Alimente - Bauturi, Campanii Inchise »

100 de ani de Jacobs – Daruim apropiere

Perioada: 24 septembrie 2014 – 14 octombrie 2014

Mecanism: Acceseaza aplicatia care se gaseste la adresa https://www.facebook.com/jacobskronungromania iar dupa accesarea aplicatiei, participantii trebuie sa acceseze galeria cu cele 100 de cani cu mesaje unice prin clic pe butonul „Vino mai aproape”1

Premii: 100 de cani de cafea Jacobs cu mesaje unice.

100 DE ANI DE JACOBS – DARUIM APROPIERE
REGULAMENTUL CAMPANIEI

Art. 1 – Organizatorul
1.1 Organizatorul campaniei “100 DE ANI DE JACOBS – DARUIM APROPIERE ” este Mondelez Romania S.A. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 6, Sectiunile B si C de la etajul 2, Novo Park, cod postal 020335, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, cod unic de inmatriculare 1097530, si avand numar de operator de date personale 50 denumită în cele ce urmează „Organizator”.
1.2 Campania promotionala se deruleaza prin intermediul S.C. Carat SRL, cu sediul in Str. Grigore Mora nr. 11, etaj 2, camera 1, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/5964/2001, CIF RO13980470, in calitate de Imputernicit al Organizatorului.
1.3 Campania se va desfăşura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii, denumit în cele ce urmează „Regulamentul”.

Art. 2 – Durata şi locul de desfaşurare al Campaniei
2.1 Campania se desfăşoară în perioada 24 septembrie 2014, ora 10:00:00 – 14 octombrie 2014, ora 23:59:59.
2.2 Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, prin intermediul paginii de web https://www.facebook.com/jacobskronungromania

Art. 3 – Drept de participare
3.1 Campania este deschisă oricărei persoane fizice care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
– Sa aiba domiciliul stabil în România („Participanţii”).
– Sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti la data inceperii campaniei.
– Anga¬jaţii organizatorului, ai distribuitorilor acestuia, angajaţii agentiei şi ai altor companii implicate în Campanie, pre¬cum şi rudele de gradul I ale acestora (copii/părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie) nu au dreptul de a participa la Campanie.

Art. 4 – Regulamentul oficial al Campaniei
4.1 Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania fiind disponibil oricarui participant, in perioada 24 septembrie 2014 – 31 decembrie 2014.
4.2 Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricărui solicitant în mod gratuit, la cerere, pe întreaga durată a Campaniei, dupa cum urmeaza:
– Prin accesarea paginii de web https://www.facebook.com/jacobskronungromania, sectiunea dedicata prezentei Campanii, sau pe site-ul www.jacobskronung.ro.
– În urma unei solicitări scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucureşti, Clădirea Novo Park, Bd. Dimitrie Pompei nr. 6, etaj 2, sau la adresa de email consumator@mdlz.com
– În urma unei solicitări telefonice la linia telefonică 021.233.04.05 (tarif normal) de luni până vineri între orele 09:00-17.00 (exclusiv sărbătorile legale).
4.3 Participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului Regulament.
4.4 Organizatorul va derula prezenta promotie in conditiile prevazute de Regulament si îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica Regulamentul oficial in orice moment, completarea urmând să fie adusă la cunoştiinţa publică pe https://www.facebook.com/jacobskronungromania. Astfel de modificari vor intra in vigoare de la data publicarii Actului Aditional autentificat de catre Notarul Public.

