in continuare “Agentia”.

(3) Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta publicul, conform articolului 4 din prezentul regulament.

Art. 2. TERITORIUL, LOGISTICA SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
(1) Campania „Impreuna sustinem Nationala ”, organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se va desfasura in perioada 27 aprilie 2014 ora 12:00 AM – 27 mai 2015 ora 23:59 PM.
(2) In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica in modalitatile prevazute la Art. 4.
(3) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in maxim 5 zile lucratoare de la data publicarii rezultatului tragerii prin postare pe pagina de web a Bancpost, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. In caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizator.

Art. 3. DREPT DE PARTICIPARE
(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania, care pe perioada campaniei achitioneaza unul din produsele de retail din cele disponibile in momentul desfasurarii campaniei si care sunt de acord cu conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”). Prin produse de retail se inteleg produsele descrise in cadrul art. 5 alin (3) din prezentul Regulament cu respectarea conditiilor prevazute de acelasi articol.
(2) Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii companiilor Bancpost S.A., ai DDB Advertising Agency SRL (RO 17026846, sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Praga, nr. 3, etajul 2, biroul 4,), precum si ai companiilor Dacris (CIF: RO 5740077 cu sediul in Constanta , Judetul Constanta , Strada Sabinelor, nr 3 ) si ai Federatieie Romane de Fotbal ( avand certificat de identitate sportiva nr. 0000670/10.05.2002 eliberat de Ministerul Tineretului si Sporturilor, cu sediul social in Bucuresti , Strada Vasile Serbanica, nr. 12, sector 2) implicate in desfasurarea acestei Campanii si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.
(4) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

ART. 4. REGULAMENTUL CAMPANIEI
(1) Campania „Impreuna sustinem Nationala!” se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.
(2) Regulamentul Campaniei „Impreuna sustinem Nationala” este disponibil pe perioada de desfasurare,in mod gratuit in unitatile Bancpost, precum si pe site-ul www.bancpost.ro, si la numarul de Info Center 0800.110.200.
(3) Organizatorii isi rezerva dreptul de a completa si/sau schimba prezentul Regulament pe parcursul derularii campaniei, completarea si/sau modificarea urmand a fi aduse la cunostinta publicului prin modalitatile prevazute la alin. (2), din prezentul articol.

Art. 5 MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
(1) Campania „Impreuna sustinem Nationala!” se desfasoara in perioada 27 aprilie 2015 ora 12:00 AM – 27 mai 2015 ora 23:59 PM.
(2) La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica, cu cetatenie romana, cu varsta de minimum 18 ani si cu domiciliul stabil/resedinta in Romania, clienti sau non clienti ai Bancpost ce achizitioneaze in perioada desfasurarii campaniei 27 aprilie 2015– 27 mai 2015 unul dintre produsele de mai jos descrise in cadrul art. 5 alin (3) cu respectarea conditiilor prevazute de acelasi articol. Client Bancpost reprezinta orice persoana fizica ce detine unul sau mai multe produse la Bancpost. Produsele participante in campanie precum si conditiile de participare sunt urmatoarele:

Categorie Produse Participante Produse Participante Conditii de eligibilitate Excluderi
1. Cont Curent Cont curent incasare salariu, Pachet Favorit
Cont curent incasare pensie, Pachet Senior Activ

Cont curent Personal Banking Orice persoana fizica, cu cetatenie romana, cu varsta minimum 18 ani si cu domiciliul stabil/resedinta in Romania, client sau non client Bancpost ce deschide in perioada campaniei un Cont pentru incasarea salariului, Pachet Favorit sau un cont curent pentru incasarea pensiei, Senior Activ.
Orice persoana fizica, cu cetatenie romana, cu varsta minimum 18 ani si cu domiciliul stabil/resedinta in Romania, client sau non client Bancpost ce deschide in perioada campaniei un Cont curent Personal Banking si care respecta conditiile de eligibilitate Personal Banking (asa cum este descrisa aceasta categorie pe site-ul www.bancpost.ro)