Art. 5 – Mecanismul de desfăşurare al campaniei promoţionale. Alegerea castigatorilor
5.1 Pentru a putea participa la campanie, Participantii trebuie urmeze pasii descrisi mai jos:
Sa acceseze aplicatia care se gaseste la adresa https://www.facebook.com/jacobskronungromania, în perioada perioada 24 septembrie 2014, ora 10:00:00 – 14 octombrie 2014, ora 23:59:59.
– Dupa accesarea aplicatiei, participantii trebuie sa acceseze galeria cu cele 100 de cani cu mesaje unice prin clic pe butonul „Vino mai aproape”
– Participantii vor selecta din galerie cana cu mesajul care doresc sa apara pe cana fizica, cu cafea Jacobs, pe care o vor darui unei persoanei alese
– Dupa selectarea canii cu mesajul dorit, participantii vor face clic pe butonul „Daruieste cana cu apropiere” si vor ajunge pe pagina din aplicatie in care se vor introduce motivul si datele de identificare ale persoanei alese drept destinatar (persoana care va primi cana fizica cu cafea Jacobs) si numarul de telefon la care participantul poate fi contactat
– Participantii vor introduce in campul dedicat descrierii motivului un mesaj in limita a 120 de cuvinte in care mentioneaza motivul pentru care ar dori sa trimita cana selectata din galerie unui singur destinatar la alegere.
– Un participant nu poate inscrie motive corelate cu aceeasi cana cu mesaj unic destinata mai multor persoane alese de participant
– Participantii sunt inscrisi in concurs dupa ce completeaza corect toate campurile obligatorii (motivul si datele de identificare) si le trimite prin clic pe butonul „Daruieste apropiere”
– Inscrierea in promotie implica automat luarea la cunostinta si acordul participantilor a Regulamentului promotiei.
– Un participant poate participa in concurs ori de cate ori doreste (cu diferite motive). „Motivul trimiterii” va intra in procesul de jurizare conform grilei de jurizare.
5.2 Castiga acei Participanti care inscriu motivele care, in urma jurizarii, acumuleaza punctajul cel mai mare conform criteriilor de mai jos.

5.3 Punctajul:
Punctele se dau pentru fiecare criteriu enumerat mai jos, pe o scara de la 1 la 10, unde 10 este punctaj maxim, iar 1 este punctaj minim. La final se face media punctajului.

5.4 Criteriile de jurizare:
– Asociere: se evalueaza in ce masura motivul si mesajul inscriptionat pe cana au legatura intre ele si daca reprezinta, in opinia subiectiva a juriului, un motiv de apropiere fata de cineva drag (familie, colegi, prieteni, in cuplu).
– Originalitate: motivul sa fie considerat de juriu original
– Emotie: se evalueaza in ce masura motivul exprimat produce o emotie pozitiva in randul membrilor comunitatatii de prieteni Jacobs (in opinia subiectiva a juratilor)

5.5 Juratii:
Jurizarea este un proces subiectiv, care se va face de 3 jurati, reprezentanti ai Organizatorului si Imputernicitului.

Participantii inteleg si accepta ca juriul numit si comunicat de Organizator va face selectia intr-un mod impartial si independent de Organizator sau interese personale ale membrilor juriului, insa subiectiv, bazat pe propria opinie asupra criteriilor de selectare a mesajelor castigatoare enumerate anterior.

5.6 Desemnarea castigatorilor:
Pe intreaga durata a campaniei vor fi organizate 2 etape de jurizare, dupa cum urmeaza:
(1) Prima jurizare va avea loc la data de 7 octombrie 2014 si va viza inscrierile in campanie efectuate intre 24 septembrie, ora 10:00:00 si 5 octombrie, ora 23:59:59
(2) A doua jurizare va avea loc la data de 17 octombrie 2014 si va viza inscrierile in campanie efectuate intre 6 octombrie 2014, ora 00:00:00 si 14 octombrie 2014, ora 23:59:59
La fiecare etapa se vor desemna cate 50 de castigatori si un numar de 100 de rezerve (cate 2 rezerve pentru fiecare premiu cana cu mesaj unic). Rezervele vor fi utilizate in ordinea desemnarii lor in cazul in care unul sau mai multi castigatori nu pot fi validati.
In cazul in care, dupa epuizarea rezervelor, mai raman premii neacordate acestea pot fi reportate catre urmatoarea etapa sau, in cazul ultimei etape, premiile vor ramane la dispozitia Organizatorului. In cazul reportarii premiilor catre etapa urmatoare se vor alege, suplimentar in cadrul acelei etape, atatia castigatori si respectiv rezerve cate premii au fost reportate.
Canile fizice cu mesaj unic alese de castigatori vor fi livrate de catre Organizator, in numele lor, persoanelor desemnate drept destinatari.
5.7 Validarea castigatorilor:
Castigatorii vor fi validati in urmatoarele conditii:
– Datele de contact ale Castigatorilor sunt reale si permit contactarea acestora.
– Datele de contact ale persoanei desemnate ca beneficiar al canii cu mesaj unic trebuie sa fie valide si sa permita organizatorului contactarea acesteia.
– Castigatorii vor fi contactati de un reprezentant al Organizatorului in termen de maxim 5 zile calendaristice de la desemnarea lor drept potentiali castigatori. In cazul in care dupa trei incercari de contactare, un castigator nu va putea fi contactat se va trece la prima rezerva disponibila, in aceleasi conditii.
Nicio eroare în datele personale furnizate nu atrage răspunderea Organizatorilor, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorii nu sunt responsabili in cazul in care un concurent desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte/incomplete.
Participantii ale caror mesaje/motive vor fi considerate rasiste, de natura sa jigneasca sau altfel sa ofenseze bunul simt, sau care sunt imorale sau in alt fel neacceptabile pe considerente de decenta vor fi exclusi din campanie. Organizatorul nu trebuie in acest caz sa isi justifice decizia, aceasta este finala si nu poate fi contestata. Decizia va fi insa comunicata participantului exclus, in masura posibilitatilor.
Orice rezultat obtinut prin frauda va fi descalificat fara o notificare prealabila.
5.8 Numele castigatorilor vor fi facute publice prin publicarea lor drept poza sau film pe https://www.facebook.com/jacobskronungromania. De asemenea, lista finala a castigatorilor va fi publicata pe aceeasi pagina la finalul campaniei, pana la data de 10 noiembrie, in conformitate cu prevederile art. 9 – Angajamente – de mai jos.
5.9 Participantii inteleg si accepta ca mesajele lor pot fi facute publice cu scopul de a promova campania, aceasta decizie fiind la latitudinea Organizatorului.