2. Asigurari Perspective pentru educatie
Perspective pentru viitor
Perspective pentru casa ta Orice persoana fizica, cu cetatenie romana, cu varsta minimum 18 ani si cu domiciliul stabil/resedinta in Romania, client Bancpost,ce achizitioneaza un produs de Asigurare “Perspective pentru educatie” in perioada campaniei promotionale.
Orice persoana fizica, cu cetatenie romana, cu varsta minimum 18 ani si cu domiciliul stabil/resedinta in Romania, client Bancpost, ce achizitioneaza un produs de Asigurare “Perspective pentru Casa Ta” in perioada campanie promotionale.
Orice persoana fizica, cu cetatenie romana, cu varsta minimum 18 ani si cu domiciliul stabil/resedinta in Romania, client Bancpost, ce achizitioneaza un produs de Asigurare “Perspective pentru viitor” in perioada campanie promotionale.
Se considera clientii cu polite nou incheiate in perioada campaniei si active la finalul campaniei promotionale.
3. Produse de economisire Conturi curente si de economii,
Depozite la termen Orice persoana fizica, cu cetatenie romana, cu varsta minimum 18 ani si cu domiciliul stabil/resedinta in Romania, client Bancpost, care isi majoreaza soldul produselor de economisire detinute la Bancpost cu minimum 1.000 Lei, respectiv 500 unitati monetare pentru conturile in valuta (EUR, USD,CHF,GBP) in perioada campaniei promotionale, cu conditia pastrarii soldului total majorat, pana la 27.05.2015.
Orice persoana fizica, cu cetatenie romana, cu varsta minimum 18 ani si cu domiciliul stabil/resedinta in Romania, non client Bancpost care isi deschide un produs de economisire cu minimum 1.000 Lei , respectiv 500 unitati monetare pentru conturile in valuta (EUR, USD,CHF,GBP) in perioada campaniei, cu conditia pastrarii soldului minim pana la 27.05.2015;
5. Mobile Banking FastMobile Orice persoana fizica, cu cetatenie romana, cu varsta minimum 18 ani si cu domiciliul stabil/resedinta in Romania, client Bancpost care isi achizitioneaza serviciul FastMobile in perioada campaniei promotionale.
6. Carduri de credit VISA Classic
VISA Gold
American Express Green
American Expres Gold
MasterCard Wizz Bancpost Orice persoana fizica, cu cetatenie romana, cu varsta minimum 18 ani si cu domiciliul stabil/resedinta in Romania, client sau non client Bancpost care isi achizitioneaza in perioada campaniei oricare din cardurile de credit participante. Se iau in considerare cardurile de credit cu data aplicatiei si data aprobarii in perioada campaniei. Nu participa la campanie cardurile de credit achizitionate de Titular pentru si in numele utilizatorului/-ilor (posesori desemnati).
7. Credite de consum Creditul Nume Prenume cu vacanta de la plata ratei Orice persoana fizica, cu cetatenie romana, cu varsta minimum 18 ani si cu domiciliul stabil/resedinta in Romania, client sau non client Bancpost care isi achizitioneaza in perioada campaniei un credit de consum, Nume Prenume cu vacanta de la plata ratei. Se ia in considerare orice credit de nevoi personale Nume Prenume cu vacanta de la plata ratei pentru care atat data aplicatiei cat si data acordarii sunt in perioada campaniei. Nu se iau in considerare creditele de consum care reprezinta restructurari ale altor credite de consum, sau restructurari ale unor overdrafturi.
8. Credite garantate cu ipoteca Creditul ipotecar/imobiliar (inclusiv Prima Casa)
Creditul de constructie
Creditul de consum garantat cu ipoteca Orice persoana fizica, cu cetatenie romana, cu varsta minimum 18 ani si cu domiciliul stabil/resedinta in Romania, client sau non client Bancpost care isi achizitioneaza in perioada campaniei un credit garantat cu ipoteca . Se ia in considerare orice credit garantat cu ipoteca aprobat final in perioada campaniei promotionale , indiferent de momentul solicitarii creditului . Nu se iau in considerare creditele cu ipoteca care reprezinta restructurari ale altor credite cu ipoteca, sau restructurari ale unor credite de consum/overdrafturi.
9. Overdraft (descoperire de cont) Orice persoana fizica, cu cetatenie romana, cu varsta minimum 18 ani si cu domiciliul stabil/resedinta in Romania, client Bancpost care isi deschide in perioada campaniei un overfdraft. Se ia in considerare orice aplicatie finalizata cu acordare de overdraft in perioada campaniei promotionale

Mentionam ca, din motive obiective,, timpul de aprobare a acordarii unui produs poate fi diferit pentru fiecare client in parte. Din acest motiv, Organizatorul un isi asuma niciun fel de raspundere referitor la perioada aprobarii/acordarii unui produs.
In cazul in care un participant la promotie achizitioneaza mai multe produse in conditiile mentionate la art 5.3 va avea un numar de sanse proportional cu numarul de produse achizitionate. De exemplu: daca un participant achizitioneaza un cont curent pentru incasarea salariului si un card de credit Visa, in conditiile art 5.3, va intra in tragerea la sorti cu 2 sanse de castig pentru premiile finale.
(4) La sfarsitul campaniei se vor acorda 2 premii constand in 2 pachete VIP, fiecare pentru 2 persoane la meciul Echipei Nationale a Romaniei din Irlanda din data de 13 iunie, in valoare de 2200 Euro / fiecare(cu TVA). Castigatorii campaniei vor fi desemnati prin tragere la sorti la sfarsitul campaniei.
(5) Tragerea la sorti se va realiza in mod electronic, folosind un program cu distributie aleatorie pentru desemnarea castigatorilor. Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unui reprezentant din partea Organizatorului si a unui notar care va atesta realizarea extragerii. Pentru fiecare castigator se vor extrage si cate 3 rezerve (participant ce indeplineste toate conditiile de participare in campanie mentionate in Art. 5.2 si Art. 5.3 ), pentru cazurile in care potentialii castigatori nu pot fi premiati.
(9) Tragerea la sorti va avea loc pe data de 3 iunie 2015. la sediul Bancpost din Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr 6°, sector 2.