Art. 6 – Premiile
6.1 Premiile campaniei sunt 100 de cani de cafea Jacobs cu mesaje unice. Valoarea comerciala a unui premiu este de 68,66 lei (inclusiv TVA) (valoarea totala a premiilor este de 6866 lei). Fiecare castigator poate primi o singura cana cu mesaj unic, pe care Organizatorul o va livra catre un destinatar ales de catre castigator si comunicat catre Organizator telefonic sau in scris, prin email, la adresa consumator@mdlz.com

Art. 7 – Intrarea în posesia premiilor
7.1 Livrarea premiilor catre destinatarii indicati de castigatori se va face intr-un interval de cel mult 30 de zile calendaristice de la data desemnarii castigatorilor.
7.2 Destinatarul / beneficiarul va primi cana cu mesaj unic, selectata de catre castigatorul care l-a indicat, prin vizita unei echipe Jacobs impreuna cu motivul castigatorului aratat in campanie. Fiecare livrare va fi filmata si/sau fotografiata, iar pozele si filmele vor fi folosite in cadrul actiunilor de promovare ale campaniei Jacobs Kronung „100 de ani de Jacobs – Daruim Apropiere”. La primirea premiilor (canilor de cafea cu mesaj unic) persoanele desemnate de Castigatorii premiilor, respectiv destinatarii premiilor isi vor exprima in scris acordul expres si neechivoc ca imaginea si numele lor sa fie folosite de organizator in campania Jacobs Kronung „100 DE ANI DE JACOBS – Daruim Apropiere”.
7.3 Pentru a intra în posesia canilor trimise de Castigatori, destinatarii desemnati de catre castigatori trebuie sa semneze procesul verbal de predare-primire incheiat cu aceasta ocazie.
7.4 Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli după punerea persoanelor desemnate de câştigători în posesia premiilor. Premiile rămase neacordate, din motive independente de Organizator, vor rămane la dispozitia Organizatorului.
7.5 Câştigătorii premiilor oferite în cadrul acestei campanii promoţionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri/servicii şi nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.
7.6 Reclamaţiile referitoare la premiul livrat, facute de catre Castigator sau de beneficiarul desemnat de acesta, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire de catre beneficiar, nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

Art. 8 – Taxe şi impozite
8.1 Organizatorul se obligă să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obţinute de către câştigători în conformitate cu prevederile art. 77 din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

Art. 9 – Angajamente
9.1 Livrarea premiilor catre beneficiar poate fi un eveniment public. Participarea la această promoţie implică acceptul câştigătorilor că numele, prenumele, orasul şi imaginea lor să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către organizatori, în diverse materiale audio-video şi tipărituri, doar cu acordul expres şi neechivoc al persoanei vizate. De asemenea, beneficiarii isi vor exprima acordul in scris in privinta folosirii in scopuri publicitare a numelui si imaginii lor.