(10) Castigatorii desemnati prin tragerea la sorti vor fi contactati timp de 3 zile lucratoare, in fiecare zi, pe numarul de telefon furnizat de acestia catre BANCPOST SA. In cazul in care un castigator desemnat prin tragerea la sorti nu raspunde la telefon in niciuna din cele 3 zile, si nu contacteaza banca in acest interval, se va contacta prima rezerva potentiala castigatoare a premiului si se va aplica aceeasi procedura ca si in cazul castigatorilor.
(11) Un participant nu poate castiga decat un singur premiu constand intr-un pachet VIP pentru 2 persoane la meciul de fotbal al Romaniei cu Irlanda din 13 iunie, 2015.

Art. 6. PREMIILE
(1) Premiile care vor fi oferite in cadrul acestei campanii sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Denumire premiu Nr. premii Valorea totala neta premii Valorea totala bruta premii Valoare impozit retinut la sursa de Organizator
Pachet VIP pt 2 persoane la meciul de fotbal Romaniei cu Irlanda din 13 iunie 2015 2 2200 Euro 2.568,20 Euro 368,20 Euro

(2) Valoarea bruta totala a premiilor este 2568,20 EURO, calculat la curs euro mediu 1 EURO: 4,5 lei.
(3) Toti castigatorii vor fi contactati telefonic si prin e-mail pentru a li se solicita datele pentru a intra in posesia premiului.
(4) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a le schimba cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor. Castigatorii se vor prezenta pentru ridicarea premiilor la sediul Organizatorului din Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr 6A, sector 2 , Bucuresti.

(5) Descriere premiu
Un pachet VIP pentru 2 persoane la meciul de fotbal al Romaniei cu Irlanda include serviciile mentionate mai jos:
• Transport charter Bucuresti Otopeni – Belfast – Bucuresti Otopeni
• 11 iunie sosire in Belfast , transfer hotel-aeroport
• Transfer hotel stadion – pentru a viziona o parte din antrenamentul oficial
• 14 iunie plecare din BELFAST
• Cazare 3 nopti cu mic dejun inclus
• 13 iunie – cina VIP
• Bilete la meciul Romaniei cu Irlanda din 13 iunie
• Asigurare calatorie

(6) Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu bani sau alte beneficii. Premiile nu pot fi transferate altor persoane.

Art. 7. TAXE SI IMPOZITE

(1) Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 571/ 2003. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate legata de taxele si impozitele ce decurg din realizarea transferurilor de bani catre castigatorii promotiei. Orice alte taxe si impozite ce provin din predarea premiului catre castigator vor fi suportate de catre participant.

Art. 8 INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI
(1) Campania poate inceta inainte de termen, numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania.
(2) Situatiilor avute in vedere la art. 7 le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.
(3) In situatiile avute in vedere la art. 7, Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 4.

Art. 9 LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA
(1) Eventualele litigii aparute intre Organizatori, pe de o parte, si participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
(2) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorii are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

ART. 10. RESPONSABILITATE
(1) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
(2) Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
– situatiile in care castigatorii nu pot fi contactati la numarul de telefon oferit in momentul semnarii contractului cu Bancpost S.A.;
– corectitudinea datelor inregistrate de participanti;
– eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise in Campanie;
– imposibilitatea participarii la aceasta Campanie datorita unor cauze care nu depind direct de ei.

ART.11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
(1) Participantii au dreptul de a refuza prelucrarea ulterioara a datelor sale in scopul mentionat in acest articol, drept ce va putea fi exercitat prin transmiterea unei cereri catre Bancpost SA, la adresa mentionata mai sus, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.
(2) Fiecare participant exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:
(2.1) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 si conditiile in care pot fi exercitate;
(2.2) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Bancpost SA, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu participantul sunt sau nu prelucrate de catre aceasta. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre Bancpost SA, la adresa mentionate mai sus, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
(2.3) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre Bancpost SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
(2.4) Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre Bancpost SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia sa particulara. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.
(2.5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii mele, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
(2.6) Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, i-au fost incalcate.

ART.12. DIVERSE

(1) Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor fi desemnati castigatori ai premiilor prezentei campanii, numele si valoarea premiului castigat sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara ca Organizatorul sa aiba nicio obligatie suplimentara, de plata sau de orice alta natura, fata de acestia.

Redactat si autentificat de Societatea Profesionala Notariala “Expert” din Bucuresti, intr-un singur exemplar original, semnat de parti care ramane in arhiva biroului notarial si in 4 ( patru) duplicate, din care 1 ( un) duplicat ramane in arhiva impreuna cu originalul, iar 3 ( trei ) duplicate se elibereaza partilor.

S.C. BANCOPST S.A
Prin imputernicit,
S.C netWing International S.R.L

.

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!