Art. 10 – Întreruperea Campaniei
10.1 Campania va putea fi întreruptă numai în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, după anunţarea prealabilă a publicului.

Art. 11 – Limitarea răspunderii
11.1 Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:
– Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considere de către Organizator;
– Eventualele erori in mentionarea datelor personale ale participantilor sau persoanelor desemnate de acestia pentru a fi beneficiari.
– Continutul mesajului transmis impreuna cu o cana de catre orice Participant la promotie sau Castigator.

Art. 12 – Prelucrarea datelor personale
12.1 Prin participarea la această campanie, Participantul accepta prevederile prezentului regulamentşi isi exprima consimţământul pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de către organizatorul Campaniei, în conformitate cu legea 677/2001. S.C. Mondelez Romania S.A. este înregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 50 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi a operatorului sau de Marketing Direct, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personale şi libera circulaţie a acestor date.
12.2 Tuturor participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere. În întelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menţionate aparţinând persoanelor vizate au urmatorul conţinut:
12.3 Dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere,, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată şi datată a persoanei respective, trimisă pe adresa Organizatorului,Bucureşti, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 6, sector 2 , S.C. Mondelez Romania S.A va confirma dacă utilizează date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora.
12.4 Dreptul de intervenţie asupra datelor: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor sale personale sau, după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
12.5 Dreptul de opoziţie: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop (reprezentând alin.2 al art.15 din legea 677/2001).
12.6 Următoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promoţionale:
• pentru câştigători: nume şi prenume din actul de identitate, adresa e-mail, telefon mobil sau fix,
• pentru beneficiari: adresa din actul de identitate, seria si numărul actului de identitate în vederea completării procesului verbal de predare – primire a premiilor.
12.7 Scopurile constituirii bazei de date sunt: înmânarea premiilor, înregistrarea şi validarea câştigătorilor campaniei promoţionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori. Organizatorul se obligă ca datele personale colectate astfel să nu fie transferate către terţi, cu excepţia împuterniciţilor săi si exclusiv pentru scopurile mentionate mai sus.

Art. 13 – Forţă majoră
13.1 Pentru scopul acestui Regulament forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Art. 14 – Litigii
14.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoreşti române competente din municipiul Bucureşti.
14.2 Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (consumator@mdlz.com) în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data anunţării publice a câştigătorilor. După expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.

Art. 15 – Alte Clauze
15.1 Decizia Organizatorului în orice privinţă este finală şi aplicabilă tuturor participanţilor.
15.2 Prin participarea la Campanie, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi alte condiţii stabilite de regulamentul oficial al Campaniei. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de regulamentul oficial al Campaniei, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi.
15.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul ca pe timpul campaniei să aducă modificări site-ului în respectul acestui regulament fără să anunţe participanţii la campanie. Organizatorul este indreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promoţionale.
15.4 În conformitate cu art. 52 alin 1 din OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă prezentul Regulament se autentifica în 4 (patru) exemplare originale.

S.C. Mondelez Romania S.A.

Act Aditional 1

ACT ADITIONAL
LA REGULAMENTUL CONCURSULUI
“100 DE ANI DE JACOBS – DARUIM APROPIERE”

1.1 Organizatorul campaniei “100 DE ANI DE JACOBS – DARUIM APROPIERE ” este Mondelez Romania S.A. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 6, Sectiunile B si C de la etajul 2, Novo Park, cod postal 020335, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, cod unic de inmatriculare 1097530, si avand numar de operator de date personale 50 denumită în cele ce urmează „Organizator”.

Art 1. Articolul 2.1 se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 2 – Durata şi locul de desfaşurare al Campaniei

2.1 Campania se desfăşoară în perioada 24 septembrie 2014, ora 10:00:00 – 15 octombrie 2014, ora 23:59:59.

Art. 2. Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulament, pe care il modifica in mod corespunzator, restul dispozitiilor acestuia ramanand neschimbate, si va fi facut public.

S.C. Mondelez Romania S.A.

.

  • Like!
    0

Facebook Comments:


error: Content is protected !